Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BANKU
DARBĪBA
LATVIJĀ
2013. GADĀ
06.02.2014.
MEDIJU PASĀKUMA DARBA KĀRTĪBA

Banku darbība Latvijā 2013. gadā
Ludmila Vojevoda, FKTK Regulējošo prasību un
statistikas d...
3

SABALANSĒTAS ATTĪSTĪBAS GADS
4

KREDĪTIESTĀŽU SKAITS

•  Latvijā 2014. gada 1. janvārī

26
kredītiestādes

darbojas 17 bankas un 9 ārvalstu
banku filiā...
5

BANKU AKCIONĀRU STRUKTŪRA:
SAMAZINĀS VALSTS KAPITĀLA ĪPATSVARS
Banku akcionāru struktūra 2014. gada 1. janvārī
(% no pa...
6

LATVIJAS FINANŠU SEKTORS EIROZONĀ
Monetāro finanšu iestāžu aktīvi, % no IKP*
1000

2060%

• 

900
800
700
600

500
400
...
GALVENIE BANKU RĀDĪTĀJI 2013.GADĀ
8

BANKU PELNĪTSPĒJA TURPINA UZLABOTIES

Ienākumu un izdevumu struktūra, milj. latu

900

Kapitāla atdeves rādītāja (ROE)
...
9

KREDĪTPORTFEĻA SARUKUMA TEMPS MAZINĀS
Kredītportfeļa gada izmaiņas aizņēmēju kategoriju dalījumā
(procentpunktos)
2

Kr...
10

UZLABOJAS KREDĪTU KVALITĀTE
Kavētie kredīti un uzkrājumi
(% no attiecīgā portfeļa)
Rezidentu mājsaimniecības

Rezident...
11

Rezidentu
noguldījumi
pieauga par

STRAUJŠ REZIDENTU NOGULDĪJUMU
KĀPUMS PIRMS EIRO IEVIEŠANAS

Kredītiestādēs piesaist...
12

%
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

BANKU KAPITALIZĀCIJAS UN LIKVIDITĀTES
LĪMENIS SAGLABĀJAS AUGSTS

Banku kapitāla pietiek...
2014. GADS –
GALVENIE NOTIKUMI UN PROGNOZES
14

TENDENCES BANKU SEKTORĀ 2014. GADĀ

Prognoze 2014. gadam

Kredītportfeļa izmaiņas

Rezidenti
Nerezidenti

No jauna izs...
15

BANKU SEKTORA IZAICINĀJUMI 2014. GADAM

•  2013. gadā nostiprinājušies

	

Saglabāt finanšu pakalpojumu
pieejamību reģ...
16

NOZĪMĪGI UZDEVUMI 2014. GADAM

•  Kredītu pieejamība uzņēmumu un mājsaimniecību
segmentam

•  Veiksmīga bankas «Citade...
2014. GADS –
UZRAUDZĪBAS AKTUALITĀTES
18

TURPINĀSIES DARBS PIE BANKU SAVIENĪBAS
IZVEIDES

•  Vienotā uzraudzības
mehānisma darbības
sākums pilnā apmērā
2014. g...
19

VIENOTAIS UZRAUDZĪBAS MEHĀNISMS

•  ECB sadarbībā ar FKTK uzraudzīs 3 lielākās bankas pēc
aktīviem – «Swedbank», «SEB ...
20

JAUNAS PRASĪBAS BANKĀM SASKAŅĀ AR
KREDĪTIESTĀŽU LIKUMA GROZĪJUMIEM

•  Jaunas kapitāla rezervju prasības bankām
•  Izm...
PALDIES
FINANŠU UN KAPITĀLA TIRGUS KOMISIJA

Kungu ielā 1, Rīga LV 1050
T.+371 67774800
fktk@fktk.lv | www.fktk.lv
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Banku darbība Latvijā 2013. gadā

1,378 views

Published on

Prezentācija no FKTK preses konferences 06.02.2014.
Banku darbība Latvijā 2013. gadā - sabalansēta attīstība un eiro izaicinājumi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) sagatavotā operatīvā informācija par Latvijas banku darbības rezultātiem liecina, ka 2013. gads banku sektorā aizritēja mērenas attīstības zīmē, turpinot uzlaboties galvenajiem banku darbības rādītājiem. Par to liecina vairākas tendences: saglabājās augsts banku sektora kapitalizācijas un likviditātes līmenis, uzlabojās banku sektora pelnītspēja un kredītu kvalitāte, samazinājās banku kredītportfeļa sarukuma temps, kā arī strauji pieauga rezidentu noguldījumi u.c.

Published in: Business, Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Banku darbība Latvijā 2013. gadā

 1. 1. BANKU DARBĪBA LATVIJĀ 2013. GADĀ 06.02.2014.
 2. 2. MEDIJU PASĀKUMA DARBA KĀRTĪBA Banku darbība Latvijā 2013. gadā Ludmila Vojevoda, FKTK Regulējošo prasību un statistikas departamenta direktore un padomes locekle Prognozes un galvenie notikumi 2014. gadā Kristaps Zakulis, FKTK priekšsēdētājs Banku darbība Latvijā: tendences, vide un perspektīvas Mārtiņš Bičevskis, Latvijas Komercbanku asociācijas prezidents
 3. 3. 3 SABALANSĒTAS ATTĪSTĪBAS GADS
 4. 4. 4 KREDĪTIESTĀŽU SKAITS •  Latvijā 2014. gada 1. janvārī 26 kredītiestādes darbojas 17 bankas un 9 ārvalstu banku filiāles •  2013. gadā darbību pārtraukušas 3 kredītiestādes: -  «GE Money Bank» -  «UniCredit Bank» -  «Latvijas Hipotēku un zemes banka» •  ES kopumā finanšu institūciju skaits gada laikā samazinājies par 3.6%. 2014. gada janvārī ES bija 8746 finanšu institūcijas* * (ECB 21.01.2014.). 1.
 5. 5. 5 BANKU AKCIONĀRU STRUKTŪRA: SAMAZINĀS VALSTS KAPITĀLA ĪPATSVARS Banku akcionāru struktūra 2014. gada 1. janvārī (% no pamatkapitāla) Latvijas valsts 7.1 3.5 8.7 5.4 11.8 Pārējie Latvijas investori Zviedrija 9.5 54.0 Norvēģija Ukraina Krievija Citi investori •  •  «Hipotēku bankai», pārtopot par Latvijas Attīstības finanšu institūciju «Altum», valstij piederošā daļa kopējā apmaksātajā banku pamatkapitālā samazinājās no 17.2% 2013. gada sākumā līdz 5.4% 2014. gada sākumā Nozīmīga ārvalstu kapitāla klātbūtne – 82.8% no kopējā ir ārvalstu kapitāls: •  •  6 ārvalstu banku meitas sabiedrības 3 EEZ banku meitas sabiedrību un 9 EEZ banku filiāļu tirgus daļa ir 54% no banku sektora aktīviem un 82% no banku kredītportfeļa rezidentiem
 6. 6. 6 LATVIJAS FINANŠU SEKTORS EIROZONĀ Monetāro finanšu iestāžu aktīvi, % no IKP* 1000 2060% •  900 800 700 600 500 400 327% 300 200 122% 100 Rādītājs, % Latvija SK EE LV SI GR IT FI BE DE AT PT ES Eirozona NL FR CY IE MT LU 0 •  Latvijas finanšu sektors salīdzinājumā ar eirozonas valstīm ir mazs – attiecībā pret iekšzemes kopproduktu gandrīz trīs reizes mazāks nekā vidēji eirozonā Kapitāla atdeve (ROE) un kapitāla pietiekamības rādītājs (KPR) apsteidz eirozonas vidējo rādītāju Eirozonas vidējais KPR 18.94 15.0 ROE 8.65 5.2 * Datu avots: ECB un Eurostat, FKTK aprēķini
 7. 7. GALVENIE BANKU RĀDĪTĀJI 2013.GADĀ
 8. 8. 8 BANKU PELNĪTSPĒJA TURPINA UZLABOTIES Ienākumu un izdevumu struktūra, milj. latu 900 Kapitāla atdeves rādītāja (ROE) dinamika, % Tīrie procentu ienākumi 600 300 122 60 0 173 -179 10.0 Tīrie izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem -773 -900 -11.2 -20.0 -40.0 -21.2 -30.0 -41.7 -50.0 -1 200 8.6 -10.0 Administratīvie izdevumi -600 5.6 3.7 0.0 Tīrie ienākumi no finanšu instrumentu darījumiem -361 -300 20.0 Tīrie komisijas naudas ienākumi Citi ienākumi/izdevumi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -1 500 Peļņa/Zaudējumi -1 800 2008 •  •  •  2009 2010 2011 2012 2013 2013. gads bija jau otrais pēc kārtas, kad pēc trim zaudējumus nesošiem gadiem, banku sektors kopumā strādājis ar peļņu Ar peļņu strādāja 15 Latvijas bankas un 5 ārvalstu banku filiāles, kuru aktīvi kopumā veidoja gandrīz 95% no banku sektora aktīviem Nostabilizējusies banku ienākumu un izdevumu struktūra. Peļņas pieaugumu galvenokārt nodrošināja tīro procentu ienākumu kāpums (par 10.4%), tīro komisijas naudu ienākumu pieaugums (par 13.6%) un kredītportfeļa kvalitātes pakāpeniska uzlabošanās (tīrie izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem saruka par 10.9%) * Datu avots: ECB banku konsolidētie dati uz 30.06.2013..
 9. 9. 9 KREDĪTPORTFEĻA SARUKUMA TEMPS MAZINĀS Kredītportfeļa gada izmaiņas aizņēmēju kategoriju dalījumā (procentpunktos) 2 Kredītportfeļa struktūra aizņēmēju kategoriju dalījumā (31.12.2013.) Nerezidenti 13% 0 -2 6% -12 Finanšu un apdrošināšanas nozare, rezidenti Nefinanšu uzņēmumi, rezidenti -6 -10 Valdība, rezidenti Mājsaimniecības, rezidenti -3.1 -4 -8 1% 4% -6.5 -8.3 44% Finanšu un apdrošināšanas nozare, rezidenti Mājsaimniecības, rezidenti (mājokļu) Valdība, rezidenti -10.9 Kopā (%) Nefinanšu uzņēmumi, rezidenti 32% Mājsaimniecības, rezidenti (citi) Nerezidenti Kopā, izņemot norakstīto kredītu efektu (%) •  Lai gan vērojama zināma jaunas kreditēšanas atdzīvošanās 2013.gadā un kopumā rezidentu nefinanšu uzņēmumiem un mājsaimniecībām no jauna tika piešķirti kredīti 1,6 mljrd. latu apmērā, kredītportfelis turpināja samazināties
 10. 10. 10 UZLABOJAS KREDĪTU KVALITĀTE Kavētie kredīti un uzkrājumi (% no attiecīgā portfeļa) Rezidentu mājsaimniecības Rezidentu nefinanšu uzņēmumi 25 800 20 15 600 15.2 14.8 14.2 25 800 20 600 15 13.5 10 12.0 400 400 10 200 5 0 uzlaboties, tomēr kredītriska līmenis ir augstāks nekā nefinanšu uzņēmumiem 9.2 8.5 0 Līdz 30 dienām • Kredītu kvalitāte mājsaimniecību portfelī turpina 9.1 5 0 Virs 90 dienām kavētie (labā ass; milj. LVL) 9.8 200 0 31-90 dienas •  7.0 Vairāk par 90 dienām Uzkrājumi Visu lielāko nozaru virs 90 dienām kavēto kredītu īpatsvars ir zem 10% no attiecīgās nozares portfeļa – pirmo reizi kopš 2009. gada 2009.gada
 11. 11. 11 Rezidentu noguldījumi pieauga par STRAUJŠ REZIDENTU NOGULDĪJUMU KĀPUMS PIRMS EIRO IEVIEŠANAS Kredītiestādēs piesaistīto noguldījumu gada pieauguma temps, % Noguldījumi kredītiestādēs Milj. LVL 13.3% 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 -5.0 -10.0 -15.0 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 I 2012 - Rezidenti •  •  Nerezidenti III V VII IX XI I 2013 III V VII IX XI Rezidenti Nerezidenti Nerezidenti (ar USD/LVL valūtas svārstību korekcijām), % 2013. gada pēdējā ceturksnī pirms eiro ieviešanas strauji pieauga gan mājsaimniecību, gan arī uzņēmumu noguldījumi, gadā kopumā rezidentu noguldījumiem palielinoties par 848 miljoniem latu jeb 13.3% Nerezidentu noguldījumi 2013. gadā palielinājās par 384 milj. latu, pieauguma tempam būtiski samazinoties līdz 6.3% (2012.gadā – 16.8%) ko gan ietekmēja arī «Latvijas Hipotēku un zemes bankas» un «UniCredit Bank» aiziešana, kā arī ASV dolāra vērtības vājināšanās
 12. 12. 12 % 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 BANKU KAPITALIZĀCIJAS UN LIKVIDITĀTES LĪMENIS SAGLABĀJAS AUGSTS Banku kapitāla pietiekamības rādītājs 17.6 15.3 18.3 18.6 18.8 18.9 Likviditātes rādītājs % 70 60 16.4 16.7 17.0 17.3 •  58.9 64.9 64.7 64.4 50 40 30 20 10 0 Kapitāla pietiekamības rādītājs (KPR) (%) Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs (%) Minimālā kapitāla pietiekamības prasība •  59.7 Banku sektora KPR vairāk nekā divas reizes pārsniedz minimālo kapitāla pietiekamības prasību 1. līmeņa kapitāla rādītājs 31.12.2013. sasniedza 17.3%. Likviditātes rādītājs Minimālā likviditātes prasība •  Neskatoties uz pieaugošu pieprasījumu noguldījumu apjomu un arī īpatsvaru kopējos noguldījumos, pieaugot likvīdajiem aktīviem, likviditātes risks saglabājās ierobežots
 13. 13. 2014. GADS – GALVENIE NOTIKUMI UN PROGNOZES
 14. 14. 14 TENDENCES BANKU SEKTORĀ 2014. GADĀ Prognoze 2014. gadam Kredītportfeļa izmaiņas Rezidenti Nerezidenti No jauna izsniegtie kredīti Rezidenti Nerezidenti Noguldījumu izmaiņas Rezidenti Nerezidenti Banku pelnītspēja Filiāļu tīkls Attālinātie pakalpojumi
 15. 15. 15 BANKU SEKTORA IZAICINĀJUMI 2014. GADAM •  2013. gadā nostiprinājušies Saglabāt finanšu pakalpojumu pieejamību reģionos •  Līdz ar eiro ieviešanu strauji Saglabāt piesaistīto rezidentu noguldījumu apjomu bankās spēcīgākie tirgus dalībnieki pieauguši rezidentu noguldījumi •  Mājsaimniecībām izsniegto kredītu kvalitāte uzlabojusies, bet ne tik krasi, kā varētu vēlēties Turpināt uzlabot kredītportfeļa kvalitāti, nostabilizējoties mājsaimniecību finansiālajai situācijai un bankām turpinot attīrīt bilances
 16. 16. 16 NOZĪMĪGI UZDEVUMI 2014. GADAM •  Kredītu pieejamība uzņēmumu un mājsaimniecību segmentam •  Veiksmīga bankas «Citadele» pārdošana •  Iedzīvotāju finanšu pratības līmeņa pakāpeniska palielināšana
 17. 17. 2014. GADS – UZRAUDZĪBAS AKTUALITĀTES
 18. 18. 18 TURPINĀSIES DARBS PIE BANKU SAVIENĪBAS IZVEIDES •  Vienotā uzraudzības mehānisma darbības sākums pilnā apmērā 2014. gada 4. novembrī •  Plānots, ka vienotais noregulējuma mehānisms stāsies spēkā 2015. gada janvārī •  Grozījumi Depozītu garantiju shēmas direktīvā stāsies spēkā 2015. gada janvārī Vienotais depozītu garantiju mehānisms Vienotais noregulējuma mehānisms Vienotais uzraudzības mehānisms
 19. 19. 19 VIENOTAIS UZRAUDZĪBAS MEHĀNISMS •  ECB sadarbībā ar FKTK uzraudzīs 3 lielākās bankas pēc aktīviem – «Swedbank», «SEB Bank», «ABLV Bank» •  Patlaban notiek aktīvs darbs pie banku visaptverošā novērtējuma •  Drīzumā publiskajai apspriešanai nodos priekšlikumu Eiropas Centrālās bankas regulai, ar ko noteiks sadarbības mehānismu starp ECB un nacionālajiem banku uzraugiem
 20. 20. 20 JAUNAS PRASĪBAS BANKĀM SASKAŅĀ AR KREDĪTIESTĀŽU LIKUMA GROZĪJUMIEM •  Jaunas kapitāla rezervju prasības bankām •  Izmaiņas korporatīvajā pārvaldībā (atalgojums, prasības vadībai) •  FKTK piemēroto sankciju bankām publiskošana •  Grozījumi Kredītiestāžu likumā – 2014. gada 30. janvārī apstiprināti Saeimā 1. lasījumā
 21. 21. PALDIES FINANŠU UN KAPITĀLA TIRGUS KOMISIJA Kungu ielā 1, Rīga LV 1050 T.+371 67774800 fktk@fktk.lv | www.fktk.lv

×