Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
CIK GATAVS IR
FINANŠU UN
KAPITĀLA TIRGUS
EIRO IEVIEŠANAI? !
Jeļena Ļebedeva,
FKTK padomes locekle
27.09.2013.!
FKTK UZRAUGĀMIE TIRGUS DALĪBNIEKI
•  Bankas
•  Apdrošinātāji
•  Krājaizdevu sabiedrības
•  Pensiju fondi
•  Ieguldījumu pā...
FKTK LOMA EIRO IEVIEŠANAS PROCESĀ
•  Sekot līdzi tirgus dalībnieku gatavībai eiro ieviešanai, tostarp
rīcības plāniem
•  U...
BANKU KOMISIJAS MAKSU MONITORINGS
•  FKTK nenosaka banku komisijas maksas
•  Sākot ar š.g. augustu FKTK seko līdzi izmaiņā...
TIRGUS DALĪBNIEKU APTAUJA
5
•  Aptaujas mērķis noskaidrot tirgus dalībnieku gatavību eiro ieviešanai
•  Izlases lielums - ...
GALVENIE SECINĀJUMI
•  Visiem tirgus dalībniekiem ir izstrādāti rīcības plāni eiro ieviešanai
•  Apzināti iespējamie riski...
IETEKME UZ BANKU PELNĪTSPĒJU
7
Ienākumi no tirdzniecības ar ārvalstu valūtu
Ienākumi no ārvalstu
valūtas tirdzniecības
vei...
BANKU PAMATDARBĪBAS IENĀKUMU STRUKTŪRA
8
Bankas, kas orientējas uz vietējo tirgu
Bankas, kas orientējas uz ārvalstu
klient...
GALVENIE IEGUVUMI FINANŠU
PAKALPOJUMU SAŅĒMĒJIEM
• Valūtas konvertācijas
izmaksu samazinājums
• Lētāki pārrobežu
maksājumi...
PALDIES
VIENOTAIS
UZRAUDZĪBAS
MEHĀNISMS
Kristaps Zakulis
Komisijas priekšsēdētājs
BANKU SAVIENĪBAS ELEMENTI
	
  
* Valstu vadītāji 2012.gada oktobra samitā
nevienojās par vienota ES garantiju fonda
izveid...
VIENOTAIS UZRAUDZĪBAS MEHĀNISMS
• Mehānisms attieksies uz kredītiestāžu
prudenciālo uzraudzību (saskaņā ar CRD4/CRR
jeb Ba...
VIENOTĀ UZRAUDZĪBAS MEHĀNISMA
STRUKTŪRA
14
NORMATĪVIE DOKUMENTI
Priekšlikums ES Padomes
regulai, ar ko Eiropas
Centrālajai bankai
piešķirtas pilnvaras
uzraudzīt eiro...
PLĀNOTAIS LAIKA GRAFIKS
16
12.09.2013. EP apstiprināja regulu, kas piešķir ECB plašākas pilnvaras
2013. gada okt. – pēc ES...
KRITĒRIJI ECB UZRAUDZĪBAI
17
Kredītiestādes
lielums
Nozīme
ekonomikā
•  Meitas bankas ir nodibinātas vairāk nekā
vienā dal...
ECB SARAKSTU PUBLICĒS
LĪDZ GADA BEIGĀM
18
Nozīme
ekonomikā
ECB STRĀDĀ PIE MEHĀNISMA IETVARA
REGULAS
19
•  Metodoloģija kredītiestādes nozīmīguma
noteikšanai - aktīvu apjoms, nozīme ...
KOMPETENČU SADALĪJUMS
Lielākās bankas Pārējās bankas
Prudenciālā uzraudzība –
banku atbilstība prasībām
attiecībā uz kredī...
KOMPETENČU SADALĪJUMS
Lielākās bankas Pārējās bankas
Licencēšana •  Licences saņemšanai dokumentus iesniedz FKTK
•  FKTK i...
NĀKAMIE SOĻI
•  Sagaidām ECB apstiprinājumu, kuras Latvijā reģistrētas
bankas un banku filiāles varētu būt tiešā ECB uzrau...
PALDIES
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cik gatavs ir finanšu un kapitāla tirgus eiro ieviešanai? Kā mainīsies banku uzraudzība eirozonā?

989 views

Published on

Prezentācija no 27.09.2013. gada preses konferences:
- Finanšu un kapitāla tirgus gatavojas eiro ieviešanai
- Iestājoties eirozonā, Latvijā mainīsies banku uzraudzības modelis

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cik gatavs ir finanšu un kapitāla tirgus eiro ieviešanai? Kā mainīsies banku uzraudzība eirozonā?

 1. 1. CIK GATAVS IR FINANŠU UN KAPITĀLA TIRGUS EIRO IEVIEŠANAI? ! Jeļena Ļebedeva, FKTK padomes locekle 27.09.2013.!
 2. 2. FKTK UZRAUGĀMIE TIRGUS DALĪBNIEKI •  Bankas •  Apdrošinātāji •  Krājaizdevu sabiedrības •  Pensiju fondi •  Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības •  Finanšu instrumentu tirgus dalībnieki •  Maksājuma un e-naudas iestādes 2 >300 tirgus dalībnieku
 3. 3. FKTK LOMA EIRO IEVIEŠANAS PROCESĀ •  Sekot līdzi tirgus dalībnieku gatavībai eiro ieviešanai, tostarp rīcības plāniem •  Uzraudzīt, kā tirgus dalībnieki veic skaidras un bezskaidras naudas nomaiņu saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likumu •  Atspoguļot mājas lapā statistikas datus paralēli latos un eiro (no 01.10.2013 līdz 31.03.2014) ! Papildus uz eiro ieviešanu - banku komisijas maksu monitorings 3
 4. 4. BANKU KOMISIJAS MAKSU MONITORINGS •  FKTK nenosaka banku komisijas maksas •  Sākot ar š.g. augustu FKTK seko līdzi izmaiņām banku galveno pakalpojumu cenrāžos privātpersonām •  Ja konstatējam cenas palielinājumu – prasām skaidrojumu bankai un analizējam pieauguma saistību ar eiro ieviešanu •  FKTK nevar sodīt bankas, ja tās palielina maksu par pakalpojumiem. Ziņosim publiski, ja konstatēsim negodprātīgu rīcību •  Par Euro ieviešanas kārtības likuma pārkāpumiem tirgus dalībniekam varam izteikt brīdinājumu, prasīt novērst nepilnības vai piemērot soda naudu no 100 līdz 10 tūkstošiem latu 4
 5. 5. TIRGUS DALĪBNIEKU APTAUJA 5 •  Aptaujas mērķis noskaidrot tirgus dalībnieku gatavību eiro ieviešanai •  Izlases lielums - >100 respondenti no galvenajiem tirgus segmentiem (bankas, apdrošinātāji, pensiju plāni, ieguldījumu brokeru sabiedrības, maksājumu iestādes u.c.) •  Datu ieguves periods – 2013. gada jūlijs-septembris •  Galvenie aptaujas jautājumi: Informācijas sistēmas un to testēšana Skaidras naudas pieejamība eiro valūtā Iespējamie riski un pasākumi to samazināšanai Rīcības plāns eiro ieviešanai Cenu paralēlā atspoguļošana
 6. 6. GALVENIE SECINĀJUMI •  Visiem tirgus dalībniekiem ir izstrādāti rīcības plāni eiro ieviešanai •  Apzināti iespējamie riski un pasākumi to samazināšanai •  Sākta informācijas sistēmu testēšana •  Skaidras naudas pieejamība bankomātos: •  Bankomātu pakalpojumus Latvijā nodrošina 7 bankas. Visām ir izstrādāta kārtība bankomātu pārslēgšanai no latiem uz eiro •  Plānoti papildu drošības pasākumi •  RIGIBOR indeksa aizstāšana ar EURIBOR neietekmēs lielu klientu skaitu. Tikai 4,6%* no visiem mājsaimniecībām izsniegtajiem mājokļa kredītiem ir latos (15 414 kredītu) •  Kredītiem un noguldījumiem latos ar fiksētām procentu likmēm tās netiks mainītas 6 *Dati 2013. gada augusta beigās.
 7. 7. IETEKME UZ BANKU PELNĪTSPĒJU 7 Ienākumi no tirdzniecības ar ārvalstu valūtu Ienākumi no ārvalstu valūtas tirdzniecības veido 8,6%* no banku pamatdarbības ienākumiem *Dati 2013. gada jūlija beigās.
 8. 8. BANKU PAMATDARBĪBAS IENĀKUMU STRUKTŪRA 8 Bankas, kas orientējas uz vietējo tirgu Bankas, kas orientējas uz ārvalstu klientu apkalpošanu •  Ienākumi no tirdzniecības ar ārvalstu valūtu banku pamatdarbības ienākumu struktūrā veido: •  Bankām, kas orientējas uz vietējo tirgu – 2%* (~5 milj. LVL) •  Bankām, kas orientējas uz ārvalstu klientu apkalpošanu - 19.3%* (~31 milj. LVL) •  Bankām, kas apkalpo ārvalstu klientus, ienākumu apjomu no valūtas maiņas eiro ieviešana neietekmēs, jo pārsvarā konvertē RUB/USD vai RUB/EUR *Dati 2013. gada jūlija beigās
 9. 9. GALVENIE IEGUVUMI FINANŠU PAKALPOJUMU SAŅĒMĒJIEM • Valūtas konvertācijas izmaksu samazinājums • Lētāki pārrobežu maksājumi • Lētāki kredītresursi ilgtermiņā 9 96 dienas līdz €
 10. 10. PALDIES
 11. 11. VIENOTAIS UZRAUDZĪBAS MEHĀNISMS Kristaps Zakulis Komisijas priekšsēdētājs
 12. 12. BANKU SAVIENĪBAS ELEMENTI   * Valstu vadītāji 2012.gada oktobra samitā nevienojās par vienota ES garantiju fonda izveidi 12 Vienotais uzraudzības mehānisms Vienotais noregulējuma mehānisms Vienotais depozītu garantiju mehānisms*
 13. 13. VIENOTAIS UZRAUDZĪBAS MEHĀNISMS • Mehānisms attieksies uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (saskaņā ar CRD4/CRR jeb Basel III): • visās eirozonas valstīs • valstīs, kuras nav eirozonā, bet kuras pievienojas mehānismam 13
 14. 14. VIENOTĀ UZRAUDZĪBAS MEHĀNISMA STRUKTŪRA 14
 15. 15. NORMATĪVIE DOKUMENTI Priekšlikums ES Padomes regulai, ar ko Eiropas Centrālajai bankai piešķirtas pilnvaras uzraudzīt eirozonas nozīmīgākās kredītiestādes sadarbībā ar nacionālajiem uzraugiem Priekšlikums Eiropas Centrālās bankas regulai, ar ko noteiks sadarbības mehānismu starp Eiropas Centrālo banku un nacionālajām kompetentajām iestādēm 15 Plānots, ka ES Padome apstiprinās oktobrī Plānots pieņemt līdz ~2014.gada aprīlim
 16. 16. PLĀNOTAIS LAIKA GRAFIKS 16 12.09.2013. EP apstiprināja regulu, kas piešķir ECB plašākas pilnvaras 2013. gada okt. – pēc ES Padomes apstiprinājuma iepriekš minētā regula stājas spēkā 2014. gada janv. – ECB regulas priekšlikumu par sadarbības mehānismu ar nacionālajiem uzraugiem nodod publiskai apspriešanai Līdz 2013. gada beigām – ECB apstiprina uzraugāmo kredītiestāžu sarakstu 2014. gada okt. – vienotais uzraudzības mehānisms sāk darbību ~2014.gadā – vienota noregulējuma mehānisma (fonda) apstiprināšana ~2014.gadā – vienošanās par noguldījumu garantiju shēmu direktīvas grozījumiem
 17. 17. KRITĒRIJI ECB UZRAUDZĪBAI 17 Kredītiestādes lielums Nozīme ekonomikā •  Meitas bankas ir nodibinātas vairāk nekā vienā dalībvalstī un valstī nozīmīgas pēc aktīviem (būs ECB metodoloģija) Pārrobežu darbība •  Aktīvu apjoms pārsniedz 30 mljrd.€ •  Aktīvu apjoms pārsniedz 20% no valsts IKP, bet ne mazāk kā 5 mljrd.€ •  Vismaz 3 pēc aktīviem nozīmīgākās kredītiestādes dalībvalstī •  Katra dalībvalsts var lūgt ECB veikt tiešu uzraudzību kredītiestādei, ja to uzskata par nozīmīgu valsts ekonomikā
 18. 18. ECB SARAKSTU PUBLICĒS LĪDZ GADA BEIGĀM 18 Nozīme ekonomikā
 19. 19. ECB STRĀDĀ PIE MEHĀNISMA IETVARA REGULAS 19 •  Metodoloģija kredītiestādes nozīmīguma noteikšanai - aktīvu apjoms, nozīme ekonomikā, pārrobežu darbība noteikšanai Kredītiestādes nozīmīguma noteikšana Sadarbība ar nacionālajām iestādēm lielāko banku uzraudzībā •  Procedūras/termiņi, kādā ECB tiek paziņots par būtiskiem uzraudzības pasākumiem •  ECB tiesības lūgt izvērtēt konkrētus jautājumus uzraudzības procesā/pārbaudēs •  Būtisku uzraudzības lēmumu projektu nosūtīšana ECB Sadarbība ar nacionālajām iestādēm pārējo banku uzraudzībā •  Sadarbības mehānisms uzraudzības procesa īstenošanā •  Lēmumprojektu sagatavošana un termiņi to iesniegšanai
 20. 20. KOMPETENČU SADALĪJUMS Lielākās bankas Pārējās bankas Prudenciālā uzraudzība – banku atbilstība prasībām attiecībā uz kredītiestādes pašu kapitālu, lielo riska darījumu ierobežojumiem, likviditāti, finansējuma struktūru, riska vadību u.c. •  Uzraudzību veiks ECB •  FKTK nodrošinās atbalstu ECB (piem., pēc ECB norādījumiem veiks uzraudzības pasākumus vai sagatavos lēmumprojektus par tirgus dalībniekiem) •  Uzraudzību veiks FKTK •  FKTK par būtiskiem uzraudzības pasākumiem un lēmumiem informēs ECB •  ECB tiesības pieņemt vispārējas pamatnostādnes vai ieteikumus par banku uzraudzību •  ECB ir pilnvaras pārņemt jebkuras bankas uzraudzību Makroprudenciālā uzraudzība – noteikt kredītiestādēm pienākumu papildus pašu kapitāla prasībām uzturēt kapitāla rezerves un citus pasākumus sistēmisko vai makroprudenciālo risku samazināšanai •  FKTK ir pilnvaras piemērot makroprudenciālās uzraudzības instrumentus •  ECB ir tiesības pielietot makroprudenciālās uzraudzības instrumentus papildus tiem, ko noteikuši nacionālie uzraugi 20
 21. 21. KOMPETENČU SADALĪJUMS Lielākās bankas Pārējās bankas Licencēšana •  Licences saņemšanai dokumentus iesniedz FKTK •  FKTK izvērtē dokumentus un pozitīva lēmuma gadījumā sagatavo lēmumprojektu un iesniedz ECB •  Gala lēmumu pieņem ECB. •  ECB pieņem arī gala lēmumu par licences anulēšanu Pārējās pilnvaras •  Visas citas pilnvaras, piem., naudas atmazgāšanas novēršana, patērētāju aizsardzība, finanšu instrumenti paliek FKTK kompetencē. 21
 22. 22. NĀKAMIE SOĻI •  Sagaidām ECB apstiprinājumu, kuras Latvijā reģistrētas bankas un banku filiāles varētu būt tiešā ECB uzraudzībā •  Veiksim banku bilanču novērtēšanu saskaņā ar ECB metodoloģiju •  Pēc ES Padomes regulas apstiprināšanas atbilstošu grozījumu veikšana Kredītiestāžu likumā (papildus grozījumiem, kas saistīti ar CRD/CRR)  
 23. 23. PALDIES

×