Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

FIVAS i sosiale medier - presentasjon for BI studenter (17.9.12)

576 views

Published on

Presentasjon av FIVAS og organisasjonens tiltak i sosiale medier, for studenter på BI Nydalen og BI Drammen. FIVAS er en av to heldige oppdragsgivere på kurset ELE3707, hvor studentene kan velge å lage forslag til organisasjonens kommunikasjonsplan i sosiale medier.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

FIVAS i sosiale medier - presentasjon for BI studenter (17.9.12)

 1. 1. Foto: Anette TjomslandForeningen for Internasjonale Vannstudier _____________ www.fivas.org
 2. 2. •  Presentasjon av FIVAS•  Tanker om sosiale medier•  Hva gjør vi i sosiale medier i dag? _____________ www.fivas.org
 3. 3. FIVAS Frivillig organisasjon som hovedsakelig jobber med:•  Kartlegging av sosiale og miljømessige konsekvenser av vannkraftutbygginger i utviklingsland•  Sikre tilgang til vann- og sanitærtjenester _____________ www.fivas.org
 4. 4. •  To ansatte, begge nyansatte høsten 2011•  100% utvidelse av organisasjonen•  Aktivt styre•  Frivillige _____________ www.fivas.org
 5. 5. Arbeidsmåter•  2-3 rapporter hvert år•  Artikler og kommentarer til aktuell utvikling på www.fivas.org•  Politisk påvirkningsarbeid i nasjonale og internasjonale nettverk•  Informasjonskampanjer•  Mediearbeid•  Foredrag•  Stunt (Eksempel: Verdens lengste dokø)•  Møter med beslutningstakere og bedrifter•  Studieturer til aktuelle prosjekter•  Deltagelse på konferanser _____________ www.fivas.org
 6. 6. Vannkraft•  Konsekvenser av store vannkraftutbygginger i utviklingsland•  Norske aktører og deres interesser•  Hensyn til mennesker og miljø•  Forsøker å hindre norsk deltakelse i prosjekter med store negative konsekvenser _____________ www.fivas.org
 7. 7. Hæ? Men er ikke dammer bra da?•  Norges velferd er i stor grad bygget på vannkraft, men konteksten er annerledes mange andre steder i verden•  40 – 80 millioner tvangsflyttinger globalt•  Alvorlige sosiale, økologiske og økonomiske konsekvenser _____________ Grafikk: International Rivers www.fivas.org
 8. 8. •  FIVAS jobber med å tale saken til lokalbefolkning som ikke blir hørt.•  Er ikke motstander av alle damutbygginger, men mener at småskala og alternativ energi ofte er bedre. _____________ www.fivas.org
 9. 9. _____________Foto: Anette Tjomsland www.fivas.org
 10. 10. _____________Foto: Anette Tjomsland www.fivas.org
 11. 11. Vann og sanitær•  Norsk vannbistand - hva gjør, og bør, Norge gjøre?•  Pådriver for implementering av retten til vann- og sanitærtjenester•  Vann som et offentlig gode•  Verdensbankens strategi for vann og sanitærtjenester•  Blå oktober kampanjen _____________ www.fivas.org
 12. 12. •  Vannprivatisering i Sør-Afrika•  Pre-paid meters i Soweto hvor det er 70%arbeidsledighet.•  KontantkortløsningFoto: Jørgen Eiken Magdahl_____________ www.fivas.org
 13. 13. Hva gjør FIVAS i sosiale medier?Ganske mye..i stup og svømstilen Foto: Flickr Creative Commons, Bain News Service publisher. _____________ Rose Pitonof, between ca. 1910 and ca. 1915 www.fivas.org
 14. 14. De fleste begynner i FEIL endeOppretter kontoer på sosiale medier:•  Uten å ha en klart definert målgruppe•  Uten å ha undersøkt hva målgruppen er interessert i•  Uten mål og mening•  Klager deretter på manglende suksess og hevder at sosiale medier ikke fungerer•  ….. FIVAS har allerede gjort alle disse feilene. _____________ www.fivas.org
 15. 15. Hvem ønsker vi å nå?•  Politikere•  Beslutningstagere i privat næringsliv og offentlig forvaltning•  Studenter og akademikere•  Potensielle frivillige•  Andre organisasjoner•  Vanninteresserte _____________ www.fivas.org
 16. 16. FIVAS i sosiale medier•  Integrerte sosiale medier på http://www.fivas.org/•  Slideshare•  facebook.com/vannstudier•  FIVAS Anette•  Twitter•  Blogg _____________ www.fivas.org
 17. 17. Hvorfor jobbe med oss?•  Innsikt i hvordan en sivilsamfunnsorganisasjon driver politisk påvirkningsarbeid•  Mulighet til å møte ansatte og styret til idédugnad•  Kort vei fra idé til handling, forutsatt at ideene er gjennomførbare i forhold til kapasitet•  Ditt bidrag kan gjøre en forskjell. Hjelp oss å gjøre en bedre jobb! _____________ www.fivas.org

×