Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
FIGBC VÄRKKI-INDIKAATTORIT        ENERGIA         ja    KIINTEISTÖKATSELMUS         Petri Jaar...
Esityksen sisältö•  Värkki-energiaindikaattorit   –  E-luku (VärkkiE)   –  Lämmitys (VärkkiLämmitys)   –  Sähkö (Vär...
Värkki-energiaindikaattorit: yleistä •  Energiajohtamisen perustyökaluja   –  Nykytilan selvittäminen, seuranta ja jatk...
VärkkiE•  Yksikkö: kWh/m2•  Määräysten mukainen energiatodistuksen arvo•  Uudisrakentamisen ja peruskorjausten ohjaamiseen...
VärkkiLämmitys•  Yksikkö: kWh/m2•  Toteutuneeseen kulutukseen perustuva   –  Laskentajakso: kokonainen kalenterivuosi•  ...
VärkkiSähkö, kokonais(+j) tai         VärkkiSähkö, kiinteistö(+j)•  Yksikkö: kWh/m2•  Toteutuneeseen kulutukseen p...
VärkkiTyhjäkäyttö•  Yksikkö: kW/m2•  Laskennan pohjana tuntitason mittaustieto•  Mittausjakso   –  Yhden viikon arkipäiv...
VärkkiTyhjäkäyttö %•  Yksikkö: %•  Keskimääräisen tyhjäkäyttö- ja päiväkäyttötehon suhde•  Laskentajaksot   –  Yhden vii...
22.8.2012  Värkki-indikaattorit: energia ja  9         kiinteistökatselmus
LÄHTÖTIETO INDIKAATTORI VÄRKKI-TARVE      22.8.2012  Värkki-indikaattorit: energia ja  10             ...
Värkki-kiinteistökatselmus•  Kiinteistön omistajan ja vuokralaisen välisten sopimusten  todentamiseen kerran vuodessa•  K...
Värkki-kiinteistökatselmus•  Yleistä sekä sopimuksenmukaisuus   –   aika   –   paikka   –   läsnä   –   omistu...
Värkki-kiinteistökatselmus•  Kiinteistön/ tilan ylläpitojärjestelyt   –  ylläpidosta vastaava yritys ja sopimusyhteyshe...
Värkki-kiinteistökatselmus•   Edellisen kokouksen jälkeen suoritetut ehostukset tai laitehankinnat•   Yleiset havainnot ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

[Värkki / Väliseminaari] Petri Jaarto 22.8.2012

964 views

Published on

Energian indikaattorit, kiinteistökatselmus.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

[Värkki / Väliseminaari] Petri Jaarto 22.8.2012

 1. 1. FIGBC VÄRKKI-INDIKAATTORIT ENERGIA ja KIINTEISTÖKATSELMUS Petri Jaarto Jäävuorenhuippu Oy22.8.2012 Värkki-indikaattorit: energia ja 1 kiinteistökatselmus
 2. 2. Esityksen sisältö•  Värkki-energiaindikaattorit –  E-luku (VärkkiE) –  Lämmitys (VärkkiLämmitys) –  Sähkö (VärkkiSähkö) –  Tyhjäkäyttöteho •  Tyhjäkäyttöteho (VärkkiTyhjäkäyttö) •  Tyhjäkäytötehon osuus (VärkkiTyhjäkäyttö %)•  Värkki-kiinteistökatselmus22.8.2012 Värkki-indikaattorit: energia ja 2 kiinteistökatselmus
 3. 3. Värkki-energiaindikaattorit: yleistä •  Energiajohtamisen perustyökaluja –  Nykytilan selvittäminen, seuranta ja jatkuva parantaminen –  Kausittain päivittyvät tulokset •  Yhteinen laskenta ja lähtöarvot –  Määritellyt laskentakaavat –  Yhteinen tilatieto: lämmitetty nettoala (m2) •  Käytetään pääasiassa kulutusmittareiden lukemia –  Taulukkoarvoja määritelty tilanteisiin joissa mitattua tulosta ei ole •  Ympäristöjohtamisen lähtöarvoja •  Valtakunnallisia, käyttötarkoitusluokkien mukaisia tietoja muutaman vuoden kuluttua vertailujen pohjaksi22.8.2012 Värkki-indikaattorit: energia ja 3 kiinteistökatselmus
 4. 4. VärkkiE•  Yksikkö: kWh/m2•  Määräysten mukainen energiatodistuksen arvo•  Uudisrakentamisen ja peruskorjausten ohjaamiseen koko rakennus huomioiden•  Laskenta ohjeistettu RakMk D3 ja D5 sekä energiatodistusasetuksessa 2012•  Teoreettinen koko rakennuksen tarkastelu standardikäytöllä22.8.2012 Värkki-indikaattorit: energia ja 4 kiinteistökatselmus
 5. 5. VärkkiLämmitys•  Yksikkö: kWh/m2•  Toteutuneeseen kulutukseen perustuva –  Laskentajakso: kokonainen kalenterivuosi•  Polttoainelämmitteiset –  Kolmen vuoden polttoainetoimitusten, lämmitystarvelukujen ja veden kulutustietojen keskiarvot•  Normitetaan Jyväskylään•  Lämpimän käyttöveden lämmitys –  Toteutunut mitattu kulutus tai kertoimilla kokonais veden kulutuksesta laskettu•  Qlämm,norm= k2 x Snvpkunta / Stoteutunutvpkunta x (Qlämmitys - Qlkv) + Qlkv22.8.2012 Värkki-indikaattorit: energia ja 5 kiinteistökatselmus
 6. 6. VärkkiSähkö, kokonais(+j) tai VärkkiSähkö, kiinteistö(+j)•  Yksikkö: kWh/m2•  Toteutuneeseen kulutukseen perustuva –  Laskentajakso: kokonainen kalenterivuosi•  Kokonais- tai kiinteistösähkönkulutus –  alaviitteessä•  Rakennus varustettu tilojen jäähdytyksellä•  Kaukojäähdytyksen muuntaminen sähkön kulutukseksi –  Kaukojäähdytyksen kulutus / 322.8.2012 Värkki-indikaattorit: energia ja 6 kiinteistökatselmus
 7. 7. VärkkiTyhjäkäyttö•  Yksikkö: kW/m2•  Laskennan pohjana tuntitason mittaustieto•  Mittausjakso –  Yhden viikon arkipäivät –  00:00 – 04:00 –  Keskiarvo22.8.2012 Värkki-indikaattorit: energia ja 7 kiinteistökatselmus
 8. 8. VärkkiTyhjäkäyttö %•  Yksikkö: %•  Keskimääräisen tyhjäkäyttö- ja päiväkäyttötehon suhde•  Laskentajaksot –  Yhden viikon arkipäivät –  Tyhjäkäyttö: 00:00 – 04:00 –  Päiväkäyttö: 08 -16, pitääkö määritellä käyttötarkoitusluokittain?22.8.2012 Värkki-indikaattorit: energia ja 8 kiinteistökatselmus
 9. 9. 22.8.2012 Värkki-indikaattorit: energia ja 9 kiinteistökatselmus
 10. 10. LÄHTÖTIETO INDIKAATTORI VÄRKKI-TARVE 22.8.2012 Värkki-indikaattorit: energia ja 10 kiinteistökatselmus
 11. 11. Värkki-kiinteistökatselmus•  Kiinteistön omistajan ja vuokralaisen välisten sopimusten todentamiseen kerran vuodessa•  Kiinteistöjen kehittämiseen yhdessä –  Green lease•  Kiinteistön ylläpito-organisaation laadun parantaminen•  Kiinteistön asiakirjojen, suorituskyvyn ja yleisilmeen tarkastaminen ja kirjaaminen•  Mukana vähintään kiinteistön omistajan edustaja, vuokralaisen edustaja ja huoltoyhtiön edustaja –  Isännöitsijä/ kiinteistöpällikkö –  Huoltomies –  siivous22.8.2012 Värkki-indikaattorit: energia ja 11 kiinteistökatselmus
 12. 12. Värkki-kiinteistökatselmus•  Yleistä sekä sopimuksenmukaisuus –  aika –  paikka –  läsnä –  omistus –  isännöinti –  vuokralainen•  Edellisen vuoden katselmuspöytäkirjan toimenpiteiden tarkastaminen•  Vakuutukset –  kiinteistöyhtiön vakuutusyhtiö ja yhteyshenkilö –  vuokralaisen vakuutusyhtiö ja yhteyshenkilö –  vakuutusten vaikutusalueet22.8.2012 Värkki-indikaattorit: energia ja 12 kiinteistökatselmus
 13. 13. Värkki-kiinteistökatselmus•  Kiinteistön/ tilan ylläpitojärjestelyt –  ylläpidosta vastaava yritys ja sopimusyhteyshenkilö –  kohteen huoltohenkilöstö ja vastuuhenkilöt järjestelmittäin –  huoltohenkilöstön erikoisosaamisten kehittämistarpeet•  Huoltokirja/ -päiväkirja –  todetaan huoltokirja merkinnät ja huoltojen ajantasaisuus•  Todetaan vuosihuollot/ tekijät –  järjestelmä, huollon suoritusajankohta, tekijä ja huoltoväli•  Laitteistojen ja järjestelmien määräaikaistarkastukset•  Todetaan palotarkastukset•  Energiankulutus- ja -kustannustarkastelu•  Muuntamon käytönjohtaja (tarvittaessa)22.8.2012 Värkki-indikaattorit: energia ja 13 kiinteistökatselmus
 14. 14. Värkki-kiinteistökatselmus•  Edellisen kokouksen jälkeen suoritetut ehostukset tai laitehankinnat•  Yleiset havainnot ja silmämääräinen kuntoarvio•  Mahdolliset korjaustarpeet ja kustannusvastuu•  Turvallisuus ja ympäristö•  Muut havainnot•  Vuositeema (tarvittaessa)•  Yhteenveto22.8.2012 Värkki-indikaattorit: energia ja 14 kiinteistökatselmus

×