Successfully reported this slideshow.
FIGBC:n elinkaarimittaristojen  luonnoksen esittelyPanu Pasanen, Bionova Consulting  22. elokuuta 2012
Bionova: ympäristötehokkuudesta kilpailukykyäTulosta mittaamalla, parantamalla ja hyödyntämällä ympäristötehokkuuttaBionov...
1. FIGBC:n elinkaarimittareiden tavoitteet2. Elinkaarimittarit – mitä ja miksi mitataan?3. Rakennushankkeen elinkaaren tar...
Elinkaarimittaristojen luonnoksen esittelyFIGBC antoi Bionovalle kesäkuussa 2012 toimeksiannon laatiasuomalaisen rakennust...
Taustalla eurooppalaiset standarditEuroopan standardointijärjestö CEN julkaisi vuonna 2011 rakennustenympäristötehokkuuden...
FIGBC:n elinkaarimittaristojen tavoitteetElinkaarimittaristoja voidaan käyttää useisiin eri tarkoituksiin, mm.päätöksentek...
1. FIGBC:n elinkaarimittareiden tavoitteet2. Elinkaarimittarit – mitä ja miksi mitataan?3. Rakennushankkeen elinkaaren tar...
Elinkaarivaikutukset määräytyvät suunnittelupöydälläKun rakennusta hahmotetaan sen koko elinkaaren kautta josuunnittelun t...
Mittareiden tarve ja mittausmekanismi                  Your partner for sustainable per...
Selkeä, yhtenäinen malli raportoinnille                             Taustatiedot       ...
1. FIGBC:n elinkaarimittareiden tavoitteet2. Elinkaarimittarit – mitä ja miksi mitataan?3. Rakennushankkeen elinkaaren vai...
Rakennuksen elinkaari on jaettu vaiheisiinRakennuksen elinkaari on jaettu tarkkaan määriteltyihin vaiheisin, jotkalasketaa...
Tarkastelu tehdään vaaditulle käyttöiälleRakennettavat kohteet ovat niin erilaisia, että yhdenmukainen käyttöikäei ole per...
Toiminnalliset vaatimukset dokumentoitavaTulosten tulkinnan ja vertailun mahdollistamiseksi on tärkeäädokumentoida ne toim...
1. FIGBC:n elinkaarimittareiden tavoitteet2. Elinkaarimittarit – mitä ja miksi mitataan?3. Rakennushankkeen elinkaaren tar...
Hiilijalanjäljen laskentaprosessi etenee vaiheittain Tavoite     Selvityksen tavoite ja tarkoitettu käyttö     ...
Rakennuksen elinkaaren vaiheetRakentamisvaihe kattaa maansiirron, materiaalit, kuljetukset, jätehuollonja energian käytön....
Varhaisen vaiheen laskennalle helpotuksiaKoska päästöt määrittyvät hankkeen varhaisessa vaiheessa, onvarhaisen vaiheen pää...
Rakennusmateriaaleja koskeva tietoRakennusmateriaalien ympäristövaikutuksia käsitellään ensisijaisesti EN15804-standardin ...
Energian kulutusta ja päästöjä koskeva tietoEnergian kulutus lasketaan ensisijaisesti todellisella käyttöprofiilillasimulo...
1. FIGBC:n elinkaarimittareiden tavoitteet2. Elinkaarimittarit – mitä ja miksi mitataan?3. Rakennushankkeen elinkaaren tar...
Elinkaarikustannuksen laskentaperiaatteetElinkaarikustannuslaskenta mittaa rakennuksen taloudellista kestävyyttäyhteismita...
Erityispiirteitä ja poikkeuksiaYleisiin laskentaperiaatteisiin on muutamia poikkeuksia.Maan hankinnalle ja tähän liittyvil...
Kustannustiedon lähteetKustannustiedon tulee perustua olemassa oleviin teknologioihin jamarkkinoilla olemassa oleviin ratk...
1. FIGBC:n elinkaarimittareiden tavoitteet2. Elinkaarimittarit – mitä ja miksi mitataan?3. Rakennushankkeen elinkaaren tar...
Taustalla Greenhouse Gas ProtocolKäytön hiilijalanjälki ei ole elinkaarimittari, vaan mittaa yhden vuodenpäästötasoa. Lask...
Tarkastelun rajauksetTarkastelu koostuu pakollisesta minimitasosta ja vapaaehtoisista osista.Tulokset raportoidaan kohditt...
1. FIGBC:n elinkaarimittareiden tavoitteet2. Elinkaarimittarit – mitä ja miksi mitataan?3. Rakennushankkeen elinkaaren tar...
Kommentteja pyydetään 15.9. mennessäLuonnos laskentaohjeesta tulee luettavaksi FIGBC:n toimesta. Luonnossisältää nimensä m...
Kaikki kommentit ovat tervetulleitaMiten ohjetta voidaan parantaa tai kehittää?Miten laskentaprosessia voidaan tehostaa?Mi...
NOPEAMPAA KASVUA YMPÄRISTÖTEHOKKUUDELLA   Bionova Consulting parantaa tehokkuutta ja kilpailukykyäympäristötehokkuuden...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

[Värkki / Väliseminaari] Panu Pasanen 22.8.2012

710 views

Published on

Elinkaarimittaristojen luonnosten esittely: elinkaaren hiilijalanjälki, elinkaarikustannus, käytön hiilijalanjälki.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

[Värkki / Väliseminaari] Panu Pasanen 22.8.2012

 1. 1. FIGBC:n elinkaarimittaristojen luonnoksen esittelyPanu Pasanen, Bionova Consulting 22. elokuuta 2012
 2. 2. Bionova: ympäristötehokkuudesta kilpailukykyäTulosta mittaamalla, parantamalla ja hyödyntämällä ympäristötehokkuuttaBionova tekee markkinalähtöistä ympäristö- ja energiatehokkuuden kehitystä.Asiakkaitamme ovat muun muassa... Helsingin kaupunki  Your partner for sustainable performance 2
 3. 3. 1. FIGBC:n elinkaarimittareiden tavoitteet2. Elinkaarimittarit – mitä ja miksi mitataan?3. Rakennushankkeen elinkaaren tarkastelurajaukset4. Elinkaaren hiilijalanjäljen laskentaohjeet5. Elinkaarikustannuksen laskentaohjeet6. Käytön ajan hiilijalanjäljen laskentaohjeet7. Luonnoksesta laskentaohjeeksi – vaiheet ja aikataulu  Your partner for sustainable performance Your partner for sustainable performance 3
 4. 4. Elinkaarimittaristojen luonnoksen esittelyFIGBC antoi Bionovalle kesäkuussa 2012 toimeksiannon laatiasuomalaisen rakennusten elinkaarimittaristojen laskentaohjeen.Mittareiksi valittiin rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälki jaelinkaarikustannus sekä käytön ajan hiilijalanjälki.Nyt esitellään raportin luonnos FIGBC:n sidosryhmien kommentointiavarten. Luonnos sisältää nimensä mukaisesti avoimia kysymyksiä.Sidosryhmiä pyydetään vaikuttamaan sisältöön kommentoimalla sitä,esittämällä kysymyksiä ja parannusehdotuksia 15.9.2012 mennessä.Valmis laskentaohje julkaistaan tammikuun 2013 lopussa.  Your partner for sustainable performance Your partner for sustainable performance 4
 5. 5. Taustalla eurooppalaiset standarditEuroopan standardointijärjestö CEN julkaisi vuonna 2011 rakennustenympäristötehokkuuden standardipaketin nimeltä CEN / TC 350.Tavoite on poistaa sisämarkkinoiden teknisiä esteitä, joita paikallisetympäristömerkit jne. ovat ja korvata ne yhteisellä mittaristolla. Standardittoimivat saumattomasti eurooppalaisen sääntelyn kanssa.Rakennusta arvioidaan koko elinkaarensa ajalta ja kokonaisuutena, jollaon tietyt toiminnalliset vaatimukset.Standardit tuottavat numeerisia mittareita eivätkä arvota tuloksia.FIGBC:n elinkaarimittaristot soveltavat näitä julkaistuja standardeja.  Your partner for sustainable performance Your partner for sustainable performance 5
 6. 6. FIGBC:n elinkaarimittaristojen tavoitteetElinkaarimittaristoja voidaan käyttää useisiin eri tarkoituksiin, mm.päätöksentekoon, suoritustason ilmoittaminen ja dokumentointiin, jajulkisen ohjauksen työkaluna.FIGBC:n elinkaarimittaristojen ohjausryhmä asetti hankkeen tavoitteiksi:1. Tuottaa käytännönläheinen ja ymmärrettävä elinkaaritehokkuusmittari,2. Noudattaa kansainvälisiä standardeja ja soveltaa niitä Suomeen,3. Luoda luottamusta toimintamalliin varmistamalla läpinäkyvyys,4. Ohjata laskentaa riittävään tarkkuuteen luotettavan kuvan saamiseksi,5. Mahdollistaa tulosten vertailukelpoisuus.  Your partner for sustainable performance Your partner for sustainable performance 6
 7. 7. 1. FIGBC:n elinkaarimittareiden tavoitteet2. Elinkaarimittarit – mitä ja miksi mitataan?3. Rakennushankkeen elinkaaren tarkastelurajaukset4. Elinkaaren hiilijalanjäljen laskentaohjeet5. Elinkaarikustannuksen laskentaohjeet6. Käytön ajan hiilijalanjäljen laskentaohjeet7. Luonnoksesta laskentaohjeeksi – vaiheet ja aikataulu  Your partner for sustainable performance Your partner for sustainable performance 7
 8. 8. Elinkaarivaikutukset määräytyvät suunnittelupöydälläKun rakennusta hahmotetaan sen koko elinkaaren kautta josuunnittelun tavoitteiden asetanta- tai suunnitteluvaiheessa,tunnistetaan ne tekijät, joihin on syytä kiinnittää erityisen paljonhuomiota hyvän lopputuloksen saamiseksi. Rakennuksen elinkaari: elinkaaren hiilijalanjälki ja elinkaarikustannus Hankevaihe > 1 v. Käyttövaihe esim. 50 v. PurkuRakennus- Rakennus- Käyttö Käyttö Käyttö Purkutuotteet prosessi Korjaushankkeita Rakennuksen käyttö: käytön hiilijalanjälki  Your partner for sustainable performance Your partner for sustainable performance 8
 9. 9. Mittareiden tarve ja mittausmekanismi  Your partner for sustainable performance Your partner for sustainable performance 9
 10. 10. Selkeä, yhtenäinen malli raportoinnille Taustatiedot Tulokset  Your partner for sustainable performance Your partner for sustainable performance 10
 11. 11. 1. FIGBC:n elinkaarimittareiden tavoitteet2. Elinkaarimittarit – mitä ja miksi mitataan?3. Rakennushankkeen elinkaaren vaiheet tarkastelurajaukset4. Elinkaaren hiilijalanjäljen laskentaohjeet5. Elinkaarikustannuksen laskentaohjeet6. Käytön ajan hiilijalanjäljen laskentaohjeet7. Luonnoksesta laskentaohjeeksi – vaiheet ja aikataulu  Your partner for sustainable performance Your partner for sustainable performance 11
 12. 12. Rakennuksen elinkaari on jaettu vaiheisiinRakennuksen elinkaari on jaettu tarkkaan määriteltyihin vaiheisin, jotkalasketaan ja raportoidaan annettujen määrittelyjen mukaisesti. Lähde: RT  Your partner for sustainable performance Your partner for sustainable performance 12
 13. 13. Tarkastelu tehdään vaaditulle käyttöiälleRakennettavat kohteet ovat niin erilaisia, että yhdenmukainen käyttöikäei ole perusteltu. Esimerkiksi teollisuushallien ja suurten julkistenrakennusten elinkaaret ovat täysin erilaisia.Tarkastelujakso määräytyy seuraavassa prioriteettijärjestyksessä:1. Rakennuttajan esittämä käyttöikävaatimus,2. Rakennuksen suunniteltu tekninen käyttöikä, tai3. EN 1990:2002 Eurocode mukaiset ohjeelliset käyttöiät, esim. 50 vuotta tavanomaisille rakennuksille.  Your partner for sustainable performance Your partner for sustainable performance 13
 14. 14. Toiminnalliset vaatimukset dokumentoitavaTulosten tulkinnan ja vertailun mahdollistamiseksi on tärkeäädokumentoida ne toiminalliset vaatimukset, joita kohteelle on asetettu.Tuloksia ei pääsääntöisesti voida verrata keskenään, jos toiminnallisetvaatimukset kohteille poikkeavat toisistaan.Esimerkki: rakennus A ja B ovat samankokoisia toimistorakennuksia. B:nelinkaaren hiilijalanjälki on 10 % suurempi. Rakennus B:ssä onsisäilmaluokka S1, kun taas rakennus A:ssa ei ole sisäilmaluokitusta.Ilmanvaihtotarpeesta johtuva ero rajoittaa vertailukelpoisuutta.Ohjeistuksessa annetaan vaaditut toiminnallisuutta kuvaavat tiedot.  Your partner for sustainable performance Your partner for sustainable performance 14
 15. 15. 1. FIGBC:n elinkaarimittareiden tavoitteet2. Elinkaarimittarit – mitä ja miksi mitataan?3. Rakennushankkeen elinkaaren tarkastelurajaukset4. Elinkaaren hiilijalanjäljen laskentaohjeet5. Elinkaarikustannuksen laskentaohjeet6. Käytön ajan hiilijalanjäljen laskentaohjeet7. Luonnoksesta laskentaohjeeksi – vaiheet ja aikataulu  Your partner for sustainable performance Your partner for sustainable performance 15
 16. 16. Hiilijalanjäljen laskentaprosessi etenee vaiheittain Tavoite Selvityksen tavoite ja tarkoitettu käyttö Valmistelu Kohteen Toiminnalliset vaatimukset, käyttöikä määrittely Järjestelmän rajaukset ja rakennuksen ominaisuudet Elinkaari- Rakennuksen elinkaaren vaiheiden määritys skenaario Määrätiedot Brutto- ja nettomäärien koostaminen, tiedon lähteet Laskenta Laskentatiedon Ympäristötuoteselosteiden ja muun tiedon käyttö valinta Tiedon laatu ja yhteneväisyys Tunnuslukujen Kohteen tunnuslukujen laskenta laskenta Tulosten koostaminen Raportointi Raportointi Taustatietojen, laskentatulosten ja lähteiden raportointi  Your partner for sustainable performance Your partner for sustainable performance 16
 17. 17. Rakennuksen elinkaaren vaiheetRakentamisvaihe kattaa maansiirron, materiaalit, kuljetukset, jätehuollonja energian käytön. Pääomahyödykkeitä (telineet, työkoneet) ei lasketa.Sen sijaan väliaikaisten rakenteiden materiaalit ja jätteet lasketaan.Irtonaiset kalusteet tai laitteet eivät kuulu mukaan tarkasteluun.Rakennuksen käyttövaiheelle huomioidaan käyttö, ylläpito, korjaus, osienvaihto, muuntaminen, käytönajan energia ja vesi. Kuluttajalaitteidenkulutus ei kuulu mukaan tarkasteluun.Elinkaari päättyy rakennuksen purkuun, jonka kaikki päästöt lasketaanjätteen End of Waste-tilaan saakka.Rakennuksen elinkaaren ulkopuolisia (rakennuksen ulkopuolella taielinkaaren jälkeen tapahtuvia) hyötyjä voidaan ilmoittaa lisätietoina.  Your partner for sustainable performance Your partner for sustainable performance 17
 18. 18. Varhaisen vaiheen laskennalle helpotuksiaKoska päästöt määrittyvät hankkeen varhaisessa vaiheessa, onvarhaisen vaiheen päästölaskennalle määritelty tiettyjä helpotuksia jakeinoja yksinkertaistaa laskentaa mm. taulukkoarvoilla. Tarkoituksena onvarmistaa laskennan helppous ja tehokkuus hankkeen alkumetreillä. Hankevaihe Suunnitteluvaihe Rakentamisvaihe Käyttövaihe Tarveselvitys ja Energia- ja Tarjouskilpailut Rakennuksen hankeselvitys rakennesuunnittelu ja urakointi käyttö Kyky vaikuttaa hankkeen päästöihin Hankkeen päästövaikutuksien tunteminen  Your partner for sustainable performance Your partner for sustainable performance 18
 19. 19. Rakennusmateriaaleja koskeva tietoRakennusmateriaalien ympäristövaikutuksia käsitellään ensisijaisesti EN15804-standardin mukaisten ympäristötuoteselosteiden kautta.Ympäristötuoteseloste voi olla tuotekohtainen tai toimialan yhteinen.Muutakin tietoa saadaan käyttää, jos soveltuvia ympäristötuoteselosteitaei ole saatavilla. Tällöin tulee kuitenkin varmistua tiedon laadusta.Silloin kun laskennassa käytetään muuta kuin soveltuvaa EN 15804mukaista tietoa, lisätään näiden tuotteiden ympäristövaikutuksiin 10 %.Tällä pyritään varmistamaan konservatiivinen tulos.  Your partner for sustainable performance Your partner for sustainable performance 19
 20. 20. Energian kulutusta ja päästöjä koskeva tietoEnergian kulutus lasketaan ensisijaisesti todellisella käyttöprofiilillasimuloiduilla arvoilla, ja standardikäytöllä jos muuta tietoa ei ole käytössä.Käytettävät energian päästökertoimet annetaan raportin liitteessä. Tälläsekä tehostetaan työtä että vältetään laskennassa syntyviä eroavuuksia.  Your partner for sustainable performance Your partner for sustainable performance 20
 21. 21. 1. FIGBC:n elinkaarimittareiden tavoitteet2. Elinkaarimittarit – mitä ja miksi mitataan?3. Rakennushankkeen elinkaaren tarkastelurajaukset4. Elinkaaren hiilijalanjäljen laskentaohjeet5. Elinkaarikustannuksen laskentaohjeet6. Käytön ajan hiilijalanjäljen laskentaohjeet7. Luonnoksesta laskentaohjeeksi – vaiheet ja aikataulu  Your partner for sustainable performance Your partner for sustainable performance 21
 22. 22. Elinkaarikustannuksen laskentaperiaatteetElinkaarikustannuslaskenta mittaa rakennuksen taloudellista kestävyyttäyhteismitallisella tavalla. Laskennan perusperiaatteita ovat:- Mittaa kustannuksia, ei tuloja (”lowest life cycle cost”),- Kustannukset jaksotetaan rakennuksen koko elinkaarelle,- Kustannukset yhteismitallisestaan nettonykyarvoon diskonttauskorolla,- Inflaation vaikutusta ei huomioida: kustannukset lasketaan nykyhinnoin,- Diskonttauskorko on 3 %; rinnakkaisia korkolaskentoja voidaan tehdä,- Rahan hintaa kuvaa yksinomaan diskonttauskorko, ja- Rajaukset tehdään samalla periaatteella kuin hiilijalanjälkilaskennassa.Elinkaarikustannuslaskenta pohjaa ISO- ja EN-standardointiin, jaohjeistus kehittyy yhä käynnissä olevan EN-standardoinnin myötä.  Your partner for sustainable performance Your partner for sustainable performance 22
 23. 23. Erityispiirteitä ja poikkeuksiaYleisiin laskentaperiaatteisiin on muutamia poikkeuksia.Maan hankinnalle ja tähän liittyville kustannuksille on lisätty uusi vaihe,A0 Ennen rakentamista.Energian hinnalle huomioidaan EU-tasolla annettu nousuodote vuoteen2030 saakka, jota voidaan ekstrapoloida.Subventiot huomioidaan kustannuksia vähentävänä tekijänä (ei tulona).Subventiot raportoidaan kohdassa, johon ne kohdistuvat ja lisätietona.  Your partner for sustainable performance Your partner for sustainable performance 23
 24. 24. Kustannustiedon lähteetKustannustiedon tulee perustua olemassa oleviin teknologioihin jamarkkinoilla olemassa oleviin ratkaisuihin tai muihin tosiasiallisestitoteutuskelpoisiin ratkaisuihin. Hintatasona pidetään nykyhintoja.Kustannustietoja suositellaan valittavaksi seuraavassa järjestyksessä:1. Saatuihin tarjouksiin perustuvat kohdekohtaiset hinnat,2. Kustannuslaskentaan perustuvat kohdekohtaiset hinnat,3. Kokemusperäiset tai muuten käytetyt yleiset suoriteperusteiset (esim.siivous  / m2 / kk vastaavassa kohteessa) keskiarvohinnat vastaavallerakennustyypille vastaavista palveluista tai suoritteista,4. Kokemusperäiset tai muuten käytetyt kustannuskertoimet vastaavallerakennustyypille vastaavista palveluista tai suoritteista (esim. osienvaihdon osuus % rakentamiskustannuksista per vuosi ensimmäisenkymmenen vuoden jälkeen).  Your partner for sustainable performance Your partner for sustainable performance 24
 25. 25. 1. FIGBC:n elinkaarimittareiden tavoitteet2. Elinkaarimittarit – mitä ja miksi mitataan?3. Rakennushankkeen elinkaaren tarkastelurajaukset4. Elinkaaren hiilijalanjäljen laskentaohjeet5. Elinkaarikustannuksen laskentaohjeet6. Käytön ajan hiilijalanjäljen laskentaohjeet7. Luonnoksesta laskentaohjeeksi – vaiheet ja aikataulu  Your partner for sustainable performance Your partner for sustainable performance 25
 26. 26. Taustalla Greenhouse Gas ProtocolKäytön hiilijalanjälki ei ole elinkaarimittari, vaan mittaa yhden vuodenpäästötasoa. Laskennan taustaksi on valittu Greenhouse Gas Protocol,joka jakaa päästöt ryhmiin: Scope 1 ja 2 (pakollinen) ja 3 (vapaaehtoinen).  Your partner for sustainable performance 26
 27. 27. Tarkastelun rajauksetTarkastelu koostuu pakollisesta minimitasosta ja vapaaehtoisista osista.Tulokset raportoidaan kohdittain. Käyttäjä voi laskea halutessaan myösvapaaehtoiset osat, jotka ovat osittain kiinteistön ulkopuolisia.  Your partner for sustainable performance Your partner for sustainable performance 27
 28. 28. 1. FIGBC:n elinkaarimittareiden tavoitteet2. Elinkaarimittarit – mitä ja miksi mitataan?3. Rakennushankkeen elinkaaren tarkastelurajaukset4. Elinkaaren hiilijalanjäljen laskentaohjeet5. Elinkaarikustannuksen laskentaohjeet6. Käytön ajan hiilijalanjäljen laskentaohjeet7. Luonnoksesta laskentaohjeeksi – vaiheet ja aikataulu  Your partner for sustainable performance Your partner for sustainable performance 28
 29. 29. Kommentteja pyydetään 15.9. mennessäLuonnos laskentaohjeesta tulee luettavaksi FIGBC:n toimesta. Luonnossisältää nimensä mukaisesti avoimia kysymyksiä. Valmis laskentaohjejulkaistaan tammikuun 2013 lopussa.Sidosryhmiä pyydetään vaikuttamaan sisältöön kommentoimalla sitä.Kommentit pyydetään lähettämään 15.9.2012 mennessä sähköpostitse:antti.lippo@figbc.fi, tytti.bruce@bionova.fi ja panu.pasanen@bionova.fi.  Your partner for sustainable performance Your partner for sustainable performance 29
 30. 30. Kaikki kommentit ovat tervetulleitaMiten ohjetta voidaan parantaa tai kehittää?Miten laskentaprosessia voidaan tehostaa?Miten tulosten hyödyntämistä voidaan edesauttaa ?Miten tai miltä osin ohjetta pitäisi selkiyttää?Mitä kysymyksiä ohje jättää teille avoimeksi?Kiinnostusta raportissa esiteltäväksi case-kohteeksi?Muuta?  Your partner for sustainable performance Your partner for sustainable performance 30
 31. 31. NOPEAMPAA KASVUA YMPÄRISTÖTEHOKKUUDELLA Bionova Consulting parantaa tehokkuutta ja kilpailukykyäympäristötehokkuuden avulla. Ota yhteyttä ja selvitä miten voit hyötyä. Your partner for sustainable performance Yhteydenotot Panu Pasanen +358 44 2871 722 panu.pasanen@bionova.fi Your partner for sustainable va.fi w w w .b io no performance  Your partner for sustainable performance 31

×