Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

[Värkki / LCC] Ari Ilomäki, Rakennnusteollisuus

525 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

[Värkki / LCC] Ari Ilomäki, Rakennnusteollisuus

  1. 1. Elinkaarikustannukset Economical Sustainability -standardissa Ari Ilomäki, Rakennusteollisuus CEN/TC350 puheenjohtaja14.3.2012 Ari Ilomäki, chairman, CEN/TC 350
  2. 2. CEN/TC 350 – Sustainability of Construction Works EN 15643-1 Sustainability Assessment of Buildings -Framework General Frameworklevel EN 15643-2 EN 15643-3 EN 15643-4 Framework for Framework for Framework for Technical Functionality Environmental Social Economic Characteristics Performance Performance Performance Framework for Service Life Assessment of Planning – Environmental General Performance Principles (ISO 21931-1) (ISO 15686-1 )Building 017 Assessment EN 15978 prEN 16309 CEN Standardslevel of Economic on Energy Assessment of Assessment of Performance Performance of Environmental Social Buildings Life Cycle Costing Performance Performance Directive (EPBD) (ISO 15686-5) EN 15804 Service LifeProduct Environmental Prediction Product (see Note below) (see Note below)level (ISO 15686-2 ), Declarations Feedback from EPD of Build. Products Practice (ISO 21930) Note: At present, technical information (ISO 15686-7), EN 15942 Comm. related to some aspects of social and Reference economic performance are included Service Life Form. B-to-B (WG3) under the provisions of EN 15804 to form part of EPD (ISO 15686-8 ) CEN/TR 15941 14.3.2012 Ari Ilomäki, chairman, CEN/TC 350
  3. 3. Arvioinnin periaatteet (1)•Taloudellisen arvioinnin puitestandardi EN 15643-4 jarakennustason arviointistandardi (WI 017) antavatelinkaarikustannuslaskennalle kestävän rakentamisenarvioinnin ”tiukat” perussäännöt•WI 017: Kestävän rakentamisen mukainen rakennuksentaloudellinen suoritustaso lasketaannykyarvomenetelmällä (NPV) ottaen huomioonelinkaarikustannukset ja rakennuksenpurkamisen/jätteenkäsittelyn jälkeinen jäännösarvo•Käyttöikäsuunnittelu korostuu kestävän rakentamisenmukaisessa elinkaarikustannuslaskennassa•Rakennuksen purkaminen on ”pakollinen” skenaariorakennuksen käytöstä poistovaiheeseen14.3.2012 Ari Ilomäki, chairman, CEN/TC 350
  4. 4. CEN/TC350:n standardisoitu rakennuksen elinkaari14.3.2012 Ari Ilomäki, chairman, CEN/TC 350
  5. 5. Arvioinnin periaatteet (2) •Rakennuksen elinkaaren aikana tapahtuvat kustannukset kohdennetaan nykyhetkeen tuotuna kustannuksena (NPV) siihen elinkaaren vaiheeseen ja moduuliin, jossa ne tapahtuvat RAKENNUKSEN ELINKAAREN NÄKÖKULMASTA •WI017: Elinkaaren aikana tapahtuvien prosessien skenaarioissa on käytettävä nykyhetken teknologiaa ja käytäntöjä, mutta energiakustannuksien eskaloituminen otettava huomioon •WI017: Purkumateriaalien jätteenkäsittelystä aiheutuvat kustannukset kohdennetaan rakennukselle kunnes purkumateriaali saavuttaa ”end-of-waste”-tilan •Ohjeet KIINTEISTÖN ARVON laskentaan tullee WI017:n liitteeseen (=kestävän rakentamisen indikaattorien vaikutus kiinteistön arvoon)14.3.2012 Ari Ilomäki, chairman, CEN/TC 350
  6. 6. Käyttöikäsuunnittelu (Service Life Planning) elinkaarikustannuslaskennassa •Tilaajan on määritettävä rakennukselle käyttötarkoituksen mukainen ”vaadittu käyttöikä” (Required Service Life, ReqSL) •Suunnittelija määrittää rakennukselle ”suunnitteluiän” (Design Life), jonka on täytettävä vaaditun käyttöiän •Rakennus suunnitellaan ottaen huomioon paikalliset olosuhteet sekä tilaajan ja tuotevalmistajien vaatimukset/ ohjeet rakenneosien ja rakennuksen kunnossapidolle ja korjauksille ja määrittää rakennukselle ”arvioidun käyttöiän” (Estimated Service Life, ESL), ml. Peruskorjaukset; ESL ≥ DL ≥ ReqSL •Lähtökohtana on, että kestävän rakentamisen mukaisessa LCC:ssä ”tarkasteluajanjaksona” (Reference Study Period) käytetään VAADITTUA KÄYTTÖIKÄÄ14.3.2012 Ari Ilomäki, chairman, CEN/TC 350
  7. 7. Arvioidun käyttöiän aikana rakennuksen on pystyttävä täyttämään siltä vaaditut tekniset ja toiminnalliset minimisuoritustasotX ESLY Tekninen ja toiminnallinen suoritustaso3 Rakennuksen luovutus (max. suoritustaso)4 Keskimääräinen suoritustaso5 Minimisuoritustaso6 Kunnossapito / korjaus / rakennusosan vaihto => kustannus7 Kunnossapito / korjaus / rakennusosan vaihto => kustannus

×