Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
22.9.2015
NZEB KAAVOITUKSESSA
ENERGIA KESTÄVÄSSÄ
ALUESUUNNITTELUSSA
NZEB YHDYSKUNNISSA – MIHIN
PITÄÄ VARAUTUA
PASI RAJALA ...
22.9.2015
NZEB KAAVOITUKSESSA
•  Green Building Council Finlandin käynnistämän ja
ympäristöministeriön rahoittaman NZEB yh...
22.9.2015
NZEB KAAVOITUKSESSA
•  Direktiivin toteuttamisen mukaantuoma muutos kaavoituksen
toimintaympäristöön – lähtöolet...
22.9.2015
NZEB KAAVOITUKSESSA
Kaupunkiseutu-
taso
Luodaan maankäytölliset
edellytykset toimivalle
seudulliselle joukko-
li...
22.9.2015
NZEB KAAVOITUKSESSA
KOKONAISRATKAISU:
•  alueen tehokkuus ja tiiveys,
•  rakentamisen suhde rakentamattomiin alu...
22.9.2015
NZEB KAAVOITUKSESSA
ENERGIANTUOTANTO:
•  Liittyminen keskitettyyn tuotantoon ja yleisiin
verkostoihin,
•  Varaut...
22.9.2015
NZEB KAAVOITUKSESSA
LIIKKUMINEN:
•  kävelyn ja pyöräilyn edellytykset (mm.
yhteyksien sujuvuus ja turvallisuus,
...
22.9.2015
NZEB KAAVOITUKSESSA
RAKENNUKSET:
•  rakennusten sijoittelu tonteilla,
•  pienilmaston ominaisuuksien hyödyntämin...
22.9.2015
NZEB KAAVOITUKSESSA
KIITOS!
22.9.2015
NZEB KAAVOITUKSESSA
1.  Millaista osaamista ja osaajia tarvitaan energiatehokkaassa kaavoituksessa?
2.  Energian...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pasi Rajala, NZEB yhdyskunnissa – mihin pitää varautua?

348 views

Published on

22.09.2015, Energia kestävässä aluesuunnittelussa -seminaari ja työpaja

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pasi Rajala, NZEB yhdyskunnissa – mihin pitää varautua?

 1. 1. 22.9.2015 NZEB KAAVOITUKSESSA ENERGIA KESTÄVÄSSÄ ALUESUUNNITTELUSSA NZEB YHDYSKUNNISSA – MIHIN PITÄÄ VARAUTUA PASI RAJALA 22.9.2015
 2. 2. 22.9.2015 NZEB KAAVOITUKSESSA •  Green Building Council Finlandin käynnistämän ja ympäristöministeriön rahoittaman NZEB yhdyskunnissa – hankkeen tavoitteena on selvittää, miten yhdyskuntasuunnittelussa ja kaavoituksessa voidaan ja tulisi varautua ”lähes nollaenergiarakentamiseen”. •  Tarkastelutasoksi on asetettu asemakaavoitus. •  Selvityksen tavoitteena on tiedon koostaminen, lisääminen ja osaamisen levittäminen erityisesti lainsäätäjien ja kaavoittajien näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena on suunnittelijoiden motivointi työssään: miten NZEB-rakentamista ja energiatehokkuutta ylipäänsä voidaan edistää kaavoituksen kautta entistä paremmin. NZEB YHDYSKUNNISSA -HANKE
 3. 3. 22.9.2015 NZEB KAAVOITUKSESSA •  Direktiivin toteuttamisen mukaantuoma muutos kaavoituksen toimintaympäristöön – lähtöoletusten muutos uudisrakentamisen energiatehokkuudessa? •  Miltä osin säädökset ohjaavat suoraan rakentamista •  Mikä on asemakaavoituksen rooli ja miten se muuttuu •  Asemakaavoituksen keinot energiatehokkuuden edistämiseen? •  Asemakaavan suhde ylempiasteisessa kaavoituksessa tehtäviin ratkaisuihin ja toisaalta lupamenettelyyn •  Rakentamisen ja muun alueidenkäytön ohjaus KESKEISIÄ NÄKÖKULMIA
 4. 4. 22.9.2015 NZEB KAAVOITUKSESSA Kaupunkiseutu- taso Luodaan maankäytölliset edellytykset toimivalle seudulliselle joukko- liikennejärjestelmälle Ohjataan alue- ja yhdys- kuntarakenteen toimivuutta ja hyödynnetään olemassa-olevaa rakennettua ympäristöä Parannetaan alueen talou- dellisuutta hyödyntämällä olemassa olevaa rakennet-tua ympäristöä ja infraa Tuetaan keskusten elinvoimaisuutta Tuetaan palvelujen saatavuutta Kaupunki- tai kuntataso Kytketään palveluverkko ja joukkoliikennejärjestelmä toisiinsa Luodaan kattava jalankulun ja pyöräilyn verkosto Luodaan eheä yhdyskuntarakenne Huomioidaan moni-puolinen viherrakenne ja sen yhdyskuntaraken-teellinen ja ekologinen merkitys Luodaan edellytykset ekosysteemipalveluille Kaupunginosa- ja aluetaso HUOLEHDITAAN LIITTYMISESTÄ KAUPUN-KIRAKENTEESEEN JA VERKOSTOIHIN SUOSITAAN KÄVELYÄ, PYÖRÄILYÄ JA JOUKKOLIIKENNETTÄ VARAUDUTAAN ALUEEL-LISEN ENERGIAN-TUOTANNON TARPEISIIN HUOMIOIDAAN MAAN- KÄYTTÖRATKAISUISSA ALUEEN PIENILMASTO-OLOT, MAAPERÄ JA TOPOGRAFIA LUODAAN EDELLYTYKSIÄ YHTEISÖLLISYYTEEN JA OMAVARAISUUTEEN Kortteli- ja tonttitaso Huolehditaan ratkaisujen esteettömyydestä ja kulttuuriperinnön säilymisestä. SIJOITETAAN JA SUUN-NATAAN RAKENNUKSET SITEN, ETTÄ AURINKO-ENERGIAN HYÖDYNTÄMI-SELLE ON EDELLYTYKSET OHJATAAN RAKENTAMISEN JA RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUTTA
 5. 5. 22.9.2015 NZEB KAAVOITUKSESSA KOKONAISRATKAISU: •  alueen tehokkuus ja tiiveys, •  rakentamisen suhde rakentamattomiin alueisiin, •  alueen omavaraisuuden edellytykset (mm. mahdollisuus palvelujen rakentamiseen), •  alueen liittyminen olemassaolevaan infraan ja verkostoihin (kaukolämpö, tie- ja katuverkko, energiaverkot, viherverkko, joukkoliikenne- järjestelmä, kävely- ja pyöräily-yhteydet) ASEMAKAAVA-ALUEEN ENERGIATEHOKKUUS
 6. 6. 22.9.2015 NZEB KAAVOITUKSESSA ENERGIANTUOTANTO: •  Liittyminen keskitettyyn tuotantoon ja yleisiin verkostoihin, •  Varautuminen alueelliseen energiantuotantoon (aluevaraukset, verkostot), •  Kiinteistökohtaiset tuotantomuodot (esim aurinkoenergian hyödyntämismahdollisuuksien edistäminen) ASEMAKAAVA-ALUEEN ENERGIATEHOKKUUS
 7. 7. 22.9.2015 NZEB KAAVOITUKSESSA LIIKKUMINEN: •  kävelyn ja pyöräilyn edellytykset (mm. yhteyksien sujuvuus ja turvallisuus, pyöräpysäköinti, esteettömyys, palvelujen ja virkistysalueiden saavutettavuus) •  yhteydet joukkoliikenteen pysäkeille ja asemille, pysäköintiratkaisut ja –normit (keskitetty pysäköinti, asemanseutujen pienempi autopaikkatarve, liityntäpysäköintijärjestelyt) •  Joukkoliikenteen tarvitsemat varaukset ja priorisoidut ratkaisut (asemat, pysäkit, yhteydet) ASEMAKAAVA-ALUEEN ENERGIATEHOKKUUS
 8. 8. 22.9.2015 NZEB KAAVOITUKSESSA RAKENNUKSET: •  rakennusten sijoittelu tonteilla, •  pienilmaston ominaisuuksien hyödyntäminen rakennusten suuntauksissa, •  aurinkoenergian hyödyntämismahdollisuuksien optimointi rakennusten sijoittelussa, suuntauksissa ja massoittelussa, •  energiatehokkuusvaatimukset (onko kaavalla määriteltävä asia?) ASEMAKAAVA-ALUEEN ENERGIATEHOKKUUS
 9. 9. 22.9.2015 NZEB KAAVOITUKSESSA KIITOS!
 10. 10. 22.9.2015 NZEB KAAVOITUKSESSA 1.  Millaista osaamista ja osaajia tarvitaan energiatehokkaassa kaavoituksessa? 2.  Energian eri tuotantomuodot nyt ja tulevaisuudessa: keskitetty, lähi- ja hajautettu energiatuotanto. Mitä pitää kaavoituksessa huomioida, mihin ja miten pitää varautua? 3.  Miten asemakaavoituksessa varaudutaan siihen, että rakennusten energiatehokkuus paranee? Miten kaavoituksella voi edistää alueiden energiatehokkuutta? Mikä on asemakaavan rooli tässä? 4.  Nykyiset kaavoituskäytännöt ja selvitykset suhteessa NZEB:iin. Tarvitaanko uutta tietoa ja ohjeita? Miten kaavaprosesseja ja kaavojen sisältöä tulisi kehittää NZEB- näkökulmasta? KYSYMYKSET TYÖPAJAAN

×