Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Markku Koskinen & Elina Hienonen - Vihreä kiinteistöstrategia ja toteuttamisen keinot

705 views

Published on

Esitetty GBC Finlandin Julkiset tilat murroksessa -seminaarissa.

Published in: Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Markku Koskinen & Elina Hienonen - Vihreä kiinteistöstrategia ja toteuttamisen keinot

 1. 1. FIGBC - Julkiset tilat murroksessa - kokemuksiakäyttäjiltä käyttäjilleVihreä kiinteistöstrategia jatoteuttamisen keinot11.4.2013Markku Koskinen Kiinteistöjohtaja, KiinteistöneuvosElina Hienonen Ympäristöasiantuntija, FT
 2. 2. KAIKKI OSAPUOLET KÄYTTÄVÄTkiinteistöjen käyttäjätKiinteistökehityskestävän kehityksenmukainen muutostenjohtaminen,kustannusten jaympäristövaikutustenlaskenta ja ohjausYlläpitopalvelutympäristö-tavoitteidenmukaiset tilatkumppaneiden avullaInternetkonsultit, urakoitsijat,palveluyrityksetTilapalveluteettisetkiinteistösijoituksetYmpäristö- ja hautaustoimenpalvelutyhteiskuntavastuullisetympäristöasiat,kiinteistöjenympäristöasiat,hautausmaatohje-osiorakentamis-tieto-osiokiinteistötietoylläpito-osio,ympäristöosiotehtävät, kuittausympäristö-osiokaupallinenosioympäristö- jaelinkaariosaaminenTerveellisyyskäytettävyyskoettavuuselinkaaritalouskestävä kehityskohtuullisuussähköinen työpöytä eli kaikki samassa (Haahtela -)tietokannassaKestävän kehityksen huomioon ottaminen2
 3. 3. Kirkon ympäristödiplomi•  Kirkon ympäristödiplomi on kirkkohallituksenhyväksymä, kirkon oma ympäristöjärjestelmä•  Diplomin rakenne mukailee kansainvälistenympäristöjärjestelmien (ISO 14 001 ja EMAS)rakennetta, mutta vaatimukset on sovellettuseurakuntien olosuhteisiin•  Ympäristödiplomi on määräaikainen ja se onvoimassa myöntämisvuoden loppuun ja neljäseuraavaa kalenterivuotta•  Kirkon ympäristödiplomi on myönnetty yli 50seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle•  Helsingin seurakuntayhtymälle laadittiinensimmäinen ympäristöohjelma vuonna 1991•  Kirkon ympäristödiplomi saatiin vuonna 2005ja uusittiin vuonna 2009. Diplomia haetaanuudelleen vuonna 2013EH
 4. 4. Kirkon ympäristödiplomiKirkon ympäristödiplominaihealueetPisteetYmpäristödiplomin hakuprosessi jajärjestelmän hallinta35Toiminta ja talous 61Ympäristökasvatus 36Jätehuolto 44Siivous 25Energia ja rakentaminen 82Ruoka ja keittiöt 56Toimistotyö 25Hautausmaat ja viheralueet 50Leiri- ja kurssikeskukset 25Metsät 72Liikenne 40•  Kirkon ympäristödiplomi on jaettu 12aihealueeseen•  Jokaisen osion kaikki minimikriteerit tuleetäyttää ympäristödiplomin saamiseksi•  12 aihealueesta tulee saada lisäksiyhteensä vähintään 100 pistettä,maksimipistemäärä on 551•  Pienten seurakuntien ja keskushallinnonyksiköiden ei tarvitse täyttää kaikkiakriteereitä, jos niillä ei ole esim. metsäätai leirikeskuksia•  Kirkon ilmastolaskuri•  Sähkö, lämmitys, liikenne, hankinnat,jätteet•  Tulokset hiilijalanjälkenä(tonnia CO2), hiilijalanjälkenätyöntekijää kohti,hiilijalanjälkenäseurakuntalaista kohtiEH
 5. 5. 20 % päästövähennys10 vuodessa kannattavastiuusiutuvimmin materiaalein *omistajaohjaustilojenoptimointituotannonohjausenergia-tehokkuusasuntokannanparantaminenympäristövaikutuksetstrategiattavoitteet toiminnallinentilamitoitusHaahtela WOP1000 asuntoa (v.2011)5-vuotisohjelma:myydä 500rakentaa 500korjata 100elinkaarikustannuksetnykyhinnatuudishinnatkauppahinnatvuosikustannuksetRakennuttamis- jasuunnitteluohjeetkestävän kehityksenmukaisetenergiamallinnussuunnitteluvaihtoehdotkäyttöajatsimulointi/vaikutuksetjohtopäätöksetmateriaalitsijaintisisäinenvuokrajärjestelmäToimitilat 2015 - 30vanhaa pois 25 %uutta 3 %*kiinteistökehitysyksikkö vastuullisena toteuttajanapohjavuosi 2010, tavoitevuosi 2020Kiinteistökannan kestäväkehittäminen5
 6. 6. 20 %energiansäästö*puhdastuotantomuoto**oma henkilökuntatilojenkäyttäjätmäärällinenkäyttöyhteinen intressitekninen käyttöhoitohenkilöstöRES –ohjauskäyttöohjeetkäyttäytymisohjeetkannustaminenvuoroittaiskäyttötilojen käytönaktivointimäärän optimointiRES -ohjausstrateginen kumppanialihankkijoineenKumppanillekaukokäyttöisestiulkoistettu 24/7energiansäästötavoitteiden., käyttöaikojen jalämpötilojen ohjaustavoitteettalousvaikutukset** Helsinginseurakuntayhtymä ostaav. 2010-2013 kaikensähkönsä vesivoimallatuotettuna*ylläpitopalveluyksikkö vastuullisena toteuttajanapohjavuosi 2010, tavoitevuosi 2020Kiinteistöjen kestävä ylläpito ja käyttöRES -ohjaus6
 7. 7. Ympäristö- ja hautaustoimen palvelutTehtävät•  Hautaustoiminta ja hautausmaiden hoito•  Viheralueiden ylläpito, metsät ja jätehuolto•  Kirkon ympäristödiplomin mukainen toimintaToiminta•  6 hautausmaata, joista Honkanummi yhteistyössä Vantaan seurakuntayhtymänkanssa•  Metsiä Joensuun Tuupovaarassa, Porkkalassa, Vihdin Averianniemessä, SiuntionKorpirauhassa ja Vantaalla (yhteistyössä Vantaan seurakuntayhtymän kanssa)•  21 seurakuntaa, joiden ympäristöasioiden koordinointi ja kehittäminen•  Ympäristökoulutukset ja Ekotukitoiminnan koordinoiminenEH
 8. 8. Rakennuttaminen ja energiaRakennuttamisen ympäristöohjeistus:1.  Tarveselvitys (omistajan tavoitteet, seurakunnan tilantarve)2.  Maankäyttö ja liikenne (ympäristöselvitys, tontin käyttö, liikenneyhteydet,työmaan ympäristösuunnitelma)3.  Energia ja vesi (energiankulutus, ostoenergia, mittarointi, vedenkulutus)4.  Rakennuksen käytettävyys (muuntojoustavuus, sisäolosuhteet,toiminnanvarmistus, rakennuksen käyttöohje)5.  Hankinnat ja jätteet (jätteidenhallinta, materiaalivalinnat, laitevalinnat)Energiahallinnan kehittäminen ja energiatehokkuuden parantaminen:•  Energian käytön nykytila•  Kulutustietojen keruu ja seuranta•  Tietojen keruu Haahtela-RES:iin•  Energiatehokkuuden parantamismahdollisuudet•  Parannuskohteiden kartoittaminen•  Käyttäjien ohjeistus•  Toteutus ja seurantaEH
 9. 9. Vihreä vuokrasopimus jasisäilman hallinnointiVihreä vuokrasopimus•  Toteutetaan yhteistyönä vuokralaisen (seurakunta) ja vuokranantajan (Helsinginseurakuntayhtymä/ kiinteistötoimisto) välillä•  Pilottikohteena Töölön seurakunta•  Ympäristödiplomin kriteerejä mukaileva (energia, liikkuminen, hankinnat,jätehuolto, siivous, viheralueet, sisäilma)Sisäilman hallinnointi•  Otetaan sisäilma haltuun ennen kuin ongelmia ilmenee•  Rakennusten kartoitus•  Menettelytapaohje•  Sisäilman hallinnointityökalu (Haahtela-PRIS)•  Sähköinen ilmoitus sisäilmaongelmasta•  Polkumainen ongelman haltuunotto aikatauluineen•  Käyttäjien informointi ja tehokas viestintä•  Seuranta ja jatkuva oppiminenEH
 10. 10. kestävän kehityksenmukainenrakennustenhankinta, ylläpito- jakäyttöjärjestelmäVTT + ARA = SURE-hankeHelsinginseurakuntayhtymänkestävän kehityksenohjeSeurakunta-yhtymäkiinnostunutyhteistyöstä eritahojen kanssaluokitusjärjestelmätPätevät puitejärjestely- konsultit-urakoitsijat-palveluyrityksetenergia/ympäristökonsulttilaskemaan ja ohjaamaanmuutoksiaRAKLIGreenBuildingCouncilFinland = FIGBCsoveltuvat osiot käyttöönvuosivaikutus projektitylläpidetään, omaksuttukirkon ympäristöjärjestelmäTekeillä10
 11. 11. Kiitos!

×