Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Miten kunnat voivat vaikuttaa
energiatehokkuuteen aluesuunnittelussa?
Leena Rossi Yleiskaavapäällikkö, arkkitehti SAFA
Ene...
22.9.2015 Rossi
IHMINEN	
  
TALOUS	
   YMPÄRISTÖ	
  
Kestävän	
  alueen	
  määritelmä	
  –	
  GBC	
  Kestävät	
  alueet	
 ...
MRL kontra
miten hyviä aluekehitystoimijoita
kunnat ovat?
22.9.2015 Rossi
Johdonmukaisuus - kokonaisvaltaisuus
22.9.2015 Rossi
•  Kaupunkistrateginen työ
•  Kumppanuuksien ja verkostojen hyödyntäm...
22.9.2015	
  
Strategia…?	
  
Plääh…?	
  EVVK!	
  
Ei	
  koske	
  mua…	
  
Wau…!	
  Vanha	
  raide	
  
muuTui	
  baanaksi!	
  
Strategia	
  johW	
  
näkyvään	
  
muutokseen!	
  
22.9.2015 Rossi
RV-tiekartta 2050: Jyväskylän alueen tiekartta resurssiviisauteen 2050
2015-2016 2017-19 2020-2025 2030 2050
ENERGIA
Fossi...
Jyväskylän	
  kaupunkistrategian	
  	
  
resurssiviisas	
  toimeenpano	
  
	
  Kaupunkirakenne	
  –toimialan	
  työpaja	
 ...
KAUPUNKISTRATEGIA	
  –	
  KAUPUNKIRAKENNE	
  -­‐	
  TYÖVERSIO	
  	
  LUOTTAMUS	
  –	
  ROHKEUS	
  –	
  LUOVUUS	
  -­‐VÄLIT...
Vantaa * Oulu * Jyväskylä * Kuopio * Tampere * Kouvola
AVOin Jyväskylä -policy
Kaupunkirakenteen AVOin Jyväskylä –politiik...
www.arkkitehtuurinfinlandia.fi
22.9.2015 Rossi
Suunnan muuttaminen!!!
22.9.2015 Rossi
TÄYDENNYSRAKENTAMINEN.	
  
KERROS-­‐	
  JA	
  RIVITALO-­‐	
  
RAKENTAMINEN	
  2009-­‐2015:	
  	
  
Valmistuneiden	
  asunt...
Rantaväylän osayleiskaava 2015-18: Skenaariotyöskentely
Seudun	
  kehiTämisen	
  visio	
  
	
  Jyväskylän seutu on kohtaamispaikka, jonka
yhdyskuntarakenne perustuu erilaisia elä...
22.9.2015 Rossi
Yhteistyön	
  
on	
  oltava	
  
jatkuvaa!	
  
6 + 1 karttaa
Jyväskylän	
  kaupungin	
  yleiskaava	
  
Rossi22.9.2015
22.9.2015 Rossi
22.9.2015 Rossi
KOLME KESKEISINTÄ LINJAUSTA 1, OLLI:
•  TÄYDENNYSRAKENTAMINEN	
  
JATKUU,	
  mu3a	
  se	
  suuntautuu	
  
tulevaisuudessa	...
KOLME KESKEISINTÄ LINJAUSTA 2, LALLI:
•  MAANKÄYTTÖ	
  +	
  LIIKENNE	
  	
  NE	
  
YHTEEN	
  SOPPII,	
  
YLEISKAAVASSA	
  ...
KOLME KESKEISINTÄ LINJAUSTA, MASSU:
•  MASSU:	
  KYLÄHELMIEN	
  
VAHVISTAMINEN	
  
•  Maaseudulla(kin)	
  on	
  painopiste...
Kartta 6: Kestävä liikkuminen ja täydennysrakentaminen
(mukaan lukien Kivat naapurit –kohteet ja pyöräilyverkko)
Tartumme	...
•  Noin  2/3  uusista  alueista  sijaitsee  yleiskaavan  kestävän  liikkumisen  ensisijaisen  
rakentamisen  vyöhykkeellä....
22.9.2015 Rossi
22.9.2015 Rossi
Palveluverkot!
esim. Terveysverkko-
analyysit 2015
•  Verkon mitoitus
•  Verkon silmäkoko
•  Korjaus-, muutos- ja
uudishan...
22.9.2015 Rossi
Mitä tarvitaan?
Sääntelyn letkajenkkaa
• Luottamuskulttuuri
• Kokeilukulttuuri
• Osaamiskulttuuri
22.9.2015 Rossi
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Leena Rossi, Miten kunnat voivat vaikuttaa energiatehokkuuteen alueiden suunnittelussa?

390 views

Published on

22.09.2015, Energia kestävässä aluesuunnittelussa -seminaari ja työpaja

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Leena Rossi, Miten kunnat voivat vaikuttaa energiatehokkuuteen alueiden suunnittelussa?

 1. 1. Miten kunnat voivat vaikuttaa energiatehokkuuteen aluesuunnittelussa? Leena Rossi Yleiskaavapäällikkö, arkkitehti SAFA Energia kestävässä aluesuunnittelussa 22.9.2015 22.9.2015
 2. 2. 22.9.2015 Rossi IHMINEN   TALOUS   YMPÄRISTÖ   Kestävän  alueen  määritelmä  –  GBC  Kestävät  alueet   -­‐toimikunta  
 3. 3. MRL kontra miten hyviä aluekehitystoimijoita kunnat ovat? 22.9.2015 Rossi
 4. 4. Johdonmukaisuus - kokonaisvaltaisuus 22.9.2015 Rossi •  Kaupunkistrateginen työ •  Kumppanuuksien ja verkostojen hyödyntämien •  MAL(P) •  Yleiskaavoitus •  Ohjelmointi •  Palveluverkot – hankkeet •  Energiavalinnat •  Asemakaavavalinnat – kohteet – sisällöt – osaaminen •  Olemassa olevan kokonaisvaltainen tuunaaminen •  Liikkumisympäristö – kaupunkiympäristö - rakennukset •  Tapahtumat •  Kaupunkivalaistus – viihtyisyys, energiatehokkuus •  Hulevesien luonnonmukainen käsittely jne jne
 5. 5. 22.9.2015   Strategia…?   Plääh…?  EVVK!   Ei  koske  mua…  
 6. 6. Wau…!  Vanha  raide   muuTui  baanaksi!   Strategia  johW   näkyvään   muutokseen!   22.9.2015 Rossi
 7. 7. RV-tiekartta 2050: Jyväskylän alueen tiekartta resurssiviisauteen 2050 2015-2016 2017-19 2020-2025 2030 2050 ENERGIA Fossiiliton ja hiilineutraali energiantuotanto ja liikkuminenLIIKENNE JÄTE- HUOLTO Neitseellisten raaka-aineiden kulutus kestävää ja kierrätysmateriaali en käyttö maksimoitu RUOKA Yhden maapallon rajoissa tuotettu ja kulutettu ruoka luo hyvinvointia, terveyttä ja taloudellista kasvua VESI Vesiliiketoiminta on merkittävä tulonlähde ja vientiartikkeli KESTÄVÄT YHTEISÖT Alue elinvoimainen ja houkutteleva sekä yrityksille että asukkaille Uusia ratkaisuja joukko- ja kevyen liikenteen sekä autojen yhteiskäyttöön Älykkäät ratkaisut eri liikennemuotojen yhdistämiseen Liikennebiokaasu, sähköautojen latausasemat Puun toimitusketjun uudet ratkaisut 1-2 tuulivoimapuistoa Houkutteleva ja nopea joukkoliikenne yhdistää paikalliskeskukset Mustankorkean ekoteollisuuspuisto Uusiomateriaalien käyttö on houkuttelevaa ja taloudellisesti kannattavaa Kaupunkiympäristö tukee monimuotoisen asumisen ja älykkään liiketoiminnan kehittämistä Paikalliset kauden mukaiset kasvikset korvaavat lihankulutusta ruokavaliossa Kotitalouksien ruokahävikki vähentynyt 75 % Uudet ratkaisut tiedon, palvelujen ja tavaroiden jakamiseen Teollisuuden suljetut vesikierrot Jätevedenpuhdistamon biojalostamossa hyödynnetään kaikki jäteveden fraktiot Jätevedenpuhdistamon biojalostamo Jyväskylästä kokeilukulttuurialusta 1  maapallo   Ei  päästöjä   Ei  jäte3ä   Ekoteollisuuspuiston biokaasulaitos Julkiset hankinnat tukevat lähituotantoa Lähituotannossa vahvoja brändejä, merkittävät työllisyysvaikutukset Yrityksille kokeiluympäristöjä uusien ratkaisujen kehittämiseen Kankaan alueesta kehitysalusta ja referenssialue Energiatehokkaat asuinalueet Kankaan aurinkovoimala Hiilineutraali sähkön- ja lämmöntuotanto Joukkoliikenne uusiutuvien pollto- aineiden edelläkävijä Teolliset symbioosit Mielikuvan muutos: Jäte = materiaali Kulutus palveluja sekä kestäviä, korjattavia ja uusiomateriaaleista valmistettuja tuotteita Tähdelounaskonsepti laajenee Vesiliiketoiminnan kehitys: Vesikeskus, yritystehdas Puhtaat luonnonvedet osa Jyväskylän brändiä Sairaalasta resurssi- viisauden edelläkävijä Lähi- ja kausiruoan ostaminen helppoa ja edullsita Vesimittarit kotitalouksiin Rossi
 8. 8. Jyväskylän  kaupunkistrategian     resurssiviisas  toimeenpano    Kaupunkirakenne  –toimialan  työpaja   TYÖPOHJAT  
 9. 9. KAUPUNKISTRATEGIA  –  KAUPUNKIRAKENNE  -­‐  TYÖVERSIO    LUOTTAMUS  –  ROHKEUS  –  LUOVUUS  -­‐VÄLITTÄMINEN   TAVOITEKOKONAISUUS   KV-­‐TASO*   TAVOITELTAVAT  VAIKUTUKSET   INDIKAATTORIT     MITTARI      –      LÄHTÖARVO      -­‐    TAVOITEARVO   AKTIIVISET  JA  HYVINVOIVAT   ASUKKAAT   MODERNI  ASIAKASPALVELU  *   •  Asiakas  saa  hoideTua  asiansa  sujuvasW   ratkaisukeskeisten  palvelukanavien   kauTa   •  Kevyen  liikenteen  väylät  houkuTelevat   liikkumaan  akWivisesW   •  Kehä  Vihreä  on  akWvoiva,  osallistava,   tunneTu  brändi  ja  alue,  jossa  tapahtuu   •  Jyväskylän  maine  Arkkitehtuuri-­‐,  viher-­‐   ja  osallistumispoliWikan  edelläkävijänä   vahvistuu   KEVYTVÄYLIEN  KÄYTETTÄVYYS   AKTIVOIVA  KAUPUNKIVIHREÄ   AVOin  JYVÄSKYLÄ   AVOin-­‐Ohjleman   laaWminen   tehty   VAIKUTTAVA   ELINKEINOPOLITIIKKA   TÄYDENNYSRAKENTAMINEN  *   •  Olemassa  olevan  kaupunkirakenteen   kehiTämismahdollisuudet  hyödynnetään   täysimääräisesW   •  Yritykset  kokevat  Jyväskylän  mieluisaksi   toimintaympäristöksi   •  Tapahtumien  järjestäminen  on  helppoa   ja  kannaTavaa   Täydennysrakentamisen   osuus  (asuminen)   100%   YHDESSÄ  YRITYSTEN  KANSSA   YRVA-­‐käytäntö  on  arvioitu   ja  toimii  uudisteTuna   Tehty   TAPAHTUMAFASILITEETIT   Tapahtumien  määrä   kasvaa   RESURSSIVIISAUS   FOSSIILITON  JA  HIILINEUTRAALI   LIIKKUMINEN  *   •  Joukkoliikenteen,  kävelyn  ja  pyöräilyn   kulkumuoto-­‐osuus  kasvaa   •  Liikenneväylien  korjausvelka  pienenee   •  Alueellinen  maamassatasapaino   •  Kierrätysmateriaalien  käyTö  on   maksimoitu   Kulkumuoto-­‐osuus   J  /  K  /  P   LIIKENNEVERKOSTON   KATTAVUUS  JA  KÄYTETTÄVYYS   Henkilöautojen  määrä   vähenee   MAAMASSAT  HALLUSSA   Maankaatopaikoille   menevien  massojen  määrä   pienenee   JÄTE  ON  RESURSSI   22.9.2015 Rossi
 10. 10. Vantaa * Oulu * Jyväskylä * Kuopio * Tampere * Kouvola AVOin Jyväskylä -policy Kaupunkirakenteen AVOin Jyväskylä –politiikkaohjelman valmistelun käynnistäminen 2016. Uudistetaan v. 2002 hyväksytty valtakunnan ensimmäinen paikallinen Arkkitehtuuripolitiikka, v. 2012 hyväksytty valtakunnan ensimmäinen paikallinen Viherpolitiikka ja kaupungin uusi Osallistumispolitiikka yhdeksi uudeksi, uutta luovaksi politiikkaohjelmaksi. Erityishuomio kiinnitetään jyväskyläläisten vahvuuksien vahvistamiseen, prosessien sujuvoittamiseen, kumppanuuksien muodostamiseen ja luovuuteen kannustavien säätelytapojen kehittämiseen. 22.9.2015 Rossi
 11. 11. www.arkkitehtuurinfinlandia.fi 22.9.2015 Rossi
 12. 12. Suunnan muuttaminen!!! 22.9.2015 Rossi
 13. 13. TÄYDENNYSRAKENTAMINEN.   KERROS-­‐  JA  RIVITALO-­‐   RAKENTAMINEN  2009-­‐2015:     Valmistuneiden  asuntojen  alueellinen  jakautuminen   1969   2256   3348   6538   9568   12740   22733   23386   33691   35418   59830   73625   92395.5   0   20000   40000   60000   80000   100000   Säynätsalo   Tikkakoski   KorpilahW   KelWnmäki-­‐Myllyjärvi   Lohikoski   Vaajakoski   Halssila   Eteläpori-­‐Keljonkangas   Palokka   Huhtasuo   Kuokkala   Kortepohja-­‐Kypärämäki   Keskusta   k-­‐m2   22.9.2015 Rossi
 14. 14. Rantaväylän osayleiskaava 2015-18: Skenaariotyöskentely
 15. 15. Seudun  kehiTämisen  visio    Jyväskylän seutu on kohtaamispaikka, jonka yhdyskuntarakenne perustuu erilaisia elämäntapoja arvostaviin ja mahdollisuuksia tarjoaviin vyöhykkeisiin       SHOW  (tapahtumat,  vetovoima  ja  palvelut)       KNOW  (Weto,  osaaminen  ja  työpaikat)       FLOW  (asuminen  ja  joukkoliikenne)       GROW  (palvelukeskukset  ja  logisWset  yhteydet)       SLOW  (elävät  kylät)   22.9.2015 Rossi
 16. 16. 22.9.2015 Rossi Yhteistyön   on  oltava   jatkuvaa!  
 17. 17. 6 + 1 karttaa Jyväskylän  kaupungin  yleiskaava   Rossi22.9.2015
 18. 18. 22.9.2015 Rossi
 19. 19. 22.9.2015 Rossi
 20. 20. KOLME KESKEISINTÄ LINJAUSTA 1, OLLI: •  TÄYDENNYSRAKENTAMINEN   JATKUU,  mu3a  se  suuntautuu   tulevaisuudessa  vähemmän   virkistysalueille  ja  enemmän   maankäytön  muutosalueille  ja  muille  jo   kertaalleen  rakennetuille  alueille     Rossi22.9.2015
 21. 21. KOLME KESKEISINTÄ LINJAUSTA 2, LALLI: •  MAANKÄYTTÖ  +  LIIKENNE    NE   YHTEEN  SOPPII,   YLEISKAAVASSA  NE   LAITETAAN  PUSSAUSKOPPIIN!   •  LINKKI!     Rossi22.9.2015
 22. 22. KOLME KESKEISINTÄ LINJAUSTA, MASSU: •  MASSU:  KYLÄHELMIEN   VAHVISTAMINEN   •  Maaseudulla(kin)  on  painopistealueita,   joita  kehitetään  muita  alueita   voimakkaammin   •  Kylähelmet:  hyvät  yhteydet  palveluihin,   vesihuolto,  maisemalliset   vetovoimatekijät,  kyläläisten   myönteinen  kehi3ämistahto  >   suunnitelmallises  kehite3ävät  kylät   •  Kylärakenteisiin  tukeutuminen     Rossi22.9.2015
 23. 23. Kartta 6: Kestävä liikkuminen ja täydennysrakentaminen (mukaan lukien Kivat naapurit –kohteet ja pyöräilyverkko) Tartumme   haasteeseen.   22.9.2015 Rossi
 24. 24. •  Noin  2/3  uusista  alueista  sijaitsee  yleiskaavan  kestävän  liikkumisen  ensisijaisen   rakentamisen  vyöhykkeellä.  Vain  hyvin  pieni  osa  sijaitsee  kestävän  liikkumisen   vyöhykkeiden  ulkopuolella.   KYMPPIR2015.  KERROS-­‐  JA  RIVITALORAKENTAMINEN  2015-­‐2025:     Kestävä  liikkuminen  ja  täydennysrakentaminen   0   20,000   40,000   60,000   80,000   100,000   120,000   140,000   160,000   180,000   200,000   2  015   2  016   2  017   2018-­‐2020/vuosi   2021-­‐2025/vuosi   Vyöhyke  1   Vyöhyke  2   Ei  kestävän  liikkumisen  vyöhykkeellä   70  000  k-­‐m2  asuntotuotantotarve  AK+AR  
 25. 25. 22.9.2015 Rossi
 26. 26. 22.9.2015 Rossi
 27. 27. Palveluverkot! esim. Terveysverkko- analyysit 2015 •  Verkon mitoitus •  Verkon silmäkoko •  Korjaus-, muutos- ja uudishankkeet •  Hankkeiden oikea mitoitus ja ajoitus •  Sumeat tilaohjelmat •  Käyttäjien ohjaus •  89 päiväkotia •  43 perusopetusta antavaa koulua 22.9.2015 Rossi
 28. 28. 22.9.2015 Rossi
 29. 29. Mitä tarvitaan? Sääntelyn letkajenkkaa • Luottamuskulttuuri • Kokeilukulttuuri • Osaamiskulttuuri 22.9.2015 Rossi

×