Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
         Monitoimikiinteistöt	                    	              	   Case:	  Liipolan	 ...
Lähtökohta	    	       	       	    	           8.	  toukokuuta	  2012	  
Lähtökohta	    	       -­‐  Kaksi	  1970-­‐luvun	  alussa	  valmistunu9a	  koulurakennusta	       -­‐  Molemmat...
Vaihtoehdot	      	      1) Perusparannus	      -­‐  	  korjausaste	  yli	  80	  %	      -­‐  	  suunni9el...
Johtopäätös	    	      	      	      	      Uudisrakennusvaihtoehto	  toiminnallises@	      parempi	...
     Hankkeiden	  sisältö	  muu9unut	  muutamassa	      Vuodessa	  koulujen	  perusparannuksista	  uusiksi	      ...
     Tilanne	  nyt:	      	      -­‐  Lahden	  yleiskaavan	  2025	  osi9ain	  lainvoimainen,	        tarkis...
Lah@	  kasvaa	  koh@	  kestävää	  tulevaisuu9a	  "  Ympäristö	  ja	  kestävä	  kehitys	  ovat	  nousseet	  Lahden	  kaupu...
Lah@	  kasvaa	  koh@	  kestävää	  tulevaisuu9a	  Aalborgin	  sitoumus	    Strategiset	  tavoi9eet	  2025	         ...
Liipolan	  monitoimitalo	  	      	      	  	                      8.	  toukokuuta	  2012	  
Liipolan	  monitoimitalo,	  mitoitus	  	      -­‐   Perusopetus:	  1-­‐4	  vuosiluokille	  2-­‐sarjaisena	      -­‐...
Jalkarannan	  monitoimitalo	  	      	      	      	  	                           8.	  to...
Jalkarannan	  monitoimitalo,	  mitoitus	  	      -­‐   Perusopetus:	  1-­‐6	  vuosiluokille	  2-­‐sarjaisena	      ...
Palvelukonsep@n	  mukainen	  monipalveluperiaate	  -­‐>	  tavoi9eita	  monitoimitaloille	        	        -­‐ ...
Monitoimitalojen	  käy9ö	        	        -­‐  Ydintoimintojen	  osalta	  kuten	  mikä	  tahansa	  koulu,	    ...
Varautuminen	  tuleviin	  käy9ötarkoituksen	  muutoksiin	        	        Koulu	  voi	  toimia	  pienempänä	  ja...
Monikäy9öisyys	  ja	  sen	  rajat	  	  =	  Monitoimitalon	  idea	  @lojen	  kannalta	     	     Tilat,	  jotka	  oso...
Monikäy9öisyys	  ja	  sen	  rajat,	  Liipola	  	       	       	       	       	       	   	      ...
Monikäy9öisyys	  ja	  sen	  rajat,	  Jalkaranta	  	  	         	         	         	         	...
Asukasosallistuminen	   	       -­‐  Asukasosallistumisen	  tukeminen	  uusilla	  menetelmillä	         keskei...
Vaikutusmahdollisuudet	  	        	        Toiminnan	  suunni9elu:	        	        -­‐  Koulussa,	  p...
Jalkarannan	  ja	  Liipolan	  monitoimitaloja	  suunnitellaan	          yhteistyössä	  käy9äjien	  kanssa	     ...
Mitä	  muita	  @loja	  monitoimitaloissa	  voisi	  olla	  perus-­‐toimintojen	  (koulu-­‐,	  päiväko@-­‐	  ja	  kirjastopa...
Mikä	  voi	  mennä	  pieleen	  monitoimitalojen	  suunni9elussa?	                              ...
 Liipolan	  ja	  Jalkarannan	  koulut	  -­‐                      	     uudet	  monitoimitalot	   ...
Poliiaset	  päätökset	                •  Toteutusmuoto:	  sr-­‐urakka	  kilpailullisena	           ...
Kilpailullinen	  neuvo9elumene9ely	  	  	   	    Perusteluja	  mene9elytavan	  valinnalle:	    -­‐  Halutaan	  innovaa@o...
Liipolan	  ja	  Jalkarannan	  monitoimitalot,	  hankeorganisaa@o	      	      Käy9äjäryhmä	          	    	...
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tarjousten	  arvioin@perusteet	      Vertailuperusteet	             Tot...
Vähimmäisvaa@mukset	  tarjouksille	   	       -­‐  Tarjoushinta	  ali9aa	  hankesuunnitelmien	         kustann...
Muuta	  huomionarvoista	  tarjouspyynnöistä	     -­‐	  	  Takuuaika	  5	  vuo9a	     -­‐  Mukana	  @laajan	  suunni9el...
Hankeaikataulu	  	      	      Neuvo9eluvaihe,	  hankintaklinikan	  2	  työpajaa	      	      ⇒ 	  Tarjous...
 	   	   	   	   	   	   	  Kiitos	  !	  	         	      	  	    	           	             ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Leena Pirttilä - Monitoimikiinteistöt

533 views

Published on

Esitetty GBC Finlandin Julkiset tilat murroksessa -seminaarissa Tampereella.

www.figbc.fi

Published in: Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Leena Pirttilä - Monitoimikiinteistöt

 1. 1.   Monitoimikiinteistöt       Case:  Liipolan  ja  Jalkarannan  monitoimitalot   Lahdessa     Tampere    11.4.2013    Rakennu?ajapäällikkö  Leena  PirClä,  Lahden  Tilakeskus   8.  toukokuuta  2012  
 2. 2. Lähtökohta           8.  toukokuuta  2012  
 3. 3. Lähtökohta     -­‐  Kaksi  1970-­‐luvun  alussa  valmistunu9a  koulurakennusta   -­‐  Molemmat  jatkossa  edelleen  tarpeen   -­‐    Molemmat  lähiökouluja,  joiden  yhteydessä  toimii  jo  nyt   päiväko@  ja  kirjasto  –  siis  oman  aikansa  monitoimitaloja   -­‐  Molemmat  rakennukset  olleet  peruskorjausjonossa  jo  pitkään   ja  kunnossapito  laiminlyöty  säästösyistä    =>  Nyt  toiminta  siirre9y  pääosin  muihin  @loihin   sisäilmaongelmien  vuoksi   -­‐  Rakennukset  teknisiltä  ominaisuuksiltaan  aikansa  tuo9eita,   esim   •     @lajako  jäykkä,  muunneltavuus  heikko   •     kerroskorkeus  pieni   •     energiatehokkuus  huono   •     talotekniikka  elinkaarensa  päässä         8.  toukokuuta  2012  
 4. 4. Vaihtoehdot     1) Perusparannus   -­‐   korjausaste  yli  80  %   -­‐   suunni9elu  joudutaan  tekemään  vanhan  rakennuksen  ehdoilla     ⇒ kompromisseja  toiminnallisuuden  osalta   ⇒   @latehokkuus  jää  huonommaksi  kuin  uudisrakennusvaihtoehdossa   ⇒   kompromisseja  teknisten  ratkaisujen  suhteen   -­‐  Jäljellä  oleva  elinkaari  todennäköises@  lyhyempi  kuin   uudisrakennuksella     2)  Korvaaminen  uudella  rakennuksella   -­‐  mahdollista  suunnitella  toiminnan  kannalta  op@maaliseksi   ⇒ parempi  @latehokkuus,  jota  @lojen  yhteiskäy9öisyys  edelleen   parantaa   ⇒ mahdollisuus  op@maalisiin  teknisiin  ratkaisuihin         8.  toukokuuta  2012  
 5. 5. Johtopäätös           Uudisrakennusvaihtoehto  toiminnallises@   parempi  ja  elinkaarikustannuksiltaan  halvempi  kuin   perusparannusvaihtoehto,  ainakin  jos  kustannukset   arvioidaan  periaa9eella  €/jäljellä  oleva  käy9övuosi.         8.  toukokuuta  2012  
 6. 6.   Hankkeiden  sisältö  muu9unut  muutamassa   Vuodessa  koulujen  perusparannuksista  uusiksi   alueellisiksi  palvelukeskuksiksi       Kaupungin  strategia      =>     Yleiskaavatyö    Palvelukonsep@                    =>     Hankesuunnitelmat    =>  Suunni9eluohjeet         8.  toukokuuta  2012  
 7. 7.   Tilanne  nyt:     -­‐  Lahden  yleiskaavan  2025  osi9ain  lainvoimainen,   tarkistukset  jatkossa  valtuustokausi9ain     -­‐  Lahden  kaupungin  palvelukonsep@  sekä  Liipolan  ja   Jalkarannan  monitoimitalojen  hankesuunnitelmat   kaupunginvaltuustossa  11.6.2012   -­‐  Liipolan  ja  Jalkarannan  monitoimitalojen  SR-­‐urakka   tarjoukset  saatu               8.  toukokuuta  2012  
 8. 8. Lah@  kasvaa  koh@  kestävää  tulevaisuu9a  " Ympäristö  ja  kestävä  kehitys  ovat  nousseet  Lahden  kaupungin   strategisen  kehi9ämisen  y@meen.  Ympäristövastuu  ja  –arvot  ohjaavat   suunni9elua  ja  päätöksentekoa  koh@  kokonaisvaltaises@  kestävää   tulevaisuu9a.  " Lah@  on  allekirjoi9anut  Aalborgin  sitoumuksen  ja  kestävää  kehitystä   viedään  eteenpäin  sen  pohjalta.  " Liipolan  ja  Jalkarannan  hankkeet  toteutetaan  seuraavien  Aalborgin   sitoumuksen  näkökulmien  ja  Lahden  strategisten  tavoi9eiden  2025   kau9a   8.  toukokuuta  2012  
 9. 9. Lah@  kasvaa  koh@  kestävää  tulevaisuu9a  Aalborgin  sitoumus   Strategiset  tavoi9eet  2025   Toteutus  hankkeissa  Johtaminen  koh@   •  Vahvistaa  kestävän  kaupunkirakenteen   • Muuntojoustavuus  ja  kestävää  kehitystä   kehi9ämistä.   elinkaarinäkökulmat   •  Parantaa  kaupunkilaisten  vaikutus-­‐ • Asukasosallistumisen   mahdollisuuksia  ja  vahvistaa  yhteisöjä.   tukeminen  uusilla   menetelmillä  Yhteiset   •  Puoli9aa  CO2  päästöt  vuoden  1990   Matalaenergiatalo  luonnonvarat   tasosta.   •  Lisätä  ekologista  ja  matalaenergia-­‐ rakentamista   •  Leikata  kaupungin  julkisten   rakennusten  energiankulutusta  15  %   vuoteen  2016  mennessä.  Paikallinen  toiminta   •  Kehi9ää  henkilöstön  osaamista,   Hyvä  sisäilman  laatu  terveyden  puolesta     työhyvinvoin@a  ja  työssä  jaksamista.   8.  toukokuuta  2012  
 10. 10. Liipolan  monitoimitalo           8.  toukokuuta  2012  
 11. 11. Liipolan  monitoimitalo,  mitoitus     -­‐  Perusopetus:  1-­‐4  vuosiluokille  2-­‐sarjaisena   -­‐  Erityisopetus:  toimii  em.  @loissa     -­‐  Oppilashuolto     -­‐  Päiväko@:  0-­‐7  –vuo@aille  10  ryhmää   -­‐  Kerhotoiminta:  ap-­‐,  ip-­‐  ja  icehearts  –kerhot   -­‐  Liikunta:  600  m2  sali  (koulun  tarve  200  m2)   -­‐  Kirjastopalvelut   -­‐  Suun  terveydenhoito   -­‐  Ruokapalvelu:  palvelukeiaö  (eteläisen  Lahden  aluekeiaö  muualle)     -­‐  Bru9oala  6710  m2   -­‐  Huoneala  5881  m2   -­‐  Rakentamiskustannukset  17,2  milj.  euroa,  alv.  0  %  (Haahtela-­‐indeksi  79)         8.  toukokuuta  2012  
 12. 12. Jalkarannan  monitoimitalo             8.  toukokuuta  2012  
 13. 13. Jalkarannan  monitoimitalo,  mitoitus     -­‐  Perusopetus:  1-­‐6  vuosiluokille  2-­‐sarjaisena   -­‐  Erityisopetus:  1-­‐6  vuosiluokille  6  ryhmää   -­‐  Oppilashuolto     -­‐  Päiväko@:  0-­‐7  –vuo@aille  10  ryhmää   -­‐  Kerhotoiminta:  ap-­‐  ja  ip-­‐kerhot   -­‐  Liikunta:  600  m2  sali  (koulun  tarve  400  m2)   -­‐  Kirjastopalvelut   -­‐  Ruokapalvelu:  palvelukeiaö     -­‐  Bru9oala  8859  m2   -­‐  Huoneala  7796  m2   -­‐  Rakentamiskustannukset  22,3  milj.  euroa,  alv.  0  %  (Haahtela-­‐indeksi  79)         8.  toukokuuta  2012  
 14. 14. Palvelukonsep@n  mukainen  monipalveluperiaate  -­‐>  tavoi9eita  monitoimitaloille     -­‐  Alueellinen  palvelupiste    monille  kaupungin  peruspalveluille   -­‐  Palvelut  saavute9avissa  samasta  pisteestä   -­‐  Synergia,  yhteistyö,  yhteisöllisyys  (laatunäkökulma)   -­‐  Suuremmat  toimintayksiköt,  taloudellinen  tehokkuus   (talousnäkökulma)         8.  toukokuuta  2012  
 15. 15. Monitoimitalojen  käy9ö     -­‐  Ydintoimintojen  osalta  kuten  mikä  tahansa  koulu,   päiväko@  ja  kirjasto   -­‐  Yhteistyön  merkitystä  korostetaan,  mikä  näkyy  @lojen   yhteiskäytössä  =>  Kaikki  ne  @lat,  jotka  voivat  olla   yhteiskäytössä,  ovat  yhteiskäytössä   -­‐  Lisäksi  yhteisiä  @loja  voidaan  o9aa  muuhun  käy9öön   silloin,  kun  ne  ovat  vapaana  (LISÄARVO)   -­‐  Monikäy9öisyys  ei  lisää  @lojen  laajuu9a,  mu9a   käy9öaste  nousee     -­‐  Avoimmuus  /turvallisuus  !  (kaikki  ei  ole  avointa  kaikille)         8.  toukokuuta  2012  
 16. 16. Varautuminen  tuleviin  käy9ötarkoituksen  muutoksiin     Koulu  voi  toimia  pienempänä  ja  päiväko@  suurempana  tai   päinvastoin     Käy9öajat  voivat  olla  pidempiä   Monitoimitalo  voi  palvella  suurempaa  väestöpohjaa     =>  Laajenemissuunnat  mie@9ävä  suunni9eluratkaisuissa,  ei   kuitenkaan  mitoiteta  ylikapasitee@lle     Tarkempaan  ennustamiseen  ei  ole  eväitä           8.  toukokuuta  2012  
 17. 17. Monikäy9öisyys  ja  sen  rajat    =  Monitoimitalon  idea  @lojen  kannalta     Tilat,  jotka  osoitetaan  ainoastaan  @e9yyn  tarkoitukseen   Tilat,  joissa  voi  olla  muuta  käy9öä  silloin,  kun  niitä  ei  tarvita   pääasialliseen  käy9ötarkoitukseensa.     Koulujen  luokkia  sekä  päiväkodin  ryhmä-­‐  ja  lepo@lojakin  voidaan   ehkä  tulevaisuudessa  käy9ää  myös  muihin  tarkoituksiin,  tässä   vaiheessa  oletetaan  e9ei  ole  tarve9a  (muuta  monitoimi@laa  on   rii9äväs@)     Monitoimitalon  pääkäy9äjät  (koulu-­‐,  päiväko@-­‐,  kirjasto)  saavat   käy9ää  kaikkia  talon  @loja  keskenään  sopimiensa  pelisääntöjen   mukaises@     Kaikkiin  @laryhmiin  oltava  sisäänkäyn@  myös  ulkokau9a     8.  toukokuuta  2012    
 18. 18. Monikäy9öisyys  ja  sen  rajat,  Liipola                 8.  toukokuuta  2012  
 19. 19. Monikäy9öisyys  ja  sen  rajat,  Jalkaranta                   8.  toukokuuta  2012  
 20. 20. Asukasosallistuminen     -­‐  Asukasosallistumisen  tukeminen  uusilla  menetelmillä   keskeinen  tavoite   -­‐  Toteutetaan  omana  rinnakkaisena  prosessinaan     -­‐  Toteutetaan  monin  eri  menetelmin  (vanhempainillat,   asukastapaamiset,  kirjastojen  @edotus-­‐  ja  palau9een   kerays,  sähköiset  kyselyt  –  Lahen  D)   -­‐  Tulokset  jaloste9uina  hankinta-­‐  ja  suunni9eluprosessien   käy9öön           8.  toukokuuta  2012  
 21. 21. Vaikutusmahdollisuudet       Toiminnan  suunni9elu:     -­‐  Koulussa,  päiväkodissa,  kirjastossa  (normaalia  hyvää   yhteistyötä  uusissa  pui9eissa)     -­‐  Pihalla  (normaalia  hyvää  yhteistyötä  uusissa  pui9eissa)   -­‐  Monitoimi@loissa  (mahdollisuus  uudenlaiseen  toimintaan   ja  yhteistyöhön)             8.  toukokuuta  2012  
 22. 22. Jalkarannan  ja  Liipolan  monitoimitaloja  suunnitellaan   yhteistyössä  käy9äjien  kanssa   Päätöksenteko InfoKlaisuus   :  siv.ltk   Suunnitelmien   Viimeinen   Hanke-­‐ rakentajille   tarkentuminen   suunni?elu-­‐ Rakentamisvai Hankintaprosessi   suunni?elu   15.5.2012,  KH   RAKLIn  klinikat   he  alkaa   23.5.2012   08-­‐09/2012   vaihe   ja  KV  06/2012   Vanhempain-­‐ Lahen  D  – Kirjastoissa   illat  ja   Käy?äjälähtöinen   kysely   YleisöKlaisuus   toteute?ava   Suunnitelmien   Yleisö-­‐ suunni?elu   23.5.2012   pihatapah-­‐ kommentoinK   Klaisuudet?   15.-­‐21.5.2012   kysely   tumat  Henkilökunnan  ja  lasten  osallistuminen  suunni9eluun   Uudet  monitoimitalot  valmiina   Jalkaranta  kesä  2015   Liipola  loppuvuodesta  2015   8.  toukokuuta  2012  
 23. 23. Mitä  muita  @loja  monitoimitaloissa  voisi  olla  perus-­‐toimintojen  (koulu-­‐,  päiväko@-­‐  ja  kirjastopalvelut)  lisäksi?   8.  toukokuuta  2012  
 24. 24. Mikä  voi  mennä  pieleen  monitoimitalojen  suunni9elussa?   8.  toukokuuta  2012  
 25. 25.  Liipolan  ja  Jalkarannan  koulut  -­‐   uudet  monitoimitalot       Hankintamene?ely   8.  toukokuuta  2012  
 26. 26. Poliiaset  päätökset   •  Toteutusmuoto:  sr-­‐urakka  kilpailullisena   neuvo9elumene9elynä  RAKLIn  hankintaklinikkaa  käy9äen      KH  2.4.2012   •  Aikataulu:  Tavoi9eena  valmistuminen  syksyllä  2015  KH   2.4.2012,  Nopeampaa  valmistumista  toivotaan  –  laadusta   @nkimä9ä  SIVISTYSLAUTAKUNTA  3.4.2012   •  Sisältö:  Hankesuunnitelmien  hyväksyminen  KV  11.6.2012   •  Rahoitus:  Pääte9y  talousarviokäsi9elyssä  KV    10.12.2012           8.  toukokuuta  2012  
 27. 27. Kilpailullinen  neuvo9elumene9ely         Perusteluja  mene9elytavan  valinnalle:   -­‐  Halutaan  innovaa@oita  mahdollistamaan  uuden  palvelukonsep@n   toteutus  (monitoimitalo)     -­‐  Halutaan  innovaa@oita  energiatehokkaaseen  rakentamiseen   -­‐  Toteutustekniikka  ei  ole  etukäteen  @edossa     Voidaan  neuvotella   -­‐  Ratkaisuista   -­‐  Ratkaisujen  tuo9amistavoista   -­‐  Sopimusehdoista     Lähtökohtana  Rakennusurakan  yleiset  sopimusehdot  YSE  1998       8.  toukokuuta  2012    
 28. 28. Liipolan  ja  Jalkarannan  monitoimitalot,  hankeorganisaa@o     Käy9äjäryhmä              Käy9äjäryhmä   Liipola                  Jalkaranta                  Tilaajaryhmä            Rakennu9ajakonsula     Sr-­‐urakoitsija              Sr-­‐urakoitsija   Liipola                  Jalkaranta         8.  toukokuuta  2012  
 29. 29.                          Tarjousten  arvioin@perusteet   Vertailuperusteet   Toteutus  hankkeissa   Painoarvo   arvioinnissa   Suunni?eluratkaisun   Tarjoushinta  (investoinK)   30    %   kustannukset/tarjoushinta       Energiakustannukset  (lämpö,  sähkö),  30   15  %   vuo?a   Toiminnallisen   Muuntojoustavuus   30  %   suunni?eluratkaisun  laatu   Käy?öjoustavuus   Yleinen  toiminnallisuus   Teknisten  ratkaisujen  laatu   Ulkovaipan  ja  alapohjan  rakenneratkaisut   10%     Suunni?eluratkaisun   Kaupunkikuvallinen  yleisilme   15  %   kaupunkikuvallinen  laatu   Arkkitehtoninen  kokonaisuus     8.  toukokuuta  2012  
 30. 30. Vähimmäisvaa@mukset  tarjouksille     -­‐  Tarjoushinta  ali9aa  hankesuunnitelmien   kustannusarvioiden  mukaisen  ka9ohinnan   -­‐  Rakennus  täy9ää  energiakriteerien   vähimmäisvaa@mukset   -­‐  Pinta-­‐alat  ja  @latehokkuus  ovat  esite9yjen  arvojen   rajoissa   -­‐  Tarjoaja  sitoutuu  rekrytoimaan  pätevyydeltään   vähimmäisvaa@mukset  täy9ävää  henkilöstöä         8.  toukokuuta  2012  
 31. 31. Muuta  huomionarvoista  tarjouspyynnöistä   -­‐    Takuuaika  5  vuo9a   -­‐  Mukana  @laajan  suunni9elu-­‐  ja  mene9elytapaohjeita    Ohjeen  nimi päiväys 010  Lahden  Tilakeskuksen  suunnitteluohjeisto,  ARK-­‐/RAK-­‐suunnittelu 1.11.2012 020  Lahden  Tilakeskuksen  suunnitteluohjeisto,  LVI-­‐suunnittelu 18.10.2012 030  Lahden  Tilakeskuksen  suunnitteluohjeisto,  sähkösuunnittelu 1.11.2012 040  Suunnitteluohje  rakennusten  liittämisestä  keskitettyyn    rakennusautomaatiojärjestelmään 16.1.2007 050  Lahden  Tilakeskuksen  ohje  maanvastaisista  rakenteista 3.12.2010 060  Vihersuunnitteluohjeet  rakennuslupaan  liittyen  2012 14.3.2012 070  Perusohje  kaikille  DWG-­‐tiedostoille  ja  sähköisille  asiakirjoille 8.8.2012 080  Lahden  kaupungin  tilakeskuksen  ohje  huoltokirjan  laadintaan 6.8.2012 090  Ohje  luovutusasiakirjoista  Lahden  Tilakeskuksen  rakennushankkeissa 25.6.2012 100  Kosteudenhallintasuunnitelmaohje 13.9.2012 111  Ohje  puhtauden  hallinnasta  Lahden  Tilakeskuksen  hankkeissa,  Jalkarannan  kouluhanke 18.10.2012 112  Ohje  puhtauden  hallinnasta  Lahden  Tilakeskuksen  hankkeissa,  Liipolan  kouluhanke 18.10.2012 120  Rakennusten  energiatehokkuus 1.11.2012 130  Luovutusmenettely  Lahden  Tilakeskuksen  rakennushankkeissa 15.10.2012 140  Terveen  talon  toteutuksen  kriteerit.  Kriteerit  ja  ohjeet  toimitilarakentamiselle RT-kortti 07-10805 151  Lahden  Tilakeskuksen  talonrakennustöiden  valvontasuunnitelmaohje -­‐ 152  Lahden  Tilakeskuksen  rakennuttamien  kohteiden  LVIA-­‐valvonnan  pelisäännöt 6.6.2012 153  Lahden  Tilakeskuksen  rakennuttamien  kohteiden  sähkötöiden  valvonta  pelisäännöt 25.6.2012 160  Buildercom  projektipankkiohje 28.6.2012 170  Huolto-­‐ohjelmamalli  koulu  &  päiväkoti 2.1.2012 200  Tietomalliohje 15.10.2012 8.  toukokuuta  2012  
 32. 32. Hankeaikataulu       Neuvo9eluvaihe,  hankintaklinikan  2  työpajaa     ⇒   Tarjouspyyntö,  syksy  2012     ⇒   Tarjoukset,  kevät2013     ⇒   Urakkasopimus  touko-­‐/kesä  kuu  2013     ⇒   Suunni9elu  kesä  2013-­‐  kesä    2014   ⇒   Purkutyöt  kesä  2013     ⇒   Rakentaminen  kevä9alvi  2014  –  kesä  2015   ⇒   Valmiit  @lat  elokuussa  2015         8.  toukokuuta  2012  
 33. 33.                Kiitos  !                      @lakeskus@lah@.fi   8.  toukokuuta  2012  

×