Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kiinteistöjen ja alueiden ympäristöjohtaminen suomessa rakli

1,047 views

Published on

Published in: Real Estate, Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kiinteistöjen ja alueiden ympäristöjohtaminen suomessa rakli

 1. 1. KiinteistöjenjaalueidenympäristöjohtaminenSuomessa<br />Mitensaavutammekansallisettavoitteethiilijalanjäljenpienentämisessä 2020<br />
 2. 2. FIGBC Tavoitteet<br /><ul><li>Tuoda kestävän kehityksen näkökulma luonnolliseksi osaksi kaikkea kiinteistö- ja rakentamisalan toimintaa
 3. 3. Toiminta ulottuu koko rakennettuun ympäristöön ja sen elinkaareen</li></li></ul><li>FIGBC kokoaa kestävän kehityksen osaamista <br />Edistää rakennettuun ympäristöön liittyviä<br />kestävän kehityksen käytäntöjä (ympäristöjohtaminen)<br />ympäristöluokituksien ja muiden työkalujen käyttöä<br />Välittää tietoa ja osaamista sekä aktivoi keskustelua <br />Tarjoaa koulutusta, tietopalveluja ja kehitystoimintaa<br />Edustaa jäseniään kotimaassa ja kansainvälisesti<br />Kytkee Suomen osaksi kansainvälistä Green Building Council –verkostoa<br />KoyLintulahdenvuori, Skanska<br />Viikki, kaupunkisuunnitteluvirasto Markku Siiskonen<br />Saamen silta Utsjoella, Juhani Peltola<br />
 4. 4. Puolueetonta yhteistyötä kansainvälisessä verkostossa<br /><ul><li>Kansalliset Green Building Councilit ovat voittoa tavoittelemattomia yhdistyksiä (n. 80 maassa)
 5. 5. Jäseniksi voivat liittyä ammattimaisesti toimivat
 6. 6. Käyttäjäorganisaatiot
 7. 7. Omistajat ja investoijat
 8. 8. Kunnat, julkishallinto
 9. 9. Infra-ala
 10. 10. Rakennuttajat, suunnittelijat ja rakentajat
 11. 11. Laite-, järjestelmä- ja materiaalitoimittajat
 12. 12. Yhteistoimintajäsenet: järjestöt joilla on yhteinen strateginen tavoite</li></li></ul><li>Jäsenet 4/2011<br />Aalto yliopisto<br />A-InsinööritRakennuttaminen Oy<br />Ark.tstoLarkas & Laine Oy<br />Ashland Finland Oy<br />Asuntosäätiö<br />BuildercomOy<br />CityconOyj<br />CO2.FI Oy<br />Espoonkaupunki/ tilakeskus<br />EasyLedOy<br />FatmanOy<br />FimeraOy ERMS<br />GolderAssociates Oy<br />Helsingin kaupunki / HKR<br />Helsingin seurakuntayhtymä<br />HYY Kiinteistöt, Kaivopiha <br />Insinööritoimisto Villa Real <br />InspectaOy<br />IntuitiveInteriors<br />ISS Palvelut Oy<br />ITW ContructionProcucts<br />Jäävuorenhuippu Oy<br />Etera<br />Kesko Oy<br />KIINKO<br />Kone-hissit<br />KTI Kiinteistötieto Oy<br />Lemminkäinen Oyj<br />Metropolia AMK<br />NCC Property Development<br />Nordea Pankki Suomi Oyj<br />OveniaOy<br />PeabOy<br />Pen& Hammer Oy<br />Pöyry<br />Rakennustietosäätiö RTS<br />Rakennuttajatsto HTJ Oy<br />RapalOy<br />RautauukkiOyj<br />RealProjektiOy<br />Roschier Asianajotoimisto<br />SchneiderElectric Buildings Finland Oy<br />Seinäjoen AMK<br />Senaatti-Kiinteistöt<br />SITO<br />Skanska Oy<br />SpondaOyj<br />SRV Yhtiöt Oyj<br />Suomen Arkkitehtiliitto ry<br />Suomen LVI-Liitto SULVI ry<br />Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK)<br />Suomen Talokeskus Oy<br />Sveafastigheter<br />SwecoPM Oy<br />OySwegonAb<br />Sähkösuunnittelijatry<br />TikkurilaOy<br />UKI Arkkitehdit Oy<br />Uponor Oyj<br />VahanenInternational Oy<br />WereldhaveFinland Oy<br />VesiTeknoOy<br />WSP Finland Oy<br />YIT Oyj <br />
 13. 13. Kiinteistöjen / alueiden ympäristöluokitusjärjestelmät<br />Kestävänkehityksenperiaatteillasuunniteltujatoteutettu tai ylläpidettykiinteistö (tai alue) voidaanluokitellasenympäristötehokkuudenjasisäympäristönlaatutasonmukaan<br />Täyttää kestävyyteen liittyvät vähimmäisvaatimukset koko elinkaaren aikana.<br />Hanke pisteytetään tiettyjen kriteerien mukaisesti ja sille annetaan arvosana, joka kuvaa sen ympäristöominaisuuksien laatua. <br />Luokituksenjatarvittavatlaskelmattekeejärjestelmänylläpitäjänakreditoimaammattilainen (AP = AccreditedProfessional), joka on saanutkoulutuksenjärjestelmänkäyttöön<br />Luokitusperustuujokolaskennallisiin (uusikohde) tai todellisiin (olemassaolevakohde) suoritustasoihin<br />
 14. 14. Kansainvälisiäluokitusjärjestelmiä<br />
 15. 15. Luokitusjärjestelmienkehitys<br />
 16. 16. Luokiteltujaprojekteja<br />
 17. 17. LEED Leadership in Energy and Environmental Design<br />Yhdysvaltalainen, kansainvälisesti vertailukelpoinen vihreiden kiinteistöjen sertifiointijärjestelmä<br />Järjestelmän on luonutjasitäkehittää U.S. Green Building Council<br />Perustuu riippumattoman, kolmannen osapuolen (aina USGBC) tekemään arviointiin tilojen, rakennuksen tai hankkeen ympäristöominaisuuksista. <br />Pisteytyksen perusteella LEED-arvosana: Certified, Silver, Gold tai Platinum. <br />LEED luokitus: New Construction, Existing Buildings: Operations & Maintenance, Commercial Interiors (vuokralainen), Core & Shell, Schools, Retail, Healthcare, Homes, Neighborhood Development<br />
 18. 18.
 19. 19.
 20. 20. BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method)<br />Brittiläinen, selkeästi suurin (>200.000 rakennusta) luokitusjärjestelmä, jonka on luonut ja sitä kehittää paikallinen kiinteistöalan tutkimusorganisaatio BRE. <br />Rakennukselle voidaan myöntää BREEAM-arvosana: past, good, excellent, outstanding<br />BREEAM luokitus: Other Buildings, Courts, Ecohomes, Healthcare, Industrial, Multi-residential, Prisons, Offices, Retail, Education, Communities, Domestic Refurbishment, In-Use<br />BREEAM International mahdollistaakansallistensovellustentekemisenkuten BREEAM Norway.<br />
 21. 21. Promise<br />Kotimainen, n. 10 vuotta sitten kehitetty työkalu rakennusten ympäristöluokitteluun. <br />Promise perustuu puhtaasti kansallisiin keskilukuihin, mikä rajoittaa sen  käyttöä ja hyödyntämistä kansainvälisesti.<br />Hanke Promise uudisrakennuksiinjalaajoihinperuskorjauksiin (pisteytykset: toimisto, kauppakeskusjaasuinrakennus) <br />Kiinteistö Promise olemassa olevien rakennusten ja ylläpidon ohjaukseen (pisteytykset toimisto, kauppakeskus ja asuinrakennus)<br />
 22. 22. LEED New construction & majorrefurbishmentWater 10 % of totalpoints<br />Water Use Reduction, prerequisite<br />Employ strategies that in aggregate use 20% less water than the water use baseline calculated for the building (not including irrigation).<br />Water Efficient Landscaping, 2…4 points<br />Reduce potable water consumption for irrigation by 50% from a calculated midsummer baseline case.<br />OR treat 50% of wastewater on-site to tertiary standards. Treated water must be infiltrated or used on-site.<br />Innovative Wastewater Technologies, 2 points<br />Reduce potable water use for building sewage conveyance by 50% through the use of water-conserving fixtures (e.g., water closets, urinals) or nonpotable water (e.g., captured rainwater, recycled graywater, on-site or municipally treated wastewater).<br />Water Use Reduction, 2…4 points<br />Employ strategies that in aggregate use less water than the water use baseline calculated for the building (not including irrigation). The minimum water savings percentage for each point threshold is as follows: 30% 2 points, 35% 3 points, 40% 4 points<br />
 23. 23. BREEAM Europe 2009Water6% of totalpoints<br />WaterConsumption, max 3 credits (min 2 credits in outstanding)<br />To minimise the consumption of potable water in sanitary applications by encouraging the use of low water use fittings.<br />1 credit where consumption is 4.5 - 5.5m3 per person per year, 2 credits 1.5 - 4.4 m3 per person per year, 3 credits <1.5 m3 per person per year<br />Water Meter, 1 credit (min 1 credit in outstanding)<br />To ensure water consumption can be monitored and managed and therefore encourage reductions in water consumption.<br />Major Leak Detection, 1 credit<br />To reduce the impact of major water leaks that may otherwise go undetected.<br />Sanitary Supply Shut Off, 1 credit<br />To reduce the risk of minor leaks in toilet facilities.<br />Water recycling, 1 credit<br />Irrigation Systems, 1 credit<br />To reduce the consumption of potable water for ornamental planting and landscape irrigation.<br />Sustainable on-site water treatment, 2 credits<br />To encourage the treatment and re-use of waste water on-site to reduce the need for environmentally damaging centralisedwater treatment systems and enable the recycling of water and nutrients in a shorter time and distance.<br />
 24. 24. Promise: HankeVesi 3 % kokonaispisteistä<br />Vesikalusteet<br />Vesikalusteissa on käytetty vähäkulutuksellisia vesikalusteita (Hanat, suihkut, WC-istuimet, pisuaarit)<br />Hanat, joiden veden virtaama voidaan rajoittaa neljään litraan minuutissa. Vastaanottotilaisuudessa tulee olla esillä säätöpöytäkirja.<br />Pienikulutukselliset suihkusiivilät<br />WC-istuimet, jotka toimivat 4 litran tai alle kertahuuhtelulla tai niiden huuhtelumäärän voi valita isoksi/pieneksi huuhteluksi.<br />Toimisto- ja kaupparakennuksissa yleisötilojen hanojen sekä saniteettikalusteiden varustamista esimerkiksi liiketunnistimilla<br />Vedenkulutuksen seuranta<br />Merkittävimmät kuluttajat (keittiö, kahvila, sauna tms.) on varustettu omilla mittareillaan. <br />Rakennuksen kokonaisvedenkulutusta voidaan seurataan reaaliaikaisella mittauksella. <br />Asunnoissa vedenkulutuksen seurannaksi lasketaan myös pelkkä kylmän käyttöveden mittaus (lämpimän veden kierron ongelmien välttämiseksi), mikäli kylmän veden kulutuksiin perustuen laskutetaan myös käyttöveden lämmityksen energiankulutus.<br />Sadevedenjaharmaanvedenkäyttö<br />Kohteessa on toteutettu tai asennettu riittävät varaukset (kaksivesijärjestelmä, säiliövaraukset) sade- tai harmaaveden käyttöön. <br />Sadevesien keräys on voitu toteuttaa esimerkiksi kaivokeräyksellä piha-alueiden kasteluun tms.<br />
 25. 25.
 26. 26.
 27. 27.
 28. 28.
 29. 29. Kansainvälisettyökalut…<br />…sisältävätpainotuksiajotkaeivätvälttämättäparannasuomalaisenrakennetunympäristönvihreyttäsamassasuhteessakuinjollakintoisellailmastoalueella<br />Painovoimainenilmanvaihto<br />Valkeat / vihreätkatot<br />Sadevedenkeruualtaat<br />Vesikalusteidenmääräyksiäpienemmätvesivirtaamat<br />… muttaovathyödyllisiäsilloin, kun liiketoiminnassa on kosketuksiakansainvälisiinyhteyksiin<br />Kansainvälisetinvestoritpotentiaalisinasijoittajina / ostajina<br />Yritystoimiimonessaerimaassajahaluaayhteisentyökalunympäristöjohtamiseen<br />Kansainvälinenyritysvuokralaisena<br />Sektorilla (esim. kauppakeskukset, hotellit) halutaanvertaillakiinteistöjamaarajojenyli<br />www.treehugger.com<br />www. rainwaterservices.com<br />www.treehugger.com<br />
 30. 30.
 31. 31. EU Ecolabel and Green Public Procurement for Buildings<br />Pilot study on developing an EU Ecolabel<br /> and Green Public Procurement (GPP) criteria<br /> for "Buildings" is being carried out by Joint<br />Research Centre's Institute for Prospective <br /> Technological Studies (JRC-IPTS). <br />The work is being developed for the European <br /> Commission's Directorate General for the Environment.<br />The purpose of this pilot project is to develop an EU Ecolabel that awards the best environmental performance buildings and GPP criteria to promote an environmentally-friendlier public consumption.<br />Environmental criteria will be based on scientific assessment studies of the environmental impacts of the building for each part of its life cycle (e.g. LCA studies) and consider different environmental aspects such as air quality, water quality, soil protection, waste reduction, energy savings, natural resource management, GWP, ozone layer protection, environmental safety, noise and biodiversity. <br />
 32. 32.
 33. 33. Tulevaisuudessa...<br />
 34. 34. Sustainable Building Alliance<br />www.sballiance.org<br />
 35. 35.
 36. 36. Rakennetun ympäristön ympäristöjohtamisen tarve<br />1.400.000 Rakennettua kiinteistöä<br /> 320.000 Yritystä<br /> 300+ Kuntaajavaltionhallinto<br />Vaikuttavuus / <br />kehittäminen<br />Kansainvälinen<br />0,1…1 %<br />1.400…14.000<br />300…3000<br />1.150.000<br />50.000<br />99…99,9 %<br />319.700 <br />300+<br />199.000 <br />Kansallinen<br />Käyttäjät<br />Rakennukset<br />Yhdyskunta<br />Omakoti- <br />jarivitalo<br />Kerros-<br />talo<br />Palvelu /<br />julkinen<br />Palvelu /<br />yksityinen<br />
 37. 37. Projektin tavoitteet<br /><ul><li>Saada energia- ja ympäristötehokkuus osaksi kiinteistöliike-toiminnan johtamisjärjestelmiä
 38. 38. Osoitetaan omistajille ja päätöksentekijöille:
 39. 39. Mitkä asiat tulisi huomioida eri johtamisprosesseissa
 40. 40. Missä prosessin vaiheessa asiat tulisi nostaa esille
 41. 41. Minkälaisia sopimuksia tulisi laatia
 42. 42. Selvitetään millä mittareilla
 43. 43. Voidaan vaikuttaa hiilijalanjälkeen
 44. 44. Mitä niistä voidaan käytännössä mitata suunnittelu ja käyttövaiheessa
 45. 45. Luodaan suomalaiseen ilmastoon ja lainsäädäntöön mukautetut tavoitearvot (määräystaso, hyvä, haastava)
 46. 46. Selvitetään mitä eri työkaluja johtamisessa ja mittaamisessa kannattaa käyttää ja mitä hyötyjä niillä saavutetaan
 47. 47. Tuotetaan tietoa ja materiaaleja viestintää ja koulutusta varten</li></li></ul><li>Suomalainen rakennetun ympäristönympäristöjohtamismenettely<br />€<br />Markkinamittarit ja sopimukset<br />(ROI, kiinteistön arvo, vuokratulo, elinkaarikustannus …)<br />Ympäristötavoitteet ja -mittarit / segmentti (5-10 kpl)<br />(kWh, kgCO2, sisäilmaluokka, käyttäjätyytyväisyys, jätteet …) <br />Tiedottaminen<br />Koulutus<br />Suunnittelu Rakentaminen<br />Käyttäjät<br />Käyttö ja ylläpito<br />Kiinteistö-<br />johtaminen<br />Lakisääteisiä työkaluja: Energiatodistus, Huoltokirja, Kuntoarvio, Kunnossapitotarveselvitys<br />Muut: Sisäilmaluokitus, Kuntotodistus, LEED, BREEAM, DGNB, Joutsenmerkki, Promise, Rakentajan ekolaskuri, WWF Green Office, EU Green Building, Dow Jones Sustainability Index, … <br />Kehitystoiminta (avointa, markkinalähtöistä)<br />
 48. 48. Tavoitteiden asettaminen, mittaaminen ja johtaminen<br />Strateginen<br />liiketoiminnan<br />johtaminen<br />1 luokka (haastava saavuttaa)<br />TAVOITTEIDEN<br /> ASETTAMINEN<br />2 luokka (hyvä taso)<br />Operatiivinen toimitusketjun<br />johtaminen<br />Energiankulutus <br />(kWh) <br />Päästöt (sidottu ja operatiivinen)<br /> (kgCO2) <br />Vesi (m3)<br />Jätteet (kg) <br />Käyttäjä-tyytyväisyys<br /> (%)<br />Lämpöolosuhteet<br /> (OC) <br />Sisäilman laatu <br />(VOC, ppm)<br />3 luokka (määräystaso (RakMK))<br />Transaktioiden<br />valmistelu<br />3. JOHTAMINEN JA SOPIMUKSET<br />Ympäristö-vastuullisuus-raportti<br />2. MITTAAMINEN<br />Ympäristö-luokitus<br />sertifikaatti<br />Tietokanta (BIM), johon tiedot suunnittelu-dokumenteista ja käytön aikana kohteesta <br />
 49. 49. FIGBC asiantuntijaverkosto<br />
 50. 50. Ammattimaisen kiinteistöliiketoiminnan päätöksenteko- ja ohjausprosessit<br /><ul><li>Analysoidaan suomalaisten ammattimaisten kiinteistöyritysten:
 51. 51. ympäristöjohtamisen strategioiden nykytilaa ja kehitysnäkymiä
 52. 52. operatiivisen tason eko- ja energiatavoitteisiin liittyviä ohjausmalleja
 53. 53. eko- ja energiatehokkuuteen liittyvien kriteerien käyttöä liiketoiminnan päätöksenteko- ja ohjausprosesseissa
 54. 54. eko- ja energiatehokkuustunnuslukujen raportointi- ja kommunikointimalleja.
 55. 55. Kerätään ja analysoidaan sovittujen tunnuslukujen laskentaan tarvittavaa aineistoa
 56. 56. Testataan eko- ja energiatehokkuuden yhteyttä kiinteistöliike-toiminnan muihin tunnuslukuihin; mm. tuotot, arvot, vuokrat,…
 57. 57. Paneudutaan erilaisiin sopimusmalleihin osana RAKLI:n jo käynnissä olevia kehityshankkeita. Tarkastelun alle tulee ottaa mm. vihreät suunnittelusopimus- ja urakkasopimuskäytännöt.
 58. 58. Yhteistyökumppanit: mm. KTI ja RAKLI</li></li></ul><li>Asunto-osakeyhtiöiden hallinnointi ja isännöinti<br /><ul><li>Analysoidaan isännöintiprosessia ja asunto-osakeyhtiöiden johtamista
 59. 59. Selvitetään minkälaiset mittarit parhaiten soveltuisivat mittaamaan kerrostalokiinteistöjen ympäristötehokkuutta sekä sen kehitystä.
 60. 60. Kehitetään erilaisia sopimusmalleja niin isännöitsijän ja taloyhtiön välillä kuin myös erilaisten palveluntuottajien kanssa. Projektin tavoitteena on käydä läpi erilaisia sopimusmalleja ja tehdä niihin parannusehdotuksia.
 61. 61. Paneudutaan tavoitteiden jalkauttamiseen, tiedottamiseen ja ympäristöasioiden koulutukseen isännöitsijöille ja taloyhtiöiden hallituksille.
 62. 62. Suunnitellut yhteystyökumppanit: Isännöintiliitto, Kiinteistöliitto</li></li></ul><li>Omakotitalon rakennuttaminen ja omistaminen<br /><ul><li>Kootaan jo tehtyjä ohjeistuksia ja työkaluja pientalojen eko- ja energiatehokkuuden parantamiseksi.
 63. 63. Paneudutaan omakotitalon rakennuttamisen ja omistamisen haasteisiin työpajoissa yhteistyössä omakotiliiton kanssa.
 64. 64. Selvitetään minkälaisilla mittareilla omakotitaloasukas seuraa omakotitalonsa rakentamista ja siinä asumista.
 65. 65. Selvitetään mitä tietoa voidaan kohtuullisen helposti kerätä erilaisten laskelmien perustaksi.
 66. 66. Suunnitellut yhteystyökumppanit: Omakotiliitto, Pientaloteollisuus</li></li></ul><li>Alueiden kehittäminen ja siihen liittyvä päätöksenteko<br /><ul><li>Paneudutaan kuntien aluerakenteen kehittämiseen liittyviin prosesseihin.
 67. 67. Analysoidaan alueiden kehittämiseen liittyvää päätöksentekoa (virkamiehet ja luottamusmiehet) ja johtamista
 68. 68. Selvitetään minkälaiset mittarit parhaiten soveltuisivat mittaamaan alueiden ympäristötehokkuutta sekä sen kehitystä (osana jo käynnissä olevaa Tekesin rahoittamaa KEKO-projektia).
 69. 69. Käydään läpi erilaisia sopimusmalleja ja tehdä niihin parannus-ehdotuksia.
 70. 70. Paneudutaan tavoitteiden jalkauttamiseen, tiedottamiseen ja ympäristö-asioiden koulutukseen kuntien virkamiehille ja luottamushenkilöille.
 71. 71. Suunnitellut yhteystyökumppanit: Kuntaliitto ja TEKES kestävä yhdyskunta hanke, Syke (Hinku)</li></li></ul><li>Ympäristömittareiden ja niihin liittyvien vertailutasojen määrittäminen<br /><ul><li>Prosessiselvitysten osana selvitetään millä mittareilla nyt johdetaan kiinteistösalkkua, kiinteistöjen ylläpitoa ja rakentamista sekä alueiden kehittämistä.
 72. 72. Selvitetään mitkä nykyisistä mittareista johtavat samalla tehokkaasti ympäristöasioita (esim. energiakustannukset)
 73. 73. Selvitetään mitä ”erityisesti” ympäristömittareita tarvittaisiin ”todellisten” johtamismittarien lisäksi.
 74. 74. Tavoitteena valita 3…5 kaikkein keskeisintä mittaria ympäristöjohtamiselle ja määrittää niille segmenttikohtaiset (palvelurakennus, omakotitalo, asuinkerrostalo, alue) tavoitearvot.
 75. 75. Energiatehokkuuteen ja sisäilmastoon liittyviä mittareita ja tavoitetasoja on selvitetty jo aikaisemmissa projekteissa, mutta erityisesti materiaalitehokkuuteen liittyvät mittaristot ovat vielä alkutekijöissään.
 76. 76. Suunnitellut yhteystyökumppanit: VTT, Aalto, Metropolia</li></li></ul><li>Johtamis- ja luokittelutyökalujen soveltuvuuden arviointi<br /><ul><li>Ammattimaisen kiinteistöjohtamisen osalta vertailussa käytetään niitä työkaluja jotka soveltuvat olemassa olevan kiinteistökannan arviointiin omistajan näkökulmasta, mm. LEED International, BREEAM Europe Commercial, Kiinteistö Promise ja EU Green Office, TEM:n TETS sopimusten kriteeristö
 77. 77. Asuinkerrostalojen isännöinnin ja hallinnoinnin vertailua tehdään lähinnä Hanke ja Kiinteistö Promisella, Talokeskuksen työkalulla, LEED International työkalulla sekä Rakentajan Ekolaskurilla.
 78. 78. Omakotitalojen omistamisen ja rakentamisen osalta vertailu suoritetaan lähinnä kotimaisilla työkaluilla kuten Hanke Promise ja Rakentajan Ekolaskuri.
 79. 79. Alueiden kehittämiseen ja päätöksentekoon soveltuvia työkaluja LEED ja BREEAM sekä Suomessa kehitettyjä työkaluja (kuten KETS) käytetään vertailuun.
 80. 80. Yhteistyötä kansainvälisiä työkaluja ja menetelmiä kehittäviin tahoihin kuten USGBC, BRE, SBA
 81. 81. Yhteystyökumppanit: jäsenyritykset</li></li></ul><li>Keskustelua…<br />FIGBC projektinrooliosana ERA 17 toteutusta<br />RAKLI:nkiinnostuksenkohteetjayhteistyö<br />Mittarit(KTI, …)<br />Sopimukset (Ekotehokkaatsopimuskäytännöt, …)<br />Prosessikuvaukset (klinikat, …)<br />

×