Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ENERGIAKAAVOITUKSEN MALLIT–
HANKKEEN TULOKSET
KESTÄVÄN ALUESUUNNITTELUN TYÖKALUT KÄYTTÖÖN
03.10.2013
Kimmo Lylykangas
• Kaavoitus poikkeaa ohjauskeinona merkittävästi esim. rakentamis-
määräyksista
Rakentamismääräykset asettavat vähimmäisva...
YLEISKAAVA
ASEMAKAAVA
RAKENNUSSUUNNITTELU
KÄYTTÄJÄN VALINNAT
KESKIMÄÄRÄISET
CO2e -PÄÄSTÖT
KORKEAT
CO2e -PÄÄSTÖT
MATALAT
CO...
YLEISKAAVA
ASEMAKAAVA
RAKENNUSSUUNNITTELU
KÄYTTÄJÄN VALINNAT
MATALAT
CO2e-PÄÄSTÖT
KORKEAT
CO2e-PÄÄSTÖT
KESKIMÄÄRÄISET
CO2e...
• Alueellinen päästölaskenta on yleensä hyödyntänyt rakennustason
laskentamenetelmiä ja se on kohdennettu kokemusperäisest...
• Excel-pohjaiset laskurit
HENKILÖLIIKENTEEN CO2e-PÄÄSTÖJEN ARVIOINTIIN
RAKENNUSTEN JA INFRASTRUKTUURIN ELINKAAREN
HIILIJA...
PÄÄSTÖLASKENTAMALLI
YKSINKERTAISTETTU
CO2e-LASKENTA
• Kaikki asuinkerrostalot
kuvataan yhtenä ryhmänä
• Kaikki rivi- ja ketjutalot
kuvataan yh...
TUOTEVAIHEEN HIILIJALANJÄLKI:
PÄÄRAKENNUSOSIEN HIILIJALANJÄLKI
EN 15804 mukaisiin ympäristöselosteisiin perustuen
Synergia...
SIJAINTIVALIKKO
Rakennusten ja infrastruktuurin CO2e-päästö
• Sijainti määritellään kunnan tarkkuudella
→ Lämmitysenergian...
Laskentamalli:
• Määritellään kohdealueen sijainti ja luonne
► alueen henkilöliikennesuoritteet kulkutavoittain
• Huomioid...
Henkilöautoliikenteen kulkutapaosuutta vähentäviä suunnitteluratkaisuja:
• Laadukkaat jalankulkuympäristöt
• Erilliset pyö...
RAKENNUSMATERIAALIVALINNAT
KUVAT: Ahonen, Mika: Suunnitteluohjeet. Hyvinkään Hangonsillan alueen ideakilpailu 18.4. – 19.10.2012. Esitys
ideakilpailu...
ENERGIA
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100 ENERGIANKÄYTÖN CO2e-
PÄÄSTÖJÄ VÄHENTÄVÄ OSUUS
+ VERKKOON SYÖTETTÄVÄ
OSUUS
TUULITURBIINIIN...
SKAFTKÄRR
PORVOO
KRUUNUVUORENRANTA
HELSINKI
HARMAAKALLIO
LOVIISA
SIIRLAAKSO
MÄNTYHARJU
Vainio, Tuukka: Asuinrakennusten en...
Lähde: Fortel Components Oy
ALUEKOHTAINEN
UUSIUTUVAN ENERGIAN TUOTTOPOTENTIAALI
• Vaihtoehtojen asettaminen
tarkasteltavat vaihtoehdot kartottavat riittävällä tarkkuudella
saavutettavissa olevat päästöt...
Kimmo Lylykangas, Pekka Lahti & Tuukka Vainio:
Ilmastotavoitteita toteuttava asemakaavoitus
JULKISTUS vko 41/2013
RAPORTTI...
KIITOS MIELENKIINNOSTANNE
[Kestävän aluesuunnittelun työkalut käyttöön 3.10.2013]: Kimmo Lylykangas, Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas: Ilmasto...
[Kestävän aluesuunnittelun työkalut käyttöön 3.10.2013]: Kimmo Lylykangas, Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas: Ilmasto...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

[Kestävän aluesuunnittelun työkalut käyttöön 3.10.2013]: Kimmo Lylykangas, Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas: Ilmastotavoitteita toteuttava asemakaavoitus -raportin tulokset

421 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

[Kestävän aluesuunnittelun työkalut käyttöön 3.10.2013]: Kimmo Lylykangas, Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas: Ilmastotavoitteita toteuttava asemakaavoitus -raportin tulokset

 1. 1. ENERGIAKAAVOITUKSEN MALLIT– HANKKEEN TULOKSET KESTÄVÄN ALUESUUNNITTELUN TYÖKALUT KÄYTTÖÖN 03.10.2013 Kimmo Lylykangas
 2. 2. • Kaavoitus poikkeaa ohjauskeinona merkittävästi esim. rakentamis- määräyksista Rakentamismääräykset asettavat vähimmäisvaatimuksia Kaavasuunnittelu mahdollistaa vähäpäästöisen rakennetun ympäristön • Tavoitteena energia- ja päästönäkökulman johdonmukainen huomiointi suunnittelun eri tasoilla • Kaavoitusjärjestelmän kautta tapahtuva ohjaus on vaikuttavuudeltaan merkittävä keino kansallisten ilmastotavoitteiden toteuttamiseen MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU CO2e-PÄÄSTÖVÄHENNYSTEN OHJAUSKEINONA
 3. 3. YLEISKAAVA ASEMAKAAVA RAKENNUSSUUNNITTELU KÄYTTÄJÄN VALINNAT KESKIMÄÄRÄISET CO2e -PÄÄSTÖT KORKEAT CO2e -PÄÄSTÖT MATALAT CO2e-PÄÄSTÖT MAAKUNTAKAAVA
 4. 4. YLEISKAAVA ASEMAKAAVA RAKENNUSSUUNNITTELU KÄYTTÄJÄN VALINNAT MATALAT CO2e-PÄÄSTÖT KORKEAT CO2e-PÄÄSTÖT KESKIMÄÄRÄISET CO2e-PÄÄSTÖT MAAKUNTAKAAVA
 5. 5. • Alueellinen päästölaskenta on yleensä hyödyntänyt rakennustason laskentamenetelmiä ja se on kohdennettu kokemusperäisesti merkittävimmiksi tiedettyihin kasvihuonekaasupäästötekijöihin LIIKENNE MATERIAALIT ENERGIANKÄYTTÖ • Päästölaskentamallissa on noudatettu rakennustason päästölaskentaa harmonisoivien EN-standardien lähestymistapaa • Tarkasteluihin on lisätty MAANKÄYTÖN MUUTOS • Mittayksikkönä tCO2e/(asukas, a) ASEMAKAAVATASON PÄÄSTÖLASKENTA
 6. 6. • Excel-pohjaiset laskurit HENKILÖLIIKENTEEN CO2e-PÄÄSTÖJEN ARVIOINTIIN RAKENNUSTEN JA INFRASTRUKTUURIN ELINKAAREN HIILIJALANJÄLJEN ARVIOINTIIN • Konkretisoivat raportin kuvaaman päästölaskentamallin • Vapaasti ja veloituksetta käytettävissä asemakaavoituksen yhteydessä tehtävää CO2e-päästöjen arviointia varten HANKKEESSA VALMISTUNEET TYÖKALUT
 7. 7. PÄÄSTÖLASKENTAMALLI
 8. 8. YKSINKERTAISTETTU CO2e-LASKENTA • Kaikki asuinkerrostalot kuvataan yhtenä ryhmänä • Kaikki rivi- ja ketjutalot kuvataan yhtenä ryhmänä • Kaikki erilliset pientalot kuvataan yhtenä ryhmänä • Käytetään oletusarvoja YKSITYISKOHTAINEN CO2e-LASKENTA • Vain keskenään täysin samalaiset rakennustyypit kuvataan yhtenä ryhmänä • Periaatteessa yksi ryhmä voi olla yksi rakennus • Mallinnetaan tyypillinen rakennus ryhmittäin • Lasketaan pinta-ala- ja määrätiedot mallista ja lasketaan energiankulutus OLEMASSA OLEVA RAKENNUSKANTA • Voidaan sisällyttää laskentaan asuinrakennusten osalta • Voidaan käyttää tutkimukseen perustuvia oletusarvoja tai määritellä aluekohtaisesti kerättävän tiedon perusteella
 9. 9. TUOTEVAIHEEN HIILIJALANJÄLKI: PÄÄRAKENNUSOSIEN HIILIJALANJÄLKI EN 15804 mukaisiin ympäristöselosteisiin perustuen Synergia-laskuri Ilmari-laskuri KÄYTTÖVAIHEEN CO2e-päästö: ENERGIANKULUTUSTASOT RakMK D3:n ja D5:n mukainen laskenta (ostoenergia) Alueellinen kaukolämmön päästökerroin LASKENTATAPOJEN YHDENMUKAISUUS • EN 15978 -standardi • GBC Finland – Rakennusten elinkaarimittarit (2013) – laskentaohje: rakennuksen hiilijalanjälki • Rakentamismääräyskokoelman mukainen ostoenergian laskenta MAANKÄYTÖN MUUTOKSEN CO2e-päästö: HAKATTAVAN PUUSTON TILAVUUS Metsän inventointitiedot OLETUSARVOJA TARKEMMAT LÄHTÖTIEDOT LASKENTAMALLI
 10. 10. SIJAINTIVALIKKO Rakennusten ja infrastruktuurin CO2e-päästö • Sijainti määritellään kunnan tarkkuudella → Lämmitysenergian kulutustason normitus Lämmitystarveluvut, Ilmatieteen laitos → Kaukolämmön päästökertoimet Motiva → Aurinkoenergian tuotto Ilmastovyöhyke, RakMK D3 → Hakattavan puuston tilavuus Metsän kasvuvaiheen mukaan, Metsätilastollinen vuosikirja
 11. 11. Laskentamalli: • Määritellään kohdealueen sijainti ja luonne ► alueen henkilöliikennesuoritteet kulkutavoittain • Huomioidaan paikalliset erityispiirteet • Lasketaan liikenteen kokonaispäästöt liikennemuotojen päästökertoimien avulla • Arvioidaan kaavassa tehtävien valintojen vaikutukset (negatiiviset/positiiviset) valintamahdollisuuksia on käytännössä lukemattomia (esimerkki alla), työkalussa on päädytty hyvin yksinkertaiseen/realistiseen ”valikkoon”, joka pohjautuu vaikutuksiin, joihin todellisuudessa on voitu päästä -4 -2 -1 +1 +2 +4 toimenpide 1: kävelyn osuus 16 18 19 21 22 24 toimenpide 2: pyöräilyn osuus 6 8 10 12 16 24 toimenpide 3: henkilöautoilun osuus 25 30 40 50 60 75 toimenpide 4: lähijunien osuus 0 2 4 6 8 10 toimenpide 5: kävelyn ja pyöräilyn osuus 22 26 29 33 38 48 toimenpide 6: joukkoliikenteen osuus 0 2 4 6 8 10 toimenpiteen voimakkuusaste toimenpiteen jälkeen muuttunut kulkutapajakauma toimenpiteen voimakkuuden mukaan (%-osuus) LIIKENNE
 12. 12. Henkilöautoliikenteen kulkutapaosuutta vähentäviä suunnitteluratkaisuja: • Laadukkaat jalankulkuympäristöt • Erilliset pyörätiet ja kunnolliset pyörien pysäköintitilat • Keskitetyt autojen pysäköintiratkaisut (tonttikohtaisten sijaan) • Lähijunien tai metron asema alueella • Lähipalvelut korttelissa tai enintään 400 m etäisyydellä • Tiheät ja laadukkaat bussi- ja ratikkalinjat LIIKENNE
 13. 13. RAKENNUSMATERIAALIVALINNAT
 14. 14. KUVAT: Ahonen, Mika: Suunnitteluohjeet. Hyvinkään Hangonsillan alueen ideakilpailu 18.4. – 19.10.2012. Esitys ideakilpailun seminaarissa Hyvinkäällä 29.5.2012. [viitattu 31.10.2012] http://www.hyvinkaa.fi/Asuinymparisto_rakentaminen/Hangonratapiha-uudistuu/Hangonsillan-alueen-ideakilpailu/ Ruuska et al 2013: Pohjarakenteiden osuus jopa n. 37 % rakennuksen materiaaleista johtuvista päästöistä; merkittävät päästöt mm. maa-aineksen stabiloinnista
 15. 15. ENERGIA
 16. 16. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ENERGIANKÄYTÖN CO2e- PÄÄSTÖJÄ VÄHENTÄVÄ OSUUS + VERKKOON SYÖTETTÄVÄ OSUUS TUULITURBIINIIN PERUSTUVA TUOTTO: CO2e-PÄÄSTÖJÄ VÄHENTÄVÄ OSUUS AURINKOPANEELIT + AKKU + DSM: CO2e-PÄÄSTÖJÄ VÄHENTÄVÄ OSUUS AURINKOPANEELIT ILMAN AKKUA: CO2e-PÄÄSTÖJÄ VÄHENTÄVÄ OSUUS UUSIUTUVAN OMAVARAISENERGIAN LASKENNALLINEN TUOTTO- ODOTUS kWh/a UUSIUTUVA OMAVARAISENERGIA SUHTEUTETTUNA ENERGIAMUODOITTAIN OSTOENERGIAAN % OSTOENERGIAA (CO2e-PÄÄSTÖJÄ) VÄHENTÄVÄ OSUUS MITOITUSPERUSTE
 17. 17. SKAFTKÄRR PORVOO KRUUNUVUORENRANTA HELSINKI HARMAAKALLIO LOVIISA SIIRLAAKSO MÄNTYHARJU Vainio, Tuukka: Asuinrakennusten energiankulutuksen hiilidioksidipäästöjen laskenta osana päästöohjaavaa kaavoitusta. Jätetty tarkastettavaksi diplomityönä Aalto-yliopistossa, Insinööri- tieteiden korkeakoulussa, Energiatekniikan laitoksella 2011. Energiakaavoituksen mallit –hanke. 45 kgCO2 / brm2 a
 18. 18. Lähde: Fortel Components Oy ALUEKOHTAINEN UUSIUTUVAN ENERGIAN TUOTTOPOTENTIAALI
 19. 19. • Vaihtoehtojen asettaminen tarkasteltavat vaihtoehdot kartottavat riittävällä tarkkuudella saavutettavissa olevat päästötasot (liikenne, energiankäyttö, rakennusmateriaalit) vaihtoehtojen oltava toteutuskelpoisia • Kehitettävän vaihtoehdon valinta laskentatulosta voidaan käyttää valinnan perusteluna myös kustannukset arvioitava • Ratkaisumallin kehittäminen laskentaa hyödyntävä vuorovaikutteinen suunnitteluprosessi • Suunnitteluprosessin dokumentointi kaavaehdotuksen perustelut • Kaavamääräykset, rakennustapaohjeet vaatimusten / suositusten perustelut PÄÄSTÖLASKENNAN HYÖDYNTÄMINEN KAAVASUUNNITTELUPROSESSISSA
 20. 20. Kimmo Lylykangas, Pekka Lahti & Tuukka Vainio: Ilmastotavoitteita toteuttava asemakaavoitus JULKISTUS vko 41/2013 RAPORTTI JA LASKURIT
 21. 21. KIITOS MIELENKIINNOSTANNE

×