Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kaupunkien	
  ja	
  kun+en	
  alueellinen	
  ekolaskuri	
  Kaupunkien	
  ja	
  kun+en	
  alueellinen	
  ekolaskuri	
  Kaup...
Kaupunkien	
  ja	
  kun+en	
  alueellinen	
  ekolaskuri	
  
KEKO-HANKKEEN OSANOTTAJAT
§  KEKO kuuluu Tekesin Kestävä yhdy...
Kaupunkien	
  ja	
  kun+en	
  alueellinen	
  ekolaskuri	
  Kaupunkien	
  ja	
  kun+en	
  alueellinen	
  ekolaskuri	
  Kaup...
Kaupunkien	
  ja	
  kun+en	
  alueellinen	
  ekolaskuri	
  
Millainen on ekotehokas
yhdyskunta tai kaupunkiseutu?
Kaupunkien	
  ja	
  kun+en	
  alueellinen	
  ekolaskuri	
   9.9.2011
ENERGIA EKOSYSTEEMIVAIKUTUKSETMUUT PÄÄSTÖT
ENERGIANKU...
Kaupunkien	
  ja	
  kun+en	
  alueellinen	
  ekolaskuri	
  
KEKO-HANKKEEN SISÄLTÖ
§  KEKO A: Ekolaskureiden perusteiden m...
Kaupunkien	
  ja	
  kun+en	
  alueellinen	
  ekolaskuri	
  
KATSAUS TARJOLLA OLEVIIN EKOLASKUREIHIN
* YKR on ruutupohjaine...
Kaupunkien	
  ja	
  kun+en	
  alueellinen	
  ekolaskuri	
  
VTT:N TEKEMÄ HELSINGIN KAAVOITUKSEN EKOTEHOKKUUS-
TYÖKALU (HEK...
Kaupunkien	
  ja	
  kun+en	
  alueellinen	
  ekolaskuri	
  
LASKURIEN SISÄLLÖN VERTAILU
§  Ekolaskurien ominaisuudet
ja p...
Kaupunkien	
  ja	
  kun+en	
  alueellinen	
  ekolaskuri	
  
KEKO-HANKKEEN OSIOT
§  KEKO B: Ekolaskurityökalun kehitystyö ...
Kaupunkien	
  ja	
  kun+en	
  alueellinen	
  ekolaskuri	
  
EKOLASKURIN TAVOITTEET
§  Hankkeessa tuotetaan tehokas ja hel...
Kaupunkien	
  ja	
  kun+en	
  alueellinen	
  ekolaskuri	
  
ARVIOITAVAT TEEMAT
§  Sijainti (kaupunkiseudun koko, sijainti...
Kaupunkien	
  ja	
  kun+en	
  alueellinen	
  ekolaskuri	
  
KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN
JA LUONNONVAROJEN KÄYTÖN
MITTAAMINEN
...
Kaupunkien	
  ja	
  kun+en	
  alueellinen	
  ekolaskuri	
   9.9.2011
Kaupunkien	
  ja	
  kun+en	
  alueellinen	
  ekolaskuri	
  
KEKO-TYÖKALUN TOTEUTUSVAIHEET
1.  Taulukkopohjainen versio
o  ...
Kaupunkien	
  ja	
  kun+en	
  alueellinen	
  ekolaskuri	
  
KIITOS!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

[Kestävän aluesuunnittelun työkalut käyttöön 3.10.2013] Katriina Rosengren, SYKE: KEKO B-tutkimuskokonaisuus ja tulosodotukset

484 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

[Kestävän aluesuunnittelun työkalut käyttöön 3.10.2013] Katriina Rosengren, SYKE: KEKO B-tutkimuskokonaisuus ja tulosodotukset

 1. 1. Kaupunkien  ja  kun+en  alueellinen  ekolaskuri  Kaupunkien  ja  kun+en  alueellinen  ekolaskuri  Kaupunkien  ja  kun+en  alueellinen  ekolaskuri   KEKO – KAUPUNKIEN JA KUNTIEN ALUETASOINEN EKOLASKURI ERA17 Kestävän aluesuunnittelun työkalut käyttöön -tilaisuus 3.10.2013 Helsingissä Katriina Rosengren, Suomen ympäristökeskus (SYKE) Esityksen tekijöinä myös: Antti Rehunen, SYKE Eeva Säynäjoki, Aalto-yliopisto Pekka Lahti, VTT
 2. 2. Kaupunkien  ja  kun+en  alueellinen  ekolaskuri   KEKO-HANKKEEN OSANOTTAJAT §  KEKO kuuluu Tekesin Kestävä yhdyskunta -ohjelman piiriin §  Hanketta toteuttavat SYKE, VTT ja Aalto-yliopisto. §  Hankkeen vetäjä on Helsingin kaupunki §  SYKE huolehtii töiden koordinoinnista §  Muut kuntaosallistujat ovat: Espoo, Joensuu, Kuopio, Lahti, Tampere, Vantaa, Kokkola, Kotka, Kouvola, Lappeenranta, Lohja, Mikkeli, Pori, Porvoo ja Rovaniemi §  Skanska Talonrakennus Oy ja YIT Rakennus Oy sekä Ympäristöministeriö osallistuvat myös
 3. 3. Kaupunkien  ja  kun+en  alueellinen  ekolaskuri  Kaupunkien  ja  kun+en  alueellinen  ekolaskuri  Kaupunkien  ja  kun+en  alueellinen  ekolaskuri   ENERGIA HYVÄ ASUINYMPÄRISTÖ LUONNONLÄHEISYYS MUUNTOJOUSTAVUUS ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT JÄTTEIDEN MÄÄRÄ MONIMUOTOISUUS ALUETEHOKKUUS KORTTELIMUODOT ASUKASRAKENNE LUONNONVAROJEN KÄYTTÖ EKOJÄRJESTELMIEN TOIMINTAKYKY MATERIAALIEN KULUTUS UUSIUTUMATTOMIEN ENERGIALÄHTEIDEN KÄYTTÖ PÄÄSTÖJEN MÄÄRÄ EKOSYSTEEMIVAIKUTUKSET TERVEELLISYYS VEDEN LAATU MAAPERÄN LAATU MUUT PÄÄSTÖT JALANJÄLKI Millainen on ekotehokas asuinalue tai kaupunginosa? Kuva: P. Lahti, VTT
 4. 4. Kaupunkien  ja  kun+en  alueellinen  ekolaskuri   Millainen on ekotehokas yhdyskunta tai kaupunkiseutu?
 5. 5. Kaupunkien  ja  kun+en  alueellinen  ekolaskuri   9.9.2011 ENERGIA EKOSYSTEEMIVAIKUTUKSETMUUT PÄÄSTÖT ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT JÄTTEIDEN KÄSITTELY MONIMUOTOISUUS ALUETEHOKKUUS ASUKASRAKENNE LUONNONVAROJEN KÄYTTÖ MATERIAALIEN KULUTUS PÄÄSTÖJEN MÄÄRÄ Millainen on ekotehokas yhdyskunta tai kaupunkiseutu? ENERGIANTUOTANTO JÄTTEIDEN MÄÄRÄ EKOLOGISET YHTEYDET ARKILIIKKUMINEN JOUKKOLIIKENNE- YHTEYDET KUNNALLISTEKNIIKKA TYÖMATKOJEN PITUUDET ENERGIANKULUTUS PALVELUJEN SAAVUUTETTAVUUS TYÖPAIKKOJEN SIJAINTI ASUMISVÄLJYYS LUONNON NETTOPRIMÄÄRITUOTANTO
 6. 6. Kaupunkien  ja  kun+en  alueellinen  ekolaskuri   KEKO-HANKKEEN SISÄLTÖ §  KEKO A: Ekolaskureiden perusteiden määritys 2010-2012 §  Alueellisen ekotehokkuuden määrittely §  Arviointityökalujen tarvekartoitus §  Katsaus nyt tarjolla oleviin ekolaskureihin §  Ehdotus tietopohjan kehittämiseksi ja uuden ekolaskurin ratkaisuiksi
 7. 7. Kaupunkien  ja  kun+en  alueellinen  ekolaskuri   KATSAUS TARJOLLA OLEVIIN EKOLASKUREIHIN * YKR on ruutupohjainen tietokanta yhdyskuntarakenteesta, eikä varsinaisesti laske energia- ja materiaalivirtoja. YKR:n arvo tietopohjana on kuitenkin Suomessa merkittävä, ja tietokantaa kehitetään edelleen yhdyskuntasuunnittelun työkaluksi.
 8. 8. Kaupunkien  ja  kun+en  alueellinen  ekolaskuri   VTT:N TEKEMÄ HELSINGIN KAAVOITUKSEN EKOTEHOKKUUS- TYÖKALU (HEKO) YHTENÄ KEKON LÄHTÖKOHTANA Lähde: VTT:n raportti VTT-R-06550-10
 9. 9. Kaupunkien  ja  kun+en  alueellinen  ekolaskuri   LASKURIEN SISÄLLÖN VERTAILU §  Ekolaskurien ominaisuudet ja puutteet §  Työkalujen kattavuus suhteessa ekotehokkuuden arvioinnin ulottuvuuksiin ja aluetasoihin on sirpaleista §  Yksi työkalu ei riitä tällä hetkellä kattavaan arviointiin, vaan tarvitaan pakillinen työkaluja. §  Kansainvälisistä työkaluista voi olla työlästä kehittää Suomeen maakohtaisia versioita maankäytön suunnittelun alalla. https://wiki.aalto.fi/display/KEKO/
 10. 10. Kaupunkien  ja  kun+en  alueellinen  ekolaskuri   KEKO-HANKKEEN OSIOT §  KEKO B: Ekolaskurityökalun kehitystyö 2013-2014 §  Työkalun sisältö, mittarit ja laskentasäännöt §  Mittareiden arvottamisperusteet ja pisteytys §  Työpajat ja pilottikohteet (5kpl) §  Työkalun tekninen toteuttaminen sekä ylläpidon/ jatkokehityksen järjestäminen
 11. 11. Kaupunkien  ja  kun+en  alueellinen  ekolaskuri   EKOLASKURIN TAVOITTEET §  Hankkeessa tuotetaan tehokas ja helppokäyttöinen alueellisen ekotehokkuuden arviointityökalu havainnollistamaan kaavavaihtoehtojen vertailua §  Käytettävyys eri suunnittelutasoilla ja suunnittelun vaiheissa! §  Mukaan otetaan vain asioita, joihin kaavoituksessa voidaan vaikuttaa §  Perustana käytetään aiempaa tieteellistä tutkimusta ja laskentamalleja §  Läpinäkyvyys keskeisten oletusten ja painokertoimien suhteen §  Määritellään syy-seuraussuhteet, ”peukalosäännöt”, kynnysarvot §  Ekotehokkuuden eri osatekijöiden omat tunnusluvut erikseen esille 11
 12. 12. Kaupunkien  ja  kun+en  alueellinen  ekolaskuri   ARVIOITAVAT TEEMAT §  Sijainti (kaupunkiseudun koko, sijainti seudun sisällä/ etäisyys keskustaan, liikkumisvyöhyke, aluetehokkuus…) §  Volyymitiedot (asukasluku, työpaikkaluku, kerrosala) §  Maankäyttö (lähtötilanne ja syntyvä tilanne) §  Energia-, vesi-, jätehuolto §  Liikenneverkko §  Rakennustason suunnitteluvalinnat (käyttötarkoitus, muotosuhde) •  Päästöt •  Materiaalimäärät •  Luontovaikutukset
 13. 13. Kaupunkien  ja  kun+en  alueellinen  ekolaskuri   KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN JA LUONNONVAROJEN KÄYTÖN MITTAAMINEN §  Eri lähteiden päästöt eri mittareilla §  Päästöt / materiaalit samoissa yksiköissä ja yhteen laskettavia §  Yritetään kattaa kaikki päästöt §  Pyritään välttämään kaksoislaskentaa LUONNON MONIMUOTOISUUTEEN JA EKOSYSTEEMIPALVELUJEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN KOHDISTUVAT VAIKUTUKSET §  Eri mittareita samaan kohteeseen §  Osin mitataan samaa asiaa §  Paljon jää mittareiden ulkopuolelle §  Mittarit eri yksiköissä ja vaikeasti summattavissa ARVIOINNIN LUONNE ERI OSATEKIJÖISSÄ
 14. 14. Kaupunkien  ja  kun+en  alueellinen  ekolaskuri   9.9.2011
 15. 15. Kaupunkien  ja  kun+en  alueellinen  ekolaskuri   KEKO-TYÖKALUN TOTEUTUSVAIHEET 1.  Taulukkopohjainen versio o  Ensimmäinen versio hankkeen osanottajien pilotti- ja testikäyttöön marraskuussa 2.  Selainpohjainen perustyökalu o  Kehitetään vuoden 2014 aikana 3.  Paikkatietoihin kytkeytyvä perustyökalu o  Hyödynnetään SADe-ohjelmaan kuuluvan Elinympäristön tieto- ja analyysipalvelun kehitystyötä •  Hankkeen aikana järjestetään useita työpajoja, joissa esitellään työkalun kehitystyötä ja pyydetään siihen palautetta. Työpajoihin kutsutaan kiinnostuneita toimijoita myös hankkeen ulkopuolelta. •  Konsulttien jatkokehitysmahdollisuudet perustyökalun pohjalta 2014 –> 9.9.2011
 16. 16. Kaupunkien  ja  kun+en  alueellinen  ekolaskuri   KIITOS!

×