Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
-kokemuksia ja arvioita HEKO-työkalusta
Kaarina Laakso
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Aineistoa esitykseen on laatin...
Tausta
Asetetut kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteet ovat luoneet
tarpeen arvioida kaupunkisuunnittelun ekotehokkuu...
Kaavoituksen ekotehokkuuden arviointityökalu
-toimintaperiaate
• Kaavan ekotehokkuus arvioidaan 21 toisiinsa nähden
painot...
Eniten painoarvoa
indikaattoreilla, joilla
arvioidaan olevan
Helsingin olosuhteissa
suurin merkitys
alueelliseen
ekotehokk...
Kaavoituksen ekotehokkuuden arviointityökalu
-havainnollistaminen
Aluetehokkuus
Rakennusten
energiankulutus
Ulkovalaistus
Kaavoituksen ekotehokkuuden arviointityökalu
-Case Kalasataman keskus
maan käyttö rakentamiseen
aluetehokkuus ja perusrakenteen määrä
maansiirrot
pilaantuneet maat, kaatopaikat
lähiviheralueet...
maan käyttö rakentamiseen
aluetehokkuus ja perusrakenteen
määrä
maansiirrot
pilaantuneet maat, kaatopaikat
lähivirkistysal...
Kokemuksia
•  Osayleiskaavat tai isot asemakaavat
•  Tarkastelu, kun valinnat vielä mahdollisia
•  Paljon ei kaavatason in...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

[Kestävän aluesuunnittelun työkalut käyttöön 3.10.2013] Kaarina Laakso, Helsingin kaupunki: Ekotehokkuuden arviointi Helsingin maankäytön suunnittelussa - kokemuksia ja arvioita HEKO-työkalusta

526 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

[Kestävän aluesuunnittelun työkalut käyttöön 3.10.2013] Kaarina Laakso, Helsingin kaupunki: Ekotehokkuuden arviointi Helsingin maankäytön suunnittelussa - kokemuksia ja arvioita HEKO-työkalusta

 1. 1. -kokemuksia ja arvioita HEKO-työkalusta Kaarina Laakso Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Aineistoa esitykseen on laatinut Alpo Tani, kaupunkisuunnitteluvirasto Ekotehokkuuden arviointi Helsingin maankäytön suunnittelussa
 2. 2. Tausta Asetetut kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteet ovat luoneet tarpeen arvioida kaupunkisuunnittelun ekotehokkuutta Tiivistyvä ja sisäänpäin kasvava kaupunki tarvitsee todennettua tietoa suunnitelmien ekotehokkuudesta Toteutettu kaksivaiheinen kaupunkisuunnittelun ekotehokkuutta arvioiva tutkimushanke yhdessä VTT:n kanssa -> yhtenä tuloksena kaavoituksen ekotehokkuuden arviointityökalu
 3. 3. Kaavoituksen ekotehokkuuden arviointityökalu -toimintaperiaate • Kaavan ekotehokkuus arvioidaan 21 toisiinsa nähden painotetun osatekijän / indikaattorin kautta • Kokonaistarkastelun tuloksena kautta saadaan ekotehokkuusindeksi (70-130) • Luku kuvaa arviota alueen ekotehokkuudesta suunnitelman toteuttamisen jälkeen
 4. 4. Eniten painoarvoa indikaattoreilla, joilla arvioidaan olevan Helsingin olosuhteissa suurin merkitys alueelliseen ekotehokkuuteen Kokonaisvaltainen tarkastelu pyrkii tunnistamaan eri suunnittelualueiden vahvuudet ja heikkoudet ekotehokkuuden näkökulmasta Tulos  suunnitelman  ekotehokkuudesta   esitetään    havainnollisin  mi2arein  
 5. 5. Kaavoituksen ekotehokkuuden arviointityökalu -havainnollistaminen Aluetehokkuus Rakennusten energiankulutus Ulkovalaistus
 6. 6. Kaavoituksen ekotehokkuuden arviointityökalu -Case Kalasataman keskus
 7. 7. maan käyttö rakentamiseen aluetehokkuus ja perusrakenteen määrä maansiirrot pilaantuneet maat, kaatopaikat lähiviheralueet ja -viljely maaperän rakennettavuus hulevesien hallinta ja pohjavedet tulvasuojelu vedenkulutus/asukas rakennusten energiankulutus sähköntuotantolämmöntuotanto passiivisen aurinkoenergian huomioiminen ulkovalaistus joukkoliikenne kävely ja pyöräily henkilöauton käyttö ja pysäköinti palveluiden sijainti ja toimintojen sekoittuminen rakentamisen hiilijälki jätehuolto olevan rakennuskannan hyödyntäminen Kalasataman keskus normaalitaso Kaavoituksen ekotehokkuuden arviointityökalu -Case Kalasataman keskus
 8. 8. maan käyttö rakentamiseen aluetehokkuus ja perusrakenteen määrä maansiirrot pilaantuneet maat, kaatopaikat lähivirkistysalueet ja -viljely maaperän rakennettavuus hulevesien hallinta ja pohjavedet tulvasuojelu vedenkulutus/asukas rakennusten energiankulutus sähköntuotantolämmöntuotanto passiivisen aurinkoenergian huomioiminen ulkovalaistus joukkoliikenne kävely ja pyöräily henkilöauton käyttö ja pysäköinti palveluiden sijainti ja toimintojen sekoittuminen rakentamisen hiilijälki jätehuolto olevan rakennuskannan hyödyntäminen Alueen  ekojälki  kokonaisuudessaan Mitä  pienempi  punainen  alue  sitä  ekotehokkaampi Lähde:  TUTKIMUSRAPORTTI  VTT-­‐R-­‐06550-­‐10 HEKO henkilö  A normaalitaso henkilö  B henkilö  C henkilö  D Case -pientaloalue pääkaupunkiseudulla
 9. 9. Kokemuksia •  Osayleiskaavat tai isot asemakaavat •  Tarkastelu, kun valinnat vielä mahdollisia •  Paljon ei kaavatason indikaattoreita •  Erojen saaminen suunnitelmien tai alueiden välille vaikeaa •  Raideliikenne vs. muu joukkoliikenne ? •  Painotukset aina arvokysymyksiä •  Tarkistuslista

×