Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

[Vihreä Foorumi 1.3.] Thomas Andersson, Ecobio

518 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

[Vihreä Foorumi 1.3.] Thomas Andersson, Ecobio

 1. 1. Rakennustuotteidenympäristöselosteet;mitä ja miksi?FiGBC Vihreä Foorumi01.03.2012Thomas AnderssonInsinööritoimisto E C O B I O Oy
 2. 2. Insinööritoimisto Ecobio Oy• Ympäristökonsultointia teollisuudelle, palvelualoille ja yhdyskuntarakentamiseen.• Ympäristökonsultointia, johon on yhdistetty koulutusta, tutkimusta ja suunnittelua.• Perustettu 1989.• Kahden vuosikymmenen kokemus lukuisista onnistuneista edelläkäyvien asiakasyritysten alan uutuushankkeista.• Ympäristöasioihin korkeasti koulutettu henkilöstö.• Kahdesti palkittu asiantuntijayritys. www.ecobio.fi
 3. 3. Elinkaariarviointi Life Cycle Assessment (LCA)ISO 14040:2006
 4. 4. EN 15804 – Construction Products Product Category Rules (PCR)• Yhteiset pelisäännöt ympäristöselosteen laadinnalle.• Auttaa ottamaan huomioon merkittävät ympäristöasiat.• Lisää luotettavuutta.• Parantaa tuotteiden vertailtavuutta.• Lisää yksittäisten tuotteiden tiedon kysyntää.
 5. 5. EN 15804 – Construction Products Product Category Rules (PCR)EN 15804
 6. 6. EN 15804 – Construction Products Product Category Rules (PCR)cradle-to-gate EN 15804
 7. 7. Tavoitteiden ja soveltamisalan määrittely Goal and scope definitiontoiminnallinen yksikkö (functional unit) • ilmaisee tuotteen tunnistetut toiminnot määrällisessä muodossa • vertailuyksikkö, johon syötteitä ja tuotoksia suhteutetaanilmoitettu yksikkö (declared unit) • käytetään mikäli funktio ei ole määritelty tai tiedossa • vertailuyksikkö, johon syötteitä ja tuotoksia suhteutetaan • pitää liittyä tuotteen tyypilliseen käyttöön • EN 15804: esine (eng. item), massa (kg), pituus (m), ala (m2), tilavuus (m3) • muut yksiköt vaati perustelut ja muuntokertoimet
 8. 8. Tavoitteiden ja soveltamisalan määrittely Goal and scope definitionjärjestelmän rajat (system boundary) • Määrittelevät mallinnettavat prosessit.cradle-to-gate (A1 - A3) • A1 - Raaka-aineiden hankinta louhinta/tuotanto ja prosessointi, sähkön, höyryn ja lämmön tuotanto, uudelleenkäyttö • A2 - Kuljetukset kuljetukset tehtaan portille ja sisäiset kuljetukset • A3 - Valmistus tuotteiden ja sivu-tuotteiden valmistus, pakkausmateriaalien valmistus ja tuotteen pakkaaminen, syntyvät jätteet ja niiden käsittely
 9. 9. Inventaarioanalyysi Life Cycle Inventory Analysis (LCI)tarvittavien lähtötietojen keruu • syötteet: raaka-aineet (primääri ja sekundääri), apu-syötteet, energia, kuljetukset (etäisyys ja muoto) • tuotokset: päästöt ilmaan, veteen ja maaperään, jätteet ja jätteenkäsittelytavat, sivu-tuotteet• LCA-laskentamallin laadinta• tietojen syöttäminen LCA-laskentamalliin• elinkaari-inventaario (aine- ja energiatase)
 10. 10. Vaikutusarviointi Life Cycle Impact Assessment (LCIA)EN 15804
 11. 11. Vaikutusarviointi Life Cycle Impact Assessment (LCIA)Swiss LCA Forum
 12. 12. Ympäristöselosteen sisältö EN 15804• yleiset tiedot • kuka, mikä tuote, miten tehty • rajaus, mitkä elinkaaren vaiheet huomioitu • tuotteen materiaalisisältö (HUOM. REACH SVHC)• ympäristöparametrit • moduulikohtaisesti (A-D) • ympäristövaikutusluokat, resurssien käyttö, jätteet, muut tuotokset• skenaariot• tuotteesta vapautuvat vaaralliset aineet • sisäilma, maaperä, vesi

×