Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Þróun fiskmjölsiðnaðar hörður sævaldsson

Frá Vorráðstefnu FÍF 2014

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Þróun fiskmjölsiðnaðar hörður sævaldsson

 1. 1. Hörður Sævaldsson MSc. sjávarútvegsfræðingur hordurs@unak.is
 2. 2. • Afli Tegundir og vægi þeirra • Hagtölur Vöruútflutningur og afurðaverð • Aflaheimildir Samþjöppun • Atvinnutækin Skipafloti og fiskimjölsverksmiðjur • Afkoma Hagnaður sem hlutfall af tekjum Yfirlit
 3. 3. Afli og tegundir
 4. 4. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000 2.000.000 - - Landað í bræðslu (%)Afli (tonn) Loðna Gulldepla Makríll Kolmunni N-Síld Síld Afli eftir árum • Mikill afli 1996-1997 og 2000-2003 • Afli dregst hratt saman frá 2002 • Samdráttur í afla landað til bræðslu frá 2002 Heimild: Hagskinna / Útvegur / Hagstofa Íslands
 5. 5. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% - - Landað í bræðslu (%)Hlutfall tegunda (%) Loðna Gulldepla Makríll Kolmunni N-Síld Síld Vægi tegunda • Fiskitegundum fjölgað frá 1994 • Hlutfall loðnu af heildarafla dregist saman • Samdráttur í afla landað til bræðslu; loðna og kolmunni Heimild: Hagskinna / Útvegur / Hagstofa Íslands
 6. 6. Hagtölur
 7. 7. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Skeldýr og krabbar Botnfiskur Uppsjávarfiskur Aflaverðmæti skipa (%) Aflaverðmæti Íslenskra skipa • Uppsjávarfiskur orðin hærra hlutfall af aflaverðmæti íslenskra skipa • Nálægt 30% af heildaraflaverðmæti árin 2011 og 2012 Heimild: Hagskinna / Útvegur / Hagstofa Íslands
 8. 8. 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% Lýsi Mjöl % Sjávarafurða % Útflutningsverðmæti Hlutfall af verðmæti vöruútflutnings • Mjöl og lýsis hefur verið á bilinu 4-6 % af heildarútflutningi (2005-2012) • 12-14% af verðmæti allra útfluttra sjávarafurða (2005-2012) Heimild: Hagstofa Íslands
 9. 9. 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000 50.000.000 - - - - Verð (USD/tonn)Verðmæti (ISK) Lýsi Mjöl Lýsi Mjöl Útflutningsverðmæti mjöl og lýsi • Myndin sýnir útflutningsverðmæti á virði ársins 2012 (staðvirt) • Árið 2012 er álíka að verðmæti og 2002 (600 þúsund tonnum minni afli) • Útflutningsverðmæti endurspeglar vel ársafla til 2006, þá hækkar afurðaverð Heimild: Hagstofa Íslands / FAO / Oil World / Eigin útreikningar
 10. 10. Aflaheimildir
 11. 11. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% - - Fyrirtæki (fjöldi)Loðna hlutdeild (%) Stærsta 5 stærstu Loðna samtals Samþjöppun aflaheimilda loðna • Stærsta fyrirtækið: 8-11% til 2004 / 20% frá 2005 (kvótaþak) • Fimm stærstu: 30-50% til 2004 / 70% frá 2005 / +90% síðustu ár) • Fyrirtækjum fækkar frá árinu 1996 (einkaútgerðir keyptar/sameiningar ) Heimild: Loðnunefnd / Fiskistofa / Eigin útreikningar
 12. 12. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% - - Fyrirtæki (fjöldi)Í-Síld hlutdeild (%) Stærsta Í-Síld samtals Samþjöppun aflaheimilda Í-síld • Loðnuskipum óheimilt að eiga Í-síld fyrir 1990 (félögin áttu þó síldarskip) • Einkaútgerðir kaupa 1991 -1996 / Frá 2002 yfir 90% kvóta á loðnuskipum • Stærsta: 3-7 % til 1999 / 10-13% til 2008 / 20% frá 2009 (kvótaþak) Heimild: Fiskistofa / Eigin útreikningar
 13. 13. Aflaheimildir og uppsjávarafli 1992 aflaheimildir / 33 fyrirtæki / 920.000 tonn árs uppsjávarafli • Loðna: 100% • Í-Síld: 18% 2002 aflaheimildir / 26 fyrirtæki / 1.590.000 tonn árs uppsjávarafli • Loðna: 100% • Í-Síld: 93% • N-Síld kvótasett: 100% uppsjávarskip • Kolmunna kvótasettur: 99,7% uppsjávarskip 2012 aflaheimildir / 11 fyrirtæki / 990.000 tonn árs uppsjávarafli • Loðna: 99% • Í-Síld: 99% • N-Síld: 100% • Kolmunni: 100% • Makríll aflaþak: 82% útgerðir uppsjávarskipa (92% árið 2010)
 14. 14. Skipafloti
 15. 15. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 55.000 60.000 - - Skip (fjöldi)Burðargeta (tonn) Ókælt RSW Burðargeta og fjöldi skipa • Fjölgun skipa 1995 -1997, heildarburðargeta eykst • Skip með sjókælingu koma 1996, stærri skip • Meðalburðargeta eykst úr 850 tonnum 1996 í 1650 tonn 2009 Heimild: Emil Ragnarsson / Eigin útreikningar
 16. 16. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 - - Skip (fjöldi)Meðalorka (hestöfl) Orka skipa • Innflutningur skipa og aukin flotvörpuveiði frá 1996 • Eldri skip endurbyggð með stærri vélum (kolmunni) • Heildarorka vex hratt frá 1996-2002 (úr 88 í 155 þúsund hestöfl) Heimild: Emil Ragnarsson / Siglingastofnun / Eigin útreikningar
 17. 17. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 0 5 10 15 20 25 30 - - Skip (fjöldi)Meðalaldur (ár) Meðalaldur skipa • Flotinn eldist jafnt og þétt frá 1981-1995 (endurbyggður) • Meðalaldur um 25 ár frá 1995 • Endurnýjun með eldri skipum 1997-2000/2003-2012 • Nýbyggingar 2000-2001 og 2012- Heimild: Emil Ragnarsson / Siglingastofnun / Eigin útreikningar
 18. 18. Fiskimjölsverksmiðjur
 19. 19. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000 - - Bræðslur (fjöldi)Móttaka (tonn) Landað beint til bræðslu +Heildarmóttaka (FÍF) Móttaka afla • Mikill loðnuafli 1996-1997 og 2000-2002 • Norsk-Íslensk Síld 1995-2000 • Kolmunni 500 þúsund tonn árið 2003 Heimild: Loðnunefnd / Útvegur / Hagstofa Íslands
 20. 20. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% - - Bræðslur (fjöldi)Móttaka (tonn) Vestfirðir Norðurland Eystra Höfuðborg Suðurnes Vesturland Suðurland Austurland Móttaka afla; landshlutar • Austfirðir: 40-50 prósent til 2003 / 50-70 prósent til 2012 • Norðurland-Eystra: 20-30 prósent til 2003 • Suðurnes: ~10 prósent fram til 2003 • Suðurland: ~ 10 prósent til 2006 / ~20 prósent til 2012 Heimild: Loðnunefnd / Útvegur / Hagstofa Íslands
 21. 21. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 22.000 - - Bræðslur (fjöldi)Afköst/24h (tonn) Gufu/Loftþurrkun Eldþurrkun Afköst á sólarhring • Afkastageta eykst 1993-1999 / Fjölgun verksmiðja 1993-1995 • Eldþurrkun víkur hratt árin 1994-1999 (síðustu 2003) • Mikil fækkun verksmiðja árið 2005 Heimild: Loðnunefnd / Útvegur / Hagstofa Íslands / Eigin útreikningar
 22. 22. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 22.000 24.000 26.000 - - Bræðslur (fjöldi)Afköst/24h (tonn) Vestfirðir Norðurland Eystra Suðurnes Höfuðborg Vesturland Suðurland Austurland Afköst á sólarhring; landshlutar • Vestfirðir: Bolungarvík (2005) • Norðurland-Eystra: Siglufjörður og Raufarhöfn (2005) og Krossanes 2006 • Austfirðir: Reyðarfjörður (2003) og Djúpivogur (2005) • Suðurland: Þorlákshöfn (2005) • Suðurnes: Grindavík (2005) • Höfuðborg: Reykjavík (2009) Heimild: Loðnunefnd / Útvegur / Hagstofa Íslands / Eigin útreikningar
 23. 23. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 - - Bræðslur (fjöldi)Vinnslusólarhringar Meðaltal Hámark Vinnslusólarhringar • Mikil loðnuveiði 1996-1997 og 2000-2002 • Kolmunni yfir 250 þúsund tonn árlega frá 2000-2007 • Hráefni til bræðslu dregst hratt saman frá 2002 / Fækkun verksmiðja 2005 Heimild: Loðnunefnd / Útvegur / Hagstofa Íslands / Eigin útreikningar
 24. 24. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 - - Bræðslur (fjöldi)Þróarrými (tonn) Þróarrými • Lækkar hratt eftir um aldamótin • Verksmiðjum fækkar og aukin áhersla á ferskleika • Frá 2002 hefur þróarrými/afkastagetu verið 5-6 dagar (fer lækkandi) Heimild: Loðnunefnd / Eigin útreikningar
 25. 25. Afkoma
 26. 26. 0% 4% 8% 12% 16% 20% 24% 28% 32% 36% 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000 EBITDA hlutfall (%)Afli (tonn) EBIDTA veiðar EBIDTA bræðsla Afkoma í veiðum og bræðslu • Afli dregst saman um 450 þúsund tonn 2002-2005 / Afurðaverð hækkar Hagnaður af veiðum og bræðslu dregst saman 2001-2005 • Mikil hagræðing í skipaflota og fiskimjölsverksmiðjum 2002-2005 • Afli dregst saman um 430 þúsund tonn 2006-2011 / Afurðaverð ríflega tvöfaldast Hagnaður af veiðum og bræðslu eykst 2006-2011 Heimild: Útvegur / Hagstofa Íslands
 27. 27. 0% 4% 8% 12% 16% 20% 24% 28% 32% 36% 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 EBITDA hlutfall (%)Afli og Verð USD Afli þús.tonn Mjöl (USD/tonn) Lýsi (USD/tonn) EBIDTA veiðar EBIDTA bræðsla Afkoma í veiðum og bræðslu • Afli dregst saman um 450 þúsund tonn 2002-2005 / Afurðaverð hækkar Hagnaður af veiðum og bræðslu dregst saman 2001-2005 • Mikil hagræðing í skipaflota og fiskimjölsverksmiðjum 2002-2005 • Afli dregst saman um 430 þúsund tonn 2006-2011 / Afurðaverð ríflega tvöfaldast Hagnaður af veiðum og bræðslu eykst 2006-2011 Heimild: Útvegur / Hagstofa Íslands / FAO / Oil World
 28. 28. • Afli -Sóknartegundum fjölgað úr tveimur í sex -Afli dregist saman frá 2002, sértaklega loðna og kolmunni -Hlutfall afla landað til bræðslu dregist saman frá 2002 • Hagtölur -Vægi uppsjávarafurða af aflaverðmæti skipa hefur aukist -Afurðaverð á lýsi og mjöli hefur ríflega tvöfaldast frá 2005 • Aflaheimildir -Samþjöppun aflaheimilda: 9 stór fyrirtæki +2 útgerðir (34 árið 1990) • Atvinnutækin -Fiskimjölsverksmiðjum og skipum fækkað um tæplega helming frá 2002 -Engar verksmiðjur frá Akranesi að Þórshöfn -Allar fiskimjölsverksmiðjur með gufu- eða loftþurrkun -Skip með kælibúnað, útbúin til flotvörpuveiða með stórar vélar • Afkoma -EBITDA hagnaðarhlutfall hækkað af uppsjávarveiðum og í fiskimjölsiðnaði Samantekt
 29. 29. Takk fyrir

×