Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Landsvirkjun einar mathiesen

Frá Vorráðstefnu FÍF 2014

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Landsvirkjun einar mathiesen

 1. 1. Vorráðstefna Félags íslenskra fiskmjölsframleiðenda 27. og 28. mars 2014 Raforkuvinnsla og vatnsbúskapur Orka til framtíðar Einar Mathiesen framkvæmdastjóri orkusviðs
 2. 2. Aflstöðvar Steingrímsstöð 1959Ljósafossstöð 1937 Írafossstöð 1953 Búrfellsstöð 1969 Sigöldustöð 1977 Hrauneyjafossstöð 1981 Blöndustöð 1991 Sultartangastöð 1999 Vatnsfellsstöð 2001 Fljótsdalsstöð 2007 Laxá I-III 1939/53/73 Bjarnarflag 1969 Kröflustöð 1977 Hafið 2013 Næsta virkjun…Búðarhálsstöð 2014
 3. 3. Miðlanir Vatnasvið Þjórsár og Tungnaár
 4. 4. Miðlanir Vatnasvið Blöndustöðvar Blöndulón
 5. 5. Miðlanir Vatnasvið Fljótsdalsstöðvar
 6. 6. Raforkuvinnsla Landsvirkjunar frá upphafi árið 1965 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 GWstundir
 7. 7. sx 4.965 (39%) 977 (8%) 500 (4%) 512 (4%) 12.843 GWst árið 2013 5.889 (46%) Raforkuvinnsla Fljótsdalsstöð Þjórsársvæði Blöndustöð og Laxá Mývatnssvæði Sogssvæði
 8. 8. Raforkuvinnsla Uppfylla gerða samninga Auðlindastýring Eftirlit, viðhald og endurnýjun Öryggi og heilsa starfsmanna í fyrirrúmi Samþætt gæðakerfi
 9. 9. Orkumannvirki Bókfært verð er 3,1 milljarðar USD Aflstöðvar 16 Vélar 40 Stíflur 26 Stærsta vél 115 MW Minnsta vél 3 MW Uppsett afl 1.957 MW Vinnslugeta 14.100 GWst
 10. 10. Raforkulög nr. 65/2003 „Raforkulög, nr. 65/2003, voru samþykkt á Alþingi vorið 2003. Lögin byggjast á tilskipun Evrópusambandsins nr. 96/92 um innri markað raforku en eru þó víðtækari enda um að ræða heildarlöggjöf um vinnslu, flutning, dreifingu og sölu raforku. Í lögunum er tekið á ýmsum efnisatriðum sem áður voru dreifð í vatnalögum, orkulögum, lögum um raforkuver og lögum um einstök orkufyrirtæki. “ Raforkuvinnsla Flutningur Dreifing Sala Sérleyfisstarfssemi SérleyfisstarfssemiSamkeppnisstarfsemi Samkeppnisstarfsemi Íslenski raforkumarkaðurinn
 11. 11. 39% 23% 12% 9% 3% 14% Viðskiptavinir Viðskiptavinir Landsvirkjunar eru í dag 14 37% 24% 12% 8% 4% 15% Centurty Aluminium AlcoaElkem Rio Tinto Alcan Heildsala Becromal Heildsölumarkaður: Rafveitar Reyðarfjarðar Fallorka Orkubú Vestfjarða Orkusalan HS orka Orka náttúrunnar Landsnet
 12. 12. Miðlun ▪ Vatnsárið stendur frá 1. október – 30. september ▪ Miðað er við að fyrir 1. október séu allar miðlanir fullar ▪ Miðlanir Landsvirkjunar eru: ▪ Þórisvatn (1.512 GL) ▪ Hágöngulón ( 320 GL) ▪ Blöndulón ( 400 GL) ▪ Hálslón (2.088 GL) ▪ Miðlunarforði Landsvirkjunar er 5.000 GWst í orku ▪ Raforkuafhending á síðasta almanaksári nam 12.843 GWst ▪ Í upphafi vatnsárs er því mögulegt að eiga allt að 40% af þeirri orku í formi vatns
 13. 13. Rennslisorka Rennslisorka vatnsfalla í orkukerfi Landsvirkjunar í GWst síðustu 22 ár Skilgreining: Þegar vatnsfall kemur inn í virkjanakerfið er orka vatnsfallsins reiknuð miðað við að allt vatn renni um allar virkjanir sem mögulegt er. Litið er framhjá takmörkunum í miðlun og afli virkjana. Rennslisorka kerfisins er svo reiknuð með að velja tiltekið tímabil og reikna heildarorku sem vinna hefði mátt með rennsli allra vatnsfalla gefið að ekki neitt vatn hefði runnið á yfirfalli og að nettó áhrif miðlana séu núll ( staða miðlana sú sama við upphaf og lok tímabils).
 14. 14. 14 Á myndinni má sjá stöðu miðlunarforða Landsvirkjunar það sem af er vetri (rauð lína) í samanburði við þróun miðlunarforðans á síðasta ári (brotin lína). Í bakgrunni er spá sem var gerð 1. október 2013 um mögulega þróun miðlunarstöðu út frá sögulegu innrennsli í lónin frá 1950. Þau eru flokkuð í þurr ár, meðalár og blaut ár. Miðlunarforði
 15. 15. Heimild: www.lv.is 15 Staðan Vatnshæð Þórisvatns
 16. 16. Heimild: www.lv.is 16 Staðan Vatnshæð Blöndulóns
 17. 17. Heimild: www.lv.is 17 Staðan Vatnshæð Hálslóns
 18. 18. Viðbrögð og úrræði ▪ Upplýsingagjöf - Til viðskiptavina og hagsmunaaðila - Fréttir á vefsíðu Landsvirkjunar ▪ 8. nóvember 2013 ▪ 6. janúar 2014 ▪ 26. febrúar 2014 ▪ 12. mars 2014 ▪ Aðgerðir til að draga úr raforkuvinnslu (framboði) - Samningsbundnar skerðingar ▪ Forgangsorkusamningar með skerðingarákvæðum ▪ Skerðanlegir samningar - Möguleg viðbrögð viðskiptavina vegna stöðunnar í vatnsbúskapnum ▪ Tilkynnt hefur verið um 260 GWst skerðingu ▪ Unnið er að frekari skerðingum
 19. 19. www.landsvirkjun.is Tíminn og vatnið Tíminn er eins og vatnið, og vatnið er kalt og djúpt eins og vitund mín sjálfs. Og tíminn er eins og mynd, sem er máluð af vatninu og mér til hálfs. Og tíminn og vatnið renna veglaust til þurrðar inn í vitund mín sjálfs. Steinn Steinarr

×