Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fiskeldi á íslandi 2014 fif gr

Frá Vorráðstefnu FÍF 2014

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fiskeldi á íslandi 2014 fif gr

 1. 1. Fiskeldi á Íslandi 2014 Guðbergur Rúnarsson framkvæmdastjóri Landssambands fiskeldisstöðva
 2. 2. 1266 1397 1493 1468 1447 1620 1984 2014 2124 2233 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 e. 2014 e. 2015 e. Framleiðsla á Atlantshafslaxi í þús. tonna Hvað er að gerast í laxeldi á heimsvísu?
 3. 3. á Íslandi
 4. 4. Framleiðsluferill laxafurða Flutningur seiða í sjókvíHrygningarfiskur, seiðaeldiHrognaframleiðsla Eldi í sjókvíum 14-24 mán. Forvinnsla - slæging, hausun, ísun og pökkun Fullvinnsla -flök og bitar Heimild: Marine Harvest 10-16 mán.
 5. 5. Hvar má ala laxfiska ? Hönnun myndar: Sumarliði Óskarsson
 6. 6. Silfurstjarnan Small farm Big farm Islandsbleikja Islandsbleikja Fiskeldid HaukamýragiliHolalax Glædir Tungusilungur Rifos Stofnfiskur Holar University College Selective breeding Islandsbleikja Landeldi - Bleikja
 7. 7. Hvar eru leyfin? Rifós Laxar Þorskeldi Fiskeldi Austfjarða Tó Þorskur Laxfiskar Eldi í sjókvíum Dýrfiskur Fjarðalax Arnarlax Hraðfrystihúsið Gunnvör Fiskeldisstöð GJK Sjávareldi Glaður Rifós Þorskeldi Fiskeldi Austfjarða Tó Hvar eru leyfin í sjókvíaeldi? Samherji Laxar
 8. 8. • Aðstæður breytast í N-Atlantshafi • Eldi kaldsjávartegunda færist norðar • Af hverju Ísland? • Ísland sem jaðarsvæði er að verða áhugaverðari valkostur vegna hækkandi sjávarhita (0,5°C á áratug). • Erfitt að fá leyfi fyrir sjókvíaeldi í nágrannalöndum og einnig þarf oft að greiða háar fjárhæðir fyrir aðgang að svæðum 24,1 24,16 21,6 23,18 Framleiðslu- kostnaður í laxeldi í nokkrum fylkjum í Noregi árið 2011 í NOK/kg Ný sókn – Af hverju núna?
 9. 9. Hver er staða rekstraleyfa í fiskeldi? Útgefnin rekstrarleyfi eru 42 þús. tonn Rekstrarleyfi til sjókvíaeldis eru 16 þús á Vestfjörðum og 18 þús. tonn á Austfjörðum Staða í nóvember 2013
 10. 10.  Rekstrarleyfi eru í fiskeldi fyrir 42 þús tonna framleiðslu  Aðeins hluti rekstrarleyfa er nýtt til eldis á fiski. Framleiðslan var um 8 þús tonn 2013  Áform - Tilkynningar til Skipulagsstofnunar fyrir 45 þús. tonn  Í heild má vænta innan tiltölulega skamms tíma gæti eldið numið 80 – 90 þús tonnum ef þessi áform verða að veruleika  Verðmæti þeirrar framleiðsu gæti numið 75 til 80 milljörðum króna á verðlagi í dag. Hvað er í pípunum?
 11. 11. Fóðurstuðlar fyrir mismunandi afurðir Við framleiðslu á 1 kílógrammi af afurð þarf mismunandi mikið fóður: 1,2 kg. fyrir lax 2 kg. fyrir kjúkling 3 kg. fyrir svín 8 kg. fyrir naut Villtur lax étur um 10 kg af lifandi fiski fyrir hvert kg í þyngdaraukningu en eldislaxinn aðeins 2-2,5 kg. af fiskmeti en jafnmikið af hráefnum úr jurtaríkinu. Naut Svín Kjúklingur Lax Villtur lax
 12. 12.  Eldisfiskur hefur mikið rými. Í sjókví er magn fisks einungis um 2-3% af rúmmáli kvíarinnar en rými sjávar er yfir 97%  Hráefni úr plönturíkinu til fiskafóðurs er um 50% sem eykst sífellt og minnkar þörfina á hráefnum úr sjávarfiskum  Til að framleiða lax þarf mun minna fóður fyrir hvert kílógram af mat en við framleiðslu á kjöti  Við framleiðslu á fiski berst þrisvar sinnum minna af úrgangsefnum út í umhverfið en við kjötframleiðslu  Í ræktun matafurðum er aðeins grænmetisræktun umhverfisvænni er fiskeldi. Fiskeldi
 13. 13.  Um 50% hluti fiskafóðurs er fiskimjöl og lýsi  Útflutningur fiskimjöli og lýsi frá Íslandi var um 180 þús. tonn 2012  Til fiskeldis á Íslandi fara um 4.800 tonn til fóðurgerðar af fiskimjöli og lýsi  Á næstu árum má gera ráð fyrir að eftirspurn eftir mjöli og lýsi muni aukast í fiskeldi á heimsvísi en einnig hér á landi í takt við aukningu í fiskeldi  Innan fárra ára gæti þörfin fyrir mjöl- og lýsi til fiskafóðurs numið 30-40 þús. tonn. Fiskeldi og fóður
 14. 14.  Burðaþolsmat: Með umsókn fyrir rekstrarleyfi skal fylgja burðarþolsmat fyrir viðkomandi sjókvíaeldissvæði  Umhverfissjóður sjókvíaeldis. Rekstrarleyfishafar greiði 6 SDR fyrir hvert tonn samkvæmt rekstrarleyfi. Ráðherra setur reglugerð fyrir sjóðinn og LF á einn mann af þremur í stjórn  Eldisbúnaður: Eldisbúnaður þarf að standast ströngustu staðla sem gerðir eru til fiskeldismannvirkja í sjó; norski staðalinn NS 9415 er fyrirmynd  Fjármögnun: Með umsókn skal fylgja staðfesting um a.m.k. 30 % eigin fjármögnun  Rekstraráætlun: Með umsókn skal fylgja rekstraráætlun sem sýnir m.a. uppbyggingarferil eldisins, öflun hrogna og seiða  Gæðakerfi: Með umsókn um rekstrarleyfi komi fram upplýsingar um að gæðakerfi og innra eftirlit sem stenst kröfur sem nánar er kveðið á um í reglugerð um fiskeldi  Tryggingar: Ábyrgðatrygging fyrir því tjóni sem af starfsseminni getur hlotist, m.a. að fjarlægja búnað og hreinsa eldissvæði. Gildir í tvö ár eftir að gildistími rekstrarleyfis rennur út. Breyting á lögum um fiskeldi – Nýar auknar kröfur
 15. 15.  Ef áform þeirra sem þegar hyggja á fiskeldi í sjó ganga eftir gæti magn úr eldi orðið 40-50 þús. tonn á næstu 15 - 16 árum  Hluti þessara áforma er þegar kominn af stað  Framleiðsluverðmætið 2030 gæti orðið um 30 milljarðar króna  En til þess þurfa fjölmargir þættir að ganga eftir. Hvað verður mikið eldi í sjó 2030?
 16. 16. Takk fyrir
 17. 17. Ráðstefna Landssambands fiskeldisstöðva á Hilton Reykjavík Nordica 29. apríl n.k. kl. 12:30  Erindi á ráðstefnunni munu leitast við að svara spurningum um eldi í sjókvíum sem hafa verið til umfjöllunar í fjölmiðlum um hríð  Þátttakendum á ráðstefnunni gefst kostur á að hlusta á erindi innlendra og erlendra sérfræðinga og ræða eldis- og umhverfismál í fiskeldi  Gert er ráð fyrir aðstöðu fyrir þjónustufyrirtæki fiskeldisins og tækifæri fyrir þau til að kynna sína þjónustu við fiskeldið. Aðafundur og ráðstefna

×