Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wykorzystanie diagnozy społecznej do tworzenia nowych projektów

1,769 views

Published on

Prezentacja na potrzeby Dni Inspiracji 2020 zorganizowanych przez Stowarzyszeniu Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wykorzystanie diagnozy społecznej do tworzenia nowych projektów

 1. 1. „Wykorzystanie diagnozy społecznej do tworzenia nowych projektów” Prowadzący: Damian Wojciech Dudała DNI INSPIRACJI 2020
 2. 2. Damian Wojciech Dudała - pedagog, badacz społeczny, aktywista miejski - 19-letni staż pracy w NGO - założyciel i prezes Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego - sekretarz Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - radny osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie- Bartoszowice - Mobilny Doradca Sektora 3.0 - Ekspert Sieci Edukacji Cyfrowej Kometa - hobby: Krav Maga, jeżdżenie na rowerze, gotowanie, tworzenie stron w WordPressie
 3. 3. PROGRAM WYSTĄPIENIA 1. Działalność Fundacji w środowisku lokalnym: - prezentacja trzech obszarów działalności, - współpraca międzysektorowa, - usługi wspierające działalność. 2. Wykorzystanie badań społecznych do diagnozy potrzeb i problemów lokalnego środowiska i tworzenia nowych działań na przykładzie „Diagnozy Społecznej Wielkiej Wyspy 2020”. 3. Co po diagnozie, czyli jak wykorzystamy zebrane dane?
 4. 4. DZIAŁALNOŚĆ Dialog / Polityki publiczne Współpraca / Sieciowanie Technologie / Narzędzia - Grupy Dialogu Społecznego - Grupy Branżowe NGO - Forum Wrocławskich Rad Społecznych - Akademia Dobrego Moderowania - Akademia Tech4NGO - Laboratorium Partycypacji - GDS ds. technologii obywatelskich - Rady Osiedli - Śniadanie NGO – Biznes - Federacje / Stowarzyszenia
 5. 5. WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA
 6. 6. BADANIA SPOŁECZNE - pozyskanie informacji na temat potrzeb, oczekiwań i problemów - zobrazowanie sytuacji dotyczącej określonego tematu/-ów - funkcja naukowa - trwały wpływ na rozwój badań w określonej dziedzinie - funkcja praktyczno-użytkowa w odniesieniu do zjawisk, działalności ludzi, ich grup, organizacji - funkcja informacyjno-wychowawcza, czyli wpływ wyników badań na postawy ludzi wobec badanego zjawiska, na ich systemy wartości
 7. 7. CEL - Poznanie i zrozumienie sytuacji mieszkańców i ich potrzeb, aby lepiej przygotować ofertę działań społecznych realizowanych przez Fundację Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego ZAKRES - kwestionariusz pytań skierowany do mieszkańców Wielkiej Wyspy we Wrocławiu, czyli osób zamieszkujących na osiedlach: Bartoszowice, Biskupin, Dąbie, Sępolno, Szczytniki, Zacisze i Zalesie; - wywiady pogłębione z mieszkańcami Wielkiej Wyspy; - badania wtórne. DIAGNOZA SPOŁECZNA WIELKIEJ WYSPY 2020
 8. 8. DIAGNOZA SPOŁECZNA WIELKIEJ WYSPY 2020 KALENDARZ DZIAŁAŃ 1. Zbieranie danych – do 14 czerwca 2020 r. 2. Analiza danych i opracowanie raportu – 15 czerwca – 31 lipca 2020 r. 3. Publikacja raportu z badań – 1 sierpnia 2020 r. DZIAŁANIA ZREALIZOWANE - stan na 25 czerwca 2020 r. 1. Zebranie 418 wypełnionych kwestionariuszy pytań (na 25 887 mieszkańców; próg błędu 5%) 2. Przeprowadzenie 15 wywiadów pogłębionych. 3. Zebranie dotychczasowych raportów z badań, diagnoz społecznych dotyczących mieszkańców Wielkiej Wyspy we Wrocławiu.
 9. 9. WYKORZYSTANIE ZEBRANYCH DANYCH Publikacja raportu Opracowanie nowych projektów Rzecznictwo w imieniu mieszkańców
 10. 10. KORZYŚCI Z PROWADZENIA BADAŃ SPOŁECZNYCH DLA ORGANIZACJI - lepsze rozumienie potrzeb, problemów i oczekiwań mieszkańców; - profesjonalizacja działań Fundacji wewnątrz i na zewnątrz; - wzmocnienie marki Fundacji wśród interesariuszy (mieszkańcy, instytucje publiczne, biznes, media); - możliwość opracowania i realizacji projektów w odpowiedzi na określone potrzeby i rozwiązania społecznie ważnych problemów; - niezależne źródło danych, do którego ma się pełne prawa i można z niego korzystać; - unikalne dane, które można wykorzystać w ubieganiu się o grant / dotację - czynnik wyróżniający na tle innych aplikujących organizacji; - możliwość wykorzystania danych w celach naukowych, innych badaniach i analizach porównawczych; - źródło wiedzy dla innych podmiotów (np. media, instytucje publiczne, Rady Osiedli, NGO).

×