Planung und VerarbeitungStand 2013fermacellBodensystemeBild neu suchenEstrich!!!Systeemoplossingenvoor elke vloerfermacell...
2InhoudMeer comfort met fermacellVloerelementen 3fermacell – Voor beter wonenen werken 4fermacell Vloerelementen –Efficiën...
3Al 40 jaar staat het merk synoniem voorhoogwaardige droogbouwsystemen.Het gips dat fermacell verwerkt in haargipsvezelpla...
4fermacell – Voor beterwonen en werkenVia de Systeemselector en Bestekservice opwww.fermacell.nl (voor België de buttonLas...
5n 	Geen vochtproblemen, omdat de	 droogtijd die bij natte afwerkvloeren	 nodig is vervaltn 	Vervolgwerkzaamheden zonder	 ...
6Voor warmte-isolatieEen vloer die warm aanvoelt biedt meerwooncomfort en verlaagt de energiekos-ten!n	 2 E 13 fermacell V...
7Voor betere brandwerendheidVoor een 30 minuten classificatie bijbrandbelasting aan de bovenzijde vande vloerconstructie:n...
8fermacell Vloerelementenmet vilten isolatielaag –Duurzaam en ecologischafbouwenDankzij het groeiende milieubesef is erste...
9fermacellgreenline – Actieveverbetering van debinnenluchtfermacell greenline –de voordelen op een rij:n	 fermacell greenl...
10fermacell – Vliering(bovenzolder) vloerelement –De efficiëntste manier omenergie te besparenDe belangrijkste voordelen:n...
11fermacell – Ook vooregalisatieoplossingenfermacell Egaliseermiddel voorvloerenVoor kleine oneffenheden van 0 tot20 mmn	 ...
12fermacell – Voor effectievecontactgeluids- en warmte-isolatieHet sterk geluidsisolerende fermacellvloersysteemn	 Systeem...
13fermacell PowerpanelVloerelementen – Speciaalvoor vloeren in natte ruimtesDe droge dekvloer voor hoge vocht- enwaterbela...
14fermacellPowerpanel Afvoer- enInloopdouche-elementenVoor drempelvrij douchenfermacell levert een compleet vloeraf-voersy...
15Woningscheidende (renovatie)vloerconstructie met fermacellDe geluidseisen die het bouwbesluit inNederland aan woningsche...
16Vloerelement 2 E 22 Powerpanel VloerelementMateriaal 2 x 12,5 mmGipsvezelplaat2 x 12,5 mmPowerpanel plaatDikte (mm) 25 (...
17ToebehorenGebruik voor de verwerking van defermacell Vloerelementen altijdde fermacell Toebehoren, zoals:n fermacell Vlo...
Planung und VerarbeitungStand 2013fermacellBodensystemeBild neu suchenEstrich!!!Technischespecificaties18
Overzicht fermacellVloerelementenVloercode Opbouw van vloer Dikte Gewicht Toepassings-gebieden (7)Toegestanepuntbelas-ting...
DekvloerenSysteemcode Systeemtekening Opbouw Toepassings-gebieden (8)ToegestanepuntlastWarmte-weerstandBouwstofklassevolge...
Gewicht Brandwerendheidvan bovenaf volgenshoutachtigereferen-tievloerInvloed op de brandwerendheid van extra (egalisatie)l...
Geluidsisolatie op houtenvloerconstructiesVloer-constructie-opbouw fermacell dekvloer opbouw2 E 32 2 E 32-c 2 E 34 (2)2 E ...
Verhoogde geluidsisolatie ophouten vloerconstructies23Basisvloer 2E31 2E31 2E31Zondervloerelement2x10mmfermacell+10mmhoutv...
24Geluidsisolatie op houtenvloerconstructiesVloer-constructie-opbouw fermacell dekvloer opbouw2 E 16 2 E 2629fermacell Vlo...
Basisvloer fermacell Powerpanel VloerelementComposition Zonder vloerelement 25mmPowerpanelVloerelement25mmPowerpanelVloere...
262 E 31 2 E 32 2 E 26 2 E 13 2 E 35 2 E 32Opbouw 2x10mmfermacell+ 10 mmhoutvezelplaat2x10mmfermacell+ 10 mmminerale wol2x...
272 E 31 in combinatie met fermacell egalisatiemiddelen2 E 31 2 E 31 2 E 31 2 E 31 2 E 31 2 E 31Opbouw 2 x 10 mmfermacell+...
28Geluidsisolatieverbetering op beton- en steenachtige vloeren volgens DIN 4109 (vervolg)2 E 11 en 2 E 22 in combinatie me...
29*	 Leveranciers 10 mm houtvezel: Steico Isorel (Steico Standard), toepassingsgebied 1 + 2 + 3 (toepasbare puntbelasting ...
30EigenschappenSysteemcode Systeemtekening Afmeting Elementdikte Element-gewichtWarmte-weerstandBouwstofklasseEN 13501-1Af...
31Eigenschappen fermacell egalisatiemiddelen al dan niet in combinatiemet fermacell VloerelementenProduct Uitvlakhoogte Ma...
FC-025-00014/05.13/mAlleen de actuele versie is geldig.U vindt deze op onze website.Versie: 05/2013.Deze brochure is met d...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

fermacell Vloerelementen - Systeemoplossingen voor elke vloer (versie mei 2013)

1,560 views

Published on

fermacell Vloerelementen - Systeemoplossingen voor elke vloer (versie mei 2013)

Published in: Self Improvement
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

fermacell Vloerelementen - Systeemoplossingen voor elke vloer (versie mei 2013)

 1. 1. Planung und VerarbeitungStand 2013fermacellBodensystemeBild neu suchenEstrich!!!Systeemoplossingenvoor elke vloerfermacellVloerelementenVersie mei 2013
 2. 2. 2InhoudMeer comfort met fermacellVloerelementen 3fermacell – Voor beter wonenen werken 4fermacell Vloerelementen –Efficiënt en duurzaam 5fermacell Vloerelementen – Voor elktoepassingsgebied het juiste element 6fermacell Vloerelementen metvilten isolatielaag – Duurzaam enecologisch afbouwen 8fermacell greenline – Actieveverbetering van de binnenlucht 9fermacell Vliering (bovenzolder)vloerelement – De efficiëntste manierom energie te besparen 10fermacell – Ook voor egalisatie-oplossingen 11fermacell – Voor effectieve contact-geluidsen warmte-isolatie 12fermacell Powerpanel Vloerelementen –Speciaal voor vloeren in natte ruimtes 13fermacell Powerpanel Afvoer- enInloopdouche-elementen 13Woningscheidende (renovatie) vloer-constructie met fermacell 15fermacell Vloerelementen – Ookvoor vloerverwarmingssystemen 16fermacell en vloerverwarmings-systemen – Voorbeelden 17Overzicht fermacell Vloerelementen 19Dekvloeren 20Geluidsisolatie op houten vloerconstruc-ties 22Verhoogde geluidsisolatie op houtenvloerconstructies 23Geluidsisolatie op houten vloer-constructies 24Verhoogde geluidsisolatie metfermacell Powerpanel Vloerelementenop houten vloerconstructies 25Geluidsisolatieverbetering op beton- ensteenachtige vloeren (315 kg/m²) 26Geluidsisolatieverbetering op beton-en steenachtige vloeren volgensDIN 4109 26Geluidsisolatieverbetering op beton- ensteenachtige vloeren volgens DIN 4109(vervolg) 28Geluidsisolatieverbetering metfermacell Powerpanel Vloerelementop beton- en steenachtige vloeren(315 kg/m²) 29Eigenschappen fermacell PowerpanelAfvoer-/en Inloopdouchelementen 30Eigenschappen fermacell Douchegootmontageset 30Eigenschappen fermacellegalisatiemiddelen 31Eigenschappen fermacell Vliering-vloerelement 31Eigenschappen fermacell Kelder-plafond isolatie-element 31
 3. 3. 3Al 40 jaar staat het merk synoniem voorhoogwaardige droogbouwsystemen.Het gips dat fermacell verwerkt in haargipsvezelplaten is rookgasontzwave-lingsgips (RO-gips), een bijproductafkomstig van kolengestookte energie-centrales. Daarnaast wordt oud papierverwerkt bij de productie van de plaat.Gipsvezelplaat leent zich daarom uit-stekend voor een ‘cradle to cradle’ toe-passing: afval als basis voor nieuweproducten.Vloerelementen van fermacell bestaanuit twee lagen gipsvezelplaat en zijnverkrijgbaar in verschillende diktes. Debeide gipsvezelplaten zijn verspringendmet elkaar verbonden, zodat er rondomeen liplas ontstaat. De elementenworden, al naar gelang de toepassing,fabrieksmatig voorzien van een isole-rende onderlaag van houtvezel, mineralewol, vilt of polystyreen.Comfortabel wonen en werken, dat wiliedereen. fermacell Vloerelementendragen een belangrijk steentje bij. Zemaken een einde aan koude en geho-rige vloeren. fermacell Vloerelementenzijn geschikt bij zowel nieuwbouw alsrenovatie. Het geringe gewicht lost veelproblemen bij renovatieprojecten op.Dit alles maakt fermacell Vloerelemen-ten geschikt voor vele doeleinden, zoalshet verbeteren van dunne betonnenvloeren en het renoveren van oude hou-ten vloeren. Voor het aanbrengen van devloerelementen moet de vloer vlak zijn.Eventueel kunt u de ongelijke vloereneerst uitvlakken met fermacell Egali-seermiddel. Installatieleidingen kunnenin de egalisatielaag worden opgenomen,wat een ruimte- en kostenbesparingoplevert.Vloerelementen vinden ook veelvuldighun weg naar de houtskeletbouw.De voordelen zijn dan ook evident.fermacell Vloerelementen zorgen vooreen effectieve warmte-isolatie, hogecontact- en luchtgeluidsisolatie en eenverbetering van de brandwerendheid.Meer comfort met fermacellVloerelementenfermacell was de eerste gipsvezelplaat op de markt.Meer achtergrondinfor-matie over vloerconstruc-ties en verwerking vindt uin de brochure „fermacellVloerelementen – Hand-leiding voor de verwer-king” en op internetwww.fermacell.nlwww.fermacell.be
 4. 4. 4fermacell – Voor beterwonen en werkenVia de Systeemselector en Bestekservice opwww.fermacell.nl (voor België de buttonLastenboekservice op www.fermacell.be)kunt u een advies op maat voor fermacellvloersystemen zelf samenstellen.fermacell Vloerelementen zijn bijzondergeschikt voor het renoveren en isolerenvan houten en betonnen vloeren. Devloerelementen kennen een zeer be-perkte droogtijd, zijn snel te leggen enruimtes zijn meteen klaar voor verdereafwerking.Vloeren met fermacell Vloerelementenvoorziet u na afdichting van naden enschroefgaten probleemloos van vloer-bedekking, pvc en kurk. Voorzie de vloerbij een afwerking met marmoleum,linoleum, vinyl en naaldvilt eerst vaneen dunne egalisatielaag, bijvoorbeeldfermacell Egaliseermiddel. De vloerenzijn ook geschikt voor het leggen van ke-ramische tegels, plavuizen, natuursteenen terracotta. fermacell Vloerelementenmaken het leggen van parketvloeren inhoogbouw mogelijk. Vele soorten parketzijn geschikt. U kunt ze desgewenstzwevend leggen of verlijmen op de on-dervloer.Duidelijk meer wooncomfortVerbeter en verhoog woonkwaliteit enwaarde van onroerend goed. Met deproducten van fermacell is het erggemakkelijk om aan de meest uiteen-lopende eisen op het gebied van vloerente voldoen:n creëren van extra woon- en functio-nele ruimten verbetering van de warmte-isolatien verhoging van de lucht- en contactge-luidsisolatien verbetering van de brandwerendheidn egalisatie van oneffen vloerenn egalisatie van hoogteverschillenUniverseel inzetbaarn renovatie van oude gebouwenn nieuwbouwn kantoor- en bedrijfsgebouwenn woonruimtesn vochtige ruimtes in woningen, zoalsbadkamers, douches en wellness-ruimtesn industriële natte ruimtesOplossingen op maatHet assortiment vloersystemen vanfermacell biedt oplossingen voor zowelmassieve betonnen en steenachtige alsvoor houten vloerconstructies. Laat uvoor-af informeren en adviseren door onsteam van Technisch Adviseurs.Als leidraad voor de juiste keuze enhandleiding bij de verwerking van defermacell producten staan diverse bro-chures en verwerkingshandleidingentot uw beschikking. Kijk op onze websitewww.fermacell.nl /www.fermacell.be onder downloads.fermacell ontwikkelt innovatieve vloersystemendie voldoen aan de meest uiteenlopende en hoogstebouweisen.
 5. 5. 5n Geen vochtproblemen, omdat de droogtijd die bij natte afwerkvloeren nodig is vervaltn Vervolgwerkzaamheden zonder verlies van (wacht)tijd n De ruimtes zijn de volgende dag beloopbaarn Korte montagetijdn Door laag gewicht geen statische problemen bijvoorbeeld bij houten vloerconstructiesn Goede contactgeluids- en warmte-isolatien Brandveiligheid: bij brandbelasting aan de bovenzijde bereikt het 20 mm dikke element al 30 minuten brand- werendheidn Hoge brandwerendheidn Ideale ondergrond voor alle soorten vloerafwerkingn Aangenaam gevoel bij het belopenn NIEUW! Uitvoering in greenline: actieve verbetering van de binnen- lucht dankzij de luchtreinigende werking van het vloerelementNIEUW!Overtuigende productvoordelenZelfs voor toepassing in zwaar belasteruimtes, zoals in kantooren bedrijfsge-bouwen, ziekenhuizen, scholen enhotels vormen de fermacell Vloerele-menten de ideale oplossing. De elemen-ten zijn gecertificeerd (Europese Tech-nische Goedkeuring ETA nr. 03/006).fermacell Gipsvezelplaten bestaan uiteen homogeen mengsel van gips enpapiervezels, die uit een recyclingpro-ces gewonnen worden.Het daarvan afgeleide vloerelementbestaat uit twee fermacell Gipsvezel-platen, die onderling verspringendverlijmd zijn. De 50 mm brede liplassendie zo ontstaan, worden verlijmd envastgeschroefd of vastgeniet. Dit zorgtvoor een stevige verbinding van deelementen onderling, die zelfs terplaatse van de voegen bestand is tegenhoge puntbelastingen, ook in zwaarbelaste gebruiksruimtes. Uitgebreideproeven (bijvoorbeeld door het MPA inStuttgart en Bouwtechnologie RDA inUtrecht), tonen de hoge belastbaarheidvan de vloerelementen aan.De fermacell Vloerelementenhebben een praktisch formaat van1.500 x 500 mm. Een element van20 mm dikte weegt slechts 18 kg.Dit sluit eventuele statische problemenin de draagkracht van de vloer uit.fermacell Vloerelementen –Efficiënt en duurzaamVloerelementen van fermacell bieden een bijzonder effectieve oplossingom massieve betonnen en steenachtige vloeren en houten vloerconstructies inoude en nieuwe gebouwen van een optimaal woon-/werkcomfort te voorzien.
 6. 6. 6Voor warmte-isolatieEen vloer die warm aanvoelt biedt meerwooncomfort en verlaagt de energiekos-ten!n 2 E 13 fermacell Vloerelement (40 mm) 2 x 10 mm fermacell + 20 mm polystyreen schuimn 2 E 14 fermacell Vloerelement (50 mm) 2 x 10 mm fermacell + 30 mm polystyreen schuim6.3 Keramik- und Naturstein-FliesenVoor lucht- en contactgeluidsisolatieDe fermacell systemen bieden bijzondereffectieve oplossingen om de geluids-isolatie bij massieve of lichte vloeren(houten vloerconstructies, holle bak-steenvloeren) te verbeteren. Ook aan dehoge eisen met betrekking tot woning-scheidende geluidsisolatie kan voldaanworden.n 2 E 16 fermacell Vloerelement (29 mm) 2 x 10 mm fermacell + 9 mm viltplaatn 2 E 31 fermacell Vloerelement (30 mm) 2 x 10 mm fermacell + 10 mm houtvezelplaatn 2 E 32 fermacell Vloerelement (30 mm) 2 x 10 mm fermacell + 10 mm minerale wol plaatn 2 E 31 Vloerelement fermacell greenline (30 mm) 2 x 10 mm fermacell greenline + 10 mm houtvezelplaatn 2 E 26 fermacell Vloerelement (34 mm) 2 x 12,5 mm fermacell + 9 mm viltplaatn 2 E 34 fermacell Vloerelement (45 mm) 2 x 12,5 mm fermacell + 20 mm houtvezelplaatn 2 E 35 fermacell Vloerelement (45 mm) 2 x 12,5 mm fermacell + 20 mm minerale wol plaatfermacell Vloerelementen –Voor elk toepassingsgebied het juiste elementAfhankelijk van het toepassingsgebied, zijn er fermacell Vloerelementenmet of zonder isolatielaag van houtvezel, minerale wol, vilt of polystyreenin verschillende diktes.
 7. 7. 7Voor betere brandwerendheidVoor een 30 minuten classificatie bijbrandbelasting aan de bovenzijde vande vloerconstructie:n 2 E 11 fermacell Vloerelement (20 mm) 2 x 10 mm fermacelln 2 E 16n 2 E 13n 2 E 14Voor een 60 minuten classificatie bijbrandbelasting aan de bovenzijde vande vloerconstructie:n 2 E 22 fermacell Vloerelement (25 mm) 2 x 12,5 mm fermacelln 2 E 26n 2 E 31n 2 E 32n 2 E 34n 2 E 35 Voor bescherming tegen continue(water)belastingOveral waar vloeren blootgesteldworden aan hoge waterbelasting ofmechanische belastingen, ook voorbuitentoepassingen:n fermacell Powerpanel Vloerelement (25 mm) 2 x 12,5 mm cementgebonden vloerplaat van 1.250 x 500 mm
 8. 8. 8fermacell Vloerelementenmet vilten isolatielaag –Duurzaam en ecologischafbouwenDankzij het groeiende milieubesef is ersteeds meer belangstelling voor ver-nieuwbare isolatiematerialen. Vilt is eenzogenaamd Du-Bo-product (DuurzaamBouwen) en zeer geschikt voor de ver-vaardiging van duurzame en ecologischverantwoorde vloerelementen voor dedroge afbouw. Ook de fermacell Vloer-elementen met viltlaag zijn bij uitstekgeschikt voor:n Renovatie van houten vloeren enverbetering van de eigenschappenvan betonnen vloeren.n Nieuwbouw van woningen,kantoorgebouwen, onderwijs- enzorginstellingen en industrie.n Ophogen en egaliseren vanongelijke vloeren.n Houtskeletbouw.Twee beschikbare uitvoeringenfermacell Vloerelementen metviltlaag zijn er in twee verschillendeuitvoeringen:n 2 E 16 met 2 x 10 mm fermacell Gipsvezelplaat en 9 mm viltlaagn 2 E 26 met 2 x 12,5 mm fermacell Gipsvezelplaat en 9 mm viltlaag.De vloerelementen met viltlaag zijnonder andere geschikt voor:n Brandwering (brandwerendheid 2 E 16 = 30 min.; 2 E 26 = 60 min.).n Contact- en luchtgeluidsisolatie.n Deklaag op vloeren.fermacell Vloerelement met viltenisolatielaag, de droge dekvloer metvele voordelen:n Verhoging van het wooncomfort.n De elementen zijn snel en gemakke-lijk te leggen. De montagetijd is korten er treedt bijna geen zaagverlies op.n Vilt is een erg verwerkingsvriendelijkmateriaal en bovendien bijzondersterk.n Het geringe gewicht levert normaalgesproken geen constructieproble-men op. fermacell Vloerelementenzijn goed toepasbaar bij lichte vloer-constructies in de prefabindustrievoor de bouw of houtskeletbouw of bijrenovaties. Het element 2 E 16: 1,5 x0,5 m weegt bijvoorbeeld slechts ca.20 kg (26 kg/m2).n Vilt heeft een hoge belastbaarheid;zelfs bij hoge belasting treedt geenbeschadiging op.n De afzonderlijke bouwsystemenbieden de mogelijkheid om hoogtever-schillen of oneffenheden te egalise-ren; vilt heeft een goed nivellerendvermogen.n Er zijn beperkte droogtijden. Allevervolgwerkzaamheden ten behoevevan de afwerking kunnen direct na hetuitharden van de lijm worden uitge-voerd.Om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar du-urzame bouwmaterialen, levert fermacell ook vloerelementenmet een vilten isolatielaag. Vilt is een niet-geweven textielsoortdie ontstaat door vezels samen te persen. Modern vilt bestaat voor een grootdeel uit vezels van (oude) kleding, aangevuld met andere gerecyclede textielvezel-soorten (bijv. tapijt).
 9. 9. 9fermacellgreenline – Actieveverbetering van debinnenluchtfermacell greenline –de voordelen op een rij:n fermacell greenline draagt actief bijtot de gezondheid van de mens.n fermacell greenline bindt schade-lijke stoffen in de binnenlucht, zoalsaldehyde en keton (het beste ondereen dampopen afwerklaag).n De opnamecapaciteit van schadelijkestoffen van fermacell greenline werktop lange termijn.n De werking van fermacell greenlinewerd door het ecologisch instituut inKeulen onderzocht en bevestigd.n fermacell greenline wordt zoals detraditionele fermacell Gipsvezelplaatverwerkt.n Leverbaar als wand- en plafondplaatin 10 mm (1.500 x 1.000 mm) en 12,5mm dikte (3.000 x 1.250 mm) en alsvloerelement 2 E 31 met houtvezel-plaat (1.500 x 500 x 30 mm).n Milieuvriendelijke verwerking metfermacell Voegenlijm greenline enfermacell Vloerelementen montage-lijm greenline (de vertrouwdefermacell Voegenlijm en fermacellVloerelementen montagelijm blijvenook gewoon verkrijgbaar).Zo werkt fermacell greenline:n De plaatoppervlakken worden in defabriek met een werkzame stof opbasis van keratine behandeld.n De werking van fermacell greenline isgebaseerd op het ecologisch principevan de natuur: de reinigingskracht vanschapenwol.n Via een natuurlijk proces wordenschadelijke stoffen en emissies opge-nomen en duurzaam gebonden.n fermacell greenline functioneert ookonder afwerklagen, het beste onderdampopen wand- of vloerbekledingen.Met de fermacell Vloerelementen greenline wordende talrijke voordelen van de fermacell Gipsvezelplaat nogverder uitgebreid met een aantrekkelijke component: dankzij hetprincipe van de luchtreinigende werking van schapenwol, wordt hetbinnenklimaat met fermacell greenline actief verbeterd.Restgehalte aan schadelijke stoffen dankzij fermacellGehalte aan schadelijke stoffen in de binnenlucht0%20%40%60%80%100%formaldehydeethanalpropenalpropanal2-butenalisobutenal2-butanonbutanal2-pentenalpentanal2-hexenalhexanalvb.inmeubelsvb.invervenvb.insigarettenrookvb.insigarettenvb.inkunststoffenvb.inharsenvb.inoplosmiddelenvb.inweekmakersvb.bestanddeelvanoliënz.B.invb.inrubberproductenvb.inoplosmiddeleninverven/lakkenvb.inaromatiserendemiddelen27%1% 0% 22% 0% 17% 13% 13% 1% 9% 1% 14%Aantoonbaar minder schadelijke stoffenKijk voor meer in-formatie ook opwww.fermacell.nl enwww.fermacell.be.
 10. 10. 10fermacell – Vliering(bovenzolder) vloerelement –De efficiëntste manier omenergie te besparenDe belangrijkste voordelen:n De handzame elementen(50 x 100 cm) passen door vrijwel elkdakraam.n Eenvoudige montage door liplasver-binding, zonder verlijming of beves-tigingsmiddelen.n Snelle verwerking: slechts één ar-beidsgang voor de montage.n Stabiel, belastbaar en direct beloop-baar.n Probleemloze bewerking – voor demontage is alleen een handzaagnodig.n Uitstekende warmte-isolerendeeigenschappen(EPS DEO 150 WLG 035).n Opvolging van de actuele richtlijnenten aanzien van energiebesparing.n Geen beschadiging van de woon-/slaapruimtes onder de zolder doorisolatiewerkzaamheden.n Vocht- en temperatuurbestendigdoor producteigenschappen van defermacell Gipsvezelplaat.n Latere uitbouw als woon-/slaapruim-te mogelijk door versterking elementmet fermacell Gipsvezelplaten.Circa 20 % van de warmte gaat verlorenvia het plafond en dak!Energieverlies van een gebouw via hetplafond en het dak kan effectief vermin-derd worden met het fermacell Vliering(bovenzolder) vloerelement. Deze een-voudige en snelle maatregel levert vanalle mogelijkheden voor energetischeverbetering verreweg de beste kosten/batenverhouding.Het fermacell Vliering (bovenzolder) vloerelementbestaat uit een 10 mm dikke fermacell Gipsvezelplaat eneen polystyreenplaat EPS DEO 150 WLG 035, met goede iso-lerende eigenschappen. Verkrijgbaar in dikten tot 200 mm. Hetvloerelement beantwoordt aan de huidige wensen en Bouwbesluiteisen ten aanzien van warmte-isolatie op de bovenste verdiepingsvloer.Andere isolatiemateriaaldiktes (max. 200 mm) op aanvraagArtikelnr. TotaleplaatdikteOpbouw Rd[m2K/W]mmfermacellGipsvezelplaatmmIsolatiemateriaalEPS DEO 150 WLG 035mm77043 70 10 60 1,7477037 120 10 110 3,1777039 150 10 140 4,03
 11. 11. 11fermacell – Ook vooregalisatieoplossingenfermacell Egaliseermiddel voorvloerenVoor kleine oneffenheden van 0 tot20 mmn Zelfnivellerend en pompbaar.n Snelle uitharding: beloopbaar na circa3 uur, belastbaar na circa 24 uur.n Hoge belastbaarheid: bestand tegenbureaustoelwieltjes al vanaf 1 mmlaagdikte.n Kunststofveredeld en spanningsarm.n Niet brandbaar.n Ecologisch: samenstelling op basisvan gips (alpha-halfhydraat).n Toepasbaar op en onder fermacellVloerelementen en onder de meestedroogvloersystemen.n Voor ondergronden van spaanplaat,anhydriet, gietasfalt of beton.n Geschikt bij vloerverwarming.fermacell Gebonden egalisatiemiddelVoor grote oneffenheden van 40 tot2.000 mmn Snelle uitharding: beloopbaar na circa6 uur, belastbaar na circa 24 uur.n Waterbestendig: uitstekend geschiktvoor natte ruimtes.n Cementgebonden product: geenverzakkingen en hoog belastbaar.n Niet brandbaar.n Licht van gewicht: kan ook gebruiktworden op lichte vloerconstructies.n Voor gebruik onder fermacellVloerelementen, Powerpanel Vloer-elementen en Powerpanel Afvoereninloopdouche-elementen – ook toete passen onder vele andere (droog)vloersystemen.n Verwerkbaar op houten vloercon-structies, gewelfvloeren, zwaluw-staartplaten etc.n Toepasbaar in woonruimtes, publiekegebouwen, scholen etc.Voor droogvloersystemen en dekvloeren is een vlakke ondergrond nodig.fermacell levert ook voor alle egalisatieproblemen de juiste oplossing.fermacell Droge egalisatiekorrelsVoor middelgrote oneffenheden van 10 tot60 mm (in woningen tot 100 mm)n Snel en gemakkelijk verwerkbaar:geen uitvoerige mechanische ver-dichting, bij fermacell Vloerelementengeen extra afdeklaag, geen wacht-tijden.n Hoog belastbaar: de korrels „haken” inelkaar.n Niet brandbaar.n Laag gewicht: kan ook gebruiktworden op lichte vloerconstructies.n Ecologisch verantwoord: recycling-product.n Bestand tegen ongedierte enknaagdieren.n Voor gebruik onder fermacell Vloer-elementen en Powerpanel Vloerele-menten – ook toe te passen onder veleandere (droog) vloersystemen.n Verwerkbaar op houten vloerconstruc-ties, gewelfvloeren, zwaluwstaartpla-ten etc. in combinatie met fermacellBeschermingsfolie.n Toepasbaar in woonruimtes, publiekegebouwen, scholen etc.
 12. 12. 12fermacell – Voor effectievecontactgeluids- en warmte-isolatieHet sterk geluidsisolerende fermacellvloersysteemn Systeem met fermacell Honin-graatelementen en fermacell Honin-graatkorrels 1–4 mm.n Betere contactgeluidsisolatiewaar-den: tot Ico = + 15 dB (Ln,w = 43 dB)met verend opgehangen plafonds.n Hoge massa van de fermacell Honin-graatkorrels: circa 1.500 kg/m3.n Geen vochtinbreng in de constructiedoor gedroogd granulaat.n Gemakkelijke verwerking: eenvoudigvullen van de honingraatelementen.n Geringe opbouwhoogtes.n Gewicht circa 45 kg/m2bij 30 mmresp. 90 kg/m2bij 60 mm hoogteHoningraatelement.n „Geïntegreerde” bescherming inhoningraatelement tegen wegvloeienkorrels in knoestgaten en spleten.n Ecologisch verantwoord door product-samenstelling: natuurlijk kalksteen-granulaat en gerecycled oud papier.n Geschikt voor houten vloerconstruc-ties in nieuwbouw en renovatie.n Onder fermacell Vloerelementen enPowerpanel Vloerelementen.Houten vloerconstructies hebben vaak een geringe geluidsisolatie door de ontbrekendemassa van de draagvloer. fermacell biedt zowel voor renovatie als voor nieuwbouw déoplossing voor het verbeteren van contactgeluids-en warmte-isolatie.fermacell Beschermingsfolie fermacell Snelbouwschroevenfermacell Set afreilattenfermacell Randstroken fermacell Vloerelementenmontagelijm / greenlinefermacell Toebehorenfermacell Honingraatsysteemfermacell IsolatiekorrelsDe warmte-isolerende korrelsn Voor volledige warmte-isolatie vanholle ruimtes (warmtegeleidings-coëfficiënt lR 0,05 W/mK).n Niet brandbaar.n Extreem licht en dampopen.n Geen vochtinbreng in de constructiedoor productsamenstelling: gedroogdperliet.n Eenvoudige verwerking: vulling vanalle holle ruimtes, onafhankelijk vanbalkafstand.n Snijden of versnijden is niet nodig.n Ecologisch verantwoord: korrels uitnatuurlijk perlietgesteente.n Bestand tegen verrotting, ongedierteen knaagdieren.n Voor beloopbare oppervlakkenworden bijvoorbeeld houten platen opeen balklaag aangebracht.n Geschikt voor houten vloerconstruc-ties in nieuwbouw en renovatie.Kijk voor meer informatie onder Productbladen bij de Downloads opwww.fermacell.nl / www.fermacell.be
 13. 13. 13fermacell PowerpanelVloerelementen – Speciaalvoor vloeren in natte ruimtesDe droge dekvloer voor hoge vocht- enwaterbelastingenDe Powerpanel H2O van fermacell is eencementgebonden plaat die speciaal isontwikkeld voor toepassing in natte enextreem vochtige ruimtes. De sandwich-structuur van de plaat is aan beide zijdenversterkt met een alkalibestendig wape-ningsgaas van glasvezels, waardoor dePowerpanel H2O stabiel en stootvast is.fermacell Powerpanel Vloerelementenbestaan uit twee cementgebondenPowerpanel H2O platen. De beide platenzijn met een verspringing van 50 mmmet elkaar verbonden, zodat er rondomeen liplas ontstaat voor het verlijmen envastschroeven of vastnieten.fermacell Powerpanel Vloerelementenhebben een handig formaat van1.250 x 500 mm bij een dikte van25 mm (2 x 12,5 mm). Een elementweegt slechts 16 kg. Op de PowerpanelVloerelementen kunnen diverse vloeraf-werkingen worden aangebracht, zoalstegels, PVC of linoleum. De elementenzijn ook geschikt voor warmwater- enelektrische vloerverwarmingen.Voordelen van het fermacellPowerpanel H2O-systeemn Vochtbestendig: fermacell Power-panel Vloerelementen en Power-panel H2O plaatmateriaal zijn voor100 % bestand tegen water enschimmelvorming.n Stabiliteit: fermacell Powerpanel H2Oplaten zijn aan beide zijden versterktmet wapeningsgaas van glasvezels.n Toepasbaarheid: met het fermacellPowerpanel H2O kunnen vloeren,scheidings-, voorzetwanden én pla-fonds worden gemaakt.n Snelheid: de Powerpanel Vloerele-menten en Powerpanel H2O platen zijnmet fermacell Powerpanel Snelbouw-schroeven eenvoudig te leggen en temonteren op een metalen of houtenonderconstructie. Voor hout zijn ookhechtnieten te gebruiken.n Gemak: meteen klaar voor verdereafwerking met bijvoorbeeld tegels.n Altijd op maat: ondanks hun sterktelaten Powerpanel Vloerelementenen platen zich gemakkelijk op maatmaken.n Niet brandbaar (brandklasse A1).Voor wanden en plafondsin ruimtes met hogevochtbelasting adviserenwe fermacell PowerpanelH2O plaatmateriaal.Deze plaat bestaat uithetzelfde resistentemateriaal als de Power-panel Vloerelementen.
 14. 14. 14fermacellPowerpanel Afvoer- enInloopdouche-elementenVoor drempelvrij douchenfermacell levert een compleet vloeraf-voersysteem voor natte ruimtes, be-staande uit een inloopdouche- elementen een vloerafvoerelement, met afvoer-garnituur. Daarmee bevordert fermacellhet drempelvrij wonen. Bovendien komtfermacell op deze manier tegemoet aande wensen van architecten en designersdie moderne en economische oplossin-gen zoeken voor natte ruimtes.Het fermacell Powerpanel Inloopdou-cheelement en het Afvoerelementbestaan beide uit twee Powerpanel H2Oplaten. De onderste plaat is 10 mm diken steekt aan alle zijden 50 mm uit. Debovenste plaat is aan de buitenrand 25mm dik en loopt met een afschot vancirca 2 % (20 mm per meter) terug naarde afvoeropening, die zich in het in hetmidden van hetelement bevindt. Het afvoervermogenbedraagt 0,7 l/s.Voor de vloerafvoer (schrobputje) ingrotere natte ruimten zoals zwembaden,wasruimtes en gaarkeukens is hetfermacell Powerpanel Afvoerelement inhet formaat 500 x 500 mm (4-zijdige lip-las van 50 mm) leverbaar. Het Power-panel Inloopdoucheelement voor stan-daard gebruik in douches is verkrijgbaarin twee groottes: 1.000 x 1.000 mm (4-zij-dige liplas 50 mm) en 1.200 x 1.200 mm(met 3-zijdige liplas 50 mm).De bijpassende afvoergarnituur is er metnaar keuze een verticale of horizontaleafvoer. Voor het installeren van de haak-se afvoergarnituur is een opbouwhoogtevan minimaal 90 mm nodig. Bij vloercon-structies van houten balken past de af-voer ook tussen twee draagbalken.fermacell AfdichtingssysteemVoor de afwerking van natte ruimtesheeft fermacell een speciaal afdichtings-systeem ontwikkeld. Dit systeem be-staat uit:n fermacell Voorstrijkn fermacell Afdichtbandn fermacell Vloeibare folien fermacell Wandmanchet voordouche- en badkranenn fermacell Flexibele tegellijm
 15. 15. 15Woningscheidende (renovatie)vloerconstructie met fermacellDe geluidseisen die het bouwbesluit inNederland aan woningscheidende vloe-ren in nieuwbouw stelt, zijn voor lucht-geluid llu ≥ 0 dB en voor contactgeluid lco≥ +5 dB. Bij renovatie kan daar eventueelmet 10 dB vanaf worden geweken mitsdaar goede redenen voor zijn, zoals bijeen beperkte verdiepingshoogte of bijmonumentale plafonds. Daarnaast dientde brandwerendheid 60 minuten te zijn.De eis aan woningscheidende vloercon-structies in België voor nieuwbouw enrenovatie zijn normaliter een brandweer-stand van 60 minuten (brandwerendheidvan 60 minuten van onder naar boven envan boven naar onder). Voor de geluidsisolatie wordt een onderscheid gemaakttussen bestaande bouw en nieuwbouw-woningen. Zo wordt tussen 2 nieuwbouw-woningen (normaal akoestisch comfort)een luchtgeluidsisolatie vereist van Dn,T,wvan minimaal 58 dB en bij renovatie eenDn,T,w van minimaal 54 dB. Bij de contact-geluidisolatie is de eis alleen afhankelijkvan het gebruik van de ruimte. Is er bijeen van de woningen een slaapkamer,dan spreken we over een L‘n,T,w van maxi-maal 54 dB. Indien hier geen slaapkameraanwezig is dan mag de L‘n,T,w maximaal58 dB zijn. Dit zijn alle waar den die in defermacell die aan de onderzijde tegen debalken worden geschroefd. Aan de balkenhangt, met ankerhangers, een dubbelC-60-27 systeem met een enkelefermacell Gipsvezelplaat van 12,5 mm.De geluidsisolatiewaarden bedragen metdeze constructie llu = +13 dB en lco = +6 dB(BE: geluidsisolatie laboratorium Rw =65 (-2,-7) dB en Ln,w = 52 (0) dB. Deze op-bouw is normaliter al geschikt voor dewoningscheidende vloer (gemene vloeren)nieuwbouw met een U-waarde 0,42 enRc-waarde 2,3 m2K/W). Een opbouwmet twee fermacell Gipsvezelplaten van12,5 mm dik levert zelfs een geluidsiso-latie op van llu = +17 dB en lco = +14 dB(BE: een geluidsisolatie laboratoriumRw = 68 (-2,-7) dB en Ln,w = 44 (0) dB.U-waarde 0,42 en Rc-waarde 2,3 m2K/W).De brandwerendheid is in beide optiesvan onder naar boven en van boven naaronder 60 minuten.Overlast van bovenburen is een van de grootste ergernissen van appartementenbewo-ners. Met een woningscheidende vloerconstructie van fermacell behoort geluidshinderin renovatiepanden tot het verleden. Met deze totaaloplossing van fermacell is het zelfsmogelijk om een parket- of tegelvloer toe te passen zonder dat dit tot extra geluidshinderleidt. Bovendien voldoet de constructie aan de eisen op het gebied van brandwerendheid.praktijk gehaald moeten worden. Daar-naast kent men een verhoogd akoestischcomfort; we spreken dan over nieuw-bouweisen van Dn,T,w van minimaal 62 dBen bij renovatie een Dn,T,w van minimaal58 dB. Bij het verhoogd akoestisch com-fort kent men voor de contactgeluidisolatiemaar een klasse: een L‘n,T,w van maxi-maal 50 dB. Daarnaast zullen woning-scheidende vloerconstructies altijd eenminimale thermi-sche prestatie hebbenvan u-waarde 0,5.De opbouwDe woningscheidende vloerconstructievan fermacell gaat uit van de nieuwbou-weisen. De opbouw bestaat aan de boven-zijde uit het fermacell Vloerelement2 E 26 met viltlaag die bovenop de be-staande houten vloer wordt aangebracht.Vanaf de onderzijde wordt de ruimte tus-sen de vloerbalken gevuld met 100 mmsteenwol. De isolatie steunt op stroken
 16. 16. 16Vloerelement 2 E 22 Powerpanel VloerelementMateriaal 2 x 12,5 mmGipsvezelplaat2 x 12,5 mmPowerpanel plaatDikte (mm) 25 (2 x 12,5 mm) 25 (2 x 12,5 mm)Formaat (mm) 500 x 1.500 500 x 1.250Puntbelasting[kN/m²]0,30 0,25Warmteweerstand[m²k/W]0,07 0,15Toepassingen n Warmwatervloerver- warmingenn Voorlooptemperaturen max. 55 °Cn Woon- en werkruimtesn Vochtige ruimtesn Warmwater- of elektri- sche vloerverwarmingenn Geen beperking van voorlooptemperaturenn Vochtige ruimtesVloerverwarmingssystemen, veelalwarmwatersystemen, moeten door defabrikant vrijgegeven zijn voor combina-tie met droge dekvloeren. De richtlijnenvoor de uitvoering en verwerking van defabrikant moeten daarbij beslist opge-volgd worden. De volgende fermacellVloerelementen kunnen op de geïnstal-leerde vloerverwarming aangebrachtworden:fermacell Vloerelementen –Ook voor vloerverwarmingssystemenVloerverwarming is populair en wordt vaker en vaker toegepast. Dat geldtzowel voor renovatie van oude gebouwen als bij nieuwbouw.
 17. 17. 17ToebehorenGebruik voor de verwerking van defermacell Vloerelementen altijdde fermacell Toebehoren, zoals:n fermacell Vloerelementen montagelijmn fermacell Snelbouwschroevenn fermacell Voegengipsfermacell en vloerver-warmingssystemen– Voorbeeldenfermacell Vloerelement(2 E 22 of Powerpanel Vloerelement)WarmtegeleidingsplaatVloerverwarmingssysteemEventueel egaliseren met fermacellEgaliseermiddelVlakke en droge ondergrondVloerbedekkingKlimaatvloerfermacell Vloerelement(2 E 22 of Powerpanel Vloerelement)Geschikte isolatie *Eventueel egaliseren met fermacellEgaliseermiddelVlakke en droge ondergrondVloerelement2 E 22VloerelementPowerpanelExtra isolatiemateriaal intoepassingsgebied 1n Opgave dikte incl. vormplaat vloerverwarmingn Het isolatiemateriaal moet in één laag aangebracht wordenn Max. 90 mm polystyreen (EPS DEO 150)ofn max. 120 mm geëxtru- deerd hardschuim (XPS DEO 300)n max. 90 mm polystyreen (EPS DEO 150)ofn max. 120 mm geëxtrude- erd hardschuim (XPS DEO 300)Voorbeeldfermacell Vloerelement 2 E 22 of PowerpanelVloerelementen op warmwatervloerverwarming1Een lijst van geschikte vloerverwarmingssystemenvindt u op www.fermacell.nl / www.fermacell.be onderDocumentatie bij Downloads.VoorbeeldKlimaatvloer op fermacell Vloerelement2 E 22 of Powerpanel Vloerelement2* Zie brochure: fermacell Vloerelementen op Vloerverwarmingsystemen, fermacell vloerelement type 2 E 22 (dikte 25 mm)
 18. 18. Planung und VerarbeitungStand 2013fermacellBodensystemeBild neu suchenEstrich!!!Technischespecificaties18
 19. 19. Overzicht fermacellVloerelementenVloercode Opbouw van vloer Dikte Gewicht Toepassings-gebieden (7)Toegestanepuntbelas-ting(1) (2) (6)Warmteweer-stand(3)mm kg/m2kN [1/λ] (m2K/W)2 E 11 (gl)20fermacell Vloerelement (2 x 10 mm) 20 24 1 + 2 2,0 0,062 E 22 (gl)25fermacell Vloerelement (2 x 12,5 mm) 25 30 1 + 2 + 3 3,0 0,07 (5)2 E 1340fermacell Vloerelement (2 x 10 mm)+ 20 mm polystyreen hardschuim40 24 1 + 2 2,0 0,562 E 1450fermacell Vloerelement (2 x 10 mm)+ 30 mm polystyreen hardschuim50 25 1 + 2 2,0 0,812 E 31 (gl)30fermacell Vloerelement (2 x 10 mm)+ 10 mm houtvezelplaat30 26 1 + 2 + 3 3,0 0,262 E 3230fermacell Vloerelement (2 x 10 mm)+ 10 mm minerale wol30 26 1 1,0 0,312 E 3445fermacell Vloerelement (2 x 12,5 mm)+ 20 mm houtvezelplaat45 36 1 + 2 + 3 3,0 0,382 E 3545fermacell Vloerelement (2 x 12,5 mm)+ 20 mm minerale wol45 34 1 1,0 0,562 E 1629fermacell Vloerelement (2 x 10 mm)+ 9 mm vilt29 26 1 + 2 2,0 0,282 E 2634fermacell Vloerelement (2 x 12,5 mm)+ 9 mm vilt34 32 1 + 2 + 3 3,0 0,29PP25fermacell Vloerelement (2 x 12,5 mm) 25 0,30 1 + 2 + 3 3,0 0,1519gl = ook greenline* Op betonnen vloeren en staalplaatvloeren is naast de REI 60 een RE 120 van toepassing conform rapport NP-1204/A/2005.** Volgens de NBN713.020 wordt een brandwerendheid van 30 minuten behaald.(1) De gegevens met betrekking tot de toegestane puntbelasting, hebben betrekking op een belastbaar oppervlak ≥10 cm². De afstand tussen de belastbare oppervlakken ten opzichte van elkaar dient ≥ 50 cm te zijn. De totale belasting mag de toegestane gelijkmatig verdeelde belasting niet overschrijden. De toegestane gelijkmatig verdeelde belasting mag de 1,5 kN/m² (2,0 kN/m² bij elementen met houtvezelplaat of polystyreen) niet overschrijden.(2) Een verhoging van de toegestane gelijkmatig verdeelde belasting en puntbelasting is mogelijk wanneer er op vakkundige wijze een derde laag fermacell wordt aangebracht.(3) Voor zover de dikte van de isolatielaag op basis van hogere eisen aan de warmte-isolatie verhoogd dient te worden, kann dit met behulp van de geschikte isolatiematerialen geschieden.(4) De brandwerendheid is aangegeven conform de Europese brandclassificatie van bouwelementen. Testrapport NP-1204/A/2005.(5) Bij het leggen van vloerelementen op een ondergrond met vloerverwarming dient een warmteweerstand van 0,09 m² K/W in acht nemen.(6) De opgave van de toelaatbare puntbelastingen hebben betrekking op een belastingsoppervlak ≥10 cm². Afstand tot de rand ≥ 25 cm of het belastingsoppervlak ≥100 cm² geldt ook bij het aanbrengen op isolatielagen.(7) Verklaring van toepassingsgebieden zie tabel pagina 21. Uitbreiding van het toepassingsgebied is mogelijk door een belastingspreidende laag.R = draagvermogenE = branddoorslag (vermogen lekkage van vlammen en hete gassen te voorkomen)I = isolatie (vermogen om warmteoverdacht te verminderen)De klassen worden altijd gecombineerd met een tijdschaal in minuten.met KOMOproductcertificaat + attest
 20. 20. DekvloerenSysteemcode Systeemtekening Opbouw Toepassings-gebieden (8)ToegestanepuntlastWarmte-weerstandBouwstofklassevolgensEN13501-1(kN)(1), (2), (6)(m2K/W) (3)2 E 11 (gl)202 x 10 mm fermacell 1 + 2 2,0 0,06 A2 fl-s1+ 10 mm fermacell verlijmd(61)1 + 2 + 3 3,0 ≥ 0,06 A2 fl-s12 E 22 (gl)252 x 12,5 mm fermacell 1 + 2 + 3 3,0 0,07 A2 fl-s1+ 10 mm fermacell verlijmd(61)1 + 2 + 3 + 4 4,0 ≥ 0,07 A2 fl-s12 E 13402 x 10 mm fermacell+ 20 mm polystyreen hardschuim1 + 2 2,0 0,56 B fl-s1+ 10 mm fermacell verlijmd(61)1 + 2 + 3 3,0 ≥ 0,56 B fl-s12 E 14502 x 10 mm fermacell+ 30 mm polystyreen hardschuim1 + 2 2,0 0,81 B fl-s1+ 10 mm fermacell verlijmd (61)1 + 2 + 3 3,0 ≥ 0,81 B fl-s12 E 16292 x 10 mm fermacell + 9 mm fermacell vilt 1 + 2 2,0 0,28 B fl-s1+ 10 mm fermacell verlijmd (61)1 + 2 + 3 3,0 ≥ 0,28 B fl-s12 E 26342 x 12,5 mm fermacell + 9 mm fermacell vilt 1 + 2 + 3 3,0 0,29 B fl-s1+ 10 mm fermacell verlijmd (61)1 + 2 + 3 + 4 4,0 ≥ 0,29 B fl-s12 E 31 (gl)302 x 10 mm fermacell+ 10 mm houtvezel1 + 2 + 3 3,0 0,26 B fl-s1+ 10 mm fermacell verlijmd (61)1 + 2 + 3 + 4 4,0 ≥ 0,26 B fl-s12 E 34BNL452 x 12,5 mm fermacell+ 20 mm houtvezel1 + 2 + 3 3,0 0,38 B fl-s1+ 10 mm fermacell verlijmd (61)1 + 2 + 3 + 4 4,0 ≥ 0,38 B fl-s12 E 32302 x 10 mm fermacell+ 10 mm minerale wol1 1,0 0,31 A2 fl-s1+ 10 mm fermacell verlijmd (61)1 + 2 2,0 ≥ 0,31 A2 fl-s12 E 35452 x 12,5 mm fermacell+ 20 mm minerale wol1 1,0 0,56 A2 fl-s1+ 10 mm fermacell verlijmd (61)1 + 2 2,0 ≥ 0,56 A2 fl-s1Powerpanel3035202 E 32 Powerpanel Powerpanel252 x 12,5 mm fermacellPowerpanel H2O1 + 2 + 3 3,0 0,15 A1+ 12,5 mm fermacellPowerpanel H2O verlijmd (61)1 + 2 3,0 ≥ 0,15 A1Powerpanel Vloerelement i.c.m. alternatieve isolatiemateriaalsoorten (volgens DIN EN 13162)Door de toepassing kan alternatieve isolatiematerialen onder de fermacell Vloerelementen kan het toepassingsbereik veranderen.Een lijst van toepasbare isolatiemateriaalsoorten met belastbaarheid is te downloaden op de website www.fermacell.nlMinerale wol met persing ≥ 150 kg/m3en een smeltpunt≥ 1000 °C (bijv. Akustik EP3 van Isover of Floorrock GP van Rockwool)1 1,0 – –Houtvezel met persing ≥ 150 kg/m3(bijv. Steico Therm of Pavatex Pavapor) 1 (+2) 1,0 (t/m 2,0) – –Houtvezel met persing ≥ 200 kg/m3(bijv. Isorel (Steico Standard)) 1 + 2 + 3 3,0 – –20Houten balk-/ draagvloeren *met dekvloer op de balkenlaag gesitueerd met dekvloer tussen de balkenlaag gesitueerdSpaanplaat d ≥16 mm � ≥ 600 kg/m3Underlayment d ≥16 mm � ≥ 520 kg/m3Vloerdelen/-planken d ≥ 21 mmSpaanplaat d ≥16 mm � ≥ 600 kg/m3Underlayment d ≥16 mm � ≥ 520 kg/m3Vloerdelen/-planken d ≥ 21 mm*Op betonnen vloeren en staalplaatvloeren is naast de REI 60 een RE 120 van toepassing cf. rapport NP-1204/A/2005.Door de inzet van fermacell Vloerelementen kunnen diverse (verdiepings) vloerconstructies brandpreventief verbeterd worden.Prestaties zijn te ontlenen aan de onderstaande rapporten:- fermacell Vloerelementen - NP-1204_A - fermacell Powerpanel H2O Vloerelement - P-3282/706/7gl = ook greenlineReferentievloer t.b.v. brandwerendheidsbepaling fermacell Vloerelementen (4-NL)
 21. 21. Gewicht Brandwerendheidvan bovenaf volgenshoutachtigereferen-tievloerInvloed op de brandwerendheid van extra (egalisatie)lagen onder fermacell Vloerelementen (7)DrogeegalisatiekorrelsGebondenegalisatiekorrelsHoningraatelement[kg/m2] NL(4-NL)/ BE (4-BE)24 30 min. / 30 min. 60 min. d ≥ 20 mm – –36 60 min. / 60 min. 60 min. d ≥ 20 mm – –30 60 min. / 30 min. – – –42 60 min. / 60 min. – – –24 30 min. / 30 min. 60 min. d ≥ 20 mm – –36 60 min. / 60 min. 60 min. d ≥ 20 mm – –25 30 min. / 30 min. 60 min. d ≥ 20 mm – –37 60 min. / 60 min. 60 min. d ≥ 20 mm – –26 30 min. / 30 min. 60 min. d ≥ 20 mm – –38 60 min. / 60 min. 60 min. d ≥ 20 mm – –32 60 min. / 30 min. – – –44 60 min. / 60 min. – – –26 60 min. / 30 min. 60 min. d ≥ 20 mm - 60 min. d ≥ 30 mm38 60 min. / 60 min. 60 min. d ≥ 20 mm – 60 min. d ≥ 30 mm36 60 min. / 30 min. – – –48 60 min. / 60 min. – – –26 60 min. / 60 min. 60 min. d ≥ 20 mm – –38 60 min. / 60 min. 60 min. d ≥ 20 mm – –34 60 min. / 60 min. – – –46 60 min. / 60 min. – – –25 30 min. /– 60 min. d ≥ 20 mm90 min. d ≥ 20 mm60 min. d ≥ 40 mm90 min. d ≥ 50 mm60 min. d ≥ 30 mm90 min. d ≥ 60 mm37 60 min. / - 60 min. d ≥ 20 mm90 min. d ≥ 20 mm60 min. d ≥ 40 mm90 min. d ≥ 50 mm60 min. d ≥ 30 mm90 min. d ≥ 60 mm– 60 min. d ≥ 10 mm90 min. d ≥ 20 mm– –– 60 min. d ≥ 10 mm90 min. d ≥ 20 mm21Toepassingsgebieden t.b.v. (8) 1 Woningen, gangen en zolderverdiepingen in woongebouwen, hotelkamers en badkamers in hotels.2 Kantoorruimten, gangen in kantoorgebouwen.3 Beddenkamers en verblijfsruimten in zieken- huizen, hoorzalen, klaslokalen, restaurants, kelders in woongebouwen.4 Behandelingsruimten en gangen in zieken- huizen, gangen naar hoorzalen en klas- lokalen, algemene ruimtes in openbare gebouwen, kerken, theaters en bioscopen, danszalen en turnhallen, verkoopruimten, warenhuizen, boekhandels en archieven.Houten balk-/ draagvloerenSpaanplaaté ≥ 16 mm ≥ 600 kg/m3Balklaag 45 x 180 mm,h.o.h. 440 mmRegelwerk 24 x 48 mm,h.o.h. 330 mmfermacellGipsvezelplaat 10 mmReferentievloer t.b.v. brandwerend-heidsbepaling fermacellVloerelementen (4-BE)(1)De gegevens met betrekking tot de toegestanepuntbelasting, hebben betrekking op een belast-baar oppervlak ≥ 10 cm2. De afstand tussen debelastbare oppervlakken ten opzichte van elkaardient ≥ 50 cm te zijn. De totale belasting mag detoegestane gelijkmatig verdeelde belasting nietoverschrijden. De toegestane gelijkmatig verdeel-de belasting mag de 1,5 kN/m2(2,0 kN/m2bijelementen met houtvezelplaat of polystyreen) nietoverschrijden.(2)Een verhoging van de toegestane gelijkmatigverdeelde belasting en puntbelasting is mogelijkwanneer er op vakkundige wijze een derde laagfermacell wordt aangebracht.(3)Voor zover de dikte van de isolatielaag op basisvan hogere eisen aan de warmte-isolatie verhoogddient te worden, kan dit met behulp van de ge-schikte isolatiematerialen geschieden.(4-NL)De brandwerendheid is aangegeven conformde Europese brandclassificatie van bouwelemen-ten. Testrapport NP-1204/A/2005.(4-BE)De brandwerendheid is aangegeven conformde Belgische brandclassificatie van bouwelemen-ten. ISIB 2011-A-091.(5)Bij het leggen van vloerelementen op eenondergrond met vloerverwarming dient eenwarmteweerstand van 0,09 m2K/W in acht teworden genomen.(6)De opgave van de toelaatbare puntbelastingenheeft betrekking op een belastingsoppervlak≥ 10 cm2. Afstand tot de rand ≥ 25 cm of hetbelastingsoppervlak ≥ 100 cm2geldt ook bij hetaanbrengen op isolatielagen.(7)Niet van toepassing voor België.(8)Verklaring van toepassingsgebieden volgensonderstaand tabel. Uitbreiding van het toepas-singsgebied is mogelijk door een belastingsprei-dende laag.(61)Belastingspreidende laag betreffende, als extralaag op het fermacell Vloerelement aangebracht.
 22. 22. Geluidsisolatie op houtenvloerconstructiesVloer-constructie-opbouw fermacell dekvloer opbouw2 E 32 2 E 32-c 2 E 34 (2)2 E 35 (2)30302025202520Geluidsisola-tie zonderVloerele-mentenfermacell Vloerelement(2 x 10 mm fermacell+ 10 mm MIWO)totaal 30 mm2E32 fermacell Vloerelement (2 x 10 mm fermacell +10mmMIWO)-c fermacell Droge egalisatiekorrels 20 mmfermacell Vloerelement(2 x 12,5 mm fermacell+ 20 mm houtvezelplaat))fermacell Vloerelement(2 x 12,5 mm fermacell+ 20 mm MIWO)1ΙluRwNBNklasse– 1442IVa≤ 49 ≤ 52 ≤ 49 ≤ 51ΙcoLn,wNBN klasse– 1473IIIb≤ 64 ≤ 67 ≤ 69 ≤ 632ΙluRwNBNklasse– 1243IIIb– 5 (1)≤ 51IIIa– 7 (1)≤ 54IIb– 5 (1)≤ 51IIIa– 2 (1)≤ 53IIbΙcoLn,wNBN klasse– 1171IIIb– 4 (1)≤ 62IIb– 4 (1)≤ 63IIIa– 7 (1)≤ 65IIIa– 3 (1)≤ 61IIb3ΙluRwNBNklasse– 252IIb– 1≤ 54IIb≤ 56– 1≤ 54IIb≤ 55ΙcoLn,wNBN klasse– 765IIIa– 1≤ 59 IIa≤ 560≤ 58IIa≤ 554ΙluRwNBNklasse055IIb+ 6 (1)≤ 58 Ib + 7 (1)≤ 59Ib+ 3 (1)≤ 57IIa+ 6 (1)≤ 58IbΙcoLn,wNBN klasse– 160IIa+ 5 (1)≤ 53 Ib+ 7 (1)≤ 51Ia+ 5 (1)≤ 53Ib+ 8 (1)≤ 50Ia5ΙluRwNBNklasse+ 1≤ 55IIb+ 4 (1)≤ 57 IIa + 6 (1)≤ 59IbΙcoLn,wNBN klasse– 2≤ 61IIb+ 5 (1)≤ 53 Ib+ 9 (1)≤ 49Ia6ΙluRwNBNklasse+ 5≤ 57Ib+ 6 (1)≤ 59 Ib + 8 (1)≤ 59Ib+ 6 (1)≤58IIa+ 6 (1)≤58IbΙcoLn,wClasse NBN+ 5≤ 56Ib+ 9 (1)≤ 0 Ia + 13 (1)≤ 45Ia+ 11 (1)≤ 49Ia+ 10 (1)≤ 49Ia7ΙluRwNBNklasse+ 455IIa+ 6≤ 57IbΙcoLn,wNBN klasse– 159IIb+ 9≤ 50Ia22Ιlu en Ιco volgens NEN 5079, Rw en Ln,w volgensISO 717, NBN klassen volgens NBN S01-400(1) Vloer- en plafondopbouw met WBDBO ≥60 minuten.(2)Toegestane puntbelasting 1,0 kN (woningbouw, hotelkamers ed).(3)Geluidsisolatie wordt reeds met 50 mm minerale woll bereikt.Opbouw plafond en onderconstructie (van boven naar beneden)1 2 H 1122 mm spaanplaat80 x 200 mm houtenbalken50 mm minerale wol50 x 30 mm houtenregelwerk10 mm fermacell2 2 H 2122 mm spaanplaat80 x 200 mm houtenbalkenLaine de roche 100 mm(3)50 x 30 mm houtenregelwerk10 mm fermacell10 mm fermacell3 2 H 11 suspendu pardes étriers22 mm spaanplaat80 x 200 mm houtenbalken50 mm minerale wol50 x 30 mm houtenregelwerk op veerbeugels10 mm fermacell4 2 H 21 suspendu pardes étriers22 mm spaanplaat80 x 200 mm houtenbalken100 mm steenwol(3)50 x 30 mm houtenregelwerk op veerbeugels10 mm fermacell10 mm fermacell5 2 H 3122 mm spaanplaat80 x 200 mm houtenbalken50 mm steenwol deken60 x 40 mm houtenregelwerk60 x 40 mm regelwerkop veerbeugels10 mm fermacell10 mm fermacell6 2 H 3222 mm spaanplaat80 x 200 mm houtenbalken100 mm minerale wol100 mm minerale wolveerregel15 mm fermacell15 mm fermacell7 –18 mm underlayment75 x 165 mm houtenbalken60 mm steenwolC-10010 mm fermacell10 mm fermacell
 23. 23. Verhoogde geluidsisolatie ophouten vloerconstructies23Basisvloer 2E31 2E31 2E31Zondervloerelement2x10mmfermacell+10mmhoutvezelplaat2x10mmfermacell+10mmhoutvezelplaat2x10mmfermacell+10mmhoutvezelplaatSysteemtekening3030303060Constructie opbouw – 30 mm fermacellHoningraatelementen methoningraatkorrels60 mm fermacellHoningraatelementen methoningraatkorrelsΙluRwNBNklasseΙcoLn,wNBNklasseΙluRwNBNklasseΙcoLn,wNBNklasseΙluRwNBNklasseΙcoLn,wNBNklasseΙluRwNBNklasseΙcoLn,wNBNklasseZichtbare houtenbalklaag22 mm spaanplaat220 x 80 mm balken-23 -25 -9 -20 0 -5 1 0≤ 28 86 43 80 53 65 55 59 IVb IIIb IIIb IIIb IIb IIIa IIa IIaHouten balklaagmet plafond op latten22 mm spaanplaat220 x 80 mm balken50 mm minerale wol30 mm latten10 mm fermacell-9 -19 -6 -12 -1 -5 0 -145 77 48 71 55 62 57 59IIIb IIIb IIIa IIIb IIb IIIa IIa IIbHouten balklaagmet plafond op veerrails22 mm spaanplaat220 x 80 mm balken50 mm minerale wol27 mm veerregel10 mm fermacell3 -4 7 4 9 13 9 15≤ 56 62 59 54 62 45 62 41IIa IIb Ib Ib Ib Ia Ib IaHouten balklaagmet plafond op veerrails22 mm spaanplaat220 x 80 balken100 mm steenwol27 mm veerregel10 mm fermacell10 mm fermacell5* ** -2* ** 9* ** 6* ** 11* ** 15* ** 11* ** 17* **58 64 63 52 63 43 63 39Ib IIb Ib Ib Ia Ia Ia IaΙlu en Ιco volgens NEN 5079, Rw et Ln,w volgens ISO 717, NBN klassen volgens NBN S01-400.* Vloer- en plafondopbouw met WBDBO ≥ 60 minuten** schatting
 24. 24. 24Geluidsisolatie op houtenvloerconstructiesVloer-constructie-opbouw fermacell dekvloer opbouw2 E 16 2 E 2629fermacell Vloerelement2 x 10 mm fermacell+ 9 mm vilt34fermacell Vloerelement2 x 12,5 mm fermacell+ 9 mm vilt1Ιlu,labRwNBNklasse-1635IVb-1437IVaΙco,labLn,wNBN klasse- 2179 IIIb- 2179 IIIb2Ιlu,labRwNBNklasse- 450IIIa- 351IIbΙco,labLn,wNBN klasse- 968IIIa- 968IIIa3Ιlu,labRwNBNklasse+ 660Ib+ 862IbΙco,labLn,wNBN klasse+ 158IIa+ 752Ia4Ιlu,labRwNBNklasse+ 1265Ia+ 13 (1)65IaΙco,labLn,wNBN klasse+ 454Ib+ 652Ib5Ιlu,labRwNBNklasse+ 1667Ia+ 17 (1)68IaΙco,labLn,wNBN klasse+ 1147Ia+ 1444Ia6Ιlu,labRwNBNklasse+ 1467Ia+ 15 (1)67IaΙco,labLn,wNBN klasse+ 1048Ia+ 949Ia7Ιlu,labRwNBNklasse+ 1869Ia+ 18 (1)69IaΙco,labLn,wNBN klasse+ 1444Ia+ 1444IaOpbouw plafond en onderconstructie (van boven naar beneden)1 –18 mm OSB50 x 200 mm houten balkenhoh ca. 625 mm2 2 H 1118 mm OSB50 x 200 mm houtenbalkenhoh ca. 625 mm100 mm glaswol30 x 50 mm houtenregelwerk10 mm fermacell3 2 H 1118 mm OSB50 x 200 mm houtenbalkenhoh ca. 625 mm100 mm glaswolveerregel10 mm fermacell4 2 H 2618 mm OSB50 x 200 mm houtenbalkenhoh ca. 625 mm100 mm steenwol 30 kg/m3stroken fermacelld = 12,5 mm tegen balkenafhangers 20 mm vrijdubbel CD-60-27 plafond12,5 mm fermacell5 2 H 26218 mm OSB50 x 200 mm houtenbalkenhoh ca. 625 mm100 mm steenwolstroken fermacelld = 12,5 mm tegen balkenafhangers 20 mm vrijdubbel CD-60-27 plafond2 x 12,5 mm fermacell6 2 H 2618 mm OSB50 x 200 mm houtenbalkenhoh ca. 625 mm100 mm steenwolstroken fermacelld = 12,5 mm tegen balkentrillingsarme afhangersdubbel CD-60-27 plafond12,5 mm fermacell7 2 H 26218 mm OSB50 x 200 mm houtenbalkenhoh ca. 625 mm100 mm steenwolstroken fermacelld = 12,5 mm tegen balkentrillingsarme afhangersdubbel CD-60-27 plafond2 x 12,5 mm fermacellΙlu en Ιco volgens NEN 5079, Rw en Ln,w volgens ISO 717, NBN klassen volgensNBN S01-400(1)Vloer- en plafondopbouw met WBDBO ≥60 minuten.
 25. 25. Basisvloer fermacell Powerpanel VloerelementComposition Zonder vloerelement 25mmPowerpanelVloerelement25mmPowerpanelVloerelement25mmPowerpanelVloerelementSysteemtekening25102520252130Constructie opbouw 10 mm houtvezel**≈ 230 kg/m320 mm deminerale wol**houtvezel ***22/21 mm, ≈150 kg/m3+ 30 mm fermacellHoningraatelement metHoningraatkorrelsΙluRwNBN klasseΙcoLn,wNBN klasseΙluRwNBN klasseΙcoLn,wNBN klasseΙluRwNBN klasseΙcoLn,wNBN klasseΙluRwNBN klasseΙcoLn,wNBN klasseHouten balklaagmet plafond op latten22 mm spaanplaat200 mm balken50 mm minerale wol30 mm latten10 mm fermacell- 1541IVa- 1876IIIb- 946IIIb- 117IIIb- 648IIIb- 967IIIa- 1 (schatting)53IIb- 3 (schatting)61IIIaHouten balklaagmet plafond op veerclips22 mm spaanplaat200 mm balken50 mm minerale wol30 mm ProtektorTPS-System10 mm fermacell+ 153IIb- 666IIIa- 760Ib+ 954Ib+ 860Ib+ 453Ib962Ib+ 1344Ia* Leveranciers 10 mm houtvezel: Steico Isorel (Steico Standard), toepassingsgebied 1 + 2 + 3 (toepasbare puntbelasting 3,0 kN).** Leveranciers 22/20 mm minerale wol (volgens DIN EN 13162) met persing ≥ 150 kg/m3en een smeltpunt ≥ 1000 °C: Akustik EP3 van Isover of Floorrock GP van Rockwool, toepassingsgebied 1 (toepasbare puntbelasting 1,0 kN).*** Leveranciers 22/21 mm houtvezel (volgens DIN EN 13171) met persing ≥ 150 kg/m3: Pavatex Pavapor, toepassingsgebied 1 (toepasbare puntbelasting 1,0 kN).25Verhoogde geluidsisolatie met fermacellPowerpanel Vloerelementen op houtenvloerconstructies
 26. 26. 262 E 31 2 E 32 2 E 26 2 E 13 2 E 35 2 E 32Opbouw 2x10mmfermacell+ 10 mmhoutvezelplaat2x10mmfermacell+ 10 mmminerale wol2x12,5mmfermacell+ 9 mm vilt2x10mmfermacell+ 20 mm polystyreenhardschuim2x12,5mmfermacell+20mmmineralewol2x10mmfermacell+10mmmineralewolSysteemtekening30303440≥204530≥20Opbouw onder het vloerelement -c ≥20 mm fermacellDroge egalisatie-korrels-c ≥20 mm fermacellDroge egalisatie-korrels∆Lw*/Ιco,lab∆Lw (dB)/Ιco,lab∆Lw (dB)/Ιco,lab140 mm betonvloer + 21/+ 10 + 20/+ 10 + 21/+ 9 + 17/+ 4 + 30/+ 16 + 22/+ 13Geluidsisolatieverbetering op beton- en steenachtige vloeren (315 kg/m2)Geluidsisolatieverbetering* ∆Ιco,lab volgens NEN 5079 ∆Lw volgens ISO 717-2Geluidsisolatieverbetering op beton- en steenachtige vloeren volgens DIN 41092 E 13, 2 E 14 en 2 E 22 in combinatie met vloerverwarming2 E 13 2 E 14 2 E 22 2 E 22Opbouw 2 x 10 mmfermacell+20mmpolystyreenhardschuim2 x 10 mmfermacell+30mmpolystyreenhardschuim2 x 12,5 mmfermacell2 x 12,5 mmfermacellSysteemtekening4050253025203010Opbouw onder hetvloerelement– – geschikte 30 mmEPS-vloerverwarminggeschikte 30 mmEPS-vloerverwarming10 mm fermacellGipsvezelplaat20 mm minerale wol*Toepassingsgebied(en) overeenkomstigp. 211 + 2 1 + 2 1 1∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB)Betonvloer 17 19 20 30* Leveranciers minerale wol. Akustik EP3 van Isover of Floorrock GP van Rockwool.
 27. 27. 272 E 31 in combinatie met fermacell egalisatiemiddelen2 E 31 2 E 31 2 E 31 2 E 31 2 E 31 2 E 31Opbouw 2 x 10 mmfermacell+ 10 mm houtvezel2 x 10 mmfermacell+ 10 mm houtvezel2 x 10 mmfermacell+ 10 mm houtvezel2 x 10 mmfermacell+ 10 mm houtvezel2 x 10 mmfermacell+ 10 mm houtvezel2 x 10 mmfermacell+ 10 mm houtvezelSysteemtekening303020306030100304030100Opbouw onder hetvloerelement– 20 mm fermacellDroge egalisatie-korrels60 mm fermacellDroge egalisatie-korrels100 mm fermacellDroge egalisatie-korrels40 mm fermacellGebondenegalisatiemiddel100 mm fermacellGebondenegalisatiemiddelToepassingsgebied(en) overeenkomstigp. 211 + 2 + 3 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3 1 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB)Betonvloer 21 24 25 27 24 252 E 32 en 2 E 35 in combinatie met fermacell egalisatiemiddelen2 E 32 2 E 32 2 E 32 2 E 35 2 E 35Opbouw 2 x 10 mmfermacell+ 10 mmminerale wol2 x 10 mmfermacell+ 10 mmminerale wol2 x 10 mmfermacell+ 10 mmminerale wol2 x 12,5 mmfermacell+ 20 mmminerale wol2 x 12,5 mmfermacell+ 20 mmminerale wolSysteemtekening3030203060454520Opbouw onder hetvloerelement– 20 mm fermacellDroge egalisatie-korrels60 mm fermacellDroge egalisatie-korrels– 20 mm fermacellDroge egalisatie-korrelsToepassingsgebied(en) overeenkomstigp. 211 1 1 1 1∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB)Betonvloer 22 29 31 27 31
 28. 28. 28Geluidsisolatieverbetering op beton- en steenachtige vloeren volgens DIN 4109 (vervolg)2 E 11 en 2 E 22 in combinatie met fermacell egalisatiemiddelen2 E 11 2 E 22 2 E 22 2 E 22 2 E 22Opbouw 2 x10mmfermacell2 x12,5mmfermacell2 x12,5mmfermacell2 x12,5mmfermacell2 x12,5mmfermacellSysteemtekening 202025202560251002540Opbouw onder hetvloerelement20 mm fermacellDroge egalisatie-korrels20 mm fermacellDroge egalisatie-korrels60 mm fermacellDroge egalisatie-korrels100 mm fermacellDroge egalisatie-korrels40 mm fermacellGebondenegalisatiemiddelToepassingsgebied(en) overeenkomstigp. 211 + 2 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3 1 1 + 2 + 3∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB)Betonvloer 18 20 22 24 222 E 22 in combinatie met minerale wol isolatie2 E 22 in combinatie met houtvezelplaten2 E 22 2 E 22 2 E 22Opbouw 2 x 12,5 mmfermacell2 x 12,5 mmfermacell2 x 12,5 mmfermacellSysteemtekening25162540252120Opbouw onder hetvloerelement17/16 mm houtvezelPavatex Pavapor40 mm houtvezelSteico Isorel22/21 mm houtvezelPavatex Pavapor20 mm fermacellDroge egalisatie-korrelsToepassingsgebied(en) overeenkomstigp. 211 1 + 2 1∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB)Betonvloer 22 26 272 E 22 2 E 22Opbouw 2 x 12,5 mmfermacell2 x 12,5 mmfermacellSysteemtekening2510025160Opbouw onder hetvloerelement100 mmminerale wolHeralan TPD 100160 mmminerale wolHeralan TPD 160Toepassingsgebied(en) overeenkomstigp. 211 1∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB)Betonvloer 27 29
 29. 29. 29* Leveranciers 10 mm houtvezel: Steico Isorel (Steico Standard), toepassingsgebied 1 + 2 + 3 (toepasbare puntbelasting 3,0 kN).** Leveranciers 22/20 mm minerale wol (volgens DIN EN 13162) met persing ≥150 kg/m³ en een smeltpunt ≥1000 °C: Akustik EP3 van Isover of Floorrock GP van Rockwool, toepassingsgebied 1 (toepasbare puntbelasting 1,0 kN).*** Leveranciers 22/21 mm houtvezel (volgens DIN EN 13171) met persing ≥150 kg/m³: Pavatex Pavapor, toepassingsgebied 1 (toepasbare puntbelasting 1,0 kN).fermacell Powerpanel H2O VloerelementOpbouw 25mmPowerpanelVloerelement25mmPowerpanelVloerelement25mmPowerpanelVloerelement25mmPowerpanelVloerelementSysteemtekening251025202521202520Opbouw onder het vloerelement 10 mm houtvezel *≈ 230 kg/m320 mm minerale wol ** houtvezel ***22/21 mm, ≈150 kg/m3+ 20 mm fermacell Drogeegalisatiekorrels20 mm polystyreenhardschuimEPS DEO 150 kPa∆ Lw/Ιco,lab (dB) ∆ Lw/Ιco,lab (dB) ∆ Lw/Ιco,lab (dB) ∆ Lw/Ιco,lab (dB)140 mm betonvloer + 18/+ 12 + 27/+ 20 + 26/+ 19 + 18/+8Geluidsisolatieverbetering met fermacell Powerpanel Vloerelementop beton- en steenachtige vloeren (315 kg/m2)
 30. 30. 30EigenschappenSysteemcode Systeemtekening Afmeting Elementdikte Element-gewichtWarmte-weerstandBouwstofklasseEN 13501-1Afvoercapaciteit[mm] [mm] [kg] [m2K/W] [l/s]PowerpanelAfvoerelement500 x 500 35 mm buiten-zijde element9 0,17 A1 0,7 (horizontale enverticale afvoer)25 mm bijafvoeropeningPowerpanelInloopdouche-element1000 x 1000 35 mm buiten-zijde element35 0,17 A1 0,7 (horizontale enverticale afvoer)25 mm bijafvoeropeningPowerpanelInloopdouche-element1200 x 1200 35 mm buiten-zijde element50 0,17 A1 0,7 (horizontale enverticale afvoer)25 mm bijafvoeropeningEigenschappen fermacell PowerpanelAfvoer-en InloopdouchelementenElemententekening AfmetingdouchegootElement hoogtedouchegoot montagesetHoogtedouchegoot montageset(inclusief additionelePowerpanel H2O plaat)100500100 500 50650 55050Element 1 Element 2montagerichtingmontagerichting5010501000Bovenaanzicht 1000 x 1000 mm 42,5 mm (hoogste punt)30 mm (laagste punt)55 mm* (hoogste punt)42,5 mm* (laagste punt)* Constructiehoogtes hebben uitsluitend betrekking op de fermacell Powerpanel Douchegoot montageset.Andere hoogtes zoals opvangbak, afvoerleiding, enz. moeten nader worden bekeken.Eigenschappen fermacell Douchegoot montageset
 31. 31. 31Eigenschappen fermacell egalisatiemiddelen al dan niet in combinatiemet fermacell VloerelementenProduct Uitvlakhoogte Massa Warmtegeleidings-coëfficiënt lEigenlast bij10 mm laagdikteBouwstof-classificatie[mm] [kg/m3] [W/mK] [kN/m²]fermacell Egalisatiemiddel 0–20 1700 1,2 0,17 A1fermacell Droge egalisatiekorrels 10–60(10–100 in toepassingsgebied 1)400 0,09 0,04 A1fermacell Gebonden egalisatiemiddel * 40-2000 350 0,12 0,035 A2fermacell Honingraatelement 30 of 60 1500 0,70 0,15 A1* Waterdamp-diffusieweerstandsgetal µ = 7Elementdikte Opbouw Afmeting IndividuelelastBouwstofklassevolgensDIN 4102Warmteweerstandfermacell Gipsvezelplaat Isolatie EPS 035 DEO 150[mm] [mm] [kN/m²] [m²K/W]120 10 110 1000 x 500 ca. 0,15 B1 3,17150 10 140 1000 x 500 ca. 0,16 B1 4,03Andere maten 70-210 mm op aanvraag verkrijgbaar.Elementdikte Opbouw Afmeting IndividuelelastBouwstofklassevolgensDIN 4102Warmteweerstandfermacell Gipsvezelplaat Isolatie EPS 035 DEO 150[mm] [mm] [kN/m²] [m²K/W]70 10 60 1000 x 500 ca. 0,14 B1 1,74Eigenschappen fermacell VlieringvloerelementEigenschappen fermacell Kelderplafond isolatie-element
 32. 32. FC-025-00014/05.13/mAlleen de actuele versie is geldig.U vindt deze op onze website.Versie: 05/2013.Deze brochure is met de grootstmogelijke zorgvuldigheid samengesteld.Technische wijzigingen voorbehouden.Fermacell BV aanvaardt geen enkeleaansprakelijkheid voor eventuele schadedie voortkomt uit fouten, van welke aarddan ook, die in deze verwerkingsgidszouden kunnen voorkomen.Wanneer u informatie in ditdocument mist, neemt u contact opmet Fermacell BV.fermacell®is een geregistreerd merkvan de Xella-groep.Fermacell BVPostbus 3986600 AJ WijchenTel.: +31(0)24 649 51 11Fax: +31(0)24 649 51 26fermacell-nl@xella.comwww.fermacell.nlBelgië:Postbus 548790 WaregemVlaanderen:Tel.: +32(0)475 708 437Fax: +32(0)56 729 281fermacell-be@xella.comwww.fermacell.be

×