Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Test

149 views

Published on

test only

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Test

  1. 1.  Cetusan pertama gagasan perlunya pendidikan tinggi untuk orang Melayu berlaku dalam Mesyuarat Majlis Raja-raja pada 1903 Kegigihan, tekad dan semangat perjuangan yang berkobar-kobar dan tidak pernah luput itu telah mencapai kejayaan dengan penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada 18 Mei 1970. Kumpulan pertama pelajar prasiswazah seramai 192 orang mula mendaftar di tiga buah fakulti, iaitu Fakulti Sains, Fakulti Sastera dan Fakulti Pengajian Islam pada Mei 1970. 2
  2. 2.  UKM berkembang pesat  Kampus induk UKM sebagai sebuah institusi yang mempunyai pengajian tinggi awam keluasan 1,096.29 terkehadapan yang kini hektar terletak di Bangi, mempunyai 12 fakulti Selangor Darul Ehsan, dan Graduate School of kira-kira 35 kilometer Business (GSB-UKM), dari Kuala Lumpur. dan 14 insititut kecemerlangan penyelidikan. 3
  3. 3. Dalam usia 39 tahun penubuhannya, UKM telah mengeluarkan sejumlah : Graduan Jumlah Sarjana Muda 113,975 Sarjana 15,895 PhD 1,389 Ini adalah hasil penawaran lebih daripada 103 program prasiswazah dan 170program pascasiswazah. Peningkatan jumlah pelajar luar negara yang setakat ini berjumlah 2,415 pelajar dari 55 buah negara membuktikan penerimaan global terhadap program dan ekosistem ilmu UKM. 4
  4. 4. Berasaskan kecemerlangan dalam bidang penyelidikan lebih tiga dekad, UKM dipilih sebagai salah sebuah universiti penyelidikan di Malaysia pada tahun 2006. Keunggulan UKM terserlah dengan penempatan institut penyelidikan nasional dan antarabangsa, iaitu Institut Genom Malaysia (GENOMalaysia) dan International Institute of Global Health, United Nations University. Proses pemantapan bidang penyelidikan disusuli dengan pengwujudan projek-projek tertumpu di bawah lapan (8) nic yang dikenalpasti iaituCabaran Membina Negara Bangsa, Pembangunan Lestari Wilayah, Tenaga Keterbaharuan, Teknologi Kesihatan & Perubatan, Perubahan Iklim, Nanoteknologi & Bahan termaju, Kepelbagaian Biologi dalam Pembangunan Bioteknologi dan ICT: Informatik Isian. 5
  5. 5. UKM juga adalah penerima Anugerah Kualiti Perdana Menteri2006. Penganugerahan ini adalah pengiktirafan bagi kecemerlangan UKM dalam bidang akademik dan pengurusan. Dengan asas yang mantap ini, UKM melestarikan kecemerlangannya melalui Pelan Strategik UKM 2000-2020 (PS2020). Kini, UKM tampil dengan citra baru melalui garis tanda “Mengilham Harapan, Mencipta Masa Depan’. Garis tanda ini memberi keyakinan kepada warganya untuk mengembangkan bakat yang dimiliki, tempatmemupuk kebolehan, labuhan untuk berkarya dan berjaya dalam karyaan tersebut, kerana di sini mereka disediakan dengan prasarana untuk memiliki masa depan yang gemilang. 6

×