Fearmaga 28

914 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
914
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fearmaga 28

 1. 1. fearmaga28 boletíninformativo decembro 08 federaciónempresarialdeaserraderosyrematantesdemaderasdegalicia “A primeira edición do concurso fotográfico “O monte é a nosa vida” recibe case 300 imaxes” “Misión Comercial a Finlandia” “Apoios financeiros ás pemes”
 2. 2. Boletín 28 Indice fearmaga Somos unha organización sectorial sen ánimo de lucro constituída en 1979 que agrupa a preto de n Federación 600 socios, entre empresas de explotación forestal e serradoiros, a través de: ß Asociación Provincial de la Industria de la 1ª Transformación de la Madera de A Coruña. ß Grupo Provincial de Rematantes y Aserraderos de Maderas de Pontevedra. “A primeira edición do concurso fotográfico ‘O monte é a nosa vida’ recibe case 300 imaxes” |3| ß Asociación Provincial de la Industria de la 1ª Transformación de la Madera de Lugo. “Misión comercial a Finlandia. Sector madera” |5| ß Asociación Provincial Ourensá da Madeira. “Los gallegos tienen en el monte ahorros ß Representamos, promocionamos e defendemos os intereses profesionais de rematantes e equivalentes al 11% de los depósitos bancarios serradoiros galegos. de las entidades financieras” |6| Promovemos avances no sector “Asamblea general extraordinaria de la asociacion de empresarios de la 1ª ß Promocion de Sistemas de certificación Forestal e do Grupo Galego de Cadea de Custodia. transformacion de la madera de Lugo” |7| ß Estudios sobre a repercusión de novas normas (marcado CE, tratamentos de madeira…) “Xornada formativa de comprobación das sondas ß Desenvolvemento de ferramientas informáticas de gestión. de temperatura dos secadoiros de madeira para ß Fomento das novas tecnoloxías (tenda virtual, marketing online, teleformación…) o cumplimento da NIMF nº 15” “Convenio colectivo provincial de la 1ª Servizos transformacion de la madera de Lugo” |8| ß Asistencia empresarial e técnica (tramitación de subvencións, asesoramento lexislativo…) “Visita a la feria Expobioenergia en Valladolid” Implantación da Cadea de Custodia e Sistemas de mellora continua “Calendario laboral 2009 do convenio colectivo provincial de industrias de rematantes e ß Xestión do Grupo Galego de Cadea de Custodia. serradores de madeira de A Coruña” ß Accións formativas e divulgativas: xornadas, seminarios… “Apralco organiza unha xornada informativa sobre ß Información actualizada: lexislación, avances tecnolóxicos, comercio… a situación económica actual” |9 | Obxectivos n Noticias do Sector ß Colaboración e coordinación coa Administración, centros tecnolóxicos e outras organizacións co obxectivos de dar forma a un entorno favorable para o desenvolvemento da actividade forestal. ß Fomentar e promocionar os nosos produtos para a consolidación da Industria Forestal “Aprobado el plan renove del sector turismo” |10| Galega. ß Formar e informar ó sector fronte ós novos retos medioambientais. n Prevención Riscos “Accidentes laborais 2008 en Galicia no sector forestal” |10| n Taboleiro de Anuncios n Cadea de Custodia “Cambios en el sistema PEFC” |12| n Axudas “Apoyos financieros públicos a la implantación e inversión de la empresa española en el exterior. ICEX” |12| “Apoyos financeiros ás pemes” |13| n Axenda boletínfearmagainformativo de la Federación Empresarial de Aserraderos y Rematantes de Maderas de Galicia. | “Feiras e Congresos” |16| Edita:FEARMAGA | Federación Empresarial de Aserraderos y Rematantes de Maderas de Galicia. Vía Pasteur 43 · 2º, Despacho 19 Polígono del Tambre 15890 Santiago de Compostela (A Coruña) Teléfono: 981 568 390 Fax: 981 568 392 http://www.maderasdegalicia.com | Presidente de FEARMAGA: Antonio Rodríguez Freire | Vicepresidentes: Benito García Sánchez, Jesús Baquero Moreira | Coordinador: Iago Duro | Documentación: Ana Oróns / I a g o Duro | Yolanda Segade | Dolores Martínez | Yésica Pazos | Jose Ángel González Ríos | Diseño y maquetación: a ref. erencia, S.L. edif. dolmen 6, bajo derecha 15883 Cacheiras · Teo (A Coruña) Tel.: 981 554 232 · Fax: 981 806 705 · http:// www.a-ref.com | 2
 3. 3. 01federación “A primeira edición do concurso fotográfico “O monte é a nosa vida” recibe case 300 imaxes” n •A imaxe gañadora é As asociacións Fearmaga, Monte concurso habilitado na internet Industria e Clúster da Madeira para as fotografías recibiu un bosque de piñeiros de Galicia foron as promotoras imaxes representativas do monte do Monte Galiñeiro, na deste concurso que tiña como e da paisaxe galega das catro provincia de Pontevedra obxectivo premiar as imaxes que provincias. n •A segunda imaxe que mellor reflexeran a importancia A imaxe gañadora segundo a obtivo máis votos do do monte para Galicia. votación do xurado corresponde xurado, tomouse na Aldea O xurado estivo formado polo a un bosque de piñeiro na de A Cova (Lugo) Director Xeral de Montes, Alberte provincia de Pontevedra, no Blanco; o Decano Autonómico Monte Galiñeiro. n •A resolución do concurso do Colexio de Enxeñeiros de realizouse no marco da O segundo premio foi para unha Montes, Guillermo Acebal; Semana Forestal Europea imaxe obtida na Aldea de A Cova Xermán Estévez, Presidente da (O Saviñao-Lugo). Por último, Fundación Xermán Estévez para Un total de 270 imaxes do o xurado elixiu como terceira a Conservación da Natureza monte galego inscribíronse na I imaxe premiada unha fotografía e Elena Fabeiro da Fundación Edición do Concurso fotográfico realizada en Vilabade no Concello María Martínez Otero. A “O monte é a nosa vida” desde de Castroverde (Lugo). Ademais organización do concurso alabou que se realizara a convocatoria o destos tres premios, o xurado a alta participación obtida en pasado mes de xuño e rematase o decidiu outorgar sete accesits esta primeira edición e destacou prazo o 30 de setembro. Durante a outras instantáneas pola súa a calidade das imaxes inscritas estos catro meses, o portal do representatividade. que se poden ver en: www.flickr. com/groups/omonteeanosavida. O MONTE É A NOSA VIDA O concurso de fotografía é unha iniciativa máis da campaña de sensibilización “O monte é a nosa vida, axúdanos a coidalo”, unha campaña de sensibilización social que pretende poñer en valor o monte galego dende tres perspectivas: económica, social e medioambiental. A resolución do concurso realizouse no marco da Semana Forestal Europea, declarada polos ministros responsables dos bosques de 46 países europeos 1er premio. Imaxe tomada no Monte Galiñeiro (Pontevedra). para reivindicar o papel dos Autor-Usuario flickr: Liveratum 3
 4. 4. 1 | fearmaga | federación | ···································································· bosques no continente para Serradoiros e Rematantes de A ceremonia celebrouse o 11 mitigar o cambio climático, de decembro no centro de Galicia, a Asociación Galega garantir o suministro de madeira exposicións da Corinthia Grand Monte Industria e o Clúster e enerxías renovables, e protexer Hotel Royal de Budapest. da Madeira de Galicia, en o medioambiente. colaboración coa Consellería Por outra banda, esta campaña do Medio Rural, foi escollida PREMIOS Á CAMPAÑA O tamén obtivo un premio MONTE É A NOSA VIDA como finalista dos premio ADECEC “Premio ás mellores EXCELLENCE AWARDS campañas de Comunicación A campaña “ O monte é 08 “Premios á excelencia en España” na categoría a nosa vida: axúdanos a na categoría Europea”, coidalo”, iniciativa conxunta de Comunicación de Crisis “Ecoloxía e medio ambiente”. da Federación Empresarial de (Premio Finalista) 2º premio. Imaxe na Aldea de A Cova (O Saviñao-Lugo) Autor-Usuario flickr: Joe A Esmorga 3er premio. Imaxe realizada en Vilabade no Concello de Castroverde (Lugo) Autor-Usuario flickr: Birnarem 4
 5. 5. ···································································· | fearmaga | federación| “Misión comercial a Finlandia. Sector madera” n Entre el 9 y 14 de noviembre de 2008, 18 empresas pertenecientes a Fearmaga, participaron junto con la Secretaria General en una Misión comercial a Finlandia, contando con la colaboración de la Cámara de Comercio de Ferrol y con la cofinancianciación por parte del fonfo FEDER- Cámaras de Comercio de Galicia El objetivo de este viaje fue recabar información sobre el sector forestal finlandés, en lo mantuvieron reuniones con de 1ª transformación, entre que se refiere a producción, ellas instalaciones de grandes todos los agentes involucrados tecnología, comercialización y multinacionales como Stora en la industria de la madera aspectos medioambientales. Enso ó UPM, empresas de finlandesa, Administración, maquinaria forestal como Se visitaron plantaciones Ponsse… Asimismo se forestales, viveros, empresas Organizaciones empresariales… 5
 6. 6. 1 | fearmaga | federación | ···································································· “Los gallegos tienen en el monte ahorros equivalentes al 11% de los depósitos bancarios de las entidades financieras” n En el contexto económico alcanzado la madera, el “Banco Por empleo generado, la madera de los gallegos” alcanza un valor es la primera actividad industrial actual, las existencias de de 4.000 millones de euros. en la mitad de las comarcas madera alcanzan un valor gallegas y figura entre las tres de 4.000 millones de euros En comparación con otros primeras en todas las comarcas parámetros económicos, la n La madera es la primera rurales. Por provincias, es secretaria general de Fearmaga, actividad industrial en la la segunda actividad más Ana Oróns explicó que “el valor mitad de las comarcas importante en Lugo, la tercera de estas existencia de madera rurales en las provincias de Ourense equivale al 11% de los depósitos y Pontevedra, y la cuarta en A bancarios que las familias y las n El monte gallego absorbe Coruña. El sector cuenta con empresas gallegas tienen en 14 millones de toneladas de 26.000 empleos directos y más las entidades financieras”. “Y CO², dos veces y media la de 50.000 indirectos. supone además, tres veces el emisión anual del parque Finalmente, los representantes valor de los planes de pensiones automovilístico gallego de la industria forestal indicaron que los gallegos tienen en las dos primeras entidades financieras que, desde la perspectiva La Semana Forestal Europea de la comunidad” apuntó. medioambiental, el monte es una iniciativa declarada por gallego es una fábrica de los ministros responsables de los El MONTE, TRIPlE oxígeno. “Cada año, las masas bosques de 46 países europeos fuENTE DE RIquEzA forestales gallegas absorben más para reivindicar el papel de de 14 millones de toneladas de los bosques en Europa para Las asociaciones Fearmaga, Monte CO2, lo que equivale a dos veces mitigar el cambio climático, el Industria y Cluster da Madeira y media la emisión anual del suministro de madera y energías de Galicia explicaron el valor parque automovilístico gallego renovables, y la protección del del monte para Galicia desde y cuatro veces las emisiones medio ambiente una triple vertiente: económica, de CO² de la agricultura y la social y medioambiental y En el marco de la Semana Forestal ganadería”. recordaron que la sostenibilidad Europea, las asociaciones de del monte sólo se alcanza si se dan la industria forestal pusieron simultáneamente los tres factores. de manifiesto que el monte gallego representa una fuente Los representantes de las de ingresos adicionales para las asociaciones mencionadas familias gallegas, un “Banco” o recordaron que la industria de la “Caja de Ahorros” que en un madera cuenta con una amplia contexto económico adverso implantación en las cuatro representa un activo para provincias gallegas. “A diferencia las familias. Según el tercer de otros sectores, el forestal Inventario Forestal Nacional, contribuye a reducir el impacto las existencias de madera de los desequilibrios territoriales ascienden a 133 millones de y es una de las actividades que m3. En el contexto económico vertebran Galicia de norte a sur actual y con los precios que ha y de la costa al interior”. 6
 7. 7. ··································································· | fearmaga | federación| “Asamblea general extraordinaria de la asociacion de empresarios de la 1ª transformacion de la madera de Lugo” agradece la confianza depositada El pasado 30 de octubre tuvo de convenios con distintas lugar la Asamblea General administraciones, informes de la a sus compañeros, y que Extraordinaria de la Asociación situación actual en el sector de la homenajea el trabajo y esfuerzo de Empresarios de la 1ª madera y posibles actuaciones. de la junta directiva anterior, Transformación de la Madera de bajo la dirección de D. Antonio RENOVACION DEL CARGO Lugo, con una gran participación Rodríguez Freire.-Costiña. DE PRESIDENTE de sus integrantes. Al término de la citada Asamblea En esta misma Asamblea En el Orden del Día de esta se reunieron de nuevo todos los se procedió a la elección de Asamblea se trataron temas asistentes para disfrutar de una Presidente, siendo electo D. de sumo interés para este pulpada de confraternidad. Daniel Villapol Valea, que sector, tales como negociación 7
 8. 8. 1 | fearmaga | federación | ···································································· “Xornada formativa de comprobación das sondas de temperatura dos secadoiros de madeira para o cumplimento da NIMF nº 15” n A xornada foi Pola tarde realizouse unha sesión recibiron pola mañá unha sesión organizada pola práctica nun serradoiro, na cal teórica por parte do Director do Federación en se fixeron instalacións de sondas, CIS-Madeira, Francisco Pedras, colaboración co CIS- verificación dos aparellos de técnicos desta mesma entidade Madeira e o Laboratorio medida e das sondas, control das vinculada á Consellería de Metrolóxico de Galicia. temperatura para o cumplimento Industria e técnicos do Laboratorio da norma NIMF 15... Metrolóxico de Galicia. O 28 de outubro de 2008 tivo lugar na Casa do Concello de Oza dos Ríos unha xornada co obxectivo de que os técnicos dos serradoiros responsables do cumprimento da norma NIMF nº 15 por medio de tratamento térmico, coñezan o procedemento para realizar a verificación dos equipos de medida de temperatura dos secadoiros segundo o establecido na Orden APA/3290/2007. Á xornada asistiron 26 traballadores de empresas asociadas, que “Convenio colectivo provincial de la 1ª transformacion de la madera de Lugo” Con fecha 9 de octubre de sindicales integrantes de la del valor de las horas extras, 2008, se procede a la firma del comisión negociadora, UGT, un 20% más que la hora convenio colectivo provincial CCOO, CIG y USO. ordinaria, modificación de de la 1ª transformación de la las indemnizaciones en caso Entre los aspectos más madera de Lugo. Este convenio de IT en sus tres grados o importantes del nuevo convenio tendrá vigencia desde el 1 de fallecimiento por accidente de destaca la nueva clasificación enero de 2007, hasta el 31 de trabajo, 28.000€ y 25.000€ profesional por grupos, la diciembre de 2009, es decir, para respectivamente, inclusión adaptación a los salarios los años 2007, 2008 y 2009. de indemnizaciones en caso mínimos marcados en el III de fallecimiento por muerte Dicho acuerdo es firmado por Convenio Estatal de la Madera, natural, 7.000 €, modificación la parte patronal, la Asociación el complemento por penosidad, del valor de las dietas, marcar de Empresarios de la 1ª toxicidad o peligrosidad, el como festivos de convenio los Transformación de la Madera complemento para la reducción días 24 y 31 de diciembre, etc. de Lugo, y las cuatro centrales del absentismo, modificación 8
 9. 9. ··································································· | fearmaga | federación| “Visita a la feria Expobioenergia en Valladolid” Asociación de Empresarios de la 1ª Transformación de la Madera de Lugo, acompañados con la Secretaria de esta, asistieron a la Feria Expobioenergía en Valladolid, para conocer y observar uno de los sectores de esta feria, que es el aprovechamiento de biomasa forestal. Para ello este grupo, asistió a propio recinto ferial conoció demostraciones forestales para el Durante los días 16,17 y 18 e intercambio ideas sobre la aprovechamiento de la biomasa, de octubre representantes bioenergía y su proyección en el en condiciones reales, y en el de diversas empresas de la futuro. “Calendario laboral 2009 do convenio colectivo provincial de industrias de rematantes e serradores de madeira de A Coruña” Con data do 27 de novembro nalgún Concello fosen sinaladas O calendario foi publicado no de 2008 firmouse o Calendario como festividades locais días que Boletín Oficial da Provincia nº1, Laboral para o ano 2009 do teñan o carácter de Festivo por de 2 de Xaneiro de 2009 (Pax. 21 Convenio Colectivo Provincial Convenio o sábado, establecese e 22), e pode consultalo tamén de Industrias de Rematantes a súa sustitución como día na páxina web da Federación e Serradores de Madeira da festivo polo día laborable www.maderasdegalicia.com, na provincia de A Coruña. Se inmediatamente anterior. sección de Convenios “Apralco organiza unha xornada informativa sobre a situación económica actual” unha xornada informativa sobre que fixo unha exposición da a situación económica actual problemática do sector e das e posibles medidas en materia posibles solucións. Asimesmo laboral. tamén se lle informou ás empresas das distintas axudas Na xornada contouse coa O xoves 11 de decembro de e fontes de financiación presenza do Letrado-Asesor 2008 celebrouse no hotel Castro de Santiago de Compostela de Apralco D. Carlos Puga, dispoñibles actualmente. 9
 10. 10. 02 | fearmaga | noticias do sector | ····················································· “Aprobado el plan renove noticias do sector del sector turismo” El viernes 21 de noviembre del que quieran modernizarse o con objeto de reactivar el 2008, en el consejo de Ministros rehabilitar sus establecimientos. mercado y promocionar el uso se aprobó el Plan de Renove La concesión de créditos se de la madera. Turismo, una inversión de 400 articulará a través de una línea CONFEMADERA mantendrá millones de euros destinados de crédito, gestionada por el conversaciones con los a obras de rehabilitación y de Instituto de Crédito Oficial principales actores de este Plan, mejora de las infraestructuras (ICO). comenzando por la patronal turísticas para 2009. El plan La aprobación de este Plan hotelera, al objeto de que de préstamos estará dirigido, ha sido una de las demandas los productos de la madera principalmente, a pequeñas y de CONFEMADERA al y el mueble queden bien medianas empresas y a aquellas Gobierno en los últimos meses posicionados en el mismo. empresas del sector turístico 03 “Accidentes laborais 2008 en Galicia no sector forestal” prevención riscos DATA FEITO CONSECUENCIA 22-01-08 Atrapamento de dúas persoas polo envorco de unha carroceta forestal 2 falecidos 2-05-08 Electrocución ao realizar unha poda ao lado dunha liña de alta tensión 1 falecido 13-05-08 Corte de perna por motoserra Ferido leve 19-05-08 Esmagamento por carga de eucaliptos 1 falecido 19-06-08 Electrocución ao realizar unha poda ao lado dunha liña de alta tensión 1 falecido 11-07-08 Esmagamento por eucalipto Ferido grave 11-07-08 Esmagamento por eucalipto 1 falecido 11-07-08 Atrapamento polo envorco de un tractor forestal 1 falecido 17-07-08 Corte de motoserra Ferido leve 17-07-08 Esmagamento por eucalipto 1 falecido 2-08-08 Esmagamento por grúa forestal 1 falecido 30-10-08 Esmagamento durante reparación de maquinaria Ferido grave 15-12-08 Esmagamento por caída dunha árbore 1 ferido leve - ¿É suficiente a formación e Preguntas: Conclusións: a información en materia de - ¿Por que se producen estos - 13 accidentes prevención de riscos? accidentes? - 9 falecidos A INSTAURACIÓN DUNHA - ¿Que falla para que se VERDADEIRA CULTURA - 2 feridos graves dea esta situación? Erros? DA PREVENCIÓN VAI EN - 3 feridos leves Confianza?... BENEFICIO DE TODOS. 10
 11. 11. 04 ······························································ | fearmaga | taboleiro de anuncios | taboleiro de anuncios Se vende la siguiente maquin aria: - Descortezadora automática para troncos Tayme nb rado ra de 1. Ve ndes e M ache to es tado, la rg o - Astilladora para costero s Laiotz Ca be za, en pe rf ec a. M ts ., au tomát ic de trab aj o 3,000 - Caldera para 2 secaderos con tolva automática de serrín y Buen prec io. corteza do ra m arca 2. Ve ndes e Ce pi lla ec to es tado, co n Contact o: Madera s Pinocam po / PINHEI RO, en pe rf as tomát ic a e medid Eduardo 608 987 080 catro ce pi llo s, au en prec io. 200. Bu de ce pi llado 700x so (Tlf. 654 340 Se ve nde Co nt ac to: Alf on Cam ión Merce de s 2044 707) AS co n grúa-t ra ile r Guer ra 62NL e pl at af or m a de 3 Se ve nde au to eixos (2 do ble s e ca fo re st al Di ng rg ador un En bo es tado. 49 sim ple ). o, model o 18 .000 € 46 150 CV de l añ ne go cia ble s. o guer ra co n ba 2007, grúa ld euca lip to, ru eras pa ra Te léf on o de co nt ac to: 660 ed prác ticamen as a medio us o, 987 775 (Ben ja mín Vi lla po l). te nuev a. Prec io: 120.0 00 €. Co n tact o: ra qu ho tm ai l.c om el re in os a@ * Se está interesado en anunciar algun produto chame ao 981 568390 ou envíe un correo electrónico a informacion@maderasdegalicia.com. Gratuito para socios. 11
 12. 12. 05 | fearmaga | cadena de custodia | ························································ cadena de custodia “Cambios en el sistema PEFC” que sustituye al anexo V. El pasado 31 de octubre, se - Se ha aprobado una celebró la asamblea General modificación en el Anexo Este documento busca dar de PEFC Internacional en IV, relativo al método de más facilidad para el uso de Canberra (Australia), en la que concentración en volumen, la marca. Se establece un participaron todos los países por la que se permite realizar plazo de transición para su miembros del PEFC. concentraciones en volumen aplicación hasta 21/11/2009. a porcentajes inferiores al A raíz de esta asamblea se han 100%. Este requisito puede comunicado los siguientes aplicarse a partir de la fecha Para más información consulte cambios: 31/10/2008. nuestra página web www. - El sistema Español de maderasdegalicia.com o bien - Se ha aprobado un nuevo Certificacación ha renovado documento de Reglas de su reconocimiento como póngase en contacto con esta sistema PEFC. uso de la Marca PEFC, Asociación. 06 “Apoyos financieros públicos a la axudas implantación e inversión de la empresa española en el exterior. ICEX” La División de Inversiones y establecimiento en cada país. En el interés que esta información Cooperación Empresarial del este sentido, se han elaborado puede tener para todas aquellas ICEX, en colaboración con la unas fichas correspondientes a 87 empresas que tienen actividades Red de Oficinas Comerciales en países, así como una publicación en el exterior, les informamos que el Exterior, viene llevando a cabo titulada “Apoyos Financieros los mencionados documentos se un proyecto cuyo objetivo es Públicos a la Implantación pueden encontrar en el Portal del ofrecer a las empresas españolas e Inversión de la Empresa ICEX en las siguientes páginas información sobre los costes de Española en el Exterior”. Dado web: http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_65926238_7107420_0_0_-1,00.html http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_80675020_5589197_0_0_-1,00.html 12
 13. 13. 06 ······················································ | fearmaga |axudas e subvencións| axudas e subvencións “Apoios financeiros ás pemes” lIÑAS DE APOIO AO AC- As catro liñas de financiación posibilidade de acomodar os CESO E ADECuACIóN DO compromisos derivados da son as seguintes: fINANCIAMENTO DAS súa débeda as previsións de n LIÑA PEME PEquENAS E MEDIANAS ingresos a medio prazo, co EMPRESAS (IGAPE) obxecto de evitar tensións de - Dirixido a Pemes tesourería. Estas bases regulan o contido e - Importe préstamos: 25.000 – n AXUDA IG164 - LIÑA procedemento de tramitación 1,5 mill. De euros. 3 - PROGRAMA DE de tres liñas de axuda dirixidas AMPLIACIÓN DE CAPITAL - Axudas do IGAPE: Subven- a facilitar o acceso ao financia- SOCIAL ción do 0,65% do tipo fixa- mento por parte das Pemes co do polo ICO sobre o euribor obxecto de adecuar e reforzar a - FINALIDADE / OBXECTIVO: súa estrutura financeira: (0,9 se o préstamo está avala- Facilitar o acceso ó do por unha SGR). O apoio - Liña 1.-Programa de apoio ao financiamento por parte das será de 2,65 puntos para os circulante. Pemes co obxecto de adecuar concellos considerados loca- e reforzar a súa estrutura - Liña 2.-Programa de refinan- lización preferente (2,9 con financeira. ciamento de pasivos. aval SGR). PlAN DE fOMENTO EM- - Liña 3.-Programa de amplia- n LIÑA INTERNACIONALIZA- PRESARIAl 2008 DO INS- ción de capital social. CIÓN TITuTO DE CRÉDITO O prazo para a solicitude OfICIAl - Dirixido a Proxectos no exte- destas axudas remata o No Diario Oficial de Galicia rior de pemes galegas. 31/12/2009. Máis información do 19 de Novembro publicouse no Igape (902 300 903 ou 981 - Importe préstamos: 25.000 – un incremento do importe para 541 147) ou nos bancos e caixas 1,5 mill. De euros. as axudas ao apoio financieiro de aforros) ás Pemes de Galicia, dentro do - Axudas do IGAPE: Entre o n AXUDA IG162 – LIÑA 1- Plan de Fomento Empresarial 0,65% e o 0,9% en función PROGRAMA DE APOIO AO 2008 do Instituto de Crédito do aval da SGR. CIRCULANTE Oficial (ICO). A financiación n LIÑA CRECEMENTO terá o máximo apoio previsto - FINALIDADE / OBXECTIVO: polo IGAPE cando as inversións - Dirixido a Pemes con máis de Pólizas de crédito ou se realicen nalgún dos 262 con- 50 trabajadores. préstamo que se destinen cellos galegos considerados lo- ao financiamento do activo - Importe préstamos: 25.000 calización preferente. corrente. euros – 6 mill. De euros. O prazo para solicitar as axu- n AXUDA IG163 - LIÑA - Axudas do IGAPE: Entre o das remata o 22 de Febreiro de 2 - PROGRAMA DE 2009. 0,65% e o 2,9% en función REFINANCIAMENTO DE da localización e do aval da Máis información no Igape PASIVOS SGR. Tipos basados no ICO (902300903) ou nas entidades ou no Euribor + 0,75%. financieiras (bancos e caixas de - FINALIDADE / OBXECTIVO: aforros) Facilitar ás Pemes galegas a continúa » pag_14 13
 14. 14. 6 | fearmaga | axudas e subvencións | ········································· viene de » pag_13 “Liñas de apoio ao acceso e adecuación do financiamento das pequenas e medianas empresas (IGAPE)” n LIÑA EMPRENDEDORES: - Resto operaciones: 1% flat por cliente: El importe máximo de financiación será de 500.000 sobre el importe cancelado. - Dirigido a Emprendedores e euros por cliente y año, ya sea Directamente Tramitación: pemes creadas con posteriori- en una única operación o en en las oficinas de los principa- dade ao 1 de xaneiro de 2007 e varias. les Bancos, Cajas de Ahorros y con menos de 50 traballadores. Cajas Rurales establecidos en Tipo de interés: Tipo fijo medio - Importe préstamos: 25.000 – España. Las solicitudes son es- de los dos tipos siguientes: 200-000 euros. tudiadas, aprobadas y formali- - Fijo, Referencia ICO, más el - Axudas do IGAPE: Entre o zadas por bancos y cajas en las margen que se aplique. 0,65% e o 2,9% en función da condiciones indicadas. localización e do aval da SGR. - Fijo, Referencia Entidad de Compatibilidad de ayudas: Crédito, más el margen que Esta Línea puede estar sometida NOVEDADES DE lAS lÍ- se aplique. a la condición de “mínimis” de NEAS ICO 2009 la Unión Europea y es compati- Se podrá aplicar a la operación n LÍNEA ICO-LIQUIDEZ ble con las ayudas recibidas de las uno de los tres márgenes Comunidades Autónomas u otras siguientes: 1,50%, 2,00% ó Recursos disponibles: Esta Instituciones, debiendo respetar 2,50% línea pone a disposición de los los límites máximos en cuanto a autónomos y las Pymes 10.000 Comisiones: 0,40 % sobre el la acumulación de ayudas pública millones de euros, de los cuales importe dispuesto. establecidas por la UE. 5.000 millones son aportados Cancelación anticipada vo- por ICO y 5.000 millones son n MORATORIA PARA luntaria: Por acuerdo entre el aportados por las Entidades de PRÉSTAMOS DE LA LÍNEA Cliente y la Entidad de Crédito, Crédito. ICO-PYME se podrá realizar, en el momen- Vigencia: Hasta el 21 de Destinada a pequeñas y medianas to que las partes acuerden, la diciembre de 2009 o hasta empresas que estén pagando un cancelación anticipada, total o el consumo de los fondos crédito de la Línea ICO-PYME parcial, de la operación de prés- disponibles, si ése fuese anterior solicitado en 2006, 2007 y 2008. tamo/leasing, en las condiciones a la fecha indicada. Las empresas que se acojan a esta siguientes: Clientes: Autónomos y Pequeñas medida en 2009 solo tendrán que - Para operaciones que se y medianas empresas abonar los intereses, no tendrán encuentren dentro del que amortizar capital durante el Plazo de amortización: 3 años, ámbito de la Ley 41/2007, periodo de la moratoria. incluidos 6 meses de carencia de de regulación del mercado principal. hipotecario: 0,50% flat sobre Vigencia: Disponible a partir de el importe cancelado. enero de 2009 Importe máximo de financiación 14
 15. 15. 06 | fearmaga | axenda | ·················································································· “Feiras e Congresos” axenda Xaneiro Exhibición internacional sobre maquinaria, suministros y trabajo México Do 21 ao 24 Expromueble 2009 de la madera para la industria del www.promueble.com.mx mueble para el mercado de México y Centroamérica. Silleda-Pontevedra IV Certamen internacional de la Do 22 ao 25 CIMAG maquinaria de forraxe www.cimag.es Feira internacional de tecnoloxías e Do 27 ao 29 TERRATEC Leipzig - Alemania servizos medioambientais Don Benito (Badajoz) Do 28 ao 31 AGROEXPO Feira Internacional do Suroeste Ibérico www.feval.com Febreiro Pretende mostrar o último en Nueva Delhi (India) Do 12 ao 15 Delhiwood 2009 procesamento da madeira, www.delhi-wood.com maquinarias, accesorios e ferramentas Pordenone (Italia) Salón Bienal da tecnoloxía e Do 12 ao 15 SAMULEGNO 2009 maquinaria para o traballo da madeira www.samulegno.it Paris, Francia Salon internacional de maquinaria Do 22 ao 26 SIMA 2009 agricola en.simaonline.com Salón da madeira na construcción, Lyon (Francia) Do 25 ao 28 EUROBOIS 2009 da maquinaria para madeira y de www.eurobois.net compoñentes. Marzo / Abril Feira especializada na industria da Do 31 ao 3 Polonia DREMA 2009 maquinaria e ferramentas para a de Abril (www.drema.pl) madeira Maio Hannover Messe - Hannover Feira mundial para as industrias Do 18 ao 22 LIGNA 2009 (Alemania) forestal e madereira www.ligna.de Xuño Jönköping (Suecia) Bienal de maquinaria e de empresas Do 3 ao 6 ELMIA WOOD 2009 do sector forestal www.elmia.se/wood Tineo (Asturias) Do 18 ao 20 ASTURFORESTA Feira Forestal Internancional www.asturforesta.com 16

×