Fearmaga 27

718 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
718
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fearmaga 27

 1. 1. fearmaga27 boletíninformativo outubro 08 federaciónempresarialdeaserraderosyrematantesdemaderasdegalicia “Serradoiros da Bisbarra de Compostela” “Remata o prazo para a inscrición de establecementos e servizos biocidas” “Limitacións á importación de Madeira de Pino procedente de Portugal”
 2. 2. Boletín 27 Indice fearmaga Somos unha organización sectorial sen ánimo de lucro constituída en 1979 que agrupa a preto de n Federación 600 socios, entre empresas de explotación forestal e serradoiros, a través de: ß Asociación Provincial de la Industria de la 1ª Transformación de la Madera de A Coruña. ß Grupo Provincial de Rematantes y Aserraderos de Maderas de Pontevedra. “Serradoiros da Bisbarra de Compostela” |3| “Remata o prazo para a inscrición de ß Asociación Provincial de la Industria de la 1ª Transformación de la Madera de Lugo. establecementos e servizos biocidas” |4| ß Asociación Provincial Ourensá da Madeira. “Os axentes forestais reciben formación das ß Representamos, promocionamos e defendemos os intereses profesionais de rematantes e asociación do sector da madeira” |5| serradoiros galegos. Promovemos avances no sector n Noticias do Sector ß Promocion de Sistemas de certificación Forestal e do Grupo Galego de Cadea de Custodia. ß Estudios sobre a repercusión de novas normas (marcado CE, tratamentos de madeira…) “Limitaciones a la importación de Madera de ß Desenvolvemento de ferramientas informáticas de gestión. Pino procedente de Portugal” |6| “El Gobierno anuncia un Plan de Apoyo para el ß Fomento das novas tecnoloxías (tenda virtual, marketing online, teleformación…) Sector de la Madera y el Mueble” |8| Servizos ß Asistencia empresarial e técnica (tramitación de subvencións, asesoramento lexislativo…) n Certificación Implantación da Cadea de Custodia e Sistemas de mellora continua ß Xestión do Grupo Galego de Cadea de Custodia. “Varios” |10| ß Accións formativas e divulgativas: xornadas, seminarios… n Taboleiro de Anuncios ß Información actualizada: lexislación, avances tecnolóxicos, comercio… Obxectivos n Consultas ß Colaboración e coordinación coa Administración, centros tecnolóxicos e outras organizacións co obxectivos de dar forma a un entorno favorable para o desenvolvemento da actividade forestal. ß Fomentar e promocionar os nosos produtos para a consolidación da Industria Forestal “Uso del gasóleo B en la maquinaria forestal” Galega. |12 | ß Formar e informar ó sector fronte ós novos retos medioambientais. n Axudas “Subvención para a adquisición de ordenadores persoais para traballadores autónomos” |12| n Prevención R. Laborais “A lei de Prevención de Riscos Laborais e o empresario” |13| n Axenda “Feiras e Congresos” |16| boletínfearmagainformativo de la Federación Empresarial de Aserraderos y Rematantes de Maderas de Galicia. | Edita:FEARMAGA | Federación Empresarial de Aserraderos y Rematantes de Maderas de Galicia. Vía Pasteur 43 · 2º, Despacho 19 Polígono del Tambre 15890 Santiago de Compostela (A Coruña) Teléfono: 981 568 390 Fax: 981 568 392 http://www.maderasdegalicia.com | Presidente de FEARMAGA: Antonio Rodríguez Freire | Vicepresidentes: Benito García Sánchez, Jesús Baquero Moreira | Coordinador: Iago Duro | Documentación: Ana Oróns / I a g o Duro | Yolanda Segade | Dolores Martínez | Yésica Pazos | Jose Ángel González Ríos | Diseño y maquetación: a ref. erencia, S.L. edif. dolmen 6, bajo derecha 15883 Cacheiras · Teo (A Coruña) Tel.: 981 554 232 · Fax: 981 806 705 · http:// www.a-ref.com | 2
 3. 3. 01 federación “Serradoiros da Bisbarra de Compostela” a obtención, transformación e transporte da madeira, dando forma, ao mesmo tempo, nunha estreita relación natural e económica, ao paisaxe do que se nutre. A materia prima, a madeira, o seu acopio e a reutilización dos seus residuos(cortiza como combustible, follas de serra para valados e armado de muros...) crea un universo singular, característico desta industria, que remite ao papel activo e positivo do ser humano como axente xerador de paisaxes. n A Delegación de Santiago A relación que establecen coa contorna natural é consecuencia do COAG (Colexio Oficial Por outra banda, esta industria directa dos procesos de de Arquitectos de Galicia) foi motor económico para moitas transformación do produto escolleu un grupo de zonas de Galicia, pola abundancia e da relación co medio que o serradoiros da comarca de e calidade da materia prima. sostén. Ofrécennos unha forma Santiago de Compostela, Estes edificios e a súa relación de comprender o territorio, que para celebrar o Día íntima coa materia prima que os supera tanto visións nostálxicas Mundial da Arquitectura. orixinou, son un exemplo idóneo e superficiais da natureza para construír a arquitectura do O motivo é a súa n como as baseadas no dominio noso tempo, a arquitectura dun consideración como indiscriminado do home sobre futuro mellor. exemplos de arquitectura el/seu mundo. popular de uso industrial, Fonte: Colexio Oficial de Arquitectos de A súa implantación, cércana ás vistos cunha mirada Galicia materias primas, contemporánea: a súa apoiándose falta de pretensións en accidentes estéticas mantivo esta xeográficos e vías arquitectura allea aos seus de distribución, prexuízos e formalismos, permite un ao mesmo tempo, que se a p r ov e i t a m e n t o cingue tan estritamente eficiente dos recursos ás necesidades do seu dispoñibles (zonas uso e á contorna, que en pendente, agora resulta, ademais de correntes fluviais, atractiva, unha auténtica mareas,etc.) para lección de futuro. 3
 4. 4. 1 | fearmaga | federación | ···································································· “En decembro remata o prazo para a inscrición no rexistro oficial de establecementos e servizos biocidas” n Os serradoiros que dispoñan de instalacións de tratamento da madeira contra o azulado ou tratamento con autoclave teñen que inscribirse no citado Rexistro antes do 6 de Decembro. O 6 de Xuño publicouse no Diario Oficial de Galicia a Orde pola que se crea o Rexistro Oficial de establecementos e servizos biocidas, no cal se terán que inscribir todas as empresas que traballen con estos produtos, dende os fabricantes ata as instalacións de tratamento, entre elas os de pequeno productor de é presentar unha instancia serradoiros con tratamento residuos perigosos, segundo na Consellería de Sanidade, antiazulado e con tratamento corresponda, ante a Consellería entregando unha fotocopia do con autoclave da madeira. O de Medio Ambiente. carné vello, fotocopia do DNI e prazo para a inscrición remata o 2 fotografía tamaño carné. - Memoria técnica descritiva. 6 de Decembro de 2008. “Os técnicos da Federación - Planos das instalacións. Para esta inscrición será nece- poden axudar á súa empresa a sario presentar na Consellería CÓMPRE REALIZAR realizar estes trámites” de Sanidade, entre outra TAMÉN A VALIDACIÓN documentación: DOS CARNÉS DE - Relación do persoal encargado APLICADOR/ da actividade e acreditación MANIPULADOR de que tanto o responsable ANTIGOS técnico como o persoal A Orde tamén recolle manipulador/aplicador de para o Sector da madeira produtos biocidas pósue a a validación dos carnés de capacitación necesaria, é aplicadores/manipuladores de dicir, os carnés de aplicador/ produtos fitosanitarios para o manipulador avanzado e sector da madeira, os cales básico, segundo corresponda. foron expedidos hai uns anos, - Licencia municipal da polos correspondentes carnés actividade a desenvolver. de aplicador/manipulador de biocidas actualizados á - Autorización para a pro- lexislación actual. dución de residuos perigosos ou, xeralmente, notificación O único que hai que facer 4
 5. 5. ···································································· | fearmaga | federación| “Os axentes forestais reciben formación das asociación do sector da madeira” n A Dirección Xeral de industria da madeira, (FEARMAGA) estivo como sobre os produtos da Montes e Industrias ponente a Secretaria Xeral, madeira demandados Forestais organizou Ana Oróns, que lle amosou polo mercado e a función ao longo do mes de aos asistentes as actividades dos montes de Galicia Outubro “Accións da Federación, así como respecto deste cometido. de formación sobre información sobre as empresas tecnoloxía e industria n Asimesmo tentouse que da madeira” dirixidas que a conforman, serradoiros adquirisen coñecementos ao persoal técnico da e rematantes. Tamén se básicos sobre os distintos Administración, en usos madeira, propiedades organizaron visitas a instalacións especial aos Axentes fundamentais, procesado, de empresas asociadas, para ver Forestais, e impartidas aplicacións..., é dicir, en directo as actividades da polas asociacións do “cultura técnica da sector da madeira industria da madeira. madeira”. (Fearmaga, Monte As accións impartíronse por Industria e Cluster), coa Por parte da Federación de provincias nas datas e lugares finalidade de aportarlle Serradoiros e Rematantes información sobre a de Madeira de Galicia que se indican no cadro: A Coruña 24 e 25 de Setembro 2008 Ourense 1 de Outubro 2008 Pontevedra 6 e 7 de Outubro 2008 Lugo 15 de Outubro 2008 5
 6. 6. 02 | fearmaga | noticias do sector | ··································································· noticias do sector “Limitaciones a la importación de Madera de Pino procedente de Portugal” n Estas medidas son que adquieran partidas o o totalmente de pino; corteza, lotes de madera, productos astillas, partículas, desperdicios, necesarias para evitar la o subproductos de pino en serrín, cajones, jaulas, propagación a Galicia de Portugal, y procedan a su tambores de embalaje, paletas, una especie de nematodo plataformas para carga, maderos venta total o parcialmente, que ataca a la madera de deberán inscribirse en de estibar, separadores , vigas, pino, y que está presente el “Registro Oficial de contenedores, tabla, tablilla.... en los pinares de Portugal. Productores, Comerciantes deberá obligatoriamente ir e Importadores Vegetales”, acompañada de pasaporte En base de la Decisión de la dependiente de Servicio de fitosanitario emitido por el Comisión de 27 de junio de Sanidad Vegetal de la Xunta proveedor, después de someter 2008 relativa a las medidas de Galicia, con el fin de poder la madera a un tratamiento de protección provisionales emitir pasaporte fitosanitario térmico adecuado que garantice adoptadas por la Comisión español; que está libre de NMP (mínimo los sub-lotes Europea contra la propagación 56 ºC durante 30 minutos), o deberán ir acompañados en del nematodo de la madera de la correspondiente marca de el momento de la venta por de pino en Portugal, la conformidad de la Nimf-15. el pasaporte fitosanitario administración autonómica portugués y español. gallega, realizará en los próximos En las inspecciones a realizar por meses inspecciones y controles ENFERMEDAD DEL las autoridades públicas gallegas en aserraderos, almacenes y NEMATODO DEL PINO se exigirá: camiones de transporte de ¿QUE ES EL NEMATODO - Transporte de madera por madera con el fin de comprobar DEL PINO? carretera: todo vehículo el cumplimiento de las medidas que transporte madera, El Nematodo de la establecidas. productos o subproductos madera del Pino (NMP), Toda la madera, producto o deberá denominado científicamente obligatoriamente subproducto procedente de llevar la guía de transporte (Bursaphelenchus xylophilus), Portugal y obtenidos parcial pertenece a la clase de los (carta de porte); si el Nematodos o gusanos origen es Portugal deberá además llevar el pasaporte cilíndricos, mide menos de 1,5 fitosanitario. mm de longitud, por lo que no es posible su detección a primera - Aserraderos: toda madera, vista, siendo considerado uno productos o subproductos, de los organismos patógenos deberán tener acreditada más peligrosos para las coníferas documentalmente su a nivel mundial, pues es el procedencia; si el origen de agente causal de la dolencia alguna partida es portugués, de la marchitez de los pinos, ésta estará físicamente originando la muerte de los separada en el parque o árboles afectados. almacén, antes de la entrada A los daños ecológicos y en las líneas de producción. económicos de la muerte del - Importadores, almacenistas, arbolado, hay que sumar las aserraderos: todas las empresas restricciones al comercio y los 6
 7. 7. ··································································· | fearmaga | noticias do sector | altos costes de comercialización Ataca principalmente coníferas ¿COMO SE DISTRIBUYE EN NMP DE UN ÁRBOL A OTRO? de la madera en las zonas donde el del genero Pinus (pinos). nematodo está presente, debido En Portugal fue encontrado Necesita ser transportado por a las medidas de cuarentena. únicamente en pino bravo (P. un insecto, que se alimente de pinaster), aunque ataca también la corteza del árbol y en ese Su aspecto general, visto al a P. sylvestris y P. nigra. El Pinus momento se realiza la transmisión microscopio, es el de un gusano radiata, parece ser más resistente del NMP en árboles saludables. de cuerpo alargado y terminado a la enfermedad. Concretamente, los vectores en punta, llamada estilete, que son coleópteros cerambícidos SÍNTOMAS Y DAÑOS DE LA utiliza para perforar las células de del Género Monochamus, los ENFERMEDAD los árboles de las que se alimenta. cuales se desarrollan en coníferas El nematodo hiberna en la DISTRIBUCIÓN enfermas o recién apeadas. madera de los árboles ya GEOGRÁFICA DEL NMP? La dispersión del NMP puede infectados. En primavera, los El NMP es originario de ser efectuada por el transporte gusanos se introducen en los America del Norte. Se encuentra internacional de madera no insectos vectores, que los llevarán ampliamente distribuido por tratada que se realiza en todo a los árboles sanos, migrando a Canadá, México y E.E.U.U. el mundo. los canales resiníferos, donde se La actividad humana provocó alimentan. Por esto los árboles IMPORTANCIA DE su introducción accidental CONTROLAR EL afectados presentan disminución en varios países del extremo NEMATODO del flujo de resina a partir de Oriente (Japón, China, Corea, unas semanas del inicio de la - Pérdida de masas forestales. Taiwán). En Europa ha sido infección. El proceso continua - Limitación a la venta de detectado en algunos paises en con la decoloración de la copa madera. material de importación, hasta y/o desecación y marchitez de las que en 1999 fue detectado agujas, síntomas que aparecen a en Portugal en varias masas partir de la mitad del Verano, de pino, lo que ha llevado, en hasta el Invierno, muriendo último término, a la toma de los árboles muy rapidamente. medidas preventivas para evitar El pino muere de 1 a 3 meses su propagación por parte de la despuén de la infección, Unión Europea. aunque puede aguantar hasta la ¿QUE ÁRBOLES SON Vector del NMP: Monochamus primavera del siguiente año. ATACADOS POR EL NMP? galloprovincialis 7
 8. 8. 2 | fearmaga | noticias do sector | ······························································ “El Gobierno anuncia un Plan de Apoyo para el Sector de la Madera y el Mueble” n Los representantes ante las prácticas de competencia importante para que este sector se desleal de países emergentes mantenga como uno de los motores empresariales le trasladan con “la introducción en frontera de la economía española”. española” a la vicepresidenta los de los controles de calidad que se problemas coyunturales El Plan contemplará incentivos precisen”. y estructurales que está fiscales y De la Vega subrayó atravesando el sector Por su parte, el presidente de la reducción al 7% del IVA en FEDERMUEBLE, Alfredo los trabajos de carpintería en La vicepresidenta del Gobierno Roé, que compareció con la las reformas de las viviendas. Mª Teresa Fernández de la Vega vicepresidenta ante los medios También la vicepresidenta anunció el pasado 16 de julio de comunicación, destacó que se refirió al apoyo desde el “el objetivo común de poner en la reunión ha sido “una puesta Ministerio de Industria de marcha un Plan de Apoyo para el en común para concretar lo que promoción de la imagen y las sector de la Madera y el Mueble”. tenemos que hacer en un momento ventajas de la Madera, que De la Vega destacó que “este Plan como el actual”. CONFEMADERA realiza a se lleva tiempo trabajando” y, través de los Proyectos Vivir con Roé manifestó que los por tanto, será fruto del diálogo Madera, Construir con Madera problemas del sector no son con los empresarios. El objetivo y Transportar con Madera. En sólo coyunturales sino de fundamental, según enumeró estos tres proyectos el Ministerio debilidad estructural por lo la vicepresidenta, es garantizar ha invertido, entre 2006-2008, que el Plan “intenta llegar la competitividad del sector, un total de 1’5 millones de hasta la estructura organizativa impulsar la innovación, aumentar euros, aseguró la vicepresidenta. de las empresas, reducir la la formación cualificada, Además dentro del Plan se incluye vulnerabilidad y fortalecer la defender el empleo y aplicar la problemática estructural del capacidad competitiva”. controles contra la competencia sector, donde hay que destacar la desleal de terceros países. Roé declaró que “estamos en un necesidad de búsqueda de apoyos momento complicado, pero es un La reunión con la vicepresidenta para aumentar el tamaño de las momento más” y que “hace falta tuvo lugar en Valencia, con el empresas, mejorar los canales que todo el mundo recupere la objetivo de estudiar la situación de distribución del sector de la confianza, tenemos que trabajar de este sector industrial madera y el mueble, potenciar las todos juntos para salir adelante”. integrado por 40.000 empresas labores de internacionalización y 250.000 trabajadores a nivel y el apoyo a los cluster locales, Fuente: CONFEMADERA nacional. A ella asistieron entre otros. empresarios destacados del El Plan de Apoyo también Nota: Las distintas líneas de los sector así como los presidentes abordará medidas específicas préstamos del convenio ICO – de las patronales, y Francesc de laborales dirigidas al reciclaje IGAPE siguen vigentes: Paula Pons, Secretario General profesional, el incremento de la de CONFEMADERA y - Línea ICO PYME formación, el mantenimiento FEDERMUEBLE. del empleo y la protección de - Línea ICO INTERNACIO- Tras concluir la reunión, la los trabajadores de mayor edad. NALIZACIÓN vicepresidenta De la Vega destacó Asimismo, De la Vega también - Línea ICO CRECIMIENTO el clima de colaboración para incidió medidas de control - LÍNEA ICO EMPRENDE- dar impulso al Plan de Apoyo, de calidad para defender los DORES que definió como “un paso muy productos de madera y mueble 8
 9. 9. 03 | fearmaga | certificación forestal | ················································· certificación forestal XORNADAS GALEGAS montes, os dereitos e obrigas dos Nas intervencións, púxose DE XESTIÓN FORESTAL adscritos, as auditorías... de manifesto que a garantía SUSTENTAbLE E dunha xestión forestal sostible A Entidade Solicitante ten CERTIFICACIÓN é responsabilidade de todo o programado 24 seminarios sector: desde os xestores ata as FORESTAL PEFC técnicos en diferentes localidades industrias de primeira ou segunda das catro provincias galegas. A Asociación Galega Promotora transformación, os almacenistas, da Certificación Forestal (PEFC A REhAbILITACIÓN os importadores de produtos Galicia), organiza cinco Xornadas DO EDIFICIO DA forestais ou o consumidor. de Xestión Forestal Sustentable e UNIVERSIDADE DE A certificación forestal PEFC é Certificación Forestal PEFC, co bURGOS UTILIZA un proceso voluntario polo cal obxectivo principal de dar a coñecer MADEIRA CERTIFICADA un organismo independente a importancia e oportunidades PEFC verifica, a través de auditorías, que ofrece a certificación forestal As obras de rehabilitación que se está levando a cabo unha como instrumento para acadar o do hospital da Concepción, xestión forestal sostible en todas desenvolvemento sustentable dos dependencias actualmente da as etapas do proceso da madeira e nosos montes. Universidade de Burgos, serán ao dos produtos forestais. Nas Xornadas abordaranse os 100% certificadas por PEFC. Estes certificados proporcionan conceptos de sustentabilidade Ademais de utilizar madeira unha serie de vantaxes e beneficios do monte e a certificación certificada, as empresas que están para todos, entre os que figuran forestal desde variados enfoques. executando a reforma tamén a promoción, conservación e A asistencia a estas Xornadas buscan obter o certificado, o que mellora das masas forestais, e de diversos invitados ligados permita que todo o edificio se a mellora da competitividade. ao medio forestal, garante un convirta en PEFC. Garantizando Ademais, coa agrupación que interesante intercambio de que a madeira é legal, que se facilita a ordenación abarátanse opinións e experiencias. coñece toda a súa trazabilidade, os custos de implantación. quen a trae, quen a manufactura SEMINARIOS TÉCNICOS: O CCGA PREPáRASE e quen a coloca. A CERTIFICACIÓN PARA A AUDITORíA FORESTAL PEFC EN GALICIA CONTA CON EXTERNA ANUAL GALICIA 115.616 hECTáREAS DE O Grupo Galego de Cadea de MONTE CERTIFICADAS A Entidade Galega Solicitante da Custodia (CCGA) está composto E LIDERARá EN bREVE O Certificación Forestal Rexional actualmente por 33 empresas RANkING ESTATAL PEFC, organiza tamén unha galegas de serrado e de explotación serie de seminarios técnicos sobre forestal certificadas no Sistema Galicia conta na actualidade con a Certificación Forestal PEFC en PEFC de Cadea de Custodia, o 115.615 hectáreas de monte Galicia, co obxectivo principal de dar que garante a trazabilidade da certificadas, situándose como a coñecer a importancia e oportunida- madeira certificada ao longo da unha das primeiras comunidades des que ofrece a certificación forestal cadea industrial. Esta entidade do Estado en superficie forestal como instrumento para acadar o realizará no mes de Outubro certificada. De feito, segundo desenvolvemento sustentable dos a Auditoría Externa Anual os expertos que participaron na nosos montes. por medio dunha entidade xornada de conferencias sobre certificadora independente, como Os Seminarios consistirán, por o tema, que se desenvolveu en requisito para o mantemento do tanto, en sesións informativas Santiago de Compostela, “Galicia certificado en grupo de Cadea de sobre a certificación, as vantaxes, liderará nun curto espazo de tempo o procedemento para certificar os Custodia polo sistema PEFC. a certificación forestal española”. 10
 10. 10. 04 ····························································· | fearmaga | taboleiro de anuncios | taboleiro de anuncios VÉNDESE EXCAVADORA DE CADEAS : ce se de ac ti vidade Ur xe ve nder po r Marca KOMATSU, MODELO et a t 4 eixos co n ta rx - Cam ión Re naul us o prop io. PC210N LC-8 CON CABEZA de tran sp orte s de PROCESADORA LOGSET 7X n mot or Di te r. - Grúa Guer ra co Ano 2006 en to. - En bo fu nc ion am Excelente estado Prezo: 20.000 € Prezo a consulta r o 608 98 70 80 Co nt ac to: Edua rd Contact o: Jorge Fernández Tlfn. 988 286 097 madera sruben@madera sruben.c om VÉNDESE TR ACTOR CON GRÚA E R EMOLQUE To da a in fo rm ac ión Un só do no. En de pe rf ec to es ta m aq ui na ri a do de us o e m an te m en en to. ve nd a, suba st as públ ic In te re sado s ch as e pr iv ad as am ar ao s te léf on os: 982 31 02 55 de m adei ra e ve nd / 626 93 98 / a de m adei ra 94 de pa rt ic ul ares , en Áréa de As oc iado s: w w w.m aderas de ga lic ia .c om * Se está interesado en anunciar algun produto chame ao 981 568390 ou envíe un correo electrónico a informacion@maderasdegalicia.com. Gratuito para socios. 11
 11. 11. 05 | fearmaga | consultas | ························································ consultas “Uso del gasóleo B en la maquinaria forestal” lo faculte para la realización Con las tres condiciones queda Se permite la utilización de de las labores silvícolas de demostrado que el traslado de gasóleo bonificado tipo B explotación forestal. En el la madera, desde el monte al (gasóleo B) en el transporte de caso de los rematantes se trata cargadero, se efectúa con un troncos desde el monte en el del 617.3 ó el 912 y en del tractor y remolque propiedad que se corta hasta el cargadero de los aserradores el 461.1 o del empresario, y por cuenta de madera siempre que se haga 461.2. Esto se acredita con la propia, y que es una actividad con tractores y maquinaria presentación del documento del ámbito de la silvicultura, agrícola en los términos y de calificación empresarial. y por tanto utiliza de forma condiciones siguientes: adecuada el gasóleo B. - La maquinaria que realiza las - La madera transportada debe actividades de explotación proceder de un monte en el que En estos casos, el gasóleo B está forestal debe figurar bajo la los árboles fuesen adquiridos autorizado independientemente titularidad de la empresa que por la misma empresa que de que el tractor forestal esté hace la explotación. hace la saca. Esto se demuestra inscrito como tractor agrícola - La empresa debe figurar de con la notificación o licencia o como tractor de obras y alta en un epígrafe de IAE que de corta. servicios. 06 “Subvención para a adquisición de ordenadores persoais para traballadores axudas autónomos” ferramentas ofimáticas de A Consellaría de Innovación conta propia dados de alta no sofware libre de xeito gratuíto, e Industria abriu o prazo de réxime especial de autónomos. con independencia de que presentación de solicitudes Para a obtención da axuda, os dispoñan doutras aplicacións para que os traballadores traballadores deberán mercar o de pago que poidan interesar ao autónomos poidan tramitar equipamento nalgunha das 32 traballador. as axudas para a compra de entidades colaboradoras que ordenadores persoais a través recolle do devandito DOG das entidades colaboradoras A tramitación das axudas é coa Consellaría, cuxo listado integramente telemática. O se publicou no DOG de 8 de traballador só ten que presentar outubro de 2008. o DNI e o último recibo da A axuda á adquisición de Seguridade Social nalgunha ordenadores pode acadar o das entidades colaboradoras e 45% do importe do ordenador, aboar o importe da factura xa ata un máximo de 350 euros. O descontada a subvención. investimento total que orza esta Os equipos informáticos que liña de axudas é de 1,66 millóns adquiran os traballadores de euros, que poderá beneficiar autónomos contan con uns 5.000 traballadores por 12
 12. 12. 07 ······················································ | fearmaga |prevención de riscos laborais | prevención de riscos laborais “A lei de Prevención de Riscos Laborais e o empresario” fundamentado en: de riscos laborais: - Protexer aos seus empregados - O fomento dunha cultura fronte aos riscos laborais, preventiva auténtica polo tanto, débese coñecer e analizar previamente todos os - A efectiva integración da casos nos que un traballador prevención de riscos no pode sufrir danos. sistema de xestión das empresas - Debe proporcionar os equipos de protección necesarios que - O desenvolvemento dunha garantan a seguridade dos actividade permanente seus traballadores, así como de seguemento, co fin de velar polo seu uso efectivo perfeccionar de maneira Dende 1996, data na que entrou contínua as tarefas de en vigor a Lei de Prevención de - Informar, consultar e lograr identificación, avaliación e Riscos Laborais, que obriga a que os traballadores participen control dos riscos. todas as empresas a cumprir nos temas que afecten á súa coas súas responsabilidades en saúde e seguridade; débese ObRIGAS DO materia de prevención de riscos informar aos empregados EMPRESARIO laborais. dos riscos que existen na EN MATERIA DE actividade diaria, así como as Máis tarde, esta lei foi PREVENCIÓN medidas efectivas para a súa reformada coa aprobación da lei protección. O empresario ten as seguintes 54/2003, onde se aposta por un obrigas en materia de prevención modelo de xestión preventiva continúa » pag_14 13
 13. 13. 7 | fearmaga | prevención de riscos laborais | ······························· viene de » pag_13 “A lei de Prevención de Riscos Laborais e o empresario” asesorías xurídicas. - Garantir que cada traballador - Elaborar e conservar unha serie reciba unha formación de informes que a autoridade - Custos de formación suficiente e adecuada en laboral pode pedir en calquera durante a aprendizaxe dos materia de prevención; todo momento, en caso dunha traballores que sustitúen aos traballador ten dereito a estar inspección. traballadores de baixa. informado sobre os riscos do CUSTOS DE NON seu posto de traballo. - Dificultades para contratar PREVIR (ACCIDENTES substitutos dos traballadores E ENFERMIDADES - Analizar as posibles situacións lesionados. PROFESIONAIS) de emerxencia e adoptar as medidas necesarias; Custos indirectos Custos directos todas as empresas, independentemente do - Incremento do custe de - Perdas de equipamento. seu tamaño e sector, están pólizas de seguros de - Perdas materiais. obrigadas a ter un plan de accidentes e enfermidades emerxencia. profesionais. - Perdas de tempo. - Vixiar periódicamente o - Indemnizacións por - Perdas produtivas. estado de saúde dos seus accidentes ou enfermidades traballadores; os traballadores profesionais. - Perdas de mercado. teñen dereito ao control e - Gastos en avogados e vixiancia da súa saúde. - Perda de competitividade. Informe no que se recopilan os riscos identificados e EVALUACIÓN DE RISCOS E PLAN DE PREVENCIÓN as medidas preventivas. Informe no que se recollen os controis relacionados RESULTADOS DOS CONTROIS PERIÓDICOS DAS CONDICIÓNS coa limpeza do lugar de traballo, iluminación, ruido, DE TRABALLO etc Informe que lle remite a entidade que realiza os recoñecementos médicos do empresario indicando CONTROIS DO ESTADO DE SAÚDE DOS TRABALLADORES os traballadores que son aptos ou non aptos para cada posto de traballo RELACION DE ACCIDENTES DE TRABALLO E ENFERMIDADES Rexistro dos accidentes e enfermidades profesionais PROFESIONAIS ocorridas na empresa 14
 14. 14. 08 | fearmaga | axenda | ·················································································· axenda “Feiras e Congresos” Novembro Bilbao Feira do desenvolvemento Do 4 ao 7 Geo2 sostible www.bilbaoexhibitioncentre.com Feira Internacional de Proveedores para á Industria Bos Aires-Arxentina Do 5 ao 7 Expovetas Madeireira, Fabricantes www.expovetas.com de Mobles, arquitectura e Decoración Cerdido-A Coruña 7 galicia@pefc.es A certificación forestal PEFC Seminarios técnicos en Galicia O Valadouro-Lugo 14 Porriño-Pontevedra galicia@pefc.es Congreso Internacional sobre Uruguay Do 19 ao 21 Focus on forest engineering o desenvolvemento do sector www.forestengineering.com.uy forestal Santiago de Compostela I Congreso Internacional de Do 19 ao 22 http:// valorizaciön integral del monte congresovalorizaciondomonte.com Silleda- Pontevedra Feira Internacional Semana XXXI Feira Internacional Do 19 ao 23 Verde de Galicia Semana Verde de Galicia www.semanaverde.es Foro de discusión sobre I Congreso Internacional a responsabilidade social 27 e 28 da PRL e Responsabilidade empresarial, baixo o concepto Santiago de Compostela Empresarial na Peme da xestión integrada da prevención de riscos laborais Decembro Madrid Noveno Congreso Nacional do Medio Do 1 ao 5 Conama9 Ambiente www.conama.org Paris, Francia Do 2 ao 5 Pollutec Feira Internacional do Medio Ambiente www.pollutec.com 16

×