Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Forbrugerombudsmanden: Grænseoverskridende markedsføring

757 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Forbrugerombudsmanden: Grænseoverskridende markedsføring

  1. 1. Konference 26. januar 2012 FDIHGrænseoverskridende markedsføring Henrik Øe Forbrugerombudsmand
  2. 2. Grænseoverskridende markedsføring – Markedsføringslovens virkningsprincip. – ”Afsenderlandsprincippet” i e-handelsloven (e- handelsdirektivet). – ”Afsenderlandsprincippet” omfatter kun offentligretlige regler og ikke international privatret. – Betydning af EU-domstolens dom i sagerne C-509/09 og C-161/10.Emnerubrik
  3. 3. Grænseoverskridende markedsføring – Betydningen af Rom I–forordningen og Rom- konventionen af 1980. – Forbrugerombudsmandens kompetence. – CPC-forordningen (forordning nr. 2006/2004/EF ). – Forhåndsbesked af 19.01.09 om overholdelse af god markedsføringsskik ved net-salg i andre EU-lande. – Udfordringen ved afsenderlandsprincippet og minimumsdirektivet. – Betydningen af det nye forbrugerrettighedsdirektiv.Emnerubrik

×