Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació assamblea

5,350 views

Published on

(Liquidació temporada 2014/15 i pressupost temporada 2015/16)

Published in: Sports
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Presentació assamblea

 1. 1. Liquidació temporada 2014/15 i pressupost temporada 2015/16 Àrea Econòmica 22 octubre 2015
 2. 2. 1) LIQUIDACIÓ EXERCICI ECONÒMIC 2014/15
 3. 3. Milions € Resultat 2014/15 vs. 2013/14 Real 13/14 Real 14/15 Ingressos d’explotació 530 608 Despeses d’explotació -472 -581 Resultat d’explotació 58 27 Ingressos i despeses financeres -3 -9 Resultat net 55 18 Resultat després d’impostos 41 15 EBITDA (resultat d’explotació + amortitzacions) 134 105 3
 4. 4. 53 53 169 225 415 473 495 490 161 163 128 14919 18 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 608 -5% +16% 1% 33% 0% Socis Estadi Mèdia Màrqueting Traspassos i altres 530 Milions € +58 +22 +78 (+15%) -5 +40 4 Evolució ingressos últims 6 exercicis 8% CAGR
 5. 5. 53 53 169 225 161 163 128 14919 18 13/14 14/15 Màrqueting +56M€ (+33%) Traspassos i altres +0M€ (+0%) Milions € Desviacions ingressos 2014/15 vs. 2013/14 608 530 +78 (+15%) Estadi +21M€ (+16%) Mèdia +2M€ (+1%) Socis -1M€ (-5%) 4% 24% 30% 32% 25% 10 % 3% 27% 37% 9% 5 Disminució base de socis per efecte regularització del Cens Rondes finals de la UCL (1/2 + Final + Campió) Participació i organització a la Final de la Copa del Rei Efecte negatiu de no disputar Supercopa d’Espanya Increment d’ingressos Tour Estadi i hospitality Ingressos de Mèdia es mantenen estables Bonus títols patrocinadors Ingrés UEFA per participació rondes finals (1/2 + Final + Campió) Nous acords amb Telefónica i Beko + millores Audi, Damm i LaCaixa Venda Cesc i Thiago 13/14 vs. venda d’Alexis i Deulofeu 2014/15
 6. 6. 35 25 86 101 487 473 441 443 32 36 65 67 254 352 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 472 +39% Salaris esportius Amortitz. jugadors Salaris no esportius Despeses gestió Altres Milions € -14 -32 +29 +2% +13% +18% -28% +2 581+109 (+23%) 6 Evolució despeses últims 6 exercicis 4% CAGR
 7. 7. 35 25 86 101 32 36 65 67 254 352 13/14 14/15 Milions € Desviacions despeses 2014/15 vs. 2013/14 581 472 +109 (+23%) Amortitzacions +2M€ (+2%) Salaris no esportius +4M€ (+13%) Despeses de gestió +15M€ (+18%) Salaris esportius +98M€ (+39%) Altres -10M€ (-28%) 54% 14% 7% 18% 4% 17% 6% 11% 61% 7% 7 Increment variables consecució triplet Indemnització finalització contracte Renovacions jugadors Altes: Bravo, Suárez, Vidal, Vermaelen Baixes: Alexis, Deulofeu Renovacions: Busquets, Alba, Alves, Pedro, Sergi Roberto Amortització més gran per noves adquisicions de jugadors Costos de reestructuració, salari fix i variables per títols per conveni Despeses finals Copa i Champions (celebracions, entrades, RRPP) Increment despeses de professionals lliures (jurídics, intermediaris comercials i externalitzacions de serveis) Menys provisió de riscos en litigis i disminució de pèrdues per traspassos
 8. 8. 252 306 301 298 305 319 419 367 399 452 485 489 490 576 69% 77% 67% 61% 62% 65% 73% 0 % 150 % 0 100 200 300 400 500 600 700 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Indicador màxim de seguretat Indicador òptim Massa salarial esportiva (futbol + seccions) sobre els ingressos Ingressos sense traspassos ni alienacions d’immobilitzat Cost dels salaris i amortitzacions futbol + seccions 100% 70% 55% Copa d'Europa Lliga Lliga Copa del Rei Lliga Milions € Copa d'Europa Lliga Copa del Rei Copa d'Europa Lliga Copa del Rei 8 Evolució de la massa salarial esportiva (Salari + Amortitz.) | Total Club
 9. 9. Copa d'Europa Lliga Copa del Rei 222 268 257 261 270 281 380 367 399 452 485 489 490 576 60% 67% 57% 54% 55% 57% 66% 0 % 150 % 0 100 200 300 400 500 600 700 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Indicador màxim de seguretat Indicador òptim Massa salarial esportiva sobre els ingressos Ingressos sense traspassos ni alienacions d’immobilitzat Cost dels salaris i amortitzacions futbol 100% 70% 55% Milions € Copa d'Europa Lliga Lliga Copa del Rei Lliga Copa d'Europa Lliga Copa del Rei 9 Evolució de la massa salarial esportiva | Total Futbol (professional i base)
 10. 10. 431 365 335 331 287 328 8 66 126 118 134 105 53,9 5,5 2,7 2,8 1,9 3,2 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Deute Net EBITDA Deute/Ebitda (*) (*) Per al càlcul de la ràtio d’equilibri patrimonial (art. 67è dels Estatuts), l’Ebitda s’ajusta amb la variació de provisions, passant el 2014/15 de 105M€ a 101M€ i el 2013/14 de 134M€ a 152M€ 10 >2,75 Estatuts Evolució del Deute Net, Ebitda i Deute Net / Ebitda
 11. 11. Milions € Evolució del deute 2014/15 vs. 2013/14 328 -105 8 7 -39 DEUTE 2013/14 DESINVERSIONS EBITDA FINANCERS DEUTE 2014/15 IMPOST 11 Increment Deute Net: +41M€ 154 16 INVERSIONS PATRIMONIALS INVERSIONS JUGADORS 287
 12. 12. Milions € 174 246 267 299 334 385 415 473 495 490 530 608 1,5 37 33 7 11 7 -80 -9 49 32 41 15 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 12 128 M€ Evolució de resultats després d’impostos
 13. 13. Localització mundial patrocinadors (agost 2015)
 14. 14. 1. Ingressos més alts de la història del Club 608 M 2. Beneficis acumulats des del 2010 128 M 3. Des de l’inici del mandat s’ha reduït el deute net en: 103 M 4. Esforç comercial i de màrqueting sense precedents, que representa una diferència de facturació 2015 vs. 2010 89 M 5. 5 anys consecutius amb auditories netes, sense cap excepció 6. Fons propis Negatius (30/06/10) - 62 M Positius (30/06/15) 66 M 7. Deute Net / EBITDA >2,75 (art. 67 Estatuts) Conclusions i balanç exercici 2014/15 14 Art. 67 Estatuts -> 2 requeriments: 1) Resultat >0 2) Ràtio Deute Net / Ebitda > 2,75 (2014/15)
 15. 15. Pressupost 2015/16
 16. 16. Milions € Real 14/15 Ppt. 15/16 Ingressos d’explotació 608 633 Despeses d’explotació -581 -599 Resultat d’explotació 27 34 Ingressos i despeses financeres -9 -7 Resultat net 18 27 Resultat després d’impostos 15 20 EBITDA (resultat d’explotació + amortitzacions) 105 120 16 Resultat 2014/15 i Pressupost 2015/16
 17. 17. 53 51 225 250 163 168 149 146 18 18 14/15 PPT 15/16 No taquillatge finals UCL ni Copa del Rei Millor Gamper, taquillatge regular i Supercopa d’Espanya Més ingressos Museu, Hospitality i M&E Major ingrés UEFA Market Pool i millora acord explotació canal Barça. Creixement patrocinadors internacionals Més ingressos gires/amistosos Menys ingressos rondes UEFA Ingrés traspàs jugadors Pedro i Adama vs. Alexis i Deulofeu Ingressos per cessions Màrqueting Traspassos i altres Milions € 608 Estadi Mèdia Socis 24% 3% 27% 37% 9% 17 633+25 (+4%) 3% 23% 27% 39% 8% 0M€ (0%) -3M€ (-2%) +5M€ (+3%) +25M€ (+11%) -2M€ (-3%) Base estable socis en 143 mil Ingressos: Pressupost 2015/16 vs. Real 2014/15
 18. 18. 25 37 101 105 36 37 67 74 352 346 14/15 PPT 15/16 Milions € 581 Amortitzacions Salaris no esportius Despeses gestió Salaris esportius Altres4% 17% 6% 12% 61% 18 599 +18 (+3%) 58% 12% 6% 18% 6% -6M€ (-2%) +7M€ (+10%) +1M€ (+3%) +12M€ (+47%) +4M€ (+4%) Renovacions jugadors i tècnics Estalvi variables títols 2014/15 Primes extraordinàries Estalvi en primes final de contracte i indemnitzacions Despeses: Pressupost 2015/16 vs. Real 2014/15 Menys cost per títols (UCL i Copa del Rei) Més despeses agències comercials, desplaçaments (Viatge Gira EUA i el Japó) i Eleccions 2015 Més inversió en nous jugadors per a la temporada 2015/16 Arda Turan i Aleix Vidal Més provisions per riscos i baixes immobilitzat Més cost salaris no esportius per reestructuració
 19. 19. 252 306 301 298 305 319 419 419 367 399 452 485 489 490 576 595 69% 77% 67% 61% 62% 65% 73% 70% 0 % 150 % 0 100 200 300 400 500 600 700 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 PPT 15/16 Indicador màxim de seguretat Indicador òptim Massa salarial esportiva (futbol + seccions) sobre els ingressos Ingressos sense traspassos ni alienacions d’immobilitzat Cost dels salaris i amortitzacions futbol + seccions 100% 70% 55% Evolució de la massa salarial esportiva (Salari + Amort.) | Total Club Copa d'Europa Lliga Lliga Copa del Rei Lliga Milions € Copa d'Europa Lliga Copa del Rei Copa d'Europa Lliga Copa del Rei 19 *Lliga
 20. 20. Copa d'Europa Lliga Copa del Rei 222 268 257 261 270 281 380 380 367 399 452 485 489 490 576 595 60% 67% 57% 54% 55% 57% 66% 64% 0 % 150 % 0 100 200 300 400 500 600 700 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 PPT15/16 Indicador màxim de seguretat Indicador òptim Massa salarial esportiva sobre els ingressos Ingressos sense traspassos ni alienacions d’immobilitzat Cost dels salaris i amortitzacions futbol 100% 70% 55% Evolució de la massa salarial esportiva | Total Futbol (professional i base) Milions € Copa d'Europa Lliga Lliga Copa del Rei Lliga Copa d'Europa Lliga Copa del Rei 20 *LligaCopa d'Europa Lliga Copa del Rei
 21. 21. 431 365 335 331 287 328 290 8 66 126 118 134 105 120 53,9 5,5 2,7 2,8 1,9 3,2 <2,5 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 PPT Deute Net EBITDA Deute/Ebitda 21 OK Estatuts Evolució del Deute Net, Ebitda i Deute Net / Ebitda Deute màxim objectiu 300 M€
 22. 22. Pressupost 2015/16 Inversions 22 Milions € 7.3 5.3 2.7 1.9 31.3 OPERACIONS SISTEMES ÀREA SOCIAL RESTA DEPARTAMENTS ESPAI BARÇA Distribució per àrea de les inversions pressupostades per a la temporada 2015/16 (*) La “Resta departaments” està format per Audiovisuals, Màrqueting, Digital i Serveis Mèdics CLUB ESPAI BARÇA 17.2 M€ 31.3 M€

×