Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Resultat 2011/2012Ingressos d’explotació                      494,9Despeses d’explotació       ...
Evolució d’ingressosMilions €                                 +4,5%            ...
Evolució de despesesMilions €                         -       -6,6%            ...
Detall de desviacions 2011/12 vs. 2010/11     Diferències positives         Diferències negativesMés ingressos...
Evolució de la massa salarial esportiva | Futbol + SeccionsMilions €            Ingressos sense traspassos ni a...
Evolució de resultats després d’impostosMilions €   2002/03    2003/04   2004/05  2005/06   2006/07   2007/0...
Balanç 30/06/12Milions €              451,3           451,3      Immobilitzat       ...
Evolució del deute net, Ebitda i Deute net/EbitdaMilions €                             Deute ...
Deute NetMilions €      Càlcul del deute        30/06/11  30/06/12       Deute bancari        ...
Pressupost 2012/13Ingressos d’explotació                      470,0Despeses d’explotació       ...
Pressupost 2012/13 vs. real 2011/12                        Real 2011/12 Ppt 2012/13Ingressos d’exp...
Pressupost d’ingressosMilions €                      -5%             494,9       ...
Pressupost despesesMilions €                     -3,1%             441,1         ...
Detall altres despeses d’explotacióMilions €                     -16,5%              101...
Detall despeses de gestióMilions €                       2011 / 2012 2012 / 2013P Serveis professio...
Presentem un pressupost realista Resultat després d’impostos de  28,9M€ de benefici  EBITDA de 113,4M€
FC Barcelona - Assemblea 2012: Tancament econòmic 2011/12 i Pressupost 2012/13
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

FC Barcelona - Assemblea 2012: Tancament econòmic 2011/12 i Pressupost 2012/13

19,033 views

Published on

Published in: Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

FC Barcelona - Assemblea 2012: Tancament econòmic 2011/12 i Pressupost 2012/13

 1. 1. Resultat 2011/2012Ingressos d’explotació 494,9Despeses d’explotació 441,1Resultat d’explotació + 53,7Ingressos i despeses financers - 4,9Resultat net + 48,8Resultat després d’impostos + 48,8EBITDA + 125,8(resultat d’explotació + amortitzacions)
 2. 2. Evolució d’ingressosMilions € +4,5% +21,5M€ 494,9 +58, 473,4 0 Socis +30, 415,4 19.7 6 19.7 +51, 384,8 0 128.5 Estadi 333,8 115.1 163.0 160.5 Mèdia 149.3 167.0 Màrqueting 26.3 19.1 Traspassos i altres 2007/0 2008/0 2009/1 2010/1 2011/1 8 9 0 1 2
 3. 3. Evolució de despesesMilions € - -6,6% 486,9 14,3 472,6 -31,5M€ +12 441,1 4,5 +45, 362,4 2 317,2 244.6 236.9 Salaris esportius 56.3 Amortitz. 61.3 jugadors 31.4 Salaris no 30.8 esportius Despeses 131.0 explotació, pèrdues 101.3 traspassos i Altres amortitz. provisions 9.3 10.7 2007/0 2008/0 2009/1 2010/1 2011/1 8 9 0 1 2
 4. 4. Detall de desviacions 2011/12 vs. 2010/11 Diferències positives Diferències negativesMés ingressos taquillatge i Museu Menys premis Sponsors per títolsVendes Nike (Megastore i Royalties) Menys plusvàlua venda jugadorsSponsors (QSI any sencer i nous) (Tourè vs. Maxwell / Jeffren/ Romeu)No variables Lliga Menys ingressos UEFA (TV iMenys despeses seccions premis)Menys pèrdua baixes jugadors No taquillatge guanyar Champions(Ibra/Chigrinski vs. Contribució per ajuda al descensHleb/Henrique/Keirrison) Més provisions per sanejament deEstalvis Barça TV i Lujan balançMenys despeses de gestió i representació (Can Rigalt / Foster / impostos)Menys despesa financera
 5. 5. Evolució de la massa salarial esportiva | Futbol + SeccionsMilions € Ingressos sense traspassos ni alienacions Massa salarial esportiva d’immobilitzat (futbol + seccions) sobre Cost dels salaris i amortitzacions futbol + els ingressos seccions600 150 % 485,2500 451,6 398,5400 366,5 308,7300 77% Indicador 70%màxim 67% 69% 67% 61% de seguretat (1) 55%Indicador òptim200 306,3 300,9 298,2 252,0100 208,0 0 0% 2007/ 08 2008/ 09 2009/ 10 2010/ 11 2011/ 12
 6. 6. Evolució de resultats després d’impostosMilions € 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 473 495 415 385 334 299 246 267 174 138 37 33 49 1,5 7 10 7 34 Can 28 -9 Rigalt Activació -80 -164 crèdit fiscal
 7. 7. Balanç 30/06/12Milions € 451,3 451,3 Immobilitzat 117.8 Deutes a llarg material i 151.9 termini immobiliari Provisions i 36.6 periodificacions Periodificacions 83.3 a curt termini Immobilitzat 133.1 intangible (jugadors) Immobilitzat Deutes i creditors financer i altres 64.7 233.5 a curt termini Actiu corrent 101.6 Patrimoni net -19,9 Actiu Passiu
 8. 8. Evolució del deute net, Ebitda i Deute net/EbitdaMilions € Deute Net EBITDA Deute/Ebitda 43153.9 364 334 288 270 126 85 66 59 4.6 5.5 3.4 8 2.7 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12
 9. 9. Deute NetMilions € Càlcul del deute 30/06/11 30/06/12 Deute bancari 136 150 + Creditors - + 112 deutors + 130 + 122 + Periodifica + - cions i altres 144 36 364 334 - Tresoreria - 60
 10. 10. Pressupost 2012/13Ingressos d’explotació 470,0Despeses d’explotació 427,3Resultat d’explotació + 42,7Ingressos i despeses financers - 6,7Resultat net + 36,0Resultat després d’impostos + 28,9EBITDA + 113,4(resultat d’explotació + amortitzacions)
 11. 11. Pressupost 2012/13 vs. real 2011/12 Real 2011/12 Ppt 2012/13Ingressos d’explotació 494,9 470,0Despeses d’explotació 411,1 427,3Resultat d’explotació + 53,7 + 42,7Ingressos i despeses financers - 4,9 - 6,7Resultat net + 48,8 + 36,0Resultat després d’impostos + 48,8 + 28,9EBITDA + 125,8 + 113,4(resultat d’explotació + amortitzacions)
 12. 12. Pressupost d’ingressosMilions € -5% 494,9 -24,9 470,0 Socis 19.7 Socis 19.6 Estadi 128.5 Estadi 122.2 Mèdia 160.5 Mèdia 153.3 Màrqueting Màrqueting 167.0 167.6 Altres Altres 19.1 7.3 2011/1 2012/1 2 3P
 13. 13. Pressupost despesesMilions € -3,1% 441,1 -13,8 427,3 Salaris esportius 236.9 241.4 Salaris esportius Amortitz. 61.3 Amortitz. jugadors 59.3 jugadors Salaris no 30.8 Salaris no esportius 30.5 esportius Altres despeses 101.3 Altres despeses 84.6 d’explotació d’explotació Altres amortitz. Altres amortitz. 10.7 11.5 2011/1 2012/1 2 3P
 14. 14. Detall altres despeses d’explotacióMilions € -16,5% 101,3 -16,7 Provisions i altres 9.9 84,6 Pèrdues per Provisions i 8.7 Pèrdues per altres traspassos Aportació 4.1 0.7 4.6 3.7 traspassos Aportació Fundació FundacióDespeses de gestió 78.6 75.6 Despeses de gestió 2011/1 2012/1 2 3P
 15. 15. Detall despeses de gestióMilions € 2011 / 2012 2012 / 2013P Serveis professionals 18,0 17,8 -0,8% Manteniment 9,4 10,1 6,9% Treballs i subministraments sense viatge 13,1 16,1 22,9% Desplaçaments i viatges 9,7 9,6 -1,5% Despeses partits 7,4 4,6 -37,2% Consums 5,6 5,9 5,4% Tributs 2,4 2,3 -3,1% Altres despeses de gestió 12,9 9,1 -29,3% TOTAL 78,6 75,6 -3,7%
 16. 16. Presentem un pressupost realista Resultat després d’impostos de 28,9M€ de benefici EBITDA de 113,4M€

×