Introducció de la semipresencialitat al grau d’Informació i Documentació Jornades de professorat : de la qualitat a l’exc...
Introducció de la semipresencialitat al grau d’informació i Documentació <ul><li>Per què? </li></ul><ul><ul><li>Justificac...
Introducció de la semipresencialitat al grau d’informació i Documentació <ul><li>Per què? </li></ul><ul><li>Evolució de la...
Introducció de la semipresencialitat al grau d’informació i Documentació <ul><li>Objectius –> Docència de qualitat </li></...
Introducció de la semipresencialitat al grau d’informació i Documentació <ul><li>Objectius -> Captació i manteniment d’alu...
Introducció de la semipresencialitat al grau d’informació i Documentació <ul><li>Objectius –> Institucionals (UB i Faculta...
Introducció de la semipresencialitat al grau d’informació i Documentació <ul><li>Com? </li></ul><ul><li>(Febrer – Abril) <...
Introducció de la semipresencialitat al grau d’informació i Documentació <ul><li>Què? -> Característiques generals </li></...
Introducció de la semipresencialitat al grau d’informació i Documentació <ul><li>Què? -> Característiques generals </li></...
Introducció de la semipresencialitat al grau d’informació i Documentació <ul><li>Què? -> Aspectes pràctics </li></ul><ul><...
Introducció de la semipresencialitat al grau d’informació i Documentació <ul><li>Com ha anat? - > Dades generals </li></ul...
Introducció de la semipresencialitat al grau d’informació i Documentació <ul><li>Com ha anat? - > Percepció dels alumnes <...
Introducció de la semipresencialitat al grau d’informació i Documentació <ul><li>Com ha anat? - > Percepció del professora...
Introducció de la semipresencialitat al grau d’informació i Documentació <ul><li>Com ha anat? - > Algunes qüestions a reso...
Introducció de la semipresencialitat al grau d’informació i Documentació <ul><li>I ara què? </li></ul><ul><li>Analitzar le...
Introducció de la semipresencialitat al grau d’informació i Documentació <ul><li>Moltes gràcies per la vostra atenció </li...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Introducció de la semipresencialitat al grau d'Informació i Documentació

898 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Introducció de la semipresencialitat al grau d'Informació i Documentació

 1. 1. Introducció de la semipresencialitat al grau d’Informació i Documentació Jornades de professorat : de la qualitat a l’excel·lència Escola d’Infermeria. Ensenyaments d’Infermeria i Podologia 8 i 9 de febrer 2012
 2. 2. Introducció de la semipresencialitat al grau d’informació i Documentació <ul><li>Per què? </li></ul><ul><ul><li>Justificació -> Convenciment -> Objectius </li></ul></ul><ul><li>Com? </li></ul><ul><ul><li>Procediment senzill per a un treball efectiu </li></ul></ul><ul><li>Què? </li></ul><ul><ul><li>Característiques generals </li></ul></ul><ul><ul><li>Aspectes pràctics </li></ul></ul><ul><li>Com ha anat? </li></ul><ul><li>I ara què? </li></ul>
 3. 3. Introducció de la semipresencialitat al grau d’informació i Documentació <ul><li>Per què? </li></ul><ul><li>Evolució de la universitat amb la societat . </li></ul><ul><li>Evolució de la formació amb la professió . </li></ul><ul><li>Molt bona opció segons experts en docència . </li></ul><ul><li>Experiència en l’ús de tecnologia per a la docència. </li></ul><ul><li>Baixa matrícula de nou accés al juliol. </li></ul><ul><li>Coneixement de l’existència de demanda . </li></ul><ul><li>Manca d’oferta a Catalunya. </li></ul><ul><li>Desig natural d’ evolucionar per continuar avançant. </li></ul>
 4. 4. Introducció de la semipresencialitat al grau d’informació i Documentació <ul><li>Objectius –> Docència de qualitat </li></ul><ul><li>Aprendre i evolucionar amb la innovació cap a una millora de l’acció docent d’acord amb l’entorn social actual. </li></ul><ul><li>Comprovar si és possible facilitar o millorar l’adquisició de les competències tecnològiques pròpies del grau i de l’entorn professional actual. </li></ul><ul><li>Comprovar si és possible millorar el rendiment acadèmic dels estudiants del grau a partir del seguiment i l’orientació planificats però adaptats a ritmes individuals d’aprenentatge . </li></ul><ul><li>Comprovar si és possible augmentar l’actitud responsable i l’assumpció de protagonisme de l’alumnat en el seu propi procés d’aprenentatge. </li></ul>
 5. 5. Introducció de la semipresencialitat al grau d’informació i Documentació <ul><li>Objectius -> Captació i manteniment d’alumnes </li></ul><ul><li>Disminuir els casos d’abandonament relacionats amb incompatibilitat d’assistència a classe per vida laboral i familiar. </li></ul><ul><li>Augmentar la matrícula de juliol per disminuir la de setembre/octubre per tal de disminuir abandonament i augmentar el rendiment acadèmic . </li></ul><ul><li>Augmentar la captació d’alumnes de nou accés facilitant l’entrada d’estudiants amb problemes de desplaçament i/o d’incompatibilitat d’assistència a classe per vida laboral i familiar. </li></ul>
 6. 6. Introducció de la semipresencialitat al grau d’informació i Documentació <ul><li>Objectius –> Institucionals (UB i Facultat) </li></ul><ul><li>Detectar necessitats de desenvolupament i modificació de regulació normativa de la UB. </li></ul><ul><li>Detectar problemes de gestió acadèmica de la docència semipresencial relacionats amb aplicacions informàtiques i procediments administratius de la UB . </li></ul><ul><li>Elaborar i difondre materials que puguin ser d’ajuda i servir de guia per a la implantació d’una docència semipresencial de qualitat en el nostre àmbit de coneixement . </li></ul>
 7. 7. Introducció de la semipresencialitat al grau d’informació i Documentació <ul><li>Com? </li></ul><ul><li>(Febrer – Abril) </li></ul><ul><li>Revisió bibliogràfica sobre docència no presencial. </li></ul><ul><li>Contactes amb dos centres espanyols amb mateixa oferta. </li></ul><ul><li>Grup de treball de cinc persones : elaboració de proposta inicial amb decisió de característiques generals (correu electrònic). </li></ul><ul><li>Aprovació de proposta en Junta de Facultat. </li></ul><ul><li>Grup de treball: tasques de definició d’ aspectes pràctics i elaboració de material (2 reunions i correu electrònic). </li></ul><ul><li>Aprovació de decisions puntuals en òrgans competents. </li></ul><ul><li>Informació general a professorat interessat (1 reunió oberta a tothom). </li></ul><ul><li>Debat i proves finals de material elaborat amb professorat assignat (1 reunió i fòrum de debat). </li></ul>
 8. 8. Introducció de la semipresencialitat al grau d’informació i Documentació <ul><li>Què? -> Característiques generals </li></ul><ul><li>Prova pilot de dos anys de durada: saltar-se una mica la rigidesa excessiva de normatives i procediments no pensats per a aquest model. </li></ul><ul><li>Ofert únicament a un grup de matrícula dins del mateix grau presencial. </li></ul><ul><li>Oferta de 30 places del conjunt d’oferta de 120. </li></ul><ul><li>Curs 2011-2012: únicament assignatures de primer curs . </li></ul><ul><li>Curs 2011-2012: únicament per a estudiants de nou accés “pur” (no adaptats, no retitulats, no repetidors). Grup controlat de característiques concretes i homogènies -> fàcil seguiment d’objectius i de valoració comparativa amb la docència presencial. </li></ul><ul><li>Model molt pautat i controlat per al professorat, amb instruccions i materials comuns obligatoris, debatuts i amb consens, però obligatoris. </li></ul>
 9. 9. Introducció de la semipresencialitat al grau d’informació i Documentació <ul><li>Què? -> Característiques generals </li></ul>Model que permet iniciar la tasca de prospecció i preparació amb vista a un més que probable escenari de futur, amb prudència i possibilitat d’aprendre dels errors, amb un màxim de coherència i coordinació, reajustant amb rapidesa i facilitat, per tal d’aconseguir la màxima garantia possible de qualitat i el major grau d’excel·lència docent. http://www.ub.edu/biblio/grau-dinformacio-i-documentacio/semipresencial.html
 10. 10. Introducció de la semipresencialitat al grau d’informació i Documentació <ul><li>Què? -> Aspectes pràctics </li></ul><ul><li>Criteris d’ accés al grup semipresencial en cas de tenir més demanda que oferta: feina, domicili, nota d’accés... </li></ul><ul><li>Condicions de presencialitat : tipus de sessions segons assignatures, quantitat, obligatorietat, dies i horaris... </li></ul><ul><li>Especificacions als plans docents : distribució hores/activitats, metodologia i avaluació. </li></ul><ul><li>Concepció de material docent, d’activitats i d’atenció a l’alumne: què ha de ser i què no ha de ser cada cosa. </li></ul><ul><li>Organització dels espais al campus : espai compartit i espai d’assignatura; material i elements obligatoris de docència, d’informació i de comunicació. </li></ul><ul><li>Altres detalls: avaluació presencial final de síntesi; tutor del PAT específic per al grup; dues tutories de seguiment obligatòries a cada assignatura... </li></ul><ul><li>http:// campusvirtual.ub.edu / course / view.php?id =25676 </li></ul>
 11. 11. Introducció de la semipresencialitat al grau d’informació i Documentació <ul><li>Com ha anat? - > Dades generals </li></ul><ul><li>Matrícula juliol: 23 / matrícula real a final octubre: 28 (25 en 1a preferència) </li></ul><ul><li>Mitjana d’edat: 35-40. </li></ul><ul><li>Estudis previs: la majoria superiors, iniciats o finalitzats; de qualsevol àmbit i branca, no en predomina cap. 15 amb estudis universitaris, 11 cicles formatius de grau superior i els menys només tenen el batxillerat. </li></ul><ul><li>Situació laboral: més del 82 % treballa i el 95 % a temps complet, a qualsevol àmbit professional, no en predomina cap. </li></ul><ul><li>Nacionalitat i domicili: tots menys 1 dels 23 del juliol nascuts i residents a Barcelona ciutat. </li></ul><ul><li>Itinerari parcial triat d’entrada per la majoria, 18 persones. </li></ul>
 12. 12. Introducció de la semipresencialitat al grau d’informació i Documentació <ul><li>Com ha anat? - > Percepció dels alumnes </li></ul><ul><li>Gran satisfacció general amb: </li></ul><ul><ul><li>atenció del professorat </li></ul></ul><ul><ul><li>planificació i coherència del conjunt </li></ul></ul><ul><ul><li>qualitat i utilitat del material i qualitat de l’acció docent </li></ul></ul><ul><ul><li>agraïment per l’oportunitat de poder estudiar </li></ul></ul><ul><li>Algunes queixes amb: </li></ul><ul><ul><li>excés de feina, fins i tot amb itinerari parcial </li></ul></ul><ul><ul><li>espai d’alguna assignatura menys ordenat i clar que dificultava la planificació personal del treball </li></ul></ul><ul><li>A l’espera dels resultats de les enquestes per saber-ne més </li></ul>
 13. 13. Introducció de la semipresencialitat al grau d’informació i Documentació <ul><li>Com ha anat? - > Percepció del professorat </li></ul><ul><li>Alumnat molt motivat i participatiu, dedica molt temps a l’estudi i ho fa a fons i bé, el que és obligatori i té puntuació i el que no. </li></ul><ul><li>Seguiment constant i fins al final del grup inicial de 28: varia una mica segons l’assignatura però uns 20 o 21. </li></ul><ul><li>Assistència generalitzada i participativa a les sessions i activitats presencials, tot i no ser obligatòries. </li></ul><ul><li>Tot i no tenir encara els resultats finals de rendiment, el seguiment i l’avaluació continuada permeten veure que la proporció de superació d’assignatures és superior a la dels grups presencials. </li></ul>
 14. 14. Introducció de la semipresencialitat al grau d’informació i Documentació <ul><li>Com ha anat? - > Algunes qüestions a resoldre </li></ul><ul><li>Assignatures amb 10 alumnes degut a la tria majoritària de l’itinerari parcial. Obrir a d’altres perfils; augmentar el nombre de places. </li></ul><ul><li>Manca de control del material i elements presents als espais de les assignatures al campus. Més control; promoció de la feina d’equip per modificar i millorar; promoció de la idea de normalització per afavorir a l’alumnat. </li></ul><ul><li>Excés de feina real que aquest grup d’alumnes pot assumir. Recalcular les hores que els suposa cada activitat per tal d’ajustar la realitat de les 25 hores de dedicació per crèdit. </li></ul><ul><li>Abandonament d’una part important del grup inicial (7-8 de 28). Analitzar els casos i esbrinar possibles relacions amb tria d’itinerari complet i excés de feina. </li></ul><ul><li>Dificultats en el cas d’una part del professorat a l’hora de concebre l’acció docent de forma diferent , especialment pel que fa al disseny de material i activitats. Compartir assignatures, experiències i idees; modificar l’estructura d’equips de treball docent existents per afegir-ne un de docència semipresencial. </li></ul>
 15. 15. Introducció de la semipresencialitat al grau d’informació i Documentació <ul><li>I ara què? </li></ul><ul><li>Analitzar les dades que anem obtenint relacionades amb indicadors diversos. </li></ul><ul><li>Dur a terme un estudi comparatiu amb dades dels grups presencials. </li></ul><ul><li>Resoldre les qüestions que no acaben de funcionar o que es poden millorar. </li></ul><ul><li>Informar formalment a la universitat de problemes trobats amb normatives, procediments o aplicacions (s’ha anat fent) i dels resultats del primer any de prova pilot. </li></ul><ul><li>Iniciar tasques que encara no s’han pogut fer, com ara l’adaptació necessària de les enquestes en línia. </li></ul><ul><li>Preparar el segon any de la prova pilot: el grup de treball ja s’ha reunit i ha pres algunes decisions relacionades amb algunes qüestions ja esmentades, però hi ha moltes coses per decidir i per fer. </li></ul><ul><li>Difondre i compartir tot el que hem après i tot el material que hem elaborat . </li></ul>
 16. 16. Introducció de la semipresencialitat al grau d’informació i Documentació <ul><li>Moltes gràcies per la vostra atenció </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×