(12.06.2012) Trobada de centres de pràctiques

618 views

Published on

Trobada de centres de pràctiques, 12 de juny de 2012. Facultat de Biblioteconomia i Documentació

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
618
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

(12.06.2012) Trobada de centres de pràctiques

 1. 1. Trobada de centres de pràctiques 12 de juny de 2012 Facultat de Biblioteconomia i Documentació
 2. 2. Guió de la sessió 1. Les pràctiques externes en la formació universitària  Nova normativa UB i nou model de conveni  Pràcticums dels ensenyaments de màster  Biblioteques i col·leccions patrimonials  Gestió de continguts digitals  Biblioteques escolars i promoció de la lectura  Pràcticum del Grau d’Informació i Documentació  Perfil de l’alumnat del grau  Coneixements i habilitats treballades en els tres primers cursos  Objectius i metodologia del Pràcticum  Organització i calendari del curs 2012-13
 3. 3. Model de conveni  Conveni de pràctiques externes  Signat pel representant de l’empresa / institució i el Degà  Un únic conveni marc per a:  Pràctiques curriculars dels diferents ensenyaments de la Facultat  Pràctiques extra curriculars  Projecte formatiu  Signat per  Un representant de l’empresa / institució  El Degà  L’estudiant  Dades específiques de l’estada de pràctiques individual  Pla de pràctiques / tasques a desenvolupar  Compromís de confidencialitat  Opcional  Signat pel representant de l’empresa / institució i l’estudiant
 4. 4. Procediment administratiu 1. Acord i signatura del conveni marc  Responsable del centre / RRHH  Coordinadora de pràctiques / Secretaria p Elaboració del projecte formatiu bàsic  Un (o diversos) per ensenyament  Responsable del centre / tutor de pràctiques  Responsables / tutors de pràctiques de cada ensenyament 3. Acord i signatura del projecte formatiu  Un per a cada estada de pràctiques  Estudiant
 5. 5. Projecte formatiu bàsic  Acord de base per a la col·laboració en pràctiques curriculars  No es tracta d’un document legal sinó de concretar ...  Quants alumnes pot acollir el centre  En quins períodes  En quins torns horaris  Quins i quants programes o plans de pràctiques s’ofereixen  Quines activitats realitzarà l’estudiant en cada programa  S’utilitzarà per a la difusió de l’oferta de centres per a realitzar el Pràcticum a cada ensenyament  Per al centre és un instrument per recaptar estudiants  En quins processos participarà l’estudiant?  Què contribuirà a aportar als usuaris, a la institució, a la societat?  Què hi aprendrà?  Quines capacitats mínimes se li demanen?
 6. 6. Projecte formatiu  Dades de l’empresa / institució i de la Facultat  Tutors  Departament o àrea funcional  Dades de l’estudiant  Dades acadèmiques del Pràcticum  Ensenyament  Crèdits, hores totals  Dades del projecte formatiu  Horari, període  Descripció de les tasques a desenvolupar  Competències específiques del títol  Competències transversals del títol  Perfil professional vinculat a les tasques i competències
 7. 7. Màster Universitari deBiblioteques i Col·leccions Patrimonials Facultat de Biblioteconomia i Documentació
 8. 8. Objectius 1. Formació de personal especialitzat en la gestió, tractament, difusió i promoció dels béns documentals i bibliogràfics, que puguin desenvolupar productes i serveis relacionats amb aquests fons patrimonials.  Aplicació de les tecnologies de la comunicació i la informació als fons antics i col·leccions especials.  El títol vol posar les bases de la formació dels professionals que dominin processos i tècniques de creació, anàlisi, gestió i avaluació de la informació per a la seva utilització pels usuaris, i puguin treballar amb profit amb aquests materials.
 9. 9. Pla general del màster  Coneixement general del concepte de patrimoni  El patrimoni bibliogràfic i documental europeu  Tractament i preservació  Anàlisi material i formal del llibre antic  Descripció i accés als documents impresos  Preservació del patrimoni bibliogràfic  Tallers pràctics sobre preservació
 10. 10. Pla general del màster Anàlisi i metodologia  Història del llibre  Metodologia de la investigació en I&D  Disseny estratègic de projectes culturals i patrimonials  Seminaris d’especialització en tractament del patrimoni  Taxació i valoració de fons, codicologia, anàlisi i tractament de materials i suports concrets, tècniques de gravat... Gestió i difusió  Dret aplicat a la gestió cultural i el patrimoni  Polítiques i activitats de difusió y promoció  Tallers i seminaris d’especialització en gestió i difusió de col·leccions: muntatge d’exposicions, biblioteques i col·leccions digitals, experiències de difusió, etc.
 11. 11. Perfil previ A partir dels estudiants del Postgrau de Tractament i gestió del patrimoni bibliogràfic (en curs des de 2010-2011): Estudiants amb bagatge professional  Professionals en actiu que treballen amb materials patrimonials en arxius, biblioteques i altres centres i volen aprofundir els seus coneixements  Professionals de la documentació que treballen en àmbits diferents però volen dedicar-se als materials patrimonials Estudiants amb bagatge acadèmic  Molts estudiants amb doble titulació (Documentació i altres) o combinacions d’altres: Història, Filologia, Comunicació, Humanitats, etc.  Estudiants de Biblioteconomia i Documentació que volen aprofundir la seva formació i especialitzar-se en un àmbit de treball
 12. 12. L’estudiant format  Alt nivell de preparació  Estudis previs especialitzats  En molts casos, amb experiència professional  Formació específica per a la gestió de materials patrimonials  Alt grau de motivació  Nivell de responsabilitat i capacitat de treball
 13. 13. Tipus de centre Qualsevol que tingui fons patrimonials de qualsevol tipus i en qualsevol suport  Arxius o biblioteques  Amb materials manuscrits o impresos, llibres o materials no libraris (fotografies, cartells, fonogrames, pel·lícules, objectes, gravats, etc.) Les dimensions, la titularitat o l’especialització no determinen la idoneïtat del centre
 14. 14. Tasques possibles Valoració de fons Planificació de projectes de gestió i tractament Tasques d’adquisició, identificació o localització de documents o fons Tractament i processament de documents Elaboració de productes Atenció al públic, tracte directe amb l’usuari en consultes i processos relacionats amb el fons patrimonial Aplicació d’eines i tècniques
 15. 15. Programa de pràctiques Estada al centre  85 h. / entre 4 i 8 setmanes Es recomana que es faci al segon semestre del curs  Si l’estudiant fa el màster en dos cursos, se li recomana fer-lo al segon curs Començarà en 2012-2013  Es preveu que els primers estudiants siguin al segon semestre (al primer, potser estudiants amb dispensa)  És molt possible que hi hagi un nombre considerable d’estudiants que parteixin el màster en dos cursos  Es pot preveure un nombre significatiu de sol·licitud de dispensa  En total, 20-25 estudiants matriculats per curs, però 15-20 que facin estada en pràctiques
 16. 16. Màster en Gestió decontinguts digitals  Màster oficial, impartir des del curs 2005-2006, en col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra.  El curs 2012-2013 es posa en marxa un nou pla d’estudis que incorpora pràctiques.  Aquestes pràctiques tenen un valor de 10 crèdits ETCS i s’iniciaran el curs 2013-2014.
 17. 17. Objectius de l’ensenyament Formar arquitectes de la informació capaços de:  Analitzar i avaluar les necessitats d’informació i de documentació per a la creació de productes i serveis digitals en l’entorn web.  Adquirir una metodologia de treball per al disseny, la planificació i l’avaluació de productes i serveis digitals.  Conèixer i utilitzar les aplicacions informàtiques necessàries per a la creació i el desenvolupament de productes i serveis digitals.
 18. 18. Continguts de l’ensenyament Durada dels estudis: 3 semestres Total crèdits: 90 crèdits ECTS (25 hores = 1 crèdit ECTS) Distribució de crèdits de l’ensenyament :  45 crèdits d’assignatures troncals  15 crèdits d’assignatures optatives  20 crèdits de Treball Final de Màster  10 crèdits de pràctiques
 19. 19. Perfil dels estudiants  Cada curs, ingressen una trentena de nous estudiants.  Titulats en graus i primers nivells de Documentació, Periodisme, Comunicació Audiovisual i Informàtica.  Molts d’ells, amb experiència laboral prèvia.  De Catalunya, de l’Estat i d’origen internacional.
 20. 20. Oferta de pràctiques  L’alumne haurà de tenir superat el 55% dels crèdits (50 crèdits), excloent els corresponents al Treball Final del Màster.  Entre els crèdits superats, hi haurà d’haver els de l’assignatura Elaboració i gestió de projectes.  L’estada de pràctiques tindrà una duració aproximada de 100 hores.  Es podran realitzar en el primer o segon semestre.  Les pràctiques poden ser el punt de partida del Treball Final de Màster.
 21. 21. Perfils de les pràctiques  Tipus de tasques:  Administració de webs públics, portals web i intranets.  Arquitectura web.  Estudis d’usabilitat i d’accessibilitat.  Gestió de la presència de marques a les xarxes socials (community manager)  Millora del posicionament web en els cercadors (SEO)  Planificació de campanyes de màrqueting en línia.  Gestió documental electrònica.  Tipus de centres:  Biblioteques, els arxius i els museus, de tots tipus i dimensions.  Mitjanes i grans empreses, centres d’investigació i administracions públiques, en general, i especialitzades en serveis de continguts digitals.
 22. 22. Màster de Biblioteca escolar iPromoció de la lectura (MBEL) Màster Oficial en Biblioteca escolar i Promoció de la lectura
 23. 23. Característiques del pràcticumMBEL Duració: 100 hores Requisits: superats 30 crèdits Calendari: 1er o 2on semestre Dispenses: possibilitat de dispensa de crèdits si s’acredita pràctica laboral o formació coincident Convenis signats amb la UAB (universitat coordinadora)
 24. 24. Objectius del pràcticum MBEL Disposar d’una visió directa i global del funcionament d’una biblioteca escolar i/o d’una secció infantil en el context d’una biblioteca pública. Conèixer i valorar els recursos, els serveis i el funcionament dels centres segons els seus objectius. Dur a terme accions de promoció de la lectura en el marc d’una biblioteca escolar i/o pública. Aplicar els coneixements teòrics de la formació rebuda.
 25. 25. Perfil de l’alumnat del MBEL  Diplomats en Formació del professorat  Diplomats en Biblioteconomia i documentació  Llicenciats en diverses especialitats, amb o sense CAP  Dobles titulacions
 26. 26. GrauInformació i Documentació Facultat de Biblioteconomia i Documentació
 27. 27. Grau: Perfil d’accés 2011-12Total dalumnes matriculats: 77 Via daccés Nou accés juliol Nou accés setembre Batxillerat Nou accés octubre CFGS Retitulat Estudis superiors* Estudis superiors Geo lo gia Histò ria Histò ria de lA rt A dministració n y Direcció n de Empresas A ntro po lo gia A rquitectura tècnica Eco no mia Enginyeria de Sistemes A udio visuals Enginyeria Tècnica A gríco la Farmàcia
 28. 28. Grau: Perfil d’accés 2011-12Edat 18 a 23 Treballa? 26-30 Sí 31-40 No 41-50 51-60 61 anys o més Lloc de treball Biblioteca pública Administratiu Entrenador de bàsquet ONG Supermercat Arxiu Atenció al públic Biblioteca universitària Entrenadora de futbol Hosteleria Institut del Teatre (Conveni) Integració - Immigració Pràctiques Secretariat Telecomunicacions Televisió (TV3) UEFA. Coordinació publicitat Barça Venedor de botiga Workcenter
 29. 29. El Pràcticum al Pla d’estudis  Forma part del bloc d’especialització  Pràcticum  Treball de Fi de Grau  Assignatures optatives (30 crèdits)  Ubicació en el darrer curs dels estudis  Es pot cursar en els 2 semestres  Amb preferència al 1r sem. + 18 cr. optatius  Abans del TFG  Prerequisits  150 crèdits superats (equivalent a 5 semestres)  Assignatura Avaluació i qualitat (9 crèdits)
 30. 30. Coneixements i habilitatstreballades  Competències instrumentals  Comunicació oral i escrita en la llengua pròpia  Domini de l’anglès  Tècniques estadístiques  Habilitats per a la recerca  Ús de les tecnologies  Cerca d’informació i gestió de la informació personal  Visió interdisciplinària del món de la informació  Aspectes socials, psicològics i legals  Context econòmic i organitzatiu de les empreses i institucions
 31. 31. Coneixements i habilitatstreballades  Anàlisi del context + Planificació + Avaluació  Disseny de bases de dades i instruments d’accés + Gestió documental  Selecció i adquisició + Preservació i conservació  Catalogació, indexació i classificació  Instruments: sistemes de gestió automatitzada  Serveis: Referència + Formació
 32. 32. Objectius generals  Aplicar els coneixements teòrics de la formació rebuda a les situacions específiques del context real d’una unitat d’informació.  Comprendre  Relacionar  Generalitzar  Complementar la formació amb coneixements i habilitats específiques a partir de l’experiència en un entorn real.  Recursos d’informació especialitzada, programes informàtics, procediments d’actuació, ...  Aprendre a aprendre de l’experiència.  Observar, preguntar, analitzar, comparar, avaluar  Desenvolupar la identitat professional i perfilar l’orientació professional.
 33. 33. Fase de preparació  Assignatura Avaluació i Qualitat  3 crèdits pràctics  2n semestre de 3r curs  Visites i seminaris  Sessió de presentació del Pràcticum  Formulari de Pràcticum  Quan tenen previst fer l’assignatura  Quines preferències de centres tenen (3)  Informe d’autoanàlisi  Perfil i orientació professional
 34. 34. Perfils  Arxius i institucions patrimonials  Biblioteques públiques  Biblioteques universitàries i de recerca  Centres de recursos pedagògics  Serveis d’informació d’empreses i organitzacions  Empreses del sector d’informació i documentació
 35. 35. Tipologia de centres  Especialització temàtica Dependència institucional  Art i humanitats  Associacions i col·legis  Ciències socials professionals  Ciència i tecnologia  Departaments de l’Administració  Empreses  Instituts de recerca  Materials  Mitjans de comunicació  Fotografia i audiovisuals  Museus  Fons d’arxiu  Universitats  Escoles  Dimensions  Centres unipersonals  Centres mitjans  Centres grans Organitzacions del sector de la informació  Organismes nacionals, xarxes  Tasques predominants  Biblioteca pública  Atenció al públic, tracte directe amb l’usuari  Empreses de productes i serveis documentals  Provisió de serveis  Editorials  Elaboració de productes  Serveis tècnics (tasques relatives al processament de documents)  Aplicacions tecnològiques
 36. 36. Metodologia i avaluació Observació + Acció + Reflexió Estada al centre  Informe d’avaluació de  200 h. / 11 setmanes l’estada (30%) Tutor del centre  Treball de pràctiques (35%) Seminaris de grup  1 previ a l’estada  Participació als seminaris  3 durant l’estada i activitats (20%)  1 posterior a l’estada  Informe d’autoavaluació Tutor acadèmic (15%)
 37. 37. Informe d’avaluació  Valoració de les tasques realitzades  Avaluació de competències generals  Comunicació  Compromís personal  Dinàmica de treball  Avaluació de competències professionals  Comprensió global del context  Tasques tècniques  Provisió de serveis  Avaluació de la satisfacció de l’experiència
 38. 38. Procediment i calendari Rebuda de formularis dels estudiants 8 de juny (Diplomatura 29 de juny)1r semestre 2n semestre Contactes amb els centres  Contactes amb els centres  Juny – Juliol 2012  Gener 2013 Assignació de centre de pràctiques i  Assignació de centre de pràctiques i distribució de grups distribució de grups  Juliol - Setembre  Fins el 8 de Febrer 2013 Contacte de l’estudiant amb el centre  Contacte de l’estudiant amb el centre  Currículum, acord horari i pla,  Currículum, acord horari i pla, signatura projecte formatiu signatura projecte formatiu  Fins el 21 de Setembre  Fins el 15 de Febrer Estada de pràctiques  Estada de pràctiques  8 d’octubre – 21 de desembre  4 de març – 24 de maig

×