Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Raport F-Trust - grudzień 2015

902 views

Published on

Chyba nie tak wyobrażaliśmy sobie końcówkę tego
bardzo trudnego, giełdowego roku. Indeks S&P500
spadł w grudniu już ponad 3%, DAX ponad 5%, a
WIG20 blisko 13%. Uwaga rynków finansowych jest
skierowana na zbliżający się komunikat amerykańskiej Rezerwy Federalnej. „Wszyscy już wiedzą”, że
stopy procentowe w USA zostaną podniesione w
grudniu 2015 roku. Załóżmy na chwilę, że tak rzeczywiście
się stanie. Będziemy się dziwić, że właśnie w tym miesiącu i w takiej sytuacji następuje podwyżka stóp. Wyobrażaliśmy sobie zmianę polityki pieniężnej przy wyższej inflacji i lepszym, pewniejszym wzroście gospodarczym. Cena ropy stale
spada i znalazła się poniżej 36 dolarów. Na ogół
cena ropy rośnie, gdy mamy do czynienia z solidnym
wzrostem gospodarczym.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Raport F-Trust - grudzień 2015

 1. 1. RAPORT MIESIĘCZNY grudzień 2015
 2. 2. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport grudzień 20152 Grudzień 2015 liczby, liczby, liczby... Chyba nie tak wyobrażaliśmy sobie końcówkę tego bardzo trudnego, giełdowego roku. Indeks S&P500 spadł w grudniu już ponad 3%, DAX ponad 5%, a WIG20 blisko 13%. Uwaga rynków finansowych jest skierowana na zbliżający się komunikat amerykań- skiej Rezerwy Federalnej. „Wszyscy już wiedzą”, że stopy procentowe w USA zostaną podniesione w grudniu 2015 roku. Załóżmy na chwilę, że tak rze- czywiście się stanie. Będziemy się dziwić, że wła- śnie w tym miesiącu i w takiej sytuacji następuje podwyżka stóp. Wyobrażaliśmy sobie zmianę poli- tyki pieniężnej przy wyższej inflacji i lepszym, pew- niejszym wzroście gospodarczym. Cena ropy stale spada i znalazła się poniżej 36 dolarów. Na ogół cena ropy rośnie, gdy mamy do czynienia z solid- nym wzrostem gospodarczym. Operatorzy rynkowi nie wiedzą komu wierzyć i co czeka gospodarkę w przyszłym roku. Rynki koncentrują się na psycho- logii, bo niewiele mogą wyczytać w liczbach. Dane makro są bardzo niepewne. Nie wskazują na umoc- nienie wzrostu gospodarczego. Produkcja przemy- słowa, wskaźnik usług, deflacja, poziom zapasów, itd. nie utwierdzają w przekonaniu, że wreszcie następuje przyśpieszenie wzrostu i dlatego można podnieść stopy procentowe. Tym razem mogą one podskoczyć nawet jeśli amerykańska gospodarka zwolni. Sprzedaż spółek jest słabsza, zyski już nie rosną, jedynie poziom bezrobocia utrzymuje się na niskim poziomie. Przy każdej publikacji danych gospodarczych wpatrujemy się jak oszołomieni w kolejne liczby, aby je zaczarować, aby pokazały lep- szą przyszłość. Niektóre dane faktycznie są lepsze. Rynek nieruchomości i budownictwo dają obecnie satysfakcję w wielu krajach. Ruszyły w górę ceny nieruchomości, a liczba zawieranych transakcji oraz nowe projekty wskazują na ożywienie tego rynku. Sektor zbrojeń i technologiczny mają dobre rezultaty i cieszą się popularnością wśród inwe- storów. Podobnie jest z wybranymi dobrami kon- sumpcyjnymi, więc spółki tego sektora mają się do- brze. Z drugiej strony, sektor energetyczny, metali, usług publicznych, czy telekomunikacji niczym nie zachwycają, raczej walczą o przeżycie. Sektory cy- kliczne są godne pożałowania. Właśnie, to ciekawe. Czy sektory cykliczne są już blisko przełamania i ich los nagle się zmieni? Sek- tory cykliczne trzeba kupować w najgorszym dla nich momencie. Może ten moment nadszedł? Może grudniowa wyprzedaż jest okazją inwestycyjną na miarę tej z września bieżącego roku? Wszak Du- pond i Dow Chemical łączą się, aby zyskać na sy- nergii. Potrzeba nam więcej liczb. Chcielibyśmy być przekonani, że tym razem to nie jest tylko fałszywy alarm. Może powinniśmy za- ufać mądrym głowom z Ameryki? Skoro podniosą tym razem stopy procentowe, to wiedzą co robią, bo mają więcej liczb do dyspozycji niż przecięt- ni inwestorzy. Tak, trudno uniknąć spekulacji na temat ważnych decyzji, atmosfera panująca na rynku, spadające ceny – to wszystko sprawia, że racjonalne myślenie przestaje funkcjonować. Gło- sy naszych klientów podnoszą się, jedni pytają czy powinni wszystko sprzedać, ale więcej jest chętnych do kupowania. Kontrariańskie podejście jest godne pochwały. Ceny kiedyś się odbiją. Ale czy to już jest ten moment? Nie ma pewności, więc na razie zale- camy cierpliwość i oczekiwanie na kolejne liczby. Wkrótce będziemy mieli dane za czwarty kwartał 2015 roku i nową sesję ogłaszania zysków kwar- talnych. Nie spodziewamy się zaskakująco pozy- tywnych niespodzianek, ale tym razem będziemy budować na bardziej solidnym gruncie i podwyżka stóp powinna być wliczona w prognozy na 2016 rok. Nawet jeśli dzisiaj nie jest ona uzasadniona publi- kowanymi dotychczas liczbami. Andrzej Miszczuk Główny Strateg F-Trust SŁOWO OD STRATEGA
 3. 3. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport grudzień 20153 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Co dalej z warszawskim rynkiem? Potężne spadki jakie notowała GPW od czasu wy- borów parlamentarnych poddały w wątpliwość zasadność funkcjonowania rynku. Można śmia- ło uznać, że w żaden sposób zachowanie giełdy nie odzwierciedla sytuacji gospodarczej w kraju, bo ta jest całkiem dobra. Niechęć inwestorów, zwłaszcza zagranicznych, w szczególności widać po ich stosunku do najbardziej płynnego z na- szych indeksów tzn. WIG20. Wiele zagrożeń po- litycznych materializuje się właśnie tam, bo jego kluczowymi komponentami są energetyka i ban- kowość, czyli dwie potencjalne ofiary najwięk- szych zapowiadanych zmian politycznych. Ostatnie wydarzenia wokół Trybunału Konsty- tucyjnego dodatkowo pogłębiają zamieszanie, a trzeba mieć na uwadze, że to tylko czynniki lokalne. W tle mamy jeszcze czynniki globalne, gdzie najistotniejsze to potencjalna podwyżka stóp w USA oraz coraz wyraźniej spowalniająca gospodarka w Chinach. Wybiegając nieco w przyszłość, wydaje się, że to czego nam potrzeba to przede wszystkim spokój. Odbiór prasy zagranicznej nowo wybranego pol- skiego rządu jest bardzo negatywny, a to w dużej mierze kształtuje postrzeganie naszego rynku zagranicą. Czy w najbliższym czasie ma szansę się to zmienić? Wydaje się, że kwestią czasu jest kiedy duzi globalni gracze dostrzegą, że rynek w Warszawie jest bardzo tani i może nastąpić FED, FOMC, amerykańskie stopy procentowe… Niekończąca się opowieść o rychłej podwyżce stóp procentowych w USA może mieć niebawem swój finał. Janet Yellen, szefowa FED, zdaje się być przekonana, że nadszedł czas, aby normali- zować politykę monetarną. Konsensus rynkowy mówi o około 85-procentowym prawdopodo- bieństwie wzrostu stóp o 25bp. Taki scenariusz, czyli nieduża podwyżka, powinna utwierdzić in- westorów w przekonaniu, że wzrost w USA, ale także na świecie, jest już stabilny. Stopy procentowe w USA (%) źródło: stooq.pl 2011 2012 2013 2014 2015 57379 52171 46964 41756 36549 powtórka z tego, co miało miejsce w przypadku rynku węgierskiego. 10 grudnia źródło: FED 2006 2008 2010 2012 2014 6 5 4 3 2 1 0 WIG - 5 lat
 4. 4. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport grudzień 20154 DANE MAKRO 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2005q1 2005q2 2005q3 2005q4 2006q1 2006q2 2006q3 2006q4 2007q1 2007q2 2007q3 2007q4 2008q1 2008q2 2008q3 2008q4 2009q1 2009q2 2009q3 2009q4 2010q1 2010q2 2010q3 2010q4 2011q1 2011q2 2011q3 2011q4 2012q1 2012q2 2012q3 2012q4 2013q1 2013q2 2013q3 2013q4 2014q1 2014q2 2014q3 2014q4 2015q1 2015q2 obecnie 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 -5.00 -10.00 2005q1 2005q2 2005q3 2005q4 2006q1 2006q2 2006q3 2006q4 2007q1 2007q2 2007q3 2007q4 2008q1 2008q2 2008q3 2008q4 2009q1 2009q2 2009q3 2009q4 2010q1 2010q2 2010q3 2010q4 2011q1 2011q2 2011q3 2011q4 2012q1 2012q2 2012q3 2012q4 2013q1 2013q2 2013q3 2013q4 2014q1 2014q2 2014q3 2014q4 2015q1 2015q2 obecnie 2005q1 2005q2 2005q3 2005q4 2006q1 2006q2 2006q3 2006q4 2007q1 2007q2 2007q3 2007q4 2008q1 2008q2 2008q3 2008q4 2009q1 2009q2 2009q3 2009q4 2010q1 2010q2 2010q3 2010q4 2011q1 2011q2 2011q3 2011q4 2012q1 2012q2 2012q3 2012q4 2013q1 2013q2 2013q3 2013q4 2014q1 2014q2 2014q3 2014q4 2015q1 2015q2 obecnie 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 -2.00 -4.00 Stopy procentowe Stany Zjednoczone 0,25 % Strefa Euro 0,05 % Polska 1,50 % Chiny 4,35 % Wzrost PKB (rok do roku) Stany Zjednoczone 2,00 % Strefa Euro 1,60 % Polska 3,50 % Chiny 6,90 % Inflacja (rok do roku) Stany Zjednoczone 0,20 % Strefa Euro 0,10 % Polska -0,50 % Chiny 1,50 % źródło: opracowanie własne
 5. 5. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport grudzień 20155 WALUTY (od 10.12.2014 do 10.12.2015) EUR/PLN 4.34458 zł Zmiana roczna: 0.17048 (+4.08%) max/min: 4.39729/3.96736 USD/PLN 3.95768 zł Zmiana roczna: 0.60334 (+17.99%) max/min: 4.05860/3.34011 USD/PLN - 1 rok vs EUR/PLN - 1 rok Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz LisGru GruSty Lut Mar 20.3% 14.1% 7.95% 1.74% -4.4% źródło: stooq.pl 10 grudnia
 6. 6. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport grudzień 20156 INDEKSY (od 10.12.2014 do 10.12.2015) Zmiana roczna 3,20% Zmiana roczna -14,08% Zmiana roczna 7,14% Zmiana roczna -21,78% Wahanie 52 tyg. Wahanie 52 tyg. Wahanie 52 tyg. Wahanie 52 tyg. 1,867.01-2,134.72 44,661.48-57,460.44 2,921.73-3,836.28 1,769.60-2,558.58 S&P 500 Index (SPX) Warsaw Stock Exchange WIG Total Return Index (WIG) EURO STOXX 50 Price EUR (SXSE) Warsaw Stock Exchange Top 20 Index (WIG20) źródło: Bloomberg.com 2050 2000 1950 1900 MAJ CZER LIP SIE WRZ PAŹ LISSTY GRULUT MAR KWI 3600 3400 3200 3000 MAJ CZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRUSTY LUT MAR KWI 56000 54000 52000 50000 48000 46000 44000 MAJ CZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRUSTY LUT MAR KWI 2400 2200 2000 1800 MAJ CZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRUSTY LUT MAR KWI
 7. 7. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport grudzień 20157 INDEKSY (od 10.12.2014 do 10.12.2015) Zmiana roczna -5,87% Zmiana roczna 11,30% Zmiana roczna 19,39% Zmiana roczna -7,92% Wahanie 52 tyg. Wahanie 52 tyg. Wahanie 52 tyg. Wahanie 52 tyg. 3,037.80-4,183.01 16,529.57-20,952.71 2,807.678-5,178.191 69,797.40-91,805.74 S&P Asia 50 CME (SAXCME) NIKKEI 225 (NKY) Shanghai Stock Exchange Composite Index (SHCOMP) Istanbul Stock Exchange National 100 Index (XU100) źródło: Bloomberg.com 4000 3800 3600 3400 3200 3000 MAJ CZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRUSTY LUT MAR KWI 4000 4500 3500 3000 MAJ CZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRUSTY LUT MAR KWI 20000 19000 18000 17000 MAJ CZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRUSTY LUT MAR KWI 85000 80000 75000 70000 MAJ CZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRUSTY LUT MAR KWI
 8. 8. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport grudzień 20158 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Świat n Długo wyczekiwana zmiana polityki monetarnej zdaje się zbliżać wielkimi krokami. Konsensus rynkowy zakłada bowiem, że na spotkaniu 15-16 grudnia Janet Yellen podejmie decyzje o długo oczekiwanej podwyżce. Jej wymiar będzie raczej symbolicznym wzrostem o 25 bp. n Decyzją Europejskiego Banku Centralnego i sto- jącego na jego czele Mario Draghiego program luzowania ilościowego zostanie przedłużony. O ile samo przedłużenie cieszy, to inwestorzy za- reagowali negatywnie na brak zwiększenia kwoty skupu obligacji. Bank of England nie zdecydował się na żadne zmiany w prowadzonej polityce mo- netarnej i utrzymał stopy na poziomie 0,50%. n Poziom bezrobocia w Strefie Euro nie zmienił się zasadniczo, spadając z 10,80% na 10,70%. Istot- ny jest jednak trend spadkowy, który utrzymuje się od 2014 roku. W USA ten sam wskaźnik w tej chwili wynosi 5,00%, zaś w Japonii jedynie 3,10%. Polska n Ostatnie orzeczenie Trybunału Konstytucyjne- go odnośnie przepisu złożenia ślubowania przez sędziego w ciągu 30 dni od dnia wyboru przesą- dziło o jego niezgodności z Konstytucją. To samo dotyczy wygaśnięcia kadencji obecnego prezesa i wiceprezesa TK oraz nowelizacji, zezwalającej Sejmowi na ponowny wybór tych sędziów TK, których kadencja wygasła 6 listopada br. n Ostatni odczyt inflacji wskazujący poziom -0,50%, to wciąż co prawda poziom deflacyjny, ale jednak trend jest sprzyjający i wzrósł z -0,70% miesiąc wcześniej. Inflacja w Polsce (%) Wzrost PKB (%) źródło: GUS źródło: GUS 201420122010 6 4 2 0 -2 201420122010 5 4 3 2 1 0 -1 n Napięcie polityczne na linii Rosja-Turcja, może słono kosztować turecką stronę. Wicepremier tego kraju Mehmet Simsek wylicza, że może to być nawet 9 miliardów dolarów. Stosunki między Ankarą a Moskwą uległy istotnemu pogorszeniu 24 listopada br., kiedy to siły powietrzne armii tu- reckiej zestrzeliły rosyjski bombowiec Su-24. n O ile wiele potencjalnych „reform” nowego rządu straszy inwestorów, to dynamika wzrostu gospo- darczego nie zmienia się. W dalszym ciągu impo- nująco jak na nasze warunki wygląda bezrobocie, którego poziom utrzymuje się w poniżej wartości dwucyfrowej i wynosi 9,70%. Jeśli chodzi o tempo wzrostu gospodarczego, to jest ono nadal impo- nujące i wynosi 3,50% w ujęciu rocznym.
 9. 9. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport grudzień 20159 FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW Polski Dług Ostatnia zmiana władzy nie pomogła inwesto- rom preferującym polskie obligacje skarbowe. Mieliśmy w tym okresie do czynienia ze wzrostem rentowności polskich obligacji skarbowych w na- stępstwie negatywnego odbioru przez zagranicz- nych inwestorów zmiany władzy, która dokonała się jesienią tego roku. Wzrost gospodarczy utrzy- muje dobre tempo, które powinno cieszyć. W za- sadzie jedynym, jednak bardzo istotnym czynni- kiem makroekonomicznym, który może budzić niepokój jest deflacja, z którą boryka się polska gospodarka. Poziom -0,50% jest bardzo odległy od celu inflacyjnego wynoszącego 2,00%. Taki odczyt powoduje, że w przyszłym roku realne może się okazać cięcie stóp. Zwłaszcza, że nowy rząd będzie chciał pokazać swoje prorynkowe nastawienie, a w składzie samej Rady Polityki Pieniężnej dojdzie do poważnych przetasowań osobowych. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że kolejny skład będzie bar- dziej gołębi. Coraz więcej mówi się o konieczno- ści dostosowania do polityki monetarnej prowa- dzonej przez ECB. Jednocześnie nikt nie oczekuje, aby RPP zdecydowała się na tak raptowne kroki, ale cięcie w granicach 25-50 bp nie powinno być zaskoczeniem. Taki rozwój wydarzeń może mieć dobre konsekwencje dla rynku. W chwili obecnej warto jednak przede wszystkim obserwować ry- 3.355 3.013 2.331 1.990 2.672 Maj Cze Lip Sie Wrz Paz LisGru GruSty Lut Mar Kwi źródło: stooq.pl 10 grudnia Rentowność 10-letnie obligacje polskie skarbowe nek instrumentów pieniężnych, obligacji o krót- kim terminie zapadalności oraz tych o zmiennym kuponie.
 10. 10. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport grudzień 201510 Przykładowe fundusze/subfundusze inwe- stycyjne należące do klasy polski dług: UniKorona Pieniężny UniKorona Pieniężny to kierunek inwestycyjny dla inwestorów zainteresowanych przede wszyst- kim dywersyfikacją portfela o bezpieczne rozwią- zanie. Inwestorzy wybierający ten produkt mają jednocześnie nadzieję na lepsze wyniki od lokat oferowanych przez banki. Pośród wielu zalet funduszy rynku pieniężnego i ochrony kapitału należy również wspomnieć ich wysoką płynność FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW Caspar Ochrony Kapitału Innym rozwiązaniem dla poszukiwaczy bezpie- czeństwa jest subfundusz inwestycyjny Caspar Ochrony Kapitału. Kapitał w ostatnim okre- sie nie płynie w kierunku obligacji stałokupo- nowych, większym wzięciem cieszą się instru- menty o zmiennym kuponie. Obecna struktura portfela funduszu zarządzanego wspólnie przez Błażeja Bogdziewicza i Wojciecha Ksenia to ob- ligacje skarbowe odpowiadające za 92,03% oraz gotówka i jej ekwiwalenty (7,97%). Dla tego typu produktów dla wyniku końcowego niebagatelne znaczenie ma wysokość opłat i Caspar Ochrony Kapitału wyróżnia się ich niską wysokością tj. maksymalnie 0,75%. Wynik osiągnięty w okresie od 01.03.2015 roku to 0,60%. 101,9 101,8 101,7 101,6 101,5 101,4 101,2 101,1 101 100,9 100,8 100,7 100,6 100,5 100,4 100,3 100,2 100,1 100 99,9 99,8 2014.12.08 2015.02.04 2015.04.03 2015.06.05 2015.08.04 2015.10.01 2015.12.08 100,85 100,8 100,75 100,7 100,65 100,6 100,55 100,5 100,45 100,4 100,35 100,3 100,25 100,2 100,15 100,1 100,05 100 99,95 99,9 99,85 2015.03.09 2015.02.21 2015.06.08 2015.07.22 2015.09.04 2015.10.20 2015.12.08 Źródło: Navigator, Analizy Online S.A. Źródło: Navigator, Analizy Online S.A. UniKorona Pieniężny vs Średnia funduszy gotówkowych i pieniężnych uniwersalnych Caspar Ochrony Kapitału vs Średnia funduszy gotówkowych i pieniężnych uniwersalnych w okresie od 08.12.2014 do 08.12.2015 w okresie od 09.03.2015 do 08.12.2015 101,21 100,54 101,70 100,60 Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty i dużą łatwość dostępu do zgromadzonych środ- ków. W portfelu subfunduszu zarządzanego przez Andrzeja Czarneckiego inwestor znajdzie głów- nie instrumenty dłużne korporacyjne (53,69%). Ekspozycja walutowa to inwestycja 71,77% w polskim złotym, 21,61% w euro oraz 3,64% w dolarze amerykańskim. Maksymalna opłata za zarządzanie to 1,5%. Wynik jaki udało się osią- gnąć w okresie 12 miesięcy to 1,70%.
 11. 11. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport grudzień 201511 FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW Globalny Dług W ramach jesiennych posiedzeń najważniejsze banki centralne świata zdawały się wskazywać klarowne kierunki co do swojej dalszej polityki. W przypadku Europejskiego Banku Centralnego i Japońskiego Banku Centralnego nie było wąt- pliwości. Ultraluźna polityka monetarna będzie trwać i skup aktywów zostanie podtrzmany. Co więcej, zapowiada się, że programy te zosta- ną wydłużone i być może ich skala również się zwiększy. Taki rozwój wydarzeń byłby niewąt- pliwie korzystny dla inwestorów, zapewniłby bowiem ponadprzeciętną płynność. Z zupełnie innej perspektywy należy obserwować zachowa- nie FED-u. Wydaje się, że od dawna zapowiadana podwyżka będzie miała w końcu miejsce i po- zwoli Janet Yellen zachować twarz. Wielokrotnie przekładana zmiana polityki monetarnej spowo- dowała, że inwestorzy pokładają coraz mniejszą wiarę w FOMC. Obecnie większość wskaźników makroekonomicznych w USA wygląda przyzwo- icie, aczkowiek nie dają one powodów do euforii. Z drugiej jednak strony, jeśli FED nie podwyższy stóp teraz, wówczas odbierze sobie broń, któ- rą jest możliwość ich ścinania w okresie recesji. Najbardziej realne oczekiwania rynkowe mó- wią, że najbliższa podwyżka będzie miała przede wszyskim znaczenie symboliczne i nie przekroczy 25pb, zaś komunikat FED w swojej wymowie za- sugeruje, że cykl podwyżek zostanie rozłożony w czasie i nie będzie dynamiczny. 124% 83.9% 43.1% 2.31% -38% Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz LisGru GruSty Lut Mar źródło: stooq.pl 10 grudnia 10ESY.B - 1 rok vs 10GRY.B 10UKY.B 10USY.B Zmiana rentowności: obligacje skarbowe 10-letnie: Hiszpania, Grecja, Wielka Brytania, USA
 12. 12. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport grudzień 201512 FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW Przykładowe fundusze/subfundusze inwe- stycyjne należące do klasy globalny dług: BlackRock GF US Dollar Reserve A2 (USD) Fundusz BlackRock GF US Dollar Reserve A2 (USD) to fundusz inwestycyjny skupiający się na unikaniu strat. Zarządzający Coleen Gasiewski oraz Chris Linsky za swoje najważniejsze zada- nie przyjmują wypracowywanie pozytywnej sto- py zwrotu w każdym kolejnym roku swojej dzia- łalności. W tym celu utrzymują niskie duration oraz wysoki poziom dywersyfikacji. W portfelu funduszu znajdziemy głównie komercyjne papie- ry wartościowe (39,50%) oraz certyfikaty depo- zytowe (25,10%). Opłata za zarządzanie wynosi 0,45%. Wynik osiągnięty w okresie ostatnich 12 miesięcy to 0,00%. BlackRock GF US Dollar Short Duration Bond A2 (USD) Fundusz BlackRock GF US Dollar Short Dura- tion Bond to skupienie się na tej bezpieczniejszej części rynku dłużnego. Wielu inwestorów poszu- kuje takich rozwiązań w okresach, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo wzrostu stóp procen- towych, a konsensus rynkowy zdaje się mówić, że FED już niedługo zdecyduje się na taki krok. Zarządzający Tom Musmanno i Scott Maclellan budują portfel na obligacjach o możliwie najniż- szym okresie do zapadalności i wysokim ratingu inwestycyjnym. 59,00% aktywów zostało uloko- wanych w obligacjach o ocenie kredytowej AAA, 19,10% to BBB, zaś A to 10,80%. Opłata za zarzą- dzanie wynosi 0,75%. Wynik osiągnięty w okresie ostatnich 12 miesięcy to 0,39%. 100,5 100 99,5 99 98,5 98 97,5 97 96,5 96 2014.12.08 2015.01.30 2015.03.25 2015.05.21 2015.07.15 2015.09.08 2015.12.08 100,5 100 99,5 99 98,5 98 97,5 97 96,5 96 2014.12.08 2015.01.30 2015.03.25 2015.05.21 2015.07.15 2015.09.08 2015.12.08 Źródło: Navigator, Analizy Online S.A. Źródło: Navigator, Analizy Online S.A. BlackRock GF US Dollar Reserve A2 (USD) vs Średnia funduszy dłużnych dolarowych uniwersalnych (USD) BlackRock GF US Dollar Reserve A2 (USD) vs Średnia funduszy dłużnych dolarowych uniwersalnych (USD) w okresie od 08.12.2014 do 08.12.2015 w okresie od 08.12.2014 do 08.12.2015 95,94 95,94 100,00 100,39 Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty
 13. 13. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport grudzień 201513 FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW Akcje Polskie Ostatni okres nie jest dobry dla Giełdy Papie- rów Wartościowych w Warszawie. Nie pomogła z pewnością „reforma” OFE przeprowadzona za rządów Platformy Obywatelskiej, a także decyzja Trybunału Konstytucyjnego zatwierdzająca legal- ność przeniesienia środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych do ZUS. Obecny rok to trzy zasadni- cze fazy na GPW. Pierwsza, okres przedwyborczy, który charakteryzował się lekką nerwowością na- strojów na dużych spółkach, ale pozwolił zarobić inwestorom, którzy zdecydowali się na inwestycje w spółki notowane w ramach mWIG40 i sWIG80. Kolejny etap to wybory prezydenckie, które nie- jako zainaugurowały festiwal obietnic. Obawy inwestorów, że obietnice mogą przerodzić się w czyny nastraszyły przede wszystkim inwestorów w spółki z WIG20, główne banki i energetykę. Przed- smak zachowania rynku to okres zwycięstwa w wyborach prezydenckich Andrzeja Dudy. Trzeba jednak uczciwie przyznać, że reakcja była ograni- czona. Zmiana w Sejmie, która początkowo mogła wydawać się nie aż tak groźna, nastraszyła rynek już na poważnie. Obecnie trwająca wyprzedaż nie ma bowiem zupełnie pokrycia w stanie naszej krajowej gospodarki, a doskonale za to obrazuje, jak wiele może kosztować ryzyko polityczne. Cier- pią na tym oczywiście akcjonariusze banków, firm energetycznych i gigantów, w których duży udział ma Skarb Państwa. Nie mieliśmy co prawda jesz- cze do czynienia z poważnymi bankructwami, ale przedsmak tego co może nas czekać w najgorszym 16.7% 6.27% -4.2% -14% -25% Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz LisGru GruSty Lut Mar źródło: stooq.pl 10 grudnia WIG - 1 rok vs WIG20 MWIG40 SWIG80 Indeksy Giełdowe: WIG, WIG20, mWIG40, sWIG80 scenariuszu, dały tarapaty w jakie wpadł SK Bank z Wołomina. Realna groźba wisi nad sektorem bankowym, nie jest jeszcze bowiem znane roz- wiązanie kwestii kredytów frankowych oraz nad sektorem energetycznym, który może zostać wy- korzystany do ratowania górnictwa.
 14. 14. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport grudzień 201514 FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW Przykładowe fundusze/subfundusze inwe- stycyjne należące do klasy akcje polskie: Quercus Short To jeden z mniej klasycznych rozwiązań rynku polskich akcji. Strategią Wojciecha Zycha, Krzysz- tofa Frudnia i Arkadiusza Bebela jest zarabianie na indeksie WIG20. Okres powyborczy to można powiedzieć woda na młyn dla tego typu inwe- stycji. Zarabianie na tym funduszu jest możliwe poprzez inwestowanie w kontrakty terminowe na indeks. Jednocześnie, w przypadku zdecydowanej hossy, subfundusz aby nie generować przesad- Noble Akcji Małych i Średnich Spółek Jednym z wyznaczników tego subfunduszu jest zespołowy sposób zarządzania. W skład zespo- łu zarządzającego wchodzą Andrzej Domański, Tomasz Manowiec, Daniel Zagadło i Mikołaj Ra- czyński. U podłoży strategii inwestycyjnej leży poszukiwanie akcji firm wyróżniających się na tle konkurencji potencjałem wzrostu i uzdolnionym zarządem. Przeważają spółki o mniejszych i śred- nich kapitalizacjach. Podstawą decyzji jest w naj- większym stopniu analiza fundamentalna oraz analiza płynnościowa spółek. Kwestia płynności często jest problemem dla akcji rynki sWIG80 i mniejszych. Najmniejsza dopuszczalna ekspo- zycja na akcje wynosi 60%. W przypadku bessy zarządzający mają jednak możliwość ulokowania 40% w papierach dłużnych. Obecnie dominują- cym w portfelu sektorem są dobra konsumenc- kie wyższego rzędu (30,44%), finanse (28,00%), materiały (17,59%) oraz przemysł (9,71%). Mak- symalna opłata za zarządzanie wynosi 4%. Wy- nik osiągnięty w okresie ostatnich 12 miesięcy to 6,55%. nych strat ma możliwość alokacji 90% środków w instrumenty dłużne, zaś do 20% w instrumen- ty akcyjne. Opłata za zarządzanie wynosi 3,80%. Wynik osiągnięty w okresie ostatnich 12 miesięcy to minus 25,88%. 126 124 122 120 118 116 114 112 110 108 106 104 102 100 98 96 94 92 90 2014.12.08 2015.02.10 2015.04.15 2015.06.19 2015.08.21 2015.12.08 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 2014.12.08 2015.02.02 2015.03.27 2015.05.26 2015.07.22 2015.09.15 2015.12.08 Źródło: Navigator, Analizy Online S.A. Źródło: Navigator, Analizy Online S.A. Quercus Short vs Średnia funduszy akcji polskich uniwersalnych Noble Akcji Małych i Średnich Spółek vs Średnia funduszy akcji polskich małych i średnich spółek w okresie od 08.12.2014 do 08.12.2015 w okresie od 08.12.2014 do 08.12.2015 89,31 101,82 125,88 106,55 Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty
 15. 15. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport grudzień 201515 FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW Akcje Środkowa-Wschodnia Europa Ten ciekawy poniekąd region boryka się z dość istotnym problemem bycia w cieniu innych, szybciej rosnących rynków wschodzących. Kra- je Środkowo-Wschodniej Europy straciły nieco na blasku. Dodatkowo, towarzyszące regionowi napięcie polityczne nie poprawia tego, jak jest postrzegany. Kwestia ukraińska zdecydowanie straciła na znaczeniu, ale uraz do rynku zarówno rosyjskiego, jak i ukraińskiego pozostał. Co wię- cej, zaangażowanie Rosji w kwestie walki z ISIS, prowadzi do takich wypadków z jakim mieliśmy do czynienia 24 listopada, kiedy to Turcy ze- strzelili rosyjski bombowiec Su-24. Dodatkowo, konflikt syryjski generuje problem uchodźców, z którym niebawem przyjdzie się zmierzyć również rządom państw na wschód od Niemiec. Wygra- nym tego dość nieszczęsnego rozwoju wydarzeń może być Turcja, którą Unia Europejska będzie musiała wynagrodzić za pomoc w radzeniu sobie z emigrantami i uchodźcami. 12.9% 26.5% -0.7% -14% -28% Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz LisGru GruSty Lut Mar źródło: stooq.pl 10 grudnia^XU100 - 1 rok vs ^RTS ^UX WIG Indeksy Giełdowe: Turcja, Rosja, Ukraina, Polska
 16. 16. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport grudzień 201516 FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW Przykładowe fundusze/subfundusze inwe- stycyjne należące do klasy Akcje Środko- wa/Wschodnia Europa: Quercus Rosja Dla najodważniejszych inwestorów, którzy są go- towi podejmować ponad przeciętne ryzyko w imię bardzo wysokich stóp zwrotu ciekawym rynkiem może być Rosja. Boryka się ona z wieloma pro- blemami i na pewno nie kusi przyglądając mu się od strony fundamentalnej, ale wielu globalnych graczy skupia się na niskich cenach tamtejszych spółek i uważa, że będą one w stanie dać im za- robić. Bardzo istotnym w kontekście takiej inwe- stycji jest umiejętny czas wejścia i wyjścia, bo tak samo często jak możemy mieć do czynienia ze spektakularnymi wzrostami, tak samo spekta- kularne mogą być spadki. Subfundusz Quercus Rosja jest zarządzany przez duet Marka Buczaka i Sebastiana Buczka. Skupiają się oni głownie na dużych spółkach (53,80%). Spółki o średniej ka- pitalizacji mają udział na poziomie 28,10%, zaś małe na 18,10%. Maksymalna opłata za zarzą- dzanie wynosi 3,80%. Wynik osiągnięty w okresie ostatnich 12 miesięcy to 1,58%. Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Ten subfundusz to rozwiązanie regionalne, gdzie zarządzający poczynają sobie dość odważnie, alokując sporą część aktywów również w Euro- pie Zachodniej. Błażej Bogdziewicz i Piotr Przed- wojski odpowiadający za wyniki subfunduszu preferują raczej małe i średnie spółki cechujące się wysokim potencjałem wzrostu. Najważniej- szymi krajami w portfelu są w tej chwili Austria (29,81%), Polska (23,90%), Niemcy (14,71%) oraz Rumunia (14,41%). Największe pozycje zosta- ły zbudowane w takich sektorach, jak finanse (25,64%), przemysł (16,46%), sektor państwowy (12,69%) oraz surowce (10,33%). Maksymalna opłata za zarządzanie wynosi 3,5%. Subfundusz w okresie ostatnich 12 miesięcy osiągnął wynik na poziomie 1,91%. 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 2014.12.08 2015.02.03 2015.04.01 2015.06.01 2015.07.29 2015.09.24 2015.12.08 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 2014.12.08 2015.02.03 2015.04.01 2015.06.01 2015.07.29 2015.09.24 2015.12.08 Źródło: Navigator, Analizy Online S.A. Źródło: Navigator, Analizy Online S.A. Quercus Rosja vs Średnia funduszy akcji europejskich rynków wschodzących Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy vs Średnia funduszy akcji europejskich rynków wschodzących w okresie od 08.12.2014 do 08.12.2015 w okresie od 08.12.2014 do 08.12.2015 94,17 94,17 101,58 101,91 Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty
 17. 17. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport grudzień 201517 FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW Akcje Starej Europy Pierwszy tydzień grudnia minął przede wszyst- kim pod znakiem posiedzenia EBC. Europejski Bank Centralny obniżył stopę depozytową o 10 pb, do -0,30%, wydłużony został okres trwania programu luzowania ilościowego z września 2016 roku do końca pierwszego kwartału 2017 roku. Program został również rozszerzony o możliwość zakupu obligacji municypalnych. Co więcej, szef ECB Mario Dragi poinformował, że bank będzie reinwestować środki z obligacji, które zapadną, a co za tym idzie wydłuży okres samego programu, a jego zakończenie będzie w przyszłości mniej odczuwalne. Inwestorzy przyjęli takie działania co prawda z zadowoleniem, ale oczekiwali jesz- cze bardziej radykalnych kroków, tj. zwiększenia skali skupu. Dane makroekonomiczne wyglądają coraz korzystniej i z pewnością mogą dawać ar- gument popytowi na rynku. Europie najbardziej szkodzi jednakże polityka. Napięcia towarzyszą- ce przyjmowaniu imigrantów i uchodźców oraz odsunięte w czasie, ale bardzo istotne ryzyko Brexitu, czyli opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, nie pomaga. Najbardziej odczu- wa to chyba Angela Merkel, która nigdy w swojej karierze, tak szybko nie traciła poparcia. -5.5% 10.3% 26.2% -21% -37% Kwi Maj Cze Sie Wrz Paz LisGru GruSty Lut Mar źródło: stooq.pl źródło: Źródło Niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych źródło: Źródło Niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 10 grudnia^ATH - 1 rok vs ^DAX ^FTM ^CAC Indeksy Giełdowe: Grecja, Niemcy, Wielka Brytania, Francja Comiesięczny wskaźnik poparcia 2015 Liczba imigrantów przybywająca do Niemiec w kolejnych miesiącach 2015 80% 60% 40% 20% styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień Merkel 54% Seehofer 40% 200,000 150,000 100,000 50,000 0 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
 18. 18. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport grudzień 201518 FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW Przykładowe fundusze/subfundusze in- westycyjne należące do klasy Akcje Starej Europy: Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (PLN) (hedged) Niedawne słowa Mario Draghiego o uczynieniu wszystkiego, co konieczne, aby Strefa Euro wróci- ła na ścieżkę rozwoju gospodarczego wlało dużo nadziei w serca inwestorów. Obiecane przedłuże- nie programu nie wywołało jednak takiej euforii, jak można było tego oczekiwać, bo konsensus za- kładał również zwiększenie skali skupu aktywów. Mimo wszystko widoczne symptomy poprawy gospodarczej w Europie Zachodniej przyciągają kapitał. W funduszu zarządzanym przez Fabio Ricelli znajdziemy spółki, które mają potencjał, aby szybko rosnąć, dość niezależnie od otoczenia makroekonomicznego, ale obecny łatwy dostęp do taniego finansowania dodatkowo im pomaga. Fabio Ricelli kładzie przede wszystkim nacisk na wewnętrzne czynniki rozwoju spółek. Zmiany w portfelu dokonywane są rzadko, co korzystnie wpływa na koszty. Większość spółek, które trafią do portfela pozostają tam na długo. Fundusz alo- kuje większość aktywów w spółki o średniej i ma- łej kapitalizacji, w przedziale od 1 do 10 mld euro. Najważniejsze kierunki geograficzne to Wielka Brytania (29,60% aktywów funduszu), Francja (19,70%), Niemcy (18,10%), Hiszpania (8,20%), Schroder ISF Italian Equity A (Acc) (EUR) Przykład sukcesu polityki zaciskania pasa i re- form rynku pracy oraz stopniowego naprawiania finansów państwa idzie między innymi z Włoch. Zarządzający Nicholette MacDonald-Brown Szwajcaria (7,60%) oraz Dania (7,40%). Naj- ważniejsze sektory to ochrona zdrowia (24,70%), przemysł (20,10%), oraz IT (15,60%). Opłata za zarządzanie wynosi 1,5%. Wynik osiągnięty w okresie ostatnich 12 miesięcy to 22,37%. oraz Hannah Piper skupiają się na poszukiwa- niu prawdziwych perełek wśród spółek będących komponentami indeksu FTSE Italia All-Share. W mocno skoncentrowanym portfelu znajdziemy łącznie 47 pozycji. Taki sposób inwestowania po- twierdza, że zarządzający mocno wierzą w swoje pomysły inwestycyjne i mają pomysł jak zara- biać na rynku. Najważniejsze sektory to finanse (36,30%), media (14,40%), przemysł (10,50%), ropa i gaz (9,00%) oraz towary konsumpcyjne (7,70%). Opłata za zarządzanie wynosi 1,5%. Wy- nik osiągnięty w okresie ostatnich 12 miesięcy to 15,75%. 126 124 122 120 118 116 114 112 110 108 106 104 102 100 98 96 94 2014.12.08 2015.01.28 2015.03.19 2015.05.12 2015.07.02 2015.08.21 2015.10.12 2015.12.08 Źródło: Navigator, Analizy Online S.A. Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (PLN) (hedged) vs Średnia funduszy akcji europejskich rynków rozwiniętych (EUR) w okresie od 08.12.2014 do 08.12.2015 107,02 122,37 Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty 126 124 122 120 118 116 114 112 110 108 106 104 102 100 98 96 94 92 90 2014.12.08 2015.01.28 2015.03.19 2015.05.12 2015.07.02 2015.08.21 2015.10.12 2015.12.08 Źródło: Navigator, Analizy Online S.A. Schroder ISF Italian Equity A (Acc) (EUR) vs Średnia funduszy akcji europejskich rynków rozwiniętych (EUR) w okresie od 08.12.2014 do 08.12.2015 107,02 115,75 Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty
 19. 19. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport grudzień 201519 FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW Akcje Stany Zjednoczone Mówiąc o inwestowaniu w Stanach Zjednoczo- nych nie sposób nie wspomnieć o oczekiwaniach na decyzję FED-u dotyczącą poziomu stóp pro- centowych i dalszego rozwoju polityki monetar- nej. Bardzo wiele zostało już powiedziane i wie- lokrotnie wytykane, że FED, pod rządami Janet Yellen przegapił dobre okazje na podwyżki stóp, chociażby w czerwcu tego roku. Okres jesiennej korekty nie były dobrym czasem na ryzykowanie jeszcze większego wzrostu kursu dolara, ale teraz wydaje się, że docieramy do momentu, gdzie ta symboliczna podwyżka musi mieć miejsce. Dane makroekonomiczne wprawdzie nie są idealne, ale są wystarczająco dobre, aby uzasadnić wzrost, chociażby o symboliczne 25 punktów bazowych. To mała, ale mimo wszystko istotna zmiana, z chociażby psychologicznego punktu widzenia, po 84 miesiącach utrzymywania ultraluźnej polityki monetarnej. Równie istotny będzie przekaz co do dalszego kształtu polityki monetarnej. Konsen- sus rynkowy wierzy, że kolejne podwyżki będą odsunięte w czasie i będą relatywnie małe (na tyle małe, aby nie zaszkodzić rynkowi, ale na tyle duże, aby wskazać, że gospodarka znajduje się w dobrej kondycji). Warto również zauważyć, że w ocenie części ekonomistów ultraluźna polity- ka monetarna prowadzona przez wiele banków centralnych wcale nie wspiera inflacji. Może to oznaczać, że niewielkie podniesienie stóp pro- centowych spowoduje, że koszt finansowania zo- 9.49% 4.12% -1.2% -6.6% -11% Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz LisGru GruSty Lut Mar źródło: stooq.pl 9 grudnia Indeksy Giełdowe: Nasdaq, S&P500, DowJones ^NDQ - 1 rok vs ^SPX ^DJI stanie przeniesiony na klientów, a co za tym da wzrost cen, jednocześnie wymuszając wzrost za- robków. To oczywiście tylko kolejna z teorii eko- nomicznych, ale warto pilnie śledzić najbliższe wydarzenia związane ze spotkaniem FOMC, bo pewnym jest, że będzie ono miało sporo przeło- żenia na rynki.
 20. 20. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport grudzień 201520 FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW Przykładowe fundusze/subfundusze in- westycyjne należące do klasy Akcje Stany Zjednoczone: Franklin Technology Fund A (Acc) (EUR) Jednym z najbardziej popularnych kierunków od lat pozostaje technologia. To nie dziwi, bo wła- śnie tam dokonuje się największy progres. Wie- lu firmom udaje się zaczynać zarabiać na swoim biznesie, dobrym przykładem są tu serwisy spo- łecznościowe. Od dłuższego już czasu liderami tych branż pozostaje e-commerce, gdzie takie spółki jak Alibaba przejmują handel i pokazu- ją wyśmienite wyniki finansowe. Patrząc przez BlackRock GF World Financials A2 (USD) W ramach rozwiązań sektorowych warto także wspomnieć o sektorze finansowym. To szczegól- ny sektor, bo jest jednym z nielicznych, który fak- tycznie może skorzystać na od dawna oczekiwanej podwyżce stóp procentowych przez FED. Fundusz zagraniczny BlackRock GF World Financials nie- co wbrew swojej nazwie ulokował przeważającą część aktywów w USA (41,90%) oraz Wielkiej Bry- tanii (16,40%). Taka struktura wydaje się intere- sująca, bowiem za sprawą kryzysu finansowego z lat 2007-2008 mieliśmy do czynienia z całkiem pryzmat geograficzny najwięcej takich dobrych spółek znajdziemy w USA, gdzie otoczenie sprzy- ja on-line’owym start-up’om. John Scandalios ulokował większość aktywów w Stanach Zjedno- czonych (89,32%), Chinach (2,91%) oraz Holandii, (2,71%). Maksymalna opłata za zarządzanie wy- nosi 1%. Wynik osiągnięty w okresie ostatnich 12 miesięcy to 10,48%. skuteczną restrukturyzacją i zmianami w spół- kach finansowych pochodzących z tych krajów, które umożliwiły im ponowne wejście na ścieżkę rozwoju. Co bardzo istotne, wyraźnie lepiej radzą- ce sobie gospodarki tych krajów potrzebują więk- szych ilości pieniędzy na rozwój i konsumpcję, a to powinno wspierać biznes banków oraz innych instytucji finansowych. Edward Booth odpowiada za zarządzanie funduszem. Maksymalna opła- ta za zarządzanie to 1,50%. Wynik osiągnięty w okresie ostatnich 12 miesięcy to -8,72%. 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 2014.12.08 2015.02.03 2015.03.31 2015.05.28 2015.07.24 2015.09.18 2015.12.08 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 2014.12.08 2015.02.03 2015.03.31 2015.05.28 2015.07.24 2015.09.18 2015.12.08 Źródło: Navigator, Analizy Online S.A. Źródło: Navigator, Analizy Online S.A. Franklin Technology Fund A (Acc) (EUR) vs Średnia funduszy akcji amerykańskich (USD) BlackRock GF World Financials A2 (USD) vs Średnia funduszy akcji amerykańskich (USD) w okresie od 08.12.2014 do 08.12.2015 w okresie od 08.12.2014 do 08.12.2015 97,26 97,26110,48 91,28 Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty
 21. 21. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport grudzień 201521 FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW Akcje Globalne Rynków Wschodzących Z całą pewnością rok 2015 nie był łaskawy dla inwestorów poszukujących zarobku na rynkach wschodzących. Wielki odwrót od surowców spo- wodował, że wiele z krajów klasyfikowanych jako rynki wschodzące zaczęło cierpieć. Do grona przegranych z powodu takiego rozwoju wydarzeń należą przede wszystkim te kraje, których bo- gactwo budowane było na wydobyciu surowców energetycznych. W dobie nadpodaży ropy i gazu, przekładającego się na ogromne przeceny mają one olbrzymie problemy ze zbilansowaniem 75.7% 50.1% 24.6% -0.8% -26% Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz LisGru GruSty Lut Mar źródło: stooq.pl źródło: stooq.pl 10 grudnia^SHC - 1 rok vs ^SNX ^RTS ^BVP Indeksy Giełdowe: Chiny, Indie, Rosja, Brazylia swoich budżetów. Najbardziej typowym przykła- dem jest tutaj oczywiście Rosja i Brazylia. Rynki tych krajów mogą w obecnej chwili być traktowa- ne jako zdecydowanie spekulacyjne, a to znaczy, że odpowiednie jedynie dla bardzo wąskiej grupy inwestorów. Europejskie rynki wschodzące jak Polska, czy Turcja cierpią ze względów politycz- nych. W zasadzie pośród rynków z tej kategorii warto przyglądać się jedynie tym, których cechą charaktersytyczną jest wysoki poziom rozwo- ju i które są importerami ropy i gazu. Dobrymi przykładami są tutaj kraje azjatyckie, np. Korea Południowa czy Tajwan. Potężna fala przecen z jaką mieliśmy do czynienia w okolicach sierpnia na rynkach akcji spowodowała, że wyceny na ry- nach wschodzących stały się bardzo atrakcyjne i w celach dywersyfikacji warto się im dokładnie przyglądać. Jako ciekawa może również jawić się inna grupa, czyli kraje o najwcześniejszej fazie rozwoju. Te bowiem traktowane bardzo długofa- lowo mogą okazać się trafną inwestycją. Cieka- wymi przykładami mogą tu być np. kraje afry- kańskie. Ropa ($) 11 grudnia 42.36 40.82 39.28 37.74 36.20 30 Lis 1 Gru 2 Gru 3 Gru 4 Gru 7 Gru 8 Gru 9 Gru 10 Gru 11Gru
 22. 22. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport grudzień 201522 FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW Przykładowe fundusze/subfundusze inwe- stycyjne należące do klasy Akcje Globalne Rynków Wschodzących: Templeton Africa Fund A (Acc) (USD) Dla inwestorów, którzy pragną najwyższego po- ziomu dywersyfikacji i chcą wykroczyć poza rynki rozwinięte i rozwijające się interesującym kierun- kiem mogą być tzw. rynki frontier, a konkretnie afrykańskie. To bardzo odważne podejście do inwestycji może również okazać się dość docho- dowe. Funduszem stwarzającym takie możliwo- ści jest Templeton Africa Fund, za którego za- rządzanie odpowiada specjalista od rynków we wczesnych fazach rozwoju Mark Mobius. Pomysł inwestycyjny wydaje się ciekawy, bowiem Afryka to kontynent, na którym znajdziemy najsłabiej spenetrowane rynki kapitałowe świata. Istotną wadą tamtejszych giełd jest nieco mniejsza płyn- ność, co powoduje, że część afrykańskich spółek decyduje się na sprzedaż swoich akcji na rynkach rozwiniętych, na ogół w Londynie. To duża zaleta dla inwestorów, bo dzięki temu te spółki są zobli- gowane do utrzymywania wyższych standardów raportowania i księgowości. Opłata za zarządza- nie w tym rozwiązaniu wynosi 1,60%. Najważniej- sze kraje w portfelu to Nigeria (20,70%), Egipt (20,39%), Kenia (14,15%), RPA (12,22%), Zim- babwe (7,27%) oraz Botswana (6,61%) i Senegal Templeton Korea Fund A (Acc) (USD) W poszukiwaniu okazji inwestycyjnych na ryn- kach rozwijających się inwestorom zdarza się zapominać o ciekawym rynku jakim z pewnością jest rynek koreański. Ta niezwykle nowoczesna gospodarka, która bardziej wykazuje cechy rynku rozwiniętego, od pewnego już czasu, znajduje się w niełasce inwestorów. Co prawda liczba spół- ek notowanych na KOSPI nie jest gigantyczna, ale znajdziemy na niej wielu graczy globalnych, którzy generują przychody na całym świecie. Najważniejsze sektory w funduszu zarządzanym przez Marka Mobiusa to dobra wyższego rzędu (35,23%), technologie informatyczne (20,75%), ochrona zdrowia (18,71%) i przemysł (16,28%). Największe pozycje to: Fila Korea (9,44%), BU- KWANG Pharmaceutical (6,23%), SK Hynix (6,17%) oraz Samsung (5,94%). Maksymalna opłata za zarządzanie wynosi 1,6%. Wynik osią- gnięty w okresie ostatnich 12 miesięcy to -9,26%. (5,23%). Fundusz w okresie ostatnich 12 miesięcy osiągnął wynik w wysokości -26,91%. 112 110 108 106 104 102 100 98 96 94 92 90 88 86 84 82 80 78 76 74 72 2014.12.08 2015.02.03 2015.03.31 2015.05.28 2015.07.24 2015.09.18 2015.12.08 Źródło: Navigator, Analizy Online S.A. Templeton Africa Fund A (Acc) (USD) vs Średnia funduszy akcji globalnych rynków wschodzących w okresie od 08.12.2014 do 08.12.2015 89,36 73,09 Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty 112 110 108 106 104 102 100 98 96 94 92 90 88 86 84 2014.12.08 2015.02.03 2015.03.31 2015.05.28 2015.07.24 2015.09.18 2015.12.08 Źródło: Navigator, Analizy Online S.A. Templeton Korea Fund A (Acc) (USD) vs Średnia funduszy akcji globalnych rynków wschodzących w okresie od 08.12.2014 do 08.12.2015 89,36 90,74 Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty
 23. 23. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport grudzień 201523 FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW Akcje Chiny, Południowo-Wschodnia Azja, Pacyfik, Japonia Dzień 30 listopada 2015 roku można uznać za nową, dość symboliczną datę dla chińskiej gospo- darki. Międzynarodowy Fundusz Walutowy tego dnia oficjalnie zadecydował o dodaniu chińskiego juana do koszyka walut rezerwowych, co pokazu- je, jak wielką rolę w dzisiejszym świecie gospo- darczym odgrywa chińska gospodarka. Co więcej, pokazuje to, że zaufanie co do tamtejszej waluty i do jej stabilności jest duże. Szacunki MFW wska- zują, że juan (renminbi) będzie stanowił około 11% koszyka walutowego. Udział pozostałych walut ulegnie zmniejszeniu (USD z 41,90% na 41,73%, euro z 37,50% na 30,93%, GBP z 11,30% na 8,09% oraz JPY z 9,40% na 8,33%). Ta decyzja MFW była już od pewnego czasu wyczekiwana i nie zaowo- cowała większymi ruchami na rynku. Istotniejszy dla inwestorów jest wzrost gospodarczy, który istotnie zwalnia. Jeszcze rok przed kryzysem nie- ruchomościowym w USA gospodarka rozwijała się w zawrotnym tempie ponad 14%, aby w 2014 roku spaść niemal o połowę, do 7,4% r/r. Obecnie sytuacja wygląda jeszcze gorzej i wiele wskazuje na to, że 2015 rok zamknie się wzrostem PKB na poziomie 6,9% r/r. Wskaźnik PMI dla przemysłu Państwa Środka nie zachwyca i notuje odczyty na poziomie poniżej 50, co oznacza pogorszenie biznesu. Co to oznacza dla inwestorów? Pierwszą reakcją mogłoby być wyprzedanie aktywów. War- to jednak się skupić, na przyczynach tego stanu rzeczy. Owszem, gospodarka zwalnia, ale zmie- 75.7% 52.4% 29.1% 5.93% -17% Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz LisGru GruSty Lut Mar źródło: stooq.pl 10 grudnia^SHC- 1 rok vs ^NKX ^TWSE ^SET ^HSI Indeksy Giełdowe: Chiny, Japonia, Tajwan, Tajlandia, Hongkong nia się też jej model. Chiny pod przywództwem Xi Jinpinga chcąc być bardziej niezależne i budo- wać popyt wewnętrzny, a przy tamtejszej liczbie ludności i powoli bogacącym się społeczeństwie może to faktycznie przynieść oczekiwane owoce. Innym ciekawym kierunkiem w regionie pozostaje Japonia. Tamtejsza walka z inflacją zdaje się nie kończyć i Bank of Japan nie szczędzi wysiłków i pieniędzy, aby stymulować gospodarkę. Z drugiej strony, nieco lepsze ostatnie odczyty danych ma- kroekonomicznych, tania ropa i inne surowce po- wodują, że jen nieco się umocnił, aczkolwiek na- dal znajduje się na atrakcyjnych poziomach. Taki rozwój wydarzeń może owocować kontynuacją za- interesowania rynkiem w Tokio przez globalnych inwestorów.
 24. 24. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport grudzień 201524 FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW Przykładowe fundusze/subfundusze in- westycyjne należące do klasy Akcje Chi- ny, Południowo-Wschodnia Azja, Pacyfik, Japonia: Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (USD) Ten fundusz to nieco odmienne podejście do inwestowania w Chinach. Raymond Ma, zarzą- dzający funduszem, wyszukuje spółki oferujące swoje produkty i usługi konsumentom na lokal- nym rynku. Polityka inwestycyjna zakłada in- westowanie nieindeksowe, zarządzający nie jest również zmuszony do dobierania spółek na ba- zie ich kapitalizacji. Idea budowania funduszu w oparciu o spółki zarabiające na lokalnej kon- sumpcji jest spójna z założeniami rządu chiń- skiego, który pragnie, aby to popyt wewnętrzny, a nie eksport był główną siłą napędową tamtejszej gospodarki. Polityka inwestycyjna, którą kieru- je się fundusz powoduje, że większość aktywów musi być ulokowana w spółkach skupiających się na wytwarzaniu bądź sprzedaży dóbr i usług na chiński rynek. Raymond Ma dobiera spółki na bazie analizy fundamentalnej. Poszukiwane są firmy o silnym potencjale wzrostu, ale jed- nocześnie posiadające już duży udział w rynku. Najwięcej aktywów zostało ulokowanych w sek- torze finansowym (31,80%), wyższych dóbr kon- sumpcyjnych (20,40%) oraz sektorze technologii informacyjnych (19,00%). Opłata za zarządzanie wynosi 1,5%. Osiągnięty wynik w okresie ostat- nich 12 miesięcy to -3,77%. BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 Hedged (EUR) Bardzo konsekwentna polityka Bank of Japan ra- duje inwestorów. Relatywnie słaba waluta wspie- ra eksporterów i jest korzystna dla rynku akcji. Należy jednocześnie pamiętać, że Japonia jest uboga w surowce i koszt importu przy zbyt tanim jenie nie byłby korzystny. Tamtejsze rynki długo- falowo są jednymi z bardziej zmiennych i kluczo- wy może być timing inwestycji, czyli odpowiedni czas na wejście i wyjście. Kei Fujibe, zarządzający, skupia się na spółkach o mniejszej kapitalizacji, aczkolwiek z dużym potencjałem, aby w dłuż- szym okresie mogły stać się istotnymi markami w swoich branżach. Małe spółki wykazują się dużą umiejętnością adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych, co owocuje mniejszą od przeciętnej zmiennością funduszu. W portfelu znajdziemy japońskie firmy z takich sektorów, jak przemysł (22,40%), dobra luksusowe (19,20%), fi- nanse (17,30%), oraz informatyka (15,20%). Opła- ta za zarządzanie wynosi 1,5%. Fundusz w okresie ostatnich 12 miesięcy osiągnął wynik inwestycyj- ny 21,50%. 120 115 110 105 100 95 90 85 2014.12.08 2015.01.16 2015.02.24 2015.04.02 2015.05.13 2015.06.22 2015.07.29 2015.09.04 2015.10.13 2015.12.08 Źródło: Navigator, Analizy Online S.A. Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (USD) FI_SAFU-AKZ_AZ - Średnia funduszy akcji regionu Azja w okresie od 08.12.2014 do 08.12.2015 97,82 96,23 Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty 125 120 115 110 105 100 95 90 2014.12.08 2015.01.13 2015.02.17 2015.03.23 2015.04.27 2015.06.01 2015.07.07 2015.08.10 2015.09.011 2015.10.16 2015.12.08 Źródło: Navigator, Analizy Online S.A. BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 Hedged (EUR) FI_SAFU-AKZ_AZ - Średnia funduszy akcji regionu Azja w okresie od 08.12.2014 do 08.12.2015 97,82 121,50 Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty
 25. 25. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport grudzień 201525 PODSUMOWANIE FUNDUSZY WEDŁUG KLASY AKTYWÓW Klasa Aktywów Fundusz 12 miesięcy % 36 miesięcy % Ryzyko 1 -> 7 Polski Dług UniKorona Pieniężny Caspar Ochrony Kapitau 1,70 60 (od 01 III 2015) 11,67 n/d ✴ ✴ ✴ ✴ Globalne Dłużne BlackRock GF US Dollar Reserve A2 (USD) BlackRock GF US Dollar Short Duration Bond A2 (USD) 0,00 0,39 0,03 2,64 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ Akcje Polskie Quercus Short Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek 25,88 6,55 14,69 36,25 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ Akcje Środkowa/Wschodnia Europa Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Quercus Rosja 1,91 1,58 22,35 -36,84 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ Akcje Starej Europy Fidelity Funds European Dynamic Growth A (Acc) Hedged (PLN) Schroder ISF Italian Equity A1 (EUR) 22,37 15,75 n/d 59,09 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ Akcje Stany Zjednoczone Franklin Technology Fund A (Acc) (USD) BlackRock GF World Financials A2 (USD) 10,48 -8,72 60,94 22,87 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ Akcje Globalne Rynków Wschodzących Templeton Korea Fund A (Acc) (USD) Templeton Africa Fund A (Acc) (USD) -9,26 -26,91 -12,19 -25,45 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ Akcje Chiny, Południowo-Wschodnia Azja, Pacyfik, Japonia Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (USD) BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (Hedged) (EUR) -3,77 21,50 28,25 67,16 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ Schroder ISF Global Property Securities A (Acc) Hedged (EUR) -1,21 10,66 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ BlackRock GF New Energy A2 (USD) -6,43 19,87 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ Wszystkie powyżej przedstawione wyniki funduszy są prezentowane dla okresu 10.12.2014 do 10.12.2015, o ile w tekście nie jest podany inny zakres czasowy. RAPORT ZOSTAŁ PRZYGOTOWANY W DNIU 11.12.2015 ROKU W OPARCIU O DOSTĘPNE DO TEJ DATY INFORMACJE
 26. 26. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport grudzień 201526 FUNDUSZE OBSERWOWANE PRZEZ F-TRUST SA Schroder ISF Global Property Securities A (Acc) (EUR) Schroder ISF Global Property Securities to fun- dusz dający dobrą ekspozycję na rynek nierucho- mości. To rozwiązanie jest adresowane przede wszystkim do inwestorów pragnących powięk- szać swój kapitał, ale jednocześnie nie chcących akceptować przesadnej zmienności, świadomi, że rynek obligacji znalazł się w trudnym miejscu. Wiele osób preferuje inwestycje w nieruchomo- ści ze względu na to, że kojarzą się one z bezpie- czeństwem, aczkolwiek bezpośrednia inwestycja w nieruchomość niesie ze sobą sporo trudności. Niska płynność, trudność w wycenie, a przede wszystkim wysoki próg wejścia pozbawiają moż- liwości inwestycji wiele osób. Fundusze inwesty- cyjne dają jednak możliwość, aby korzystać z do- brodziejstw tej klasy aktywów w innej, łatwiejszej formie. W portfelu takich rozwiązań znajdziemy spółki ściśle powiązane z nieruchomościami oraz REITS (z angielskiego Real Estate Investment Trust). To rozwiązanie daje posiadaczowi przy- chód z wynajmu, przy jednoczesnym zachowa- niu pełnej płynności, podobnej jak w przypadku akcji. Akcje REITs są handlowane na głównych światowych rynkach, przede wszystkim w Londy- 10 największych pozycji % Simon Property Group 7,0 Public Storage 3,8 Welltower 3,6 Equity Residential 3,6 Boston Properties 3,4 Land Securities Group 3,3 General Growth Properties 3,2 Westfield 3,0 ProLogis 2,8 Mitsubishi Estate 2,8 Źródło: karta funduszu Źródło: karta funduszu Alokacja geograficzna % Ameryki 55,3 Rejon Pacyfiku ( z wyłączeniem Japonii) 17,2 Wielka Brytania 10,5 Japonia 9,6 Europa z wyłączeniem Wielkeij Brytanii i Bliskiego Wschodu 4,0 nie i Nowym Jorku. Fundusz Schroder ISF Global Property Securities to właśnie inwestycja tego typu. Większość aktywów tego funduszu zosta- ło ulokowanych w USA (55,30%), Azji (17,20%), Wielkiej Brytanii (10,50%) oraz Japonii (9,60%). W portfelu znajdują się 54 pozycje, zaś najwięk- sze z nich to Simon Property Group (7,00%), Public Storage (3,80%), Welltower (3,60%) oraz Equity Residential (3,60%). Maksymalna opłata za zarządzanie wynosi 1,50%. Zarządzającymi są Tom Walker i Hugo Machin. Wynik osiągnięty w okresie ostatnich 12 miesięcy to -1,21%. 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 100 99 98 97 96 95 94 93 92 2014.12.08 2015.02.04 2015.04.02 2015.06.02 2015.07.30 2015.09.28 2015.12.08 Źródło: Navigator, Analizy Online S.A. Schroder ISF Global Property Securities A (Acc) (EUR) vs Średnia funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych w okresie od 08.12.2014 do 08.12.2015 105,69 98,79 Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty
 27. 27. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport grudzień 201527 FUNDUSZE OBSERWOWANE PRZEZ F-TRUST SA BlackRock GF New Energy A2 (USD) W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z po- tężnymi wzrostami w sektorze technologii i jesz- cze większymi w medycynie i to właśnie te sek- tory głównie zaprzątały wyobraźnie inwestorów. Ciekawym sektorem, który zyskał relatywnie nie- wiele, a może jawić się jako bardzo atrakcyjny, jest nowa energia. Jednocześnie należy tutaj wyraźnie podkreślić, że nie należy tego sektora rozumieć tylko i wyłącznie jako alternatywne źródła ener- gii jak energia słoneczna, czy wiatrowa, bowiem wybór jest znacznie szerszy. Fundusz BlackRock GF New Energy stwarza możliwość inwestycji w tym sektorze, w najatrakcyjniejsze spółki z całe- go świata. Naturalnie najwięcej środków zostało ulokowanych w Stanach Zjednoczonych (32,20% aktywów funduszu). Kolejne miejsca zajmują przedstawiciele Europy Zachodniej, między inny- mi Dania (12,20%), Francja (8,90%), Wielka Bry- tania (7,70%) oraz Portugalia (5,80%). Jeśli cho- dzi o sektory, to kluczową rolę odgrywają spółki z branży efektywności energetycznej (28,70%), technologie wspomagające wytwarzanie energii i infrastruktury (18,70%), budowa infrastruktury (18,20%) oraz technologie solarne (12,10%). Za wyniki funduszu odpowiedzialni są Robin Bat- chelor i Poppy Allonby. Maksymalna opłata za zarządzanie wynosi 1,75%. Wynik w okresie 12 miesięcy, to -6,43%. Ekspozycja na poszczególne sektory % Efektywność energetyczna 28,7 Technologie wspomagające wytwarzanie energii i infrastruktura 18,8 Budowa infrastruktury na potrzeby wytwarzania energii odnawialnej 18,2 Technologia solarna 12,1 Technologie wiatrowe 11,0 Paliwa alternatywne 7,5 Gotówka i Derywaty 3,6 Źródło: karta funduszu 114 112 110 108 106 104 102 100 98 96 94 92 90 88 86 2014.12.08 2015.02.04 2015.04.02 2015.06.02 2015.07.30 2015.09.28 2015.12.08 Źródło: Navigator, Analizy Online S.A. BlackRock GF New Energy A2 (USD) vs Średnia funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych w okresie od 08.12.2014 do 08.12.2015 105,69 98,57 Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty Ekspozycja na kraj % Stany Zjednoczone 32,2 Dania 12,2 Francja 8,9 Wielka Brytania 7,7 Portugalia 5,8 Niemcy 5,6 Hiszpania 4,0 Gotówka i Derywaty 3,6 Irlandia 3,5 Szwajcaria 3,0 Źródło: karta funduszu 10 największych pozycji % Vestas Wind Systems A/S 7,0 Edp Renovaveis Sa 5,8 Novozymes A/S 5,2 Nextera Energy Inc 5,0 Air Liquide Sa 4,9 Johnson Controls Inc 4,7 Schneider Electric Se 4,1 Gamesa Corp Tecnologica Sa 4,0 Johnson Matthey Plc 4,0 Kinspan Group plc 3,5 Źródło: karta funduszu
 28. 28. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport grudzień 201528 SŁOWNICZEK PODSTAWOWYCH TERMINÓW Odchylenie standardowe (Standard Deviation) – im wyższy wskaźnik, tym bardziej zmienna jest cena jednostki funduszu. Współczynnik Sharpe’a – ukazuje, opłacalność ryzyka, jakie ponosi fundusz w stosunku do inwe- stycji uważanych za pozbawione ryzyka (obligacji rządowych). Im wyższy poziom tego wskaźnika, tym przy niższym nakładzie ryzyka w stosunku do bezpiecznych inwestycji został osiągnięty wy- nik funduszu. Beta do benchmarku – ukazuje zależność po- między zmianami wartości jednostki fundu- szu, a benchmark’u. Wskaźnik beta wynoszący 1 oznacza, idealną korelację jednostki funduszu i benchmark’u, co sugeruje, że skład aktywów funduszu jest tożsamy ze składem instrumen- tów w benchmarku. Wartości mniejsze niż 1 oznaczają, że wzrost (bądź spadek) benchmarku o 1% jest zazwyczaj powiązany ze wzrostem (bądź spadkiem) wartości jednostki funduszu o mniej niż 1%. Wartość beta większa niż 1 oznacza, że wzrost (bądź spadek) benchmarku o 1% jest za- zwyczaj powiązany ze wzrostem (bądź spadkiem) wartości jednostki funduszu o więcej niż 1%. Błąd odwzorowania (Tracking Error) – ukazu- je jak ryzykowny jest dany fundusz w stosunku do swojego benchmarku. Wyższy wskaźnik su- geruje, bardziej agresywnie zarządzany fundusz w stosunku do swojego benchmarku. Wskaźnik informacyjny (Information Ratio – IR) – ilustruje opłacalność ryzyka, jakie zarzą- dzający ponoszą w stosunku do benchmark’u. Im wyższy poziom tego wskaźnika, tym przy niż- szym ryzyku w stosunku do benchmarku został osiągnięty wynik funduszu. Uważa się, iż fundusz osiągający wskaźnik informacyjny powyżej 0,3, uważany jest za efektywnie zarządzany. Duration – współczynnik ten pokazuje, jak zmie- nia się wartość części dłużnej funduszu w reakcji na zmianę stóp procentowych. Wyższe duration, sugeruje większy wpływ zmiany stóp procento- wych na zmianę wartości jednostki funduszu. Alpha – zwrot z funduszy powyżej benchmark’u skorygowanego o ryzyko. R2 – reprezentuje procent zmiany wartości fun- duszu, który może być wytłumaczony zmianą wartości benchmark’u. Obligacje High-Yield – obligacje o niższym ra- tingu (rating nie-inwestycyjny np. CCC), oferują- ce wyższe oprocentowanie HICP - Zharmonizowany wskaźnik cen konsump- cyjnych (z ang. Harmonized Index of Consumer Prices). r/r – rok do roku PMI (Purchasing Manager Index) - wskaźniki opisujący aktywność gospodarczą w sektorze wy- twórczym. Publikowane przez agencję Reuters. Agencja przeprowadza ankietę wśród manage- rów ds. zakupów w firmach (stąd nazwa „Indeks Managerów Logistyki”) pyta o nowe zamówienia, produkcję, zatrudnienie, wielkość zapasów, cenę i portfel zamówień. Cena do wartości księgowej - to relacja kapitali- zacji giełdowej i wartości kapitałów własnych na koniec ostatniego kwartału kalendarzowego. Cena do zysku - Obrazuje stopień niedowarto- ściowania / przewartościowania ceny akcji w sto- sunku do zysku generowanego przez spółkę. Inwestowanie kontrariańskie – odmienny od większości inwestorów sposób postrzegania zda- rzeń rynkowych. Dzięki zachowaniu racjonalności w ocenie sytuacji i nieuleganiu wpływowi innych osób mamy szansę na osiągnięcie sukcesu. FOMC - Federalny Komietet do spraw Operacji Otwartego Rynku.
 29. 29. Niniejsze opracowanie przygotowane przez F-Trust S.A. z siedzibą w Poznaniu ma charakter wyłącznie informacyjny. W szczególności nie stanowi ono oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych, bądź rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715). Niniejsze opracowanie nie stanowi także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego. Niniejsze opracowanie nie stanowi także jakiejkolwiek innej porady w szczególności prawnej bądź podatkowej. Niniejsze opracowanie nie powinno stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Niniejsze opracowanie jest przeznaczone dla podmiotów zainteresowanych otrzymywaniem newsletter’a redagowanego przez F- -Trust S.A. Autorami niniejszego opracowania są Andrzej Miszczuk oraz Michał Górczewski i wszelkie komentarze w nim inkorporowane sta- nowią wyraz poglądów jego autorów oraz zostały oparte na stanie wiedzy aktualnym w dniu jego sporządzenia. Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. F-Trust S.A. oświadcza, iż pełni funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A., a także prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa w funduszach zagranicznych. F-Trust S.A oraz Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. są spółkami zależnymi w stosunku do Caspar Asset Management S.A. F-Trust S.A. informuje, iż będące przedmiotem niniejszego opracowania jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa w funduszach zagranicznych są możliwe do nabycia za pośrednictwem F-Trust S.A. i w związku z tym F-Trust S.A. może przysługiwać zróżnicowane wynagrodzenie. Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do niniejszego opracowania jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione. F-Trust S.A. informuje, iż dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w niniejszym opracowaniu informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych, powszechnie dostępnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem. Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszcze- gólnych funduszy. F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywi- dualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospek- cie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów. AUTOR: MICHAŁ GÓRCZEWSKI, ANALITYK
 30. 30. Jeśli masz pytania dotyczące raportu lub inwestowania, napisz do nas: kontakt@f-trust.pl Wiele ciekawych materiałów na temat inwestowania znajdziesz także na stronie www.f-trust.pl

×