Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

חדר מסחר

233 views

Published on

פעולות ראשונות על מנת להקים חדר מסחר מקצועי למכירות באיביי

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

חדר מסחר

  1. 1. ‫תפקידים‬ ‫הגדרות‬-"‫מסחר‬ ‫חדר‬" ‫מסר‬ ‫חדר‬ ‫במסגרת‬,‫מספר‬ ‫מנוהלים‬ ‫ע‬ ‫איביי‬ ‫חשבונות‬"‫מהבית‬ ‫משתמשים‬ ‫י‬. ‫מנהל‬ ‫תפקיד‬ ‫את‬ ‫להגדיר‬ ‫בא‬ ‫זה‬ ‫מסמך‬ ‫איביי‬ ‫חשבון‬.‫את‬ ‫ישמשו‬ ‫אלה‬ ‫חשבונות‬ ‫מבוקשים‬ ‫מוצרים‬ ‫איתור‬ ‫לצורך‬ ‫העובדים‬ ‫באתר‬ ‫למכירה‬ ‫שלהם‬ ‫ופרסום‬.
  2. 2. ‫בתוכנית‬ ‫בולטים‬ ‫יתרונות‬ ‫איתור‬20-30‫בשבוע‬ ‫מוצרים‬. ‫למכור‬ ‫היכן‬ ‫ממוקד‬ ‫יותר‬ ‫חיפוש‬. ‫אתרי‬ ‫בכל‬ ‫שוק‬ ‫סקר‬ ‫של‬ ‫מקיפה‬ ‫בדיקה‬ ‫השונים‬ ‫איביי‬. ‫מספק‬ ‫יותר‬ ‫נמון‬ ‫מחיר‬ ‫קבלת‬ ‫יכולת‬=‫רווח‬ ‫גבוה‬ ‫יותר‬.
  3. 3. ‫עובדים‬ ‫איך‬ ‫אז‬?‫איתור‬: ‫של‬ ‫לקבוצה‬ ‫מתחלקים‬3-6‫עבודות‬ ‫ומחלקים‬ ‫סוחרים‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬: 1-‫אתרי‬ ‫בכל‬ ‫מבוקשים‬ ‫מוצרים‬ ‫של‬ ‫בשוטף‬ ‫איתור‬ ‫השונים‬ ‫איביי‬. 2-‫טכני‬ ‫ומפרט‬ ‫תמונות‬ ‫כולל‬ ‫מוצר‬ ‫פירוט‬ ‫דף‬ ‫יצירת‬. 3-‫מוצר‬ ‫לכל‬ ‫מקיף‬ ‫שוק‬ ‫סקר‬ ‫ביצוע‬-‫ביקושים‬ ‫ניתוח‬ ‫למוצר‬,‫ריאלי‬ ‫מחירים‬ ‫טווח‬,‫העולם‬ ‫לכל‬ ‫משלוח‬ ‫מחירי‬, ‫מומלץ‬ ‫מכירה‬ ‫פורמט‬,‫לפרסום‬ ‫אטרקטיבי‬ ‫הכי‬ ‫ואתר‬.
  4. 4. ‫מוצרים‬ ‫וניהול‬ ‫פרסום‬ ‫המוצר‬ ‫את‬ ‫שמצאנו‬ ‫לאחר‬,‫מחיר‬ ‫הספק‬ ‫עם‬ ‫לסכם‬ ‫יש‬ ‫משלוח‬ ‫כולל‬ ‫קניה‬,‫באים‬ ‫שאנחנו‬ ‫בפניו‬ ‫לציין‬ ‫יש‬ ‫מכירה‬ ‫של‬ ‫שלנו‬ ‫היכולת‬ ‫לכן‬ ‫גדולה‬ ‫יותר‬ ‫כקבוצה‬ ‫יותר‬ ‫גדולה‬ ‫הינה‬ ‫בכמות‬,‫ומתן‬ ‫במשא‬ ‫ולהתחיל‬. ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫כאשר‬"‫למכירה‬ ‫ביד‬ ‫מוצר‬"‫ליוצר‬ ‫להתחיל‬ ‫יש‬ ‫מידע‬ ‫מאגרי‬-‫תמונות‬,‫לקבל‬ ‫שניתן‬ ‫המוצר‬ ‫על‬ ‫סרטונים‬ ‫מהאינטרנט‬ ‫או‬ ‫מהספק‬.‫למוצר‬ ‫טקסט‬ ‫תוכן‬ ‫יצירת‬- ‫כנ‬"‫ל‬.‫לליסטינג‬ ‫אינטרנט‬ ‫דף‬ ‫יצירת‬,‫סוגי‬ ‫כמה‬ ‫יצירת‬ ‫שפה‬ ‫ובכל‬ ‫כותרות‬.
  5. 5. ‫מוצרים‬ ‫וניהול‬ ‫פרסום‬ ‫המכירה‬ ‫פורמט‬ ‫על‬ ‫המלצה‬,‫לאתרי‬ ‫המוצר‬ ‫העלאת‬ ‫השונים‬ ‫איביי‬,‫אוטומציות‬ ‫וניהול‬ ‫יצירה‬. ‫משותפת‬ ‫במערכת‬ ‫לשמור‬ ‫אפשר‬ ‫הנתונים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לכולם‬–"‫ענן‬" ‫היא‬ ‫מומלצת‬ ‫תוכנה‬ -‫שלנו‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫לשתף‬ ‫יכולת‬ ‫לנו‬ ‫הנותנת‬ Dropbox ‫את‬ ‫לשתף‬ ‫נוכל‬ ‫ששם‬ ‫טבלאות‬ ‫לשמור‬ ‫ניתן‬ ‫גם‬ ‫בענן‬ ‫מכירה‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫המידע‬-‫בעתיד‬ ‫בעיות‬ ‫ימנע‬ ‫נכון‬ ‫ניהול‬.
  6. 6. ‫המכירה‬ ‫לאחר‬ ‫מהלקוח‬ ‫כסף‬ ‫קיבלנו‬,‫עם‬ ‫לספק‬ ‫כספים‬ ‫העברת‬ ‫הכתובת‬,‫העברה‬ ‫לשם‬ ‫מהספק‬ ‫משלוח‬ ‫מספר‬ ‫קבלת‬ ‫ללקוח‬,‫בענן‬ ‫ותיעוד‬.‫עד‬ ‫מהמוכר‬ ‫לשאלות‬ ‫שוטף‬ ‫מענה‬ ‫המוצר‬ ‫קבלת‬. ‫המשותפים‬ ‫המוכרים‬ ‫לכל‬ ‫גלוי‬ ‫יהיה‬ ‫שהמידע‬ ‫ככל‬,‫כך‬ ‫ומהירה‬ ‫קלה‬ ‫יותר‬ ‫תהיה‬ ‫העבודה‬.‫את‬ ‫שתגדילו‬ ‫וככל‬ ‫המכירות‬,‫שלכם‬ ‫מהספק‬ ‫יותר‬ ‫נמוך‬ ‫מחיר‬ ‫לקבל‬ ‫תוכלו‬ ‫למוצרים‬ ‫הגולמי‬ ‫הרווח‬ ‫את‬ ‫ולהגדיל‬.
  7. 7. ‫מומלצות‬ ‫נוספות‬ ‫פעולות‬ ‫באינטרנט‬ ‫מוצרים‬ ‫על‬ ‫שלנו‬ ‫הידע‬ ‫את‬ ‫להעמיק‬ ‫כדי‬ ‫לעשות‬ ‫שמומלץ‬ ‫פעולות‬ ‫עוד‬ ‫ישנם‬,‫ביום‬ ‫שנתרגל‬ ‫ככל‬ ‫בפעילות‬ ‫טוב‬ ‫יותר‬ ‫לשלוט‬ ‫נוכל‬ ‫כך‬ ‫אותם‬ ‫לעשות‬ ‫יום‬ ‫שלנו‬ ‫המוצרים‬ ‫של‬:‫מתחרים‬ ‫באתרים‬ ‫המוצר‬ ‫איתור‬, ‫פאל‬ ‫פיי‬ ‫מקבליפ‬ ‫אשר‬ ‫אחרים‬ ‫באתרים‬ ‫מכירה‬ ‫על‬ ‫באיביי‬ ‫מציגים‬ ‫שאנו‬ ‫מהמחיר‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫במחיר‬ ‫סמויה‬ ‫תחרות‬ ‫ליצור‬ ‫מנת‬.‫או‬ ‫בתוך‬ ‫לפורומים‬ ‫כניסה‬ ‫לאיביי‬ ‫מחוץ‬,‫שלנו‬ ‫למוצרים‬ ‫לינק‬ ‫לשתול‬ ‫מנת‬ ‫על‬.
  8. 8. ‫מומלצות‬ ‫נוספות‬ ‫פעולות‬ ‫בארץ‬ ‫מוצרים‬ ‫חיפוש‬-‫רגל‬ ‫פשיטות‬,‫של‬ ‫מלאי‬ ‫חיסול‬ ‫רשתות‬,‫ופגישות‬ ‫מקומיים‬ ‫דילרים‬ ‫עם‬ ‫קשרים‬ ‫יצירת‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫מדיה‬ ‫הניו‬ ‫מחלקת‬ ‫עם‬ ‫ייצור‬ ‫מפעלי‬ ‫עם‬ ‫באיביי‬ ‫מכירה‬ ‫שירותי‬ ‫על‬ ‫להמליץ‬.‫מפעלים‬ ‫המון‬ ‫באינטרנט‬ ‫מכירה‬ ‫היכולת‬ ‫את‬ ‫מבינים‬ ‫היום‬ ‫בארץ‬ ‫באיביי‬ ‫ובפרט‬.‫השירות‬ ‫את‬ ‫להם‬ ‫להציע‬ ‫יכולים‬ ‫אנחנו‬ ‫פלאים‬ ‫המכירות‬ ‫את‬ ‫להם‬ ‫להגדיל‬ ‫ובכך‬ ‫שלנו‬!

×