Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מכירה באיביי,כללים פשוטים

292 views

Published on

מכירה באיביי,כללים פשוטים

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

מכירה באיביי,כללים פשוטים

  1. 1. ‫באיביי‬ ‫מכירה‬ •‫באיביי‬ ‫למכור‬ ‫כדאי‬ ‫מה‬?‫ביטול‬ "‫הבטן‬ ‫תחושות‬" •‫של‬ ‫פנימית‬ ‫מעבדה‬ ‫עם‬ ‫הכרות‬‫איביי‬ •‫כותרת‬ ‫על‬ ‫מוצר‬ ‫של‬ ‫מילים‬ ‫מחקר‬. •‫מוכרים‬ ‫כיצד‬? •‫מכירה‬ ‫שיטות‬ •‫למכור‬ ‫איך‬-‫באיביי‬ ‫כמוכר‬ ‫רישום‬. •‫המוצר‬ ‫את‬ ‫דע‬-‫נכון‬ ‫צילום‬,‫תיאור‬ ‫מדוייק‬,‫ותשלום‬ ‫מכירה‬ ‫תנאי‬.
  2. 2. ‫באיביי‬ ‫למכור‬ ‫כדאי‬ ‫מה‬? ‫בעולם‬ ‫זהב‬ ‫להם‬ ‫שנראה‬ ‫שמה‬ ‫חושבים‬ ‫האנשים‬ ‫רוב‬ ‫האמיתי‬,‫הוירטואלי‬ ‫בעולם‬ ‫כך‬ ‫שגם‬ ‫חושבים‬. ‫טעות‬ ‫תתחיל‬ ‫כאן‬"‫הבטן‬ ‫תחושת‬"‫המסורתית‬. ‫מוצר‬ ‫נחקור‬ ‫בואו‬ ‫ביחס‬ ‫ביותר‬ ‫הנמכר‬ ‫המוצר‬ ‫מהו‬ ‫לחקור‬ ‫ונתחיל‬ ‫לישראל‬.
  3. 3. ‫איביי‬ ‫של‬ ‫פנימית‬ ‫מעבדה‬ ‫עם‬ ‫עבודה‬ Completed listings ‫חיפושים‬ ‫לבצע‬ ‫ניתן‬ ‫שבו‬ ‫מוצרים‬ ‫למציאת‬ ‫מדהים‬ ‫כלי‬ ‫ומכירה‬ ‫לקניה‬ ‫מוצרים‬ ‫על‬,‫על‬ ‫פרטים‬ ‫לקבל‬ ‫נוכל‬ ‫להגיע‬ ‫וגם‬ ‫האחרונים‬ ‫וחצי‬ ‫בשבועיים‬ ‫שנמכרו‬ ‫מוצרים‬ ‫הראשונית‬ ‫ברמה‬ ‫חיפוש‬ ‫לתוצאת‬. ‫ודרכו‬ ‫שלנו‬ ‫הבטן‬ ‫תחושת‬ ‫את‬ ‫מבטל‬ ‫אשר‬ ‫הכלי‬ ‫זהו‬ ‫שלא‬ ‫או‬ ‫למכור‬ ‫בכלל‬ ‫כדאי‬ ‫אם‬ ‫להבין‬ ‫אפשר‬.
  4. 4. ‫מילים‬ ‫מחקר‬-‫נכונה‬ ‫כותרת‬ ‫בונים‬ ‫איך‬?
  5. 5. ‫מוכרים‬ ‫כיצד‬ ‫ביותר‬ ‫הנמכר‬ ‫המוצר‬ ‫את‬ ‫שמצאנו‬ ‫לאחר‬,‫נעלה‬ ‫אנחנו‬ ‫באתר‬ ‫למכירה‬ ‫אותו‬. -‫מתאימה‬ ‫כותרת‬ ‫מצאנו‬. -‫המוצר‬ ‫את‬ ‫נצלם‬-‫המלצה‬,‫אור‬ ‫קופסאת‬. -‫המוצר‬ ‫על‬ ‫פרטים‬ ‫עם‬ ‫פשוט‬ ‫מכירה‬ ‫דף‬ ‫נבנה‬. -‫והמשלוח‬ ‫המכירה‬ ‫מחיר‬ ‫את‬ ‫נקבע‬. ‫המוצר‬ ‫את‬ ‫לאויר‬ ‫נעלה‬.

×