Web 2.0- Motivation for knowledge sharing

1,287 views

Published on

מה זה ווב 2.0? ומדוע אנשים תורמים מידע בחינם ברשת האינטרנט?

מצגת של איל רבין לקורס מנהלי ידע בארגוני מגזר שלישי. 

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,287
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • http://www.youtube.com/watch?v=RoWKkl5nA08&feature=related
 • Web 2.0- Motivation for knowledge sharing

  1. 1. WEB2.0 ‫במידע‬ ‫משתפים‬ ‫אנשים‬ ‫עדימב םיפתשמ םישנא המלמה‬? ‫השלישי‬ ‫במגזר‬ ‫ידע‬ ‫מנהלי‬ ‫פורום‬ 07/02/10 ‫רבין‬ ‫איל‬ eyal.rabin@gmail.com www.eyalrabin.com ‫רבין‬ ‫איל‬‫והדרכה‬ ‫מחקר‬ ,‫יעוץ‬ –
  2. 2. ?‫האינטרנט‬ ‫ברשת‬ ‫היום‬ ‫קורה‬ ‫מה‬ •76%.‫באינטרנט‬ ‫גולשת‬ ‫בישראל‬ ‫מהאוכלוסייה‬ ‫גילאי‬ ‫)בקרב‬13–1790%.( •,‫סלולאר‬ – ‫נוספים‬ ‫תקשורת‬ ‫ערוצי‬SMS‫ואינטרנט‬ ‫סלולרי‬ ‫רבין‬ ‫איל‬‫והדרכה‬ ‫מחקר‬ ,‫יעוץ‬ –
  3. 3. WEB2.0 •‫מ‬WEB1.0‫ל‬WEB 2.0 •‫את‬ ‫שיוצרים‬ ‫הם‬ ‫הגולשים‬ ‫המידע‬ •‫רבים‬ ‫היבטים‬ ‫ישנם‬ – ‫למושג‬ ‫הקשורים‬ ,‫כלכליים‬ ,‫טכנולוגיים‬ ‫חברתיים‬ ,‫פסיכולוגים‬ .‫ועוד‬ •‫על‬ ‫הוא‬ ‫בהרצאה‬ ‫המיקוד‬ .‫המידע‬ ‫שיתוף‬ ‫רבין‬ ‫איל‬‫והדרכה‬ ‫מחקר‬ ,‫יעוץ‬ –
  4. 4. ‫במוצרים‬ ‫עדימב םיפתשמ םישנא המלא‬‫ו‬ ‫בשירותים‬ ‫התמקדות‬ ‫רבין‬ ‫איל‬‫והדרכה‬ ‫מחקר‬ ,‫יעוץ‬ –
  5. 5. ‫קסטומיזציה‬ •.‫יחודי‬ ‫הוא‬ ‫משתמש‬ ‫כל‬ •‫של‬ ‫ואישיות‬ ‫מאפיינים‬ ,‫רצונות‬ ,‫בצרכים‬ ‫התחשבות‬ ‫יחודי‬ ‫באופן‬ ‫גולש‬ ‫כל‬ ‫רבין‬ ‫איל‬‫והדרכה‬ ‫מחקר‬ ,‫יעוץ‬ –
  6. 6. ‫הארוך‬ ‫הזנב‬ •‫במקום‬‫של‬ ‫מכירה‬‫כמות‬ ‫קטנה‬/‫תכנים‬ /‫מידע‬ ‫של‬ ‫מוצרים‬ /‫שירותים‬ ‫גדולות‬ ‫לקבוצות‬‫של‬ .‫אנשים‬ •‫של‬ ‫מכירה‬‫גדולה‬ ‫כמות‬ /‫שירותים‬ /‫תכנים‬ /‫מידע‬ ‫שונים‬ ‫מוצרים‬‫לקבוצות‬ ‫קטנות‬‫אנשים‬ ‫של‬ ‫רבין‬ ‫איל‬‫והדרכה‬ ‫מחקר‬ ,‫יעוץ‬ –
  7. 7. ‫ההמונים‬ ‫חוכמת‬ ‫יחדיו‬ ‫יגיעו‬ ‫הדיוטות‬ ‫הרבה‬ ‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫לתשובה‬ .‫מומחים‬ ‫קומץ‬ ‫משישיגו‬ ?‫המידע‬ ‫איכות‬ ‫לגבי‬ ‫מה‬ ‫רבין‬ ‫איל‬‫והדרכה‬ ‫מחקר‬ ,‫יעוץ‬ –
  8. 8. WEB2.0 •‫ה‬ ‫עם‬ ‫מה‬LURKERS‫מה‬ ? ‫ומה‬ ‫התוכן‬ ‫יוצרי‬ ‫אחוז‬ .‫התוכן‬ ‫צרכני‬ ‫אחוז‬ •‫האם‬LURKER‫גם‬ ‫הוא‬ ?‫משתתף‬ ‫רבין‬ ‫איל‬‫והדרכה‬ ‫מחקר‬ ,‫יעוץ‬ –
  9. 9. ‫ברשת‬ ‫מידע‬ ‫לשיתוף‬ ‫מוטיבציות‬ •‫לגולש‬ ‫אין‬ ,‫טהורה‬ ‫רציונלית‬ ‫מבחינה‬ ,‫לכאורה‬ .‫ברשת‬ ‫מידע‬ ‫למסור‬ ‫אינטרס‬ ‫רבין‬ ‫איל‬‫והדרכה‬ ‫מחקר‬ ,‫יעוץ‬ –
  10. 10. ‫מוטיבציות‬‫לאי-שיתוף‬‫ברשת‬ ‫מידע‬ –‫יחודיים‬ ‫וידע‬ ‫מידע‬ ‫של‬ ‫אובדן‬ –‫בארגון‬ ‫ומעמד‬ ‫כוח‬ ‫הפסד‬ –‫התחרותי‬ ‫וביתרון‬ ‫במומחיות‬ ,‫בנחיצות‬ ‫פגיעה‬ –‫משאבים‬ ,‫זמן‬ ‫של‬ ‫בזבוז‬ –‫מידע‬ ‫של‬ ‫עומס‬ ‫יצירת‬ –‫רלוונטי‬ ‫לא‬ ‫מידע‬ ‫תרומת‬ ‫או‬ ‫שגיאות‬ ‫מכתיבת‬ ‫חשש‬ –‫מכיר‬ ‫אינו‬ ‫שהתורם‬ ‫לאנשים‬ ‫תרומה‬ ,‫לרוב‬ –"?‫אני‬ ‫למה‬ ‫אז‬ ,‫לתרום‬ ‫יכולים‬ ‫אחרים‬ ‫"גולשים‬ ‫רבין‬ ‫איל‬‫והדרכה‬ ‫מחקר‬ ,‫יעוץ‬ –
  11. 11. •‫קיימת‬ ‫התופעה‬ ‫שני‬ ‫מצד‬ ,‫בויקיפאדיה‬YOUTUBE....‫ועוד‬ ,‫בלוגים‬ ,‫פורומים‬ , ‫רבין‬ ‫איל‬‫והדרכה‬ ‫מחקר‬ ,‫יעוץ‬ –
  12. 12. •‫תהליך‬ ‫הינו‬ ‫הקהילה‬ ‫של‬ ‫הידע‬ ‫יצירת‬ ‫תהליך‬ .‫מעגלי‬ – ‫אינטראקטיבי‬ •‫מועבר‬ ‫בקהילה‬ ‫החברים‬ ‫של‬ ‫פרטי‬ - ‫האישי‬ ‫הידע‬ .‫הקהילה‬ ‫של‬ ‫לידע‬ ‫והופך‬ ‫הקהילה‬ ‫אל‬ •‫למשתתפים‬ ‫בתורו‬ ‫מועבר‬ ‫הקהילה‬ ‫של‬ ‫הידע‬ ‫שלהם‬ ‫האישי‬ ‫הידע‬ ‫את‬ ‫ומחזק‬ ‫רבין‬ ‫איל‬‫והדרכה‬ ‫מחקר‬ ,‫יעוץ‬ –
  13. 13. ‫פנימיים‬ ‫מניעים‬ •‫קוגניטיביים‬ –"‫אינטלקטואלי‬ ‫ו"אתגר‬ "‫חדש‬ ‫משהו‬ ‫ללמוד‬ ‫"הרצון‬ •‫אפקטיביים‬ –"‫"הנאה‬ •‫אינטגרטיביים‬ –."‫אחרים‬ ‫לאנשים‬ ‫ו"לתרום‬ "‫שלי‬ ‫הידע‬ ‫את‬ ‫"לחלוק‬ .‫מידע‬ ‫ושיתוף‬ ‫לאחר‬ ‫סיוע‬ •‫צוות‬ ‫ועבודת‬ ‫קהילה‬ ‫תחושה‬ ‫רבין‬ ‫איל‬‫והדרכה‬ ‫מחקר‬ ,‫יעוץ‬ –
  14. 14. ‫פרקטית‬ ‫תחושת‬ ‫את‬ ‫להעצים‬ ‫יש‬‫הלמידה‬,‫ההנאה‬,‫התרומה‬, ‫הקהילה‬ ‫ותחושת‬ ‫המידע‬ ‫לתורמי‬ "‫יחידה‬ ‫"גאוות‬ ‫של‬ ‫תחושה‬ ‫ליצור‬ ‫יש‬ ‫רבין‬ ‫איל‬‫והדרכה‬ ‫מחקר‬ ,‫יעוץ‬ –
  15. 15. ‫חיצוניים‬ ‫תגמולים‬ •‫מקצועי‬ ‫קידום‬ •‫כבוד‬ ‫השגת‬ •‫חברתי‬ ‫סטטוס‬ •‫מידע‬ ‫חיפוש‬ ‫במשאבי‬ ‫חסכון‬ •.‫קד"ם‬ ‫או‬ ‫כפרסום‬ ‫אישי‬ ‫רווח‬ ‫רבין‬ ‫איל‬‫והדרכה‬ ‫מחקר‬ ,‫יעוץ‬ –
  16. 16. ‫חברתית‬ ‫הכרה‬ ‫לתרום‬ ‫נוטים‬ ‫אנשים‬ ,‫חברתית‬ ‫הכרה‬ ‫יותר‬ ‫שיש‬ ‫ככל‬ .‫יותר‬ : ‫לדוגמא‬YOUTUBE, Hackers •?‫לתרום‬ ‫צריך‬ ‫כמה‬ ‫יודעים‬ ‫אנשים‬ ‫איך‬ •‫פרקטית‬‫ושל‬ ‫התרומה‬ ‫של‬ ‫הנראות‬ ‫את‬ ‫לעודד‬ ‫יש‬ - .‫בקהילה‬ ‫התורם‬ ‫רבין‬ ‫איל‬‫והדרכה‬ ‫מחקר‬ ,‫יעוץ‬ –
  17. 17. ‫רבין‬ ‫איל‬‫והדרכה‬ ‫מחקר‬ ,‫יעוץ‬ –
  18. 18. ‫מתנות‬ ‫כלכלת‬ •‫מתוך‬ ‫לקבוצה‬ ‫ערך‬ ‫יקר‬ ‫מידע‬ ‫לתרום‬ ‫מונע‬ ‫האדם‬ ‫מחברי‬ ‫מועיל‬ ‫ומידע‬ ‫סיוע‬ ‫יקבל‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫ציפייה‬ .‫בתמורה‬ ‫הקהילה‬ •.‫מידע‬ ‫תרומת‬ ‫של‬ ‫חברתית‬ ‫נורמה‬ ‫יצירת‬ •."‫לי‬ ‫יעזרו‬ ‫אחרים‬ ‫אנשים‬ ‫גם‬ ‫אז‬ ‫עוזר‬ ‫"אני‬ •‫או‬ ‫האמיתית‬ ‫הזהות‬ ‫את‬ ‫הצג‬ - ‫פרקטית‬ ‫התורם‬ ‫של‬ ‫הוירטואלית‬ ‫רבין‬ ‫איל‬‫והדרכה‬ ‫מחקר‬ ,‫יעוץ‬ –
  19. 19. ‫וחברתיים‬ ‫כלכליים‬ ‫תמריצים‬ ‫של‬ ‫שילוב‬ •‫לתורמי‬ ‫כספיים‬ ‫תשלומים‬ ‫הציעו‬ ‫שונים‬ ‫אתרים‬ .‫הפעילות‬ ‫תמורת‬ ‫המידע‬ •.‫וחיצוניות‬ ‫פנימיות‬ ‫מוטיבציות‬ ‫של‬ ‫שילוב‬ •‫למערכת‬ ‫כלכליים‬ ‫תמריצים‬ ‫של‬ ‫הכנסה‬ ,‫לעיתים‬ ‫את‬ ‫לצמצם‬ ‫עלולה‬ ‫חברתיים‬ ‫תמריצים‬ ‫רק‬ ‫יש‬ ‫בה‬ .‫ההשתתפות‬ ‫רבין‬ ‫איל‬‫והדרכה‬ ‫מחקר‬ ,‫יעוץ‬ –
  20. 20. ‫לסיכום‬ •.‫באינטרנט‬ ‫מידע‬ ‫לתרום‬ ‫לא‬ ‫רבות‬ ‫סיבות‬ ‫ישנן‬ •.‫קיימת‬ ‫התופעה‬ ,‫שני‬ ‫מצד‬ ‫אך‬ •.‫ברשת‬ ‫מידע‬ ‫לתרומת‬ ‫שונות‬ ‫מוטיבציות‬ ‫ישנן‬ –‫פנימיות‬ –‫חיצוניות‬ –‫חברתית‬ ‫הכרה‬ –‫מתנות‬ ‫מעגל‬ ‫רבין‬ ‫איל‬‫והדרכה‬ ‫מחקר‬ ,‫יעוץ‬ –

  ×