Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

הפסיכולוגיה של האינטרנט מצגת קורס ניהול ידע

2,386 views

Published on

The Psychology of the Internet. A Presentation by Eyal Rabin for a Knowledge managers forum.

 • עיינתי במצגת .מעניין מאוד.שבוע טוב
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

הפסיכולוגיה של האינטרנט מצגת קורס ניהול ידע

 1. 1. הפסיכולוגיה של האינטרנט – להכיר את המשתמשים <ul><li>פורום מנהלי ידע במגזר השלישי </li></ul><ul><li>24/12/09 </li></ul><ul><li>Eyal Rabin </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>www.eyalrabin.com </li></ul>איל רבין – יעוץ , מחקר והדרכה
 2. 2. מה זה אינטרנט בשבילי ? <ul><li>אינטרנט בשבילי הוא ..... </li></ul>איל רבין – יעוץ , מחקר והדרכה
 3. 3. <ul><li>פעם היה ערוץ טלוויזיה אחד , תחנות רדיו בודדות ומספר מועט של עיתונים , אשר היו צריכים לקלוע לטעמם של קהל גדול ( מסעודה משדרות ) </li></ul><ul><li>בטלוויזיה הצופה סביל ומקבל את התכנים אותם משדרים אליו . </li></ul><ul><li>הגוף , לרוב , שעון לאחור </li></ul>איל רבין – יעוץ , מחקר והדרכה
 4. 4. <ul><li>לעומת זאת , </li></ul><ul><li>האינטרנט הוא מדיה בו כל משתמש בוחר לפי רצונותיו הייחודיים את התכנים אותם ייצרוך ואת האופן אותו הוא ייצרוך אותם . </li></ul>איל רבין – יעוץ , מחקר והדרכה
 5. 5. מה קורה היום ברשת האינטרנט ? <ul><li>76% מהאוכלוסייה בישראל גולשת באינטרנט . </li></ul><ul><li>( בקרב גילאי 13 – 17 90%). </li></ul><ul><li>ערוצי תקשורת נוספים – סלולאר , SMS ואינטרנט סלולרי </li></ul>איל רבין – יעוץ , מחקר והדרכה
 6. 6. <ul><li>ההתייחסות אל &quot; משתמשי האינטרנט &quot; הינה כאל קבוצה הומוגנית . </li></ul><ul><li>יש לעשות הפרדה בין קבוצות שונות ואנשים שונים , אשר עושות שימושים שונים . </li></ul>איל רבין – יעוץ , מחקר והדרכה
 7. 7. אישיות - הגדרה <ul><li>קבוצה גמישה ומאורגנת של מאפיינים ייחודיים לאדם מסוים המשפיעים על הכרתו , דחפיו והתנהגותו במצבים שונים ( Ryckman, 2004 ). </li></ul>
 8. 8. חיפוש ריגושים ולקיחת סיכונים <ul><li>רמת הריגוש שאדם מחפש וכמות הסיכון שהוא מוכן לקחת על עצמו יכולים להסביר את האימוץ של טכנולוגיות חדשות ואת ההסתברות להתחיל להשתמש בשירותי רשת בעלי אופי סיכוני כשירותי בנקאות חדשניים ( המבורגר , 2002). </li></ul>איל רבין – יעוץ , מחקר והדרכה
 9. 9. דוגמא להצעת שירות כתוצאה מהכרת הלקוח ותיאוריית חיפוש הריגושים : <ul><li>באמצעות Data Mining וניתוח מגמות של קבוצות משקיעים בשוק ההון , זוהו שלושה טיפוסים : </li></ul><ul><ul><ul><li>משקיעים כבדים </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>משקיעים בינוניים </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>משקיעים קלים </li></ul></ul></ul><ul><li>לאחר זיהוי שלושת קבוצות הטיפוסים , נערכו ראיונות עומק ומבחני שימושיות עם מספר נציגים מכל אחת מהקבוצות . </li></ul>איל רבין – יעוץ , מחקר והדרכה
 10. 10. זוהה כי משקיעים קלים נמנעים מלהשקיע בגלל החשש מהפסד . כיצד ניתן לצמצמם את תחושת ההפסד ? איל רבין – יעוץ , מחקר והדרכה
 11. 11. באתרי מכירות ניתן לאפיין לקוחות לפי שיטת המכירה <ul><li>שתי שיטות מכירה לשני סוגי אנשים ! </li></ul><ul><li>1. לקוחות של מכירות קבוצתיות </li></ul><ul><li>2. לקוחות של מכירות פומביות </li></ul>איל רבין – יעוץ , מחקר והדרכה
 12. 12. אפיון לקוחות לפי שיטת המכירה א . לקוחות של מכירות קבוצתיות <ul><li>לקוחות סולידיים </li></ul><ul><li>עולה החשיבות של ביטחון בקניה , אפשרות להחזרה , שירות , אחריות . </li></ul><ul><li>הדגשה של המימד החברתי - אנושי . </li></ul><ul><li>מחשבה ש &quot; לכולם יש &quot; או &quot; כולם קונים &quot;. </li></ul><ul><li>היררכית הצרכים של מאסלו – לאחר שדאגו לצרכים הבסיסיים של הלקוח ( ביטחון , שירות , אחריות ), אז הוא יכול לעבור לקניה . </li></ul>איל רבין – יעוץ , מחקר והדרכה
 13. 13. אפיון לקוחות לפי שיטת המכירה ב . לקוחות של מכירות פומביות <ul><li>גברים , צעירים ( אך לא רק ...) </li></ul><ul><li>אוהבים סיכונים , אוהבים את המתח שבתחרות ואת תחושת הניצחון . תחושת האדרנלין שבקניה . </li></ul><ul><li>&quot; להלחיץ &quot; את הלקוח </li></ul><ul><li>קנייה אימפולסיבית </li></ul>איל רבין – יעוץ , מחקר והדרכה
 14. 14. צורך בסגירות <ul><li>אנשים בעלי צורך חזק בסגירות , נוטים להימנע מאי ודאות ( Kruglansky & Freund, 1983 ). </li></ul><ul><li>אנשים בעלי צורך גבוה בסגירות ימנעו מאתרים בעלי קישורים רבים וממידע מבלבל וסותר . </li></ul><ul><li>לדוג ': בחיפוש מידע , הם יבחרו את הקישור הראשון בלבד . </li></ul><ul><li>בעלי צורך בסגירות נמוכה ייטו להשתמש הרבה בקישורים , לבחון מידע ממקורות שונים ולחפש אחר עושר קוגניטיבי ויתמודדו היטב עם אי - ודאות . </li></ul>איל רבין – יעוץ , מחקר והדרכה
 15. 15. אתר טוב לבעלי צורך בסגירות נמוכה איל רבין – יעוץ , מחקר והדרכה
 16. 16. איל רבין – יעוץ , מחקר והדרכה
 17. 17. אתר טוב לבעלי צורך בסגירת גבוהה איל רבין – יעוץ , מחקר והדרכה
 18. 18. איל רבין – יעוץ , מחקר והדרכה
 19. 19. <ul><li>משתמש חדש מול משתמש ותיק </li></ul>איל רבין – יעוץ , מחקר והדרכה
 20. 20. מחפשי חידושים אל מול שמרנים <ul><ul><li>מחפשי החידושים : נונקורפורמיסטיים , יצירתיים ומרגישים בנוח עם מצב בלתי מובנה </li></ul></ul><ul><ul><li>שמרנים : זקוקים לתפקידים מוגדרים ונורמות ומחפשים יציבות וסדר . </li></ul></ul>
 21. 21. חדשניים אל מול שמרנים <ul><ul><ul><li>למי מיועד האתר ? מה המוצר או השירות המוצגים ? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>מה התכיפות שיש לשנות את עיצוב האתר ? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ניהול שינויים – כיצד יש לבצע שינויים באתר – בהדרגתיות או ב &quot; מכה אחת &quot; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>לדוג ': אתר המיועד לשמרנים יציג ערבויות וביטחון בעת הקנייה </li></ul></ul></ul>איל רבין – יעוץ , מחקר והדרכה
 22. 22. איל רבין – יעוץ , מחקר והדרכה
 23. 23. מיקוד שליטה <ul><li>בעלי מיקוד שליטה חיצונית - אי התמודדות עם זמן והתמכרות לרשת </li></ul><ul><ul><li>נוטים להשתתף בהימורים ובמשחקי מזל </li></ul></ul><ul><ul><li>משתמשים באינטרנט באופן פחות מכוון </li></ul></ul><ul><ul><li>תחליף לאינטראקציות חברתיות </li></ul></ul><ul><li>בעלי מקוד שליטה פנימית - גולשים מובנים השולטים בזמן השימוש ובאופן השימוש ברשת , מתוכננים ומוקפדים באופן השימוש . </li></ul><ul><ul><li>משתמשים ברשת באופן מכוון מטרה </li></ul></ul><ul><ul><li>מחפשים מידע על מנת להשלים מטרה או ללמידה על מוצר על מנת להוריד אי ודאות לפני החלטת קניה </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>( Hofman, Novak & Schlosse, 2002 ) </li></ul></ul></ul>איל רבין – יעוץ , מחקר והדרכה
 24. 24. ערכים <ul><li>סכמות הקוגניטיביות המאפשרות לאדם להעריך מה חשוב לו בחיים . </li></ul><ul><li>לכל אדם היררכיה של ערכים המסייעים לו להחליט כיצד להתנהג וכיצד להעריך סיטואציות בחיים . </li></ul>
 25. 25. ערכים <ul><li>משתמשים באתרי הימורים מאופיינים במוטיבציות גבוהות של העצמה עצמית </li></ul><ul><li>לרוב , גברים </li></ul><ul><li>מתקשר לשימושים והתנהגויות נוספות כגון קניות פומביות , לקיחת סיכונים וצורך בעוררות גבוהה . </li></ul>איל רבין – יעוץ , מחקר והדרכה
 26. 26. ערכים <ul><li>אנשים בעלי הערכה גבוהה לערכים קהילתיים ( ערכים שמעבר לעצמי ). </li></ul><ul><li>אנשים המאופיינים בדאגה לכלל האנשים ולטבע וסיוע לאחרים , ייטו לתרום יותר מזמנם לאחר וייטו גם להשתמש בכלים קהילתיים . </li></ul><ul><li>בלוגים , פורומים וכדומה . </li></ul>איל רבין – יעוץ , מחקר והדרכה
 27. 27. איל רבין – יעוץ , מחקר והדרכה
 28. 28. SUPERMARKET WEB 2.0 <ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=e9MgHuitMwU </li></ul>איל רבין – יעוץ , מחקר והדרכה
 29. 29. איל רבין – יעוץ , מחקר והדרכה
 30. 30. <ul><li>מעבר מ 1.0 WEB ל 2.0 WEB </li></ul><ul><li>מעבר מקליטה של מידע ליצירה שיתופית של מידע ושיחה . </li></ul><ul><li>דוגמאות : </li></ul><ul><ul><li>מעבר מ GOOGLE MAIL ל GOOGLE WAVE </li></ul></ul><ul><ul><li>מעבר מבריטניקה ל וויקיפאדיה </li></ul></ul><ul><ul><li>מאתרי תוכן ליצירת תוכן שיתופית </li></ul></ul><ul><ul><li>פוסטים , טוקבקים , רשתות חברתיות ( פייסבוק ), טוויטר </li></ul></ul>איל רבין – יעוץ , מחקר והדרכה
 31. 31. WEB2.0 <ul><li>מה עם ה LURKERS ? מה אחוז יוצרי התוכן ומה אחוז צרכני התוכן . </li></ul><ul><li>האם LURKER הוא גם משתתף ? </li></ul>איל רבין – יעוץ , מחקר והדרכה
 32. 32. ניכור – האדם בעולם המקוון <ul><li>המון &quot; חברים &quot;, אך מעט חברות </li></ul><ul><li>המילה ' Unfriend ' נבחרה למילת השנה של מילון OXFORD לשנת 2009. </li></ul>איל רבין – יעוץ , מחקר והדרכה
 33. 33. פער דיגיטאלי איל רבין – יעוץ , מחקר והדרכה
 34. 34. איל רבין – יעוץ , מחקר והדרכה
 35. 35. הכרת המשתמש <ul><li>מה המשתמש מחפש - </li></ul><ul><li>מוצר ? מידע ? חוויה ? להעביר את הזמן ? הנאה ? </li></ul><ul><li>הכרת המשתמש – </li></ul><ul><li>איך המשתמש נראה ? מי הוא המשתמש ? איך המשתמש מרגיש ? על מה המשתמש חושב ? היכן המשתמש צורך את המידע ? </li></ul>איל רבין – יעוץ , מחקר והדרכה
 36. 36. פרסונה <ul><li>תיאור מפורט של קבוצת משתמשים משמעותית הכוללת תיאור של מאפיינים דמוגרפים , פסיכולוגיים וסוציולוגיים לצד תיאור צבעוני של שיגרת יום , תחביבים , פחדים , שאיפות , משפחה וחברים .  </li></ul><ul><li>במקום לחשוב על המשתמש כיישות ארטילאית נטולת פנים , יוצרים דמויות שלך משתמשים בעלי שם , פרצוף וחיים שלמים . </li></ul>איל רבין – יעוץ , מחקר והדרכה
 37. 37. רעיון של פרסונה הוא פשוט , אך היישום שלו יכול להיות מאוד מאתגר . <ul><li>ניתן לחלק את היישום בצורה לשלושה חלקים : </li></ul><ul><li>1) זיהוי הפרסונות  – מה הן הקבוצות העיקריות והמשניות ? כמה פרסונות הן יולידו ? </li></ul><ul><li>2) יצירת הפרסונות  - מהיכן נשיג את המידע בכדי למדל את הפרסונה ? </li></ul><ul><li>3) השימוש השוטף בפרסונות  – כיצד נתחשב במאפיינים שלהן בתהליך קבלת ההחלטות והערכת העיצוב ? </li></ul>איל רבין – יעוץ , מחקר והדרכה
 38. 38. <ul><li>התוצר הסופי הוא אוסף מצומצם של אנשים ( פרסונות ) להם אנו מעניקים שם , תמונה ותיאור סיפורי ואלה מלווים אותנו לאורך התהליך . </li></ul><ul><li>במקום לדבר על &quot; המשתמש &quot; אנו מתחילים על </li></ul><ul><li>ערן דנה ורויטל </li></ul>איל רבין – יעוץ , מחקר והדרכה
 39. 39. זיהוי ויצירת הפרסונות - שיטות להכרת המשתמשים <ul><li>ראיונות עומק וקבוצות מיקוד </li></ul><ul><li>סקרים ושאלונים און - ליין ואוף ליין </li></ul><ul><li>צפייה במשתמשים בסביבת השימוש הטבעית </li></ul><ul><li>מבחני שימושיות במעבדה </li></ul><ul><li>Data Mining </li></ul>איל רבין – יעוץ , מחקר והדרכה
 40. 40. אנונימיות <ul><li>גולשים הרוצים להיות אנונימיים אל מול מזוהים . </li></ul><ul><li>כשאני מכיר אדם ואת הרשת החברתית שלו אני יכול לסמוך על ההמלצה שלו יותר מאשר ההמלצה של אדם אנונימי . </li></ul>איל רבין – יעוץ , מחקר והדרכה

×