Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Total eclipse of the Moon and the opposition of Mars on the 27th July 2018

757 views

Published on

Snad všichni evropští astronomové (a nejen ti) s napětím vzhlížejí k datu 27. 7. 2018, kdy nás čeká velkolepý úkaz, jenž bude patřit možná k těm nejzajímavějším z celého století. Spatříme totiž úplné zatmění Měsíce, které bude trvat téměř 104 minut. A k tomu nás čeká i opozice Marsu, nejvýraznější od roku 2003 a do roku 2035.

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Total eclipse of the Moon and the opposition of Mars on the 27th July 2018

 1. 1. Úplné zatmění Měsíce a opoziceÚplné zatmění Měsíce a opozice Marsu 27. 7. 2018Marsu 27. 7. 2018 Marek BielyMarek Biely ExoSpace.czExoSpace.cz
 2. 2. Jak vzniká zatmění MěsíceJak vzniká zatmění Měsíce ● Slunce, Země a Měsíc se nacházejí v jednéSlunce, Země a Měsíc se nacházejí v jedné přímce (Země uprostřed)přímce (Země uprostřed) ● zatmění nastává v průměru 2-3krát ročnězatmění nastává v průměru 2-3krát ročně ● Měsíc se ve stínu Země pohybuje s v=1 km/sMěsíc se ve stínu Země pohybuje s v=1 km/s (maximální délka zatmění = 107 minut – nastalo(maximální délka zatmění = 107 minut – nastalo 16. 7. 2000; úplně nejdelší 31. 5. 318)16. 7. 2000; úplně nejdelší 31. 5. 318) ● typy zatmění – polostínové, částečné, úplnétypy zatmění – polostínové, částečné, úplné
 3. 3. Polostínové zatmění MěsícePolostínové zatmění Měsíce ● zcela zastíněna není žádná část Měsíce; nazcela zastíněna není žádná část Měsíce; na povrchu Měsíce by spatřili částečné zatměnípovrchu Měsíce by spatřili částečné zatmění SlunceSlunce
 4. 4. Částečné zatmění MěsíceČástečné zatmění Měsíce ● zcela zastíněna je jen část Měsícezcela zastíněna je jen část Měsíce
 5. 5. Úplné zatmění MěsíceÚplné zatmění Měsíce ● Měsíc je zcela zastíněn ZemíMěsíc je zcela zastíněn Zemí
 6. 6. Významná měsíční zatmění tétoVýznamná měsíční zatmění této dekádydekády ● 15. 6. 2011 (101 minut)15. 6. 2011 (101 minut) ● 10. 12. 201110. 12. 2011 ● 28. 9. 201528. 9. 2015 ● 27. 7. 2018 (104 minut)27. 7. 2018 (104 minut)
 7. 7. Co nás čeká 27. 7. 2018?Co nás čeká 27. 7. 2018? ● východ Měsíce (Praha) – 20:47 SELČvýchod Měsíce (Praha) – 20:47 SELČ ● začátek částečného zatmění – 20:24 SELČzačátek částečného zatmění – 20:24 SELČ ● úplné zatmění – 21:30 až 23:13 SELČ (maximumúplné zatmění – 21:30 až 23:13 SELČ (maximum zatmění – 22:21 SELČ)zatmění – 22:21 SELČ) ● konec částečného zatmění – 0:19 SELČkonec částečného zatmění – 0:19 SELČ ● poté ještě nepříliš výrazná polostínová fázepoté ještě nepříliš výrazná polostínová fáze
 8. 8. ● Mars bude mít v opozici jasnost -2,8 magMars bude mít v opozici jasnost -2,8 mag (jasnější než Jupiter), od Měsíce ho bude dělit(jasnější než Jupiter), od Měsíce ho bude dělit necelých 6°necelých 6° ● nejvýraznější opozice od roku 2003 a do rokunejvýraznější opozice od roku 2003 a do roku 20352035 ● vzdálenost Marsu od Země – 0,386 AUvzdálenost Marsu od Země – 0,386 AU ● velmi významný úkaz – opakuje se jednou zavelmi významný úkaz – opakuje se jednou za stovky letstovky let
 9. 9. Co tu noc ještě uvidíme na obloze?Co tu noc ještě uvidíme na obloze? ● Venuše večer na západěVenuše večer na západě ● Jupiter na jihozápaděJupiter na jihozápadě ● Saturn na jihuSaturn na jihu ● souhvězdí letní oblohy – Lyra, Orel, Labuť, …souhvězdí letní oblohy – Lyra, Orel, Labuť, … ● DSO – M13, M92, M27, M57, M31, ...DSO – M13, M92, M27, M57, M31, ... ● kometa 21P/Giacobini-Zinnerkometa 21P/Giacobini-Zinner
 10. 10. Děkuji za pozornost!Děkuji za pozornost! Zdroje:Zdroje: ● Zatmění Měsíce (https://cs.wikipedia.org/wiki/Zatm%C4%9BnZatmění Měsíce (https://cs.wikipedia.org/wiki/Zatm%C4%9Bn %C3%AD_M%C4%9Bs%C3%ADce)%C3%AD_M%C4%9Bs%C3%ADce) ● Nejbližší zatmění Slunce a Měsíce viditelná nad územím ČeskéNejbližší zatmění Slunce a Měsíce viditelná nad územím České republiky (http://astro.sci.muni.cz/zatmeni/mesic.php?republiky (http://astro.sci.muni.cz/zatmeni/mesic.php? web=mesic20web=mesic20)) ● Úplné zatmění Měsíce 27./28. července 2018Úplné zatmění Měsíce 27./28. července 2018 (http://www.astro.cz/na-obloze/mesic/zatmeni-mesice/zatmeni-(http://www.astro.cz/na-obloze/mesic/zatmeni-mesice/zatmeni- mesice-v-letech-2011-2020/uplne-zatmeni-mesice-27-28-mesice-v-letech-2011-2020/uplne-zatmeni-mesice-27-28- cervence-2018.html)cervence-2018.html) ● Planety – Mars (http://planety.astro.cz/mars/1132-popis-marsu)Planety – Mars (http://planety.astro.cz/mars/1132-popis-marsu)

×