Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DigitalSafari EG

883 views

Published on

Digital Safari by Executive Group godišnje istraživanje sprovedeno je kako bi se identifikovali trendovi i tendencije u upotrebi društvenih mreža u komunikacijama kompanija u Srbiji. Oko 100 stručnjaka koji se bave marketingom, odnosima s javnošću i online komunikacijama, tokom decembra 2012. i januara 2013. godine, dalo je svoj doprinos kroz istraživanje.

Published in: Business
  • Be the first to comment

×