Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TI-cwiczenia-powerpoint

1,256 views

Published on

TI ćwiczenia, PowerPoint - wprowadzenie

Published in: Education
 • Be the first to comment

TI-cwiczenia-powerpoint

 1. 1. EwaBiałek Technologia informacyjna (Power Point 2010 - wprowadzenie) Ewa Białek e.bialek@whsz.slupsk.pl www.whsz.bicom.pl/ewabialek
 2. 2. EwaBiałek Elementy prezentacji • Tekst • Grafika – Obrazy (zdjęcia) – Clipart - grafika wektorowa – Kształty – SmartArt – WordArt • Multimedia – Wideo – Dźwięk • Symbole – Równanie – Symbol • QR Code 2
 3. 3. EwaBiałek Twarde prawo, ale prawo
 4. 4. EwaBiałekEwaBiałek Podstawowe akty prawne (działania w internecie) • Prawo autorskie – Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) • Ochrona danych osobowych – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) • Dostosowanie (do 30 maja 2015r.) serwisów do potrzeb obywateli niepełnosprawnych zgodnie ze standardem WCAG 2.0 – Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (…) z 12 kwietnia 2012r. 4
 5. 5. EwaBiałek Prezentacje multimedialne
 6. 6. EwaBiałekEwaBiałek Czym się kierować? • Zgodność z identyfikacją wizualną • Prezentacja: – dla kogo? – w jakim celu? 6
 7. 7. EwaBiałekEwaBiałek • https://kolorymarketingu.wordpress.com/2014/05/04/emo cje-kolorow-a-kolory-marek/ © Ewa Białek, CC BY NC SA 7
 8. 8. EwaBiałekEwaBiałek 8źródło: Facebook
 9. 9. EwaBiałekEwaBiałek Czego unikać? • Duża ilość tekstu na stronie, bez podziału na akapity • Zbyt dużo: – kolorów, – typów czcionek, w tym szeryfowe (Times New Roman), – elementów graficznych niezwiązanych z treścią, – animacji. • Tekst z błędami: – brak polskich znaków, – błędy ortograficzne, gramatyczne, – spacje wstawiane przed (brak po) znakami przestankowymi. 9
 10. 10. EwaBiałekEwaBiałek Przy odpowiednio mocnym „zaangarzowaniu” twórcy tekst może stac sie: Czego unikać? 10
 11. 11. EwaBiałekEwaBiałek Typy prezentacji • Coachingowe/prezentacja firmy, produktu – zdanie, cytat współgrający z grafiką (zdjęcie, grafika wektorowa, clipart) • Prelekcja/wykład – duży rozmiar czcionki (min 18- 20 pkt), listy wypunktowane, krótkie teksty, równoważniki zdań, dane w postaci infografiki, grafika jako uzupełnienie treści • Informacyjne/publikacje, broszury – duża ilość informacji, pełniejsze opisy w tym dane liczbowe, grafika uzupełniająca treść, dopuszcza się czcionkę o mniejszym rozmiarze 11
 12. 12. EwaBiałekEwaBiałek 12
 13. 13. EwaBiałek „Jeżeli zabałaganione biurko jest oznaką zabałaganionego umysłu, oznaką czego jest puste biurko?” Albert Einstein Ewa
 14. 14. EwaBiałekEwaBiałek 14© Ewa Białek, CC BY NC SA
 15. 15. EwaBiałekEwaBiałek Prezentacja typu broszura 15 http://www.slideshare.net/EwaB/polowanie-nie-na-niby
 16. 16. EwaBiałek Prezentacja i co dalej?
 17. 17. EwaBiałekEwaBiałek Zapisywanie prezentacji • Różne wersje pakietu Ms Office – 97-2003 – 2003-… • Wybrane typy plików – ppt (97-2003), pptx, – pps (97-2003), ppsx – pdf – wmv – jpg, gif, png 17
 18. 18. EwaBiałekEwaBiałek Udostępnianie prezentacji • Przygotowanie do udostępniania • Miejsca publikowania: – Issuu, Slideshare, Scribd, Youtube… – własna strona www, blog… • Miejsca udostępniania: – media społecznościowe (np. FB…) – własna strona www, blog… 18
 19. 19. EwaBiałekEwaBiałek Dysk Google • Usługa internetowa polegająca na udostępnieniu przestrzeni dyskowej przez firmę Google. • Oferowane aplikacje: – (…) – Prezentacje Google - działa podobnie jak Ms PowerPoint lub OpenOffice Impress, – (…) 19
 20. 20. EwaBiałekEwaBiałek Slideshare 20
 21. 21. EwaBiałek Power Point w działaniu
 22. 22. EwaBiałekEwaBiałek Okno programu Power Point • Wstążka - pasek menu i paski narzędzi • Karty – reprezentują polecenia i funkcje programu 22
 23. 23. EwaBiałekEwaBiałek Wstawianie, układ slajdu… 23
 24. 24. EwaBiałekEwaBiałek Projektowanie, wstawianie… 24
 25. 25. EwaBiałekEwaBiałek Modyfikacja wzorca 25
 26. 26. EwaBiałekEwaBiałek Przejścia, animacje, pokaz… 26
 27. 27. EwaBiałekEwaBiałek Zadanie ! 27
 28. 28. EwaBiałek Dziękuję za uwagę Ewa Białek ewa@bicom.pl www.whsz.bicom.pl/ewabialek

×