Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TI-cwiczenia-scratch

1,420 views

Published on

TI-cwiczenia-scratch

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TI-cwiczenia-scratch

 1. 1. Technologia informacyjna (algorytmy, programowanie, Scratch) Ewa Białek ewa@bicom.pl www.whsz.bicom.pl/ewabialek
 2. 2. Mówi się często, że człowiek nie zrozumie czegoś, zanim nie nauczy kogoś innego. W rzeczywistości, człowiek nie zrozumie czegoś naprawdę, zanim nie zdoła nauczyć tego komputera. Donald E. Knuth
 3. 3. Ewa Białek Każdy absolwent liceum, czy technikum powinien wykazywać się umiejętnością rozwiązywania problemów z użyciem komputera oraz stosowaniem algorytmicznego podejścia do zadań. 3 Podstawa programowa
 4. 4. Ewa Białek Opis, krok po kroku obiektów oraz czynności, jakie należy wykonać dla osiągnięcia wyznaczonego celu. 4 Algorytm
 5. 5. Ewa Białek Przepis na udany rok Bierzemy dwanaście miesięcy, obmywamy je do czysta z goryczy, chciwości, złości i lęku. Dzielimy każdy miesiąc na 30, albo 31 części tak, żeby zapasu starczyło akuratnie na rok. Każdy dzień przyrządzamy oddzielnie, biorąc po jednej części pracy i dwie części wesołości i humoru. Dodajemy do tego trzy kopiaste łyżki optymizmu, łyżeczkę tolerancji, ziarenko ironii i szczyptę taktu. Następnie masę tę polewa się obficie miłością. Gotowe danie ozdabiamy bukietem drobnych uprzejmości i podajemy je codziennie z pogodą ducha oraz porządną filiżanką ożywczej herbaty. 5 Algorytm?
 6. 6. Ewa Białek 6 Algorytm?
 7. 7. Ewa Białek 7 Algorytm? źródło: www.wikipedia.org
 8. 8. Ewa Białek 8 Algorytm?
 9. 9. Ewa Białek • Opis, krok po kroku obiektów oraz czynności, jakie należy wykonać dla osiągnięcia wyznaczonego celu. • Sposoby zapisu: – opis słowny, – lista (jeden punkt, jedna operacja), – schemat blokowy, – w języku programowania (program) 9 Algorytm
 10. 10. Ewa Białek Czy umiejętność tworzenia algorytmów potrzebna jest każdemu? 10 ?
 11. 11. Ewa Białek Umiejętność tworzenia algorytmów… • Ma wpływ na rozwój logicznego, analitycznego myślenia • Uczy ścisłego formułowania problemu • Wskazuje przemyślany, oparty na sprwadzonym, stworzonym wcześniej schemacie rozwiązania danego problemu • Pozwala na zrozumienie zstępującej metody rozwiązywania problemu (uszczegółowienie poszczególnych jego etapów) 11
 12. 12. Ewa Białek • To zbiór reguł syntaktycznych (składnia) oraz semantyki (znaczenie), które opisują, jak należy budować poprawne wyrażenia oraz jak komputer ma je rozumieć • Pozwala na precyzyjny zapis algorytmów oraz innych zadań, jakie komputer ma wykonać 12 Język programowania
 13. 13. Ewa Białek • Scratch to edukacyjny język obiektowy, stworzony jako środek do nauczania dzieci (8+) i młodzieży podstaw programowania • Programowanie odbywa się w sposób wizualny - elementy języka mają kształt puzzli a poprzez przeciąganie mogą być układane w określonym porządku • Różne typy danych są reprezentowane przez bloki o różnych kształtach, dzięki temu łatwo uniknąć niedopasowania typów. • W języku Scratch można tworzyć programy które wykorzystują i łączą grafikę, animacje, muzykę i inne dźwięki. • Scratch został opracowany w M.I.T. Media Lab przez Mitchela Resnicka i jest powszechnie uznawany za język "pierwszego kontaktu" z programowaniem 13 Scratch
 14. 14. Ewa Białek • Wśród studentów Matematyki z Informatyką została przeprowadzona ankieta na temat Scratcha. • Byli to studenci, po odbyciu sześciogodzinnego kursu algorytmiki, opartym o to środowisko. 14 Ankieta - Scratch - studenci źródło: www.enauczanie.com/metodyka/scratch/scratch-opinia-studenci
 15. 15. Wyniki ankiety - Scratch - studenci • Czy przed studiami spotkałaś(łaś) się z programowaniem? • Czy wybrał(a)byś Scratcha, gdybyś miał(a) przeprowadzić zajęcia z algorytmiki? • Czy w Scratchu programuje się łatwiej, niż w innych środowiskach (np. Logo, Pascal) • Jak ocenisz atrakcyjność Scratcha (w skali od 1 do 6)? 15
 16. 16. Ewa Białek • Zalety Scratcha: – przyjazna grafika, – łatwość edycji, – darmowy, – ogólnodostępny, – łatwy w obsłudze, – przejrzysty, – umożliwia łączenie nauki i zabawy, – wygląd zachęcający do pracy w takim programie, – funkcje i możliwości programu świetnie pokazują jak co znaczy pętla, jak budować algorytm i różne struktury wykorzystywane w programie. 16 Wyniki ankiety - Scratch - studenci
 17. 17. Możesz stworzyć wspaniały program, który kroi na plasterki, w kostkę oraz rozwiązuje wszystkie problemy świata, ale będzie bezużyteczny, jeśli nie określisz, do czego służy. Steve Oualline
 18. 18. Ewa Białek Wykonaj samodzielnie Zadanie 1 • Używając języka Scratch stwórz aplikację, w której wybrany przez ciebie „duszek” narysuje na ekranie 4 figury – kwadrat, trójkąt, 6-kąt i 10-kąt: – każda z rysowanych figur powinna mieć inny kolor, – przed narysowaniem figury duszek zakomunikuje tekstowo, jaką figurę będzie kreślił, – po narysowaniu figury duszek wyrazi swoje zadowolenie z wykonanej pracy (dźwięk, komunikat tekstowy). • Utworzoną aplikację zapisz na dysku, nazwij ją Program1. Zadanie 2 • Używając języka Scratch stwórz aplikację będącą reklamą uczelni, na której studiujesz. Jednym z elementów aplikacji powinno być logo lub zdjęcie reklamowanej uczelni. • Utworzoną aplikację zapisz na dysku, nazwij ją Program2. Powodzenia! 18
 19. 19. Dziękuję za uwagę Ewa Białek ewa@bicom.pl www.whsz.bicom.pl/ewabialek

×