Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

publikowanie-w-internecie

889 views

Published on

Publikowanie w internecie - Ewa Białek

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

publikowanie-w-internecie

 1. 1. Publikowanie w internecie Ewa Białek ewa@bicom.pl
 2. 2. Jeśli ty masz jabłko i ja mam jabłko, i wymienimy się tymi jabłkami, to wtedy ty i ja wciąż będziemy mieli po jednym jabłku. Ale jeśli ty masz pomysł i ja mam pomysł, i wymienimy się tymi pomysłami, to wtedy obaj będziemy mieli dwa pomysły. George Bernard Shaw
 3. 3. Tematy • Publikowanie wczoraj, dziś i jutro - Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0. • Publikowanie: – Jak? - wyszukiwarki internetowe jako determinanty metod publikowania w sieci Web; kryteria oceny relewantności wyników w wyszukiwarce Google; proces budowy struktury oraz zawartości witryny, strony WWW, ich optymalizacja pod kątem zwiększenia funkcjonalności oraz poziomu wyszukiwalności, – Gdzie? – platformy publikowania informacji, własna domena, własna witryna, strona, własny serwer WWW; portale, serwisy społecznościowe, chmura jako miejsca budowania otoczenia (zaplecza) stron WWW, – Kiedy? – ocena trendów wyszukiwań, ich rola w procesie publikowania. • Publikowanie zgodne z prawem: Ewa Białek – świadczenie usług drogą elektroniczną, niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne (spam), – ochrona danych osobowych, – prawo autorskie, licencje Creative Commons, – dostosowanie stron WWW dla osób niepełnosprawnych. 3
 4. 4. Web wczoraj dziś i jutro (Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0)
 5. 5. Kiedy obejmowałem urząd prezydenta, jedynie eksperci od fizyki słyszeli o terminie World Wide Web. Teraz nawet mój kot ma swoją stronę. Bill Clinton
 6. 6. Ewa Białek Internet wczoraj i dziś http://moodle.washoeschools.net/ 6
 7. 7. Web 1.0 • Strony WWW są tworzone oraz aktualizowane przez webmasterów. • Większość użytkowników internetu przegląda jego zasoby – są odbiorcami treści. Ewa Białek • Przepływ informacji – jednokierunkowy. http://conceptart.ca/ 7
 8. 8. Web 2.0 Ewa Białek • Web 2.0 to współpracujący ze sobą ludzie, ich twórczość, pomysły i osobowość. http://conceptart.ca/ 8
 9. 9. Web 2.0 - Ty Ewa Białek Wg magazynu Time, to Ty, czyli internauta został osobą roku 2006. 9
 10. 10. Web 2.0 – ludzie i techniki • Ludzie: – strony WWW tworzone są przez webmasterów, ich współtwórcami mogą być inni internauci, – istnieją serwisy, na których wszystkie treści generują użytkownicy posiadający możliwość komunikowania się między sobą, – wokół serwisów budowane są społeczności, – wykorzystywane są otwarte licencje (np. CC). • Techniki: – mechanizmy wiki, blogi, Ewa Białek – oddzielenie treści strony od formy jej prezentowania (CSS), – umożliwia się programom korzystanie z danych Web 2.0 (np. RSS), – koncepcja długiego ogona (ang the Long Tail). 10
 11. 11. Web 2.0 - społeczności • Personalizacja – własny profil dla każdego uczestnika społeczności (3/4 internautów deklaruje, że ma konto na portalu społecznościowym)*. • Sieciowość – tworzenie sieci znajomych. • Różnorodność: – ogólne: np. facebook, nk, Google+, grono.net, myspace.com, Ewa Białek – biznesowe: np. linkedin.com, goldenline.pl, biznes.net; hobbystyczne: np. twórcy muzyki, autorzy zdjęć itp. • Wielofunkcyjność - dyskusja, znajomi, zdjęcia, video, poczta, ogłoszenia, czat itd. http://technologie.ngo.pl/ 11
 12. 12. Web 2.0. - logo …opływowe kształty Ewa Białek …“świetliste” kolory …motyw postaci – Web 2.0 to ludzie 12
 13. 13. Ewa Białek Ludzie - czego jeszcze oczekują? 13
 14. 14. Web 3.0 Ewa Białek ? http://conceptart.ca/ 14
 15. 15. Web 3.0 • Web 3.0 to internet, który agreguje treści w sposób automatyczny, korzystając z dorobku stworzonego przez internautów, czyli twórców Web 2.0 • To inteligentne (semantyczne) systemy wyszukiwania, które nie tylko „czytają” zawartość stron WWW, lecz również ją „rozumieją”. Ewa Białek • Web 3.0. opiera się na algorytmach sztucznej inteligencji 15
 16. 16. Web 3.0 - sieć semantyczna • Obecna sieć a sieć semantyczna? – rozszerzenie obecnej sieci, w której informacja ma dobrze zdefiniowane znaczenie i umożliwia komputerom i ludziom lepszą współpracę, [Tim Berners-Lee] – obecna sieć została zaprojektowana dla ludzi; bardzo mało informacji jest użyteczne dla maszyn. • Co rozumiemy przez “semantyka”? Ewa Białek – semantyka czegoś jest równoznaczna ze znaczeniem, – sieć semantyczna umożliwia taki opis rzeczy aby komputery rozumiały ich znaczenie. 16
 17. 17. Ewa Białek Semantyczny opis - „krzesło” 17
 18. 18. Web 3.0 – czy to możliwe? Ewa Białek • Będzie to możliwe kiedy wszelkie informacje w sieci będą ustandaryzowane - komputery będą miały możliwość rozpoznania informacji semantycznej, poprzez dotarcie po odnośnikach hipertekstowych do dokumentów zawierających definicje pojęć na danej stronie i reguły wnioskowania. • Taka sieć pozwoli rozwijać się zautomatyzowanym serwisom, a w tym agentom, czyli programom mogącym wykonywać złożone zadania (wyszukiwanie, selekcja informacji, przetwarzanie i współpraca z innymi agentami). 18
 19. 19. Web 2.0 – informacje Web 2.0 ? uri: … Mickiewicz Ewa Białek uri: … Dziady 19
 20. 20. Web 3.0 - wiedza Web 3.0 jest autorem uri: … Mickiewicz Ewa Białek uri: … Dziady 20
 21. 21. Semantyczny opis – książka Ewa Białek ontologia Dublin Core 21
 22. 22. Ontologia dziedzinowa • Formalny sposób reprezentacji wiedzy - umożliwia interpretację pewnych dziedzin, pozwala znaleźć wspólny punkt odniesienia dla komunikacji między systemami aplikacji. • Zbudowana jest z uporządkowanych hierarchicznie pojęć występujących w danej dziedzinie i semantycznych relacji, jakie zachodzą między nimi. Ewa Białek • Opisuje pojęcia (słowniki) i wyznacza reguły wnioskowania. 22
 23. 23. Ontologia dziedziny – przykład Ewa Białek OntoGraf opracowanie własne 23
 24. 24. Ontologia dziedziny – przykład Ewa Białek OWL opracowanie własne 24
 25. 25. Ontologia dziedziny – przykład zapytanie - Ewa „Ewa” jest słowem kluczowym Ewa Białek słowo kluczowe jest elementem strony WWW zatem: „Ewa” jest elementem strony WWW opracowanie własne 25
 26. 26. Ewa Białek Wyszukiwarki semantyczne 26
 27. 27. Ewa Białek Jak to działa (działało)? 27
 28. 28. Co na to Google? • Peresonalizacja wiadomości (patent Google): http://thenextweb.com/google/2013/11/20/google-nowholds-patent-posting-personalized-automated-responsessocial-networks/#!pYbHL • Komputer od kilku miesięcy przegląda i analizuje obrazki w Internecie. Czego się nauczył? Ewa Białek http://www.spidersweb.pl/2013/11/neil-never-ending-imagelearner.html 28
 29. 29. Przyszłość to sieciowa ludzko-informatyczna hybryda, czyli połączeni internetem użyczający swojej wiedzy i inteligencji systemowi, który nieustannie uczy się i wypluwa kolejne, coraz lepsze usługi... Edwin Bendyk
 30. 30. Publikowanie Jak?
 31. 31. Proces budowy witryny WWW Ewa Białek Witryna WWW - zbiór stron WWW opracowanie własne 31
 32. 32. Ewa Białek Witryna WWW i jej otoczenie opracowanie własne 32
 33. 33. Ewa Białek Strona WWW - struktura 33
 34. 34. Wyszukiwarki internetowe determinanty metod publikowania
 35. 35. Wyszukiwarki internetowe • Roboty wyszukiwarek znajdują i przeszukują strony WWW, budując listę słów i wyrażeń znalezionych na każdej z nich. • Wyszukiwarki przechowują spis słów i wyrażeń znalezionych na każdej stronie WWW, którą były w stanie przeszukać. Ewa Białek • Użytkownicy wyszukiwarek mogą przeszukać utworzone spisy pod kątem określonych słów i wyrażeń kluczowych. 35
 36. 36. Relewantność • Wyszukany dokument spełniający oczekiwania użytkownika nazywany jest relewantnym. Ewa Białek • Relewantne dla danego zapytania strony WWW wyświetlane są w postaci listy nazywanej rankingiem wyszukiwarki. 36
 37. 37. Jeśli czegoś nie ma w Google to znaczy, że to nie istnieje.. Bill Gates
 38. 38. Ranking wyszukiwarek w Polsce Ewa Białek (wg www.ranking.pl) gemiusRanking, grudzień 2013r. 38
 39. 39. Google – algorytm • Wyszukiwarka internetowa: – liczba składników algorytmu budującego listę rankingową wyszukiwarki Google wynosi n ~ 200*, Ewa Białek – każdy ze składników ma określony procent udziału, który zmienia się z częstotliwością ~ 300-500/rok*. NewYorkTimes, z dnia 25.02.11r. 39
 40. 40. Kryteria oceny relewantności wyników • Kryteria statyczne - nie są bezpośrednio powiązane z zapytaniami zadawanymi do wyszukiwarki przez użytkownika. Odzwierciedlają ważność, autorytet (ang. authority) strony WWW. • Kryteria dynamiczne - powiązane są z zapytaniami (słowami kluczowymi) kierowanymi do wyszukiwarki: – wewnętrzne - ocena pod kątem występowania na stronie WWW słów kluczowych relewantnych zapytaniom kierowanym przez użytkowników wyszukiwarek, Ewa Białek – zewnętrzne – ocena pod kątem relewantności zsyłających się na stronę WWW dokumentów. 40
 41. 41. Kryteria statyczne (www.ewa.bicom.pl) • PageRank (PR): – jakość tekstu jest proporcjonalna do liczby tekstów powołujących się na niego, – jeśli na daną stronę powołuje się artykuł lub inna strona mająca wysoką ocenę, ma to większe znaczenie, niż gdy na tą samą stronę powołuje się inna mniej popularna strona, Ewa Białek – rośnie, jeśli na rozpatrywaną stronę powołują się strony relewantne tematycznie. 41
 42. 42. Kryteria statyczne (www.ewa.bicom.pl) • PageRank (PR): – ustalany jest nie dla całej witryny a indywidualnie dla każdej ze stron wchodzących w jej skład, – zakres - od 0 do 10. Ewa Białek PR=4 42
 43. 43. Kryteria dynamiczne (wewnętrzne) • Słowa kluczowe powinny znaleźć się: – 1 - w tytule strony (<tittle> </tittle>), – 2 - w opisie strony (description), Ewa Białek – 3 - w adresie URL. Witryna WWW posiadająca wysoki PR i zajmująca pierwsze miejsce w wynikach wyszukiwania Google wyróżniana jest dodatkowo poprzez wyświetlanie odnośników do innych sekcji serwisu (tzw. sitelinks), jeżeli zostaną one uznane przez algorytm wyszukiwarki za wartościowe i użyteczne – 4. 43
 44. 44. Kryteria dynamiczne (wewnętrzne) • Słowa kluczowe powinny znaleźć się: – w tekście na stronie (3-7%), na początku strony, – w wyróżnionym tekście na stronie: nagłówki (<h1> ... <h6>), pogrubienie, pochylenie, wypunktowanie, Ewa Białek – w opisie alternatywnym. 44
 45. 45. Kryteria dynamiczne (zewnętrzne) • Jeśli w odnośniku (ang. link) do strony zawarty jest jakiś tekst, to prawdopodobnie strona ta zawiera informacje związana z tym tekstem. • Prawdopodobieństwo to wrasta, gdy: – zwiększa się ilość podobnych odnośników, Ewa Białek – gdy odnośniki te znajdują się na stronach z wysokim PR. 45
 46. 46. Kryteria dynamiczne (zewnętrzne) • Sposoby pozyskiwania wartościowych odnośników: – tworzyć unikalną zawartość - użytkownicy internetu sami umieszczą odnośniki na własnych stronach WWW, – umieszczać informacje o stronie w katalogach, – publikować artykuły, umieszczać w nich łącza tekstowe, Ewa Białek – zamieszczać łącza tekstowe oraz banery reklamowe w innych serwisach. 46
 47. 47. Wnioski • Aby strona WWW uznana została za relewantną do zapytania zadanego wyszukiwarce internetowej i tym samym znalazła się na wysokiej pozycji w jej rankingu niezbędne jest osiągnięcie odpowiedniego udziału trzech komponentów: – popularności – ocenianego przy pomocy kryteriów statycznych, Ewa Białek – tekstowego – ocenianego przy pomocy kryteriów dynamicznych wewnętrznych, – łączy – ocenianego przy pomocy kryteriów dynamicznych zewnętrznych. 47
 48. 48. Przykłady
 49. 49. Ewa Białek ...kolędy ...chwile 49
 50. 50. Ewa Białek karaoke 50
 51. 51. www.ewa.bicom.pl/karaoke Ewa Białek (18-08-07r. – 17-09-07r.) 51
 52. 52. www.ewa.bicom.pl/karaoke Ewa Białek (18-08-07r. – 17-09-07r.) 52
 53. 53. www.ewa.bicom.pl/karaoke Ewa Białek (18-08-07r. – 17-09-07r.) 53
 54. 54. 1083 (www.ewa.bicom.pl) > 1 mln odsłon 1,03 % - zasięg Ewa Białek 837 1647 (www.slupsk.pl) > 500 tys. odsłon 0,16 % - zasięg 54
 55. 55. Google - algorytm • Google Panda – luty/sierpień 2011 – zwiększenie widoczności witryn wysokiej jakości • Google Penguin – kwiecień 2012 – obniżenie pozycji stron pozycjonowanych nieetycznymi metodami • Google Hummingbird – wrzesień 2013 Ewa Białek – dopasowanie wyników do lokalizacji internautów, dostosowanie wyników dla długich fraz, dzięki szczegółowej analizie składających się na nie słów 55
 56. 56. Ewa Białek Google – 15 lat 56
 57. 57. Statystyki 2013r. Ewa Białek (www.ewa.bicom.pl) 57
 58. 58. Statystyki 2013r. Ewa Białek (www.ewa.bicom.pl) 58
 59. 59. Statystyki 2013r. Ewa Białek (www.ewa.bicom.pl) 59
 60. 60. Statystyki 2013r. Ewa Białek (www.ewa.bicom.pl) 60
 61. 61. Statystyki 2013r. Ewa Białek (www.ewa.bicom.pl) 61
 62. 62. Publikowanie Gdzie?
 63. 63. Platformy publikowania informacji • Serwisy społecznościowe (np. Facebook, Google+, NK) • Serwisy do publikowania określonych treści (np. YouTube, Flickr) • Miejsca internetowych dyskusji (usenet, fora, serwisy typu Wykop) • Platformy blogowe (np. Blogger, Blox) Ewa Białek • Serwisy typu „wiki” (np. Wikipedia) • Usługi bezpłatnego hostingu, nierzadko połączone z narzędziami do tworzenia stron WWW http://perypetie-informacji.panoptykon.org/ 63
 64. 64. Sposoby udostępniania informacji (nie są kojarzone z publikowaniem) • Sieci P2P, takie jak BitTorrent – użytkownicy utożsamiają je z narzędziami do pobierania plików, ale często programy do ich obsługi jednocześnie udostępniają pliki innym Ewa Białek • Pakiety biurowe online (np. Dysk Google, MS Office Web Apps - dokumenty) – służą do tworzenia dokumentów, ale umożliwiają także publiczne udostępnienie dokumentu • Usługi do przechowywania plików (np. DropBox, Dysk Google, SkyDrive, Box, Copy, Ubuntu One) – mają służyć jako „wirtualne dyski”, ale umożliwiają także publiczne udostępnienie zawartości http://perypetie-informacji.panoptykon.org/ 64
 65. 65. Publikowanie społeczności
 66. 66. Publikowanie - współautorstwo • Różne rodzaje plików umieszczane w sieci: – Autorzy wspólnie tworzą to samo dzieło (zazwyczaj tylko tekst) – wikipedia.org, piszmy.pl. – Autorzy prezentują swoje dzieła, inni je oceniają i komentują youtube.com (video), ithink.pl (teksty) czy patrz.pl (grafika i video), publikuj.net (tekst). Ewa Białek – Autorzy składują swoje dzieła - flickr.com (zdjęcia) czy chomikuj.pl (wszelkie pliki). 66
 67. 67. Społeczności • Facebook - co miesiąc 15,5 mln internautów • Grupa Google - oprócz serwisu Plus.google.com składa się na nią Blogspot.com czy Blogger.com, a więc platformy blogowe – 8,3 mln internautów, YouTube.com (14,6 mln internautów) • Nk.pl, a więc dawna Nasza-klasa.pl (7,6 mln internautów). • Twitter.com - 2,2 mln internautów Ewa Białek • Pinterest.com - serwis do dzielenia się grafikami i zdjęciami, który co miesiąc odwiedza już 1,2 mln internautów • Instagram serwis do dzielenia się zdjęciami - 1,4 mln internautów z serwisu technologie.ngo.pl 67
 68. 68. Ewa Białek Później… dalej - publikowanie Kiedy? 68
 69. 69. ...internauci mogą się dzielić swoimi dokonaniami • Flickr.com – tu można prezentować i przeszukiwać miliony amatorskich fotografii. • Youtube.com – tutaj miliony filmów wideo. Ewa Białek • Polski serwis wrzuta.pl umożliwia hosting i wymianę filmów, grafiki i plików audio (można z nich korzystać bez konieczności ściągania z sieci, co jest istotną nowością). 69
 70. 70. Ewa Białek Flickr.com – miliony zdjęć 70
 71. 71. Dziennikarstwo obywatelskie • Dziennikarstwo tworzone przez internautów dla internautów. • Każdy może opublikować artykuł lub fotografię i podzielić się nimi z innymi. Ewa Białek • Polskie serwisy – ithink.pl, wiadomosci24.pl, interia360.pl i inne. 71
 72. 72. Wikipedia internetowa encyklopedia Wikipedia jest amatorską encyklopedią tworzoną przez internautów i dla internautów. Jest najszerszą i najszybciej aktualizowaną encyklopedią na świecie. Czy jednak można jej zaufać? – to pytanie stawiane przez wielu sceptyków, na które wciąż nie ma jednoznacznej Ewa Białek odpowiedzi. 72
 73. 73. Agregacja informacji • Agregacja i wyciąganie największej wspólnej wartości z informacji posiadanych przez rozproszonych internautów: linki, informacje o miejscach, wydarzeniach, opinie, humor, etc. – wiedza zbiorowa większa niż suma wiedzy jednostek. • Przykłady serwisów: – Wymiana linków: del.icio.us, digg.com, linkologia.pl, wykop.pl, spis.pl, gwar.pl – Dzielenie się wiedzą – pytania i odpowiedzi: pytamy.pl, askeet.com Ewa Białek – Wydarzenia: wkrotce.pl, idziemy.net, upcoming.org – Miejsca: miejsca.net, flagr.com, miejsce.info 73
 74. 74. ...dzięki Web 2.0. można wyszukiwać i dzielić się ciekawymi informacjami • Serwisy takie jak wykop.pl czy linkologia.pl pozwalają na dzielenie się interesującymi linkami – internauci dodają i oceniają ich przydatność drogą głosowania. • Dzięki innym serwisom można z kolei dowiadywać się o interesujących wydarzeniach lub też o miejscach wartych odwiedzenia. Ewa Białek • Można dzielić się wszelkimi rodzajami informacji – web 2.0 pozwala odnaleźć je w sieci, uporządkować i wyłuskać te najcenniejsze. 74
 75. 75. Porządkowanie informacji tagi jako nowy sposób na kategoryzację • Tagi to słowa kluczowe, dowolnie przypisywane do publikowanych w serwisach treści. • Służą jako naturalne, nadane przez internautów kategorie. Ewa Białek • Pokazują, co jest według internautów ważne, a co niekoniecznie. 75
 76. 76. Publikowanie Kiedy?
 77. 77. Ewa Białek Sezonowość http://www.google.pl/trends/
 78. 78. Trendy w turystyce (źródła odwiedzin – miasta i regiony) sopot kołobrzeg władysławowo Ewa Białek brak Władysławowa brak Warszawy ustka łeba brak Łeby
 79. 79. Trendy w turystyce (słowa kluczowe – ilość, miesiąc) sopot kołobrzeg Ewa Białek władysławowo wczasy ustka łeba
 80. 80. Publikowanie zgodne z prawem
 81. 81. Dura lex, sed lex - twarde prawo, ale prawo sentencja łacińska
 82. 82. Ewa Białek 82
 83. 83. Pośrednicy informacji w internecie • Pośrednikami są: – operatorzy sieci telekomunikacyjnych, dostawcy Internetu, – podmioty zarządzające systemem DNS, – dostawcy hostingu, Ewa Białek – dostawcy platform służących do publikacji treści (np. Facebook, YouTube itd.) http://perypetie-informacji.panoptykon.org/ 83
 84. 84. Pośrednicy informacji w internecie • Każdy, komu przeszkadza informacja opublikowana w internecie, może zgłosić się do pośrednika i zażądać jej usunięcia Ewa Białek • Z raportu przejrzystości Google’a wynika, że w czerwcu 2013 r. posiadacze praw autorskich (1928 organizacji) poprosili o usunięcie z wyników wyszukiwania ponad 14,8 mln adresów • W Polsce procedurę usuwania treści z internetu na wniosek osób lub organizacji, które uważają, że ich prawa zostały naruszone, reguluje ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (artykuł 14) http://perypetie-informacji.panoptykon.org/ 84
 85. 85. Treści prawnie zakazane • Wykorzystywanie dzieci – dokumentacja przestępstwa • Dotyczące osób prywatnych - np. zdjęcia, korespondencja • Oszczercze, obraźliwe, nawołujące do przemocy • Naruszające prawa autorskie lub znaki towarowe – teksty, muzyka, zdjęcia, filmy • Treści satyryczne balansujące na granicy między żartem a treściami obraźliwymi Ewa Białek • Treści, które z założenia miały być niejawne np. tajne dokumenty, informacje będące tajemnicą handlową firm http://perypetie-informacji.panoptykon.org/ 85
 86. 86. Problemy pośredników • Najczęściej spotykane: – groźby karalne, – naruszenia prywatności i tajemnicy korespondencji, – treści epatujące nagością̨, – zniewagi, wulgaryzmy, stalking, dręczenie, – naruszenia dóbr osobistych (czci, wizerunku), – drastyczne treści, podżeganie do nienawiści, – obraza uczuć religijnych, Ewa Białek – wyłudzenia, oszustwa, nachalne treści reklamowe, – podszywanie się pod czyjąś tożsamość, przejmowanie kont. http://perypetie-informacji.panoptykon.org/ 86
 87. 87. Pośrednicy – moderatorzy treści • Zapisy w regulaminach serwisów internetowych: „Treści tworzone przez Użytkownika nie mogą zawierać: wypowiedzi wulgarnych lub obraźliwych, wypowiedzi naruszających zasady dobrego wychowania i netykiety; adresów stron internetowych; treści o charakterze reklamowym”. „Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników”. „Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć umieszczonych na Koncie, które uzna za niewłaściwe”. Ewa Białek „Administrator zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego”. „Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia dowolnej treści lub informacji opublikowanej przez użytkownika, jeśli uznamy, że jest ona sprzeczna z naszymi zasadami. http://perypetie-informacji.panoptykon.org/ 87
 88. 88. Administrator Bezpieczeństwa Informacji • Wprowadzony przepisami ustawy o ochronie danych osobowych • Nadzoruje przestrzeganie stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych w sposób odpowiedni do zagrożeń oraz kategorii danych Ewa Białek • Wedle interpretacji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych administratorem bezpieczeństwa informacji może być wyłącznie osoba fizyczna http://pl.wikipedia.org/ 88
 89. 89. Prawo autorskie Creative Commons Ewa Białek • Druga prezentacja 89
 90. 90. Dyrektywa dostępności stron sektora publicznego (od 1 stycznia 2015r.) • Dostępne mają być wszystkie bez wyjątku: – strony administracji publicznej, – strony innych podmiotów realizujących zadania publiczne. Ewa Białek • Dotyczy to stron instytucji (bez względu na formę prawną, stowarzyszeń, fundacji, kościołów, firm a nawet osób fizycznych), które do realizacji zadań wykorzystały środki publiczne (bez znaczenia samorządowe, rządowe, czy bezpośrednio z funduszy UE). 90
 91. 91. Dyrektywa dostępności stron sektora publicznego (od 1 stycznia 2015r.) • Zadania publiczne realizowane przez inne podmioty to: – usługi sieciowe: dostarczania gazu, ciepła, energii elektrycznej i wody, usług pocztowych, sieci komunikacji elektronicznej, – transport, – edukacja podstawowa, średnia, wyższa i dorosłych, – zabezpieczenia społeczne obejmujące podstawowe ryzyka w życiu (w tym co najmniej te związane ze zdrowiem, wypadkami przy pracy, bezrobociem, emeryturami i niepełnosprawnością), – usługi w zakresie ochrony zdrowia, Ewa Białek – opieka nad dziećmi, – działalność kulturalna i informacja turystyczna. 91
 92. 92. Przydatne narzędzia
 93. 93. Ewa Białek Netvibes http://www.netvibes.com/ 93
 94. 94. Ewa Białek Wordpress 94
 95. 95. Ewa Białek PBWORKS 95
 96. 96. Ewa Białek Moodle 96
 97. 97. Ewa Białek Spiderscribe http://www.spiderscribe.net/ 97
 98. 98. Ewa Białek Screencast o matic nagrywanie z ekranu http://www.screencast-o-matic.com/ 98
 99. 99. Stara, dobra Sieć oparta na WWW po prostu umiera. Jako konsumenci coraz mniej jej potrzebujemy, coraz chętniej bowiem korzystamy z zamkniętych aplikacji. Doskonałym przykładem jest rozwój Facebooka, zamkniętej sieci, która wyrosła w Internecie na gigantyczny superwęzeł koncentrujący ruch kontrolowany de facto całkowicie przez Marka Zuckerberga. Chris Anderson
 100. 100. Źródła • Jacek Unold, Teoretyczno – metodologiczne podstawy przetwarzania informacji w cyberprzestrzeni • http://www.evolutionoftheweb.com/ Ewa Białek • http://niebezpiecznik.pl/post/jak-walczyc-ze-spamerem/ 100
 101. 101. Dziękuję za uwagę Ewa Białek ewa@bicom.pl www.whsz.bicom.pl/ewabialek

×