Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

POSK-AP-B-I

334 views

Published on

Podstawy Obsługi Środowiska Komputerowego, Kierunek Bezpieczeństwo Narodowe, cz. 1

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

POSK-AP-B-I

 1. 1. Podstawy obsługi środowiska komputerowego (wprowadzenie) mgr inż. Ewa Białek ewa.bialek@apsl.edu.pl www.e-bialek.pl/apsl
 2. 2. Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean. Isaac Newton
 3. 3. Przedmioty • Społeczeństwo informacyjne • Podstawy obsługi środowiska komputerowego • E-obywatel • Użytkowanie baz danych • Techniki multimedialne • Edycja obrazów • Współpraca on-line ©EwaBiałek,CCBYNCSA 3
 4. 4. ECDL http://ecdl.pl/certyfikaty/ecdl-profile-2/ http://ecdl.pl/certyfikaty/ecdl-profile-3/ ©EwaBiałek,CCBYNCSA 4
 5. 5. Zagadnienia - ćwiczenia laboratoryjne: – podstawy pracy z komputerem: znajomość podstawowych pojęć oraz umiejętności z zakresu: obsługi urządzeń, tworzenia plików, zarządzania sieciami informatycznymi, bezpieczeństwem danych użytkowania oprogramowania (prawa autorskie) i korzystania ze smartfonów i innych urządzeń multimedialnych, – podstawy pracy w sieci: przeglądania Internetu, efektywnego wyszukiwania informacji, komunikacji online i obsługi poczty elektronicznej, – przetwarzanie tekstów: używania programu do edycji i wydruku tekstu; zaawansowane możliwości arkusza kalkulacyjnego - formatowanie warunkowe, odwołania, funkcje wbudowane, filtrowanie i sortowanie danych, eksport i import danych, narzędzia rozdzielania danych, formatowanie wykresów. ©EwaBiałek,CCBYNCSA 5 Podstawy obsługi środowiska komputerowego
 6. 6. • Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): – Pić P., Od zera do ECeDeeLa Base. Podręcznik do kursu ECDL base, Warszawa 2006. – Żarowska-Mazur A., Węglarz W., ECDL BASE na skróty, Warszawa 2014. • Literatura uzupełniająca – Apiecionek Z. Podstawy pracy w sieci Moduł B2, Wydawnictwo: Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły KISS 2014. – Kolarz W. Podstawy pracy z komputerem Moduł B1, Wydawnictwo: Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły KISS 2014 – Mazur A. Przetwarzanie tekstów Moduł B3, Wydawnictwo: Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły KISS 2014. – Szymala E. Arkusze kalkulacyjne Moduł B4, Wydawnictwo: Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły KISS 2014. ©EwaBiałek,CCBYNCSA 6 Wykaz literatury
 7. 7. • Bezpośredni udział nauczyciela akademickiego: prezentacja materiałów przygotowanych przez studentów, dyskusja, samodzielne wykonanie i prezentacja pracy zaliczeniowej. • Metody wymagające samodzielnej pracy studenta: przygotowanie materiałów na zajęcia z nauczycielem w formie sprawozdania/prezentacji multimedialnych, wykonanie pracy zaliczeniowej z zakresu użytkowania systemów informacji przestrzennej, korzystanie z materiałów na platformie e - learningowej, przygotowanie do zaliczenia. ©EwaBiałek,CCBYNCSA 7 Metody dydaktyczne
 8. 8. Jeśli ty masz jabłko i ja mam jabłko, i wymienimy się tymi jabłkami, to wtedy ty i ja wciąż będziemy mieli po jednym jabłku. Ale jeśli ty masz pomysł i ja mam pomysł, i wymienimy się tymi pomysłami, to wtedy obaj będziemy mieli dwa pomysły. George Bernard Shaw
 9. 9. • Tematy do samodzielnego przygotowania przez studentów: – Komputer - procesor, pamięć, porty wejścia/wyjścia – Urządzenia zewnętrzne komputerów – System operacyjny, system Windows – Ustawienia systemu - panel sterowania – Akcesoria systemu Windows (programy: Notatnik, Paint, Kalkulator…) – Oprogramowanie użytkowe dla studenta (darmowe, niekomercyjne) - propozycje – Systemy pomocy Windows, programów użytkowych, inne źródła pomocy – Sieci komputerowe – Internet wczoraj i dziś - historia, adresowanie, usługi – Bezpieczeństwo w internecie – Przeglądanie, wyszukiwanie informacji w internecie, otwarte zasoby, źródła informacji dla studentów – Pakiet Microsoft Office – Smartfon, tablet – aplikacje dla studenta (darmowe, niekomercyjne) – propozycje – Komunikacja online – wprowadzenie – Komputery, tablety, smartfony, internet przyszłości ©EwaBiałek,CCBYNCSA 9 Odwrócona lekcja
 10. 10. • Założenia: – max 10 slajdów (+jeden początkowy +jeden końcowy), – tekst wypunktowany, krótki, – czcionka nie mniejsza niż 20 px, – elementy graficzne własne lub CC, – obowiązkowe wskazywanie źródeł, – czas prezentacji 15-30 minut, – 3 prezentacje na początku 5-cio godzinnych zajęć laboratoryjnych. Uwaga! Opracowanie materiałów i ich prezentacja jest jedną ze składowych oceny z zajęć laboratoryjnych ©EwaBiałek,CCBYNCSA 10 Odwrócona lekcja
 11. 11. Prezentacje multimedialne
 12. 12. Elementy prezentacji • Tekst • Grafika – Obrazy (zdjęcia) – Clipart - grafika wektorowa – Kształty – SmartArt – WordArt • Multimedia – Wideo – Dźwięk • Symbole – Równanie – Symbol • QR Code ©EwaBiałek,CCBYNCSA 12
 13. 13. Czym się kierować? • Zgodność z identyfikacją wizualną • Prezentacja: – dla kogo? – w jakim celu? 13 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 14. 14. • https://kolorymarketingu.wordpress.com/2014/05/04/emo cje-kolorow-a-kolory-marek/ ©EwaBiałek,CCBYNCSA 14
 15. 15. ©EwaBiałek,CCBYNCSA 15 źródło: Facebook
 16. 16. Czego unikać? • Duża ilość tekstu na stronie, bez podziału na akapity • Zbyt dużo: – kolorów, – typów czcionek, w tym szeryfowe (Times New Roman), – elementów graficznych niezwiązanych z treścią, – animacji. • Tekst z błędami: – brak polskich znaków, – błędy ortograficzne, gramatyczne, – spacje wstawiane przed (brak po) znakami przestankowymi. 16 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 17. 17. Przy odpowiednio mocnym „zaangarzowaniu” twórcy tekst może stac sie: Czego unikać? ©EwaBiałek,CCBYNCSA 17
 18. 18. Typy prezentacji • Coachingowe/prezentacja firmy, produktu – zdanie, cytat współgrający z grafiką (zdjęcie, grafika wektorowa, clipart) • Prelekcja/wykład – duży rozmiar czcionki (min 18- 20 pkt), listy wypunktowane, krótkie teksty, równoważniki zdań, dane w postaci infografiki, grafika jako uzupełnienie treści • Informacyjne/publikacje, broszury – duża ilość informacji, pełniejsze opisy w tym dane liczbowe, grafika uzupełniająca treść, dopuszcza się czcionkę o mniejszym rozmiarze ©EwaBiałek,CCBYNCSA 18
 19. 19. 19 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 20. 20. 20 Dobro się mnoży, jeśli się nim dzielisz! ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 21. 21. „Jeżeli zabałaganione biurko jest oznaką zabałaganionego umysłu, oznaką czego jest puste biurko?” Albert Einstein Ewa
 22. 22. 22 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 23. 23. 23 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 24. 24. Prezentacja typu broszura 24 http://www.slideshare.net/EwaB/polowanie-nie-na-niby ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 25. 25. Twarde prawo, ale prawo
 26. 26. Podstawowe akty prawne (działania w internecie) • Prawo autorskie – Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) • Ochrona danych osobowych – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) • Dostosowanie (do 30 maja 2015r.) serwisów do potrzeb obywateli niepełnosprawnych zgodnie ze standardem WCAG 2.0 – Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (…) z 12 kwietnia 2012r. 26 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 27. 27. Prawo autorskie, Licencje CC
 28. 28. Jak działa prawo autorskie? www.youtube.com/watch?v=JIQgsWXU2_8 28 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 29. 29. Autorskie prawa osobiste “chronią nieograniczoną w czasie i nie podlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem”. Autorskie prawa majątkowe “wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu” gasną z upływem lat siedemdziesięciu od śmierci twórcy jeśli autorskie prawa majątkowe przysługują innej osobie niż twórca – siedemdziesiąt lat od rozpowszechnienia. Prawa osobiste i majątkowe 29 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 30. 30. Przedmiot prawa autorskiego 30 ? ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 31. 31. Przedmiot prawa autorskiego • Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: – urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole, – akty normatywne lub ich urzędowe projekty, – proste informacje prasowe, – elementy utworów pozbawione charakteru twórczego, np. typowe tabele, rysunki, zestawienia pozbawione oryginalnej koncepcji, – utwory wystawione w publicznie dostępnych zbiorach, takich jak muzea, galerie lecz tylko w wydawnictwach publikowanych dla promocji tych utworów, a także w sprawozdaniach o aktualnych wydarzeniach w prasie i telewizji (w granicach uzasadnionych celem informacji). 31 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 32. 32. • Instytucje naukowe i oświatowe mogą korzystać z już rozpowszechnionych utworów w celach dydaktycznych i do prowadzenia własnych badań. • Biblioteki, archiwa i szkoły w ramach dozwolonego użytku publicznego - nieodpłatnie udostępniać egzemplarze rozpowszechnionych, chronionych utworów. Mają prawo wykonywać również kopie egzemplarzy utworów już rozpowszechnionych, jeśli celem jest uzupełnienie czy ochrona własnych zbiorów. • Muzea i galerie mają prawo do rozpowszechniania fotografii, reprodukcji obiektów w ramach katalogów czy publikacji (folderów, ulotek, plakatów) promocyjnych oraz w mediach w celach informacyjnych. Dozwolony użytek publiczny 32 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 33. 33. Na co pozwala dozwolony użytek prywatny? www.youtube.com/watch?v=h7w3Lqw6wAQ 33 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 34. 34. • Cytat musi być rozpoznawalny. • Cytat musi być wyraźnie oznaczony co do autorstwa i źródła, i to w każdym przypadku, w którym się pojawia. • Zamieszczenie cytatu musi być uzasadnione celem – ma służyć wyjaśnianiu lub nauczaniu, krytycznej analizie lub prawom gatunku twórczości. • Cytat pełni funkcję pomocniczą – ma służyć uzupełnieniu i wzbogaceniu dzieła, nie może go natomiast zastępować, ani tworzyć jego zasadniczej konstrukcji. • Nie jest jednoznacznie określona dopuszczalna wielkość cytatu. Musi on jednak pozostawać w takiej relacji do całości dzieła, aby przy realizowanych przez cytat celach zachowana była pomocnicza rola cytatu. Prawo cytatu 34 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 35. 35. Dozwolony użytek 35 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 36. 36. Dostępność online nie oznacza dostępności prawnej Dostępność 36 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 37. 37. • Udostępnienie twórczości na wolnych licencjach oznacza, że każdy ma prawo ją wykorzystywać, poprawiać, dostosowywać, powielać, rozprowadzać za darmo lub za opłatą, oraz upowszechniać swoje udoskonalenia, aby mogła z nich korzystać cała społeczność. • Wolna licencja to rodzaj umowy, którą autor utworu, właściciel praw autorskich, zawiera z całą resztą ludzkości. W ramach tej umowy twórca pozostaje właścicielem praw autorskich ale jednocześnie, jako ich właściciel, pod pewnymi, stosunkowo łatwymi do spełniania warunkami, zezwala wszystkim na: Czym są wolne licencje? 37 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 38. 38. Licencje CC www.youtube.com/watch?v=ouQowkWRlmA 38 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 39. 39. • Creative Commons oferuje licencje, które pozwalają twórcom zachować własne prawa i jednocześnie dzielić się swoją twórczością z innymi. • Cel: stworzenie alternatywy w ramach istniejącego systemu prawa autorskiego, który ogranicza możliwość tworzenia i korzystania z dóbr kultury. • Licencje Creative Commons działają na zasadzie “pewne prawa zastrzeżone” – granice dozwolonego użytku są szersze i wyraźniejsze niż te wytyczone na zasadzie “wszelkie prawa zastrzeżone”. Creative Commons 39 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 40. 40. Creative Commons 40 Uznanie autorstwa (ang. Attribution) Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne pod warunkiem, że zostanie przywołane nazwisko autora pierwowzoru. Użycie niekomercyjne (ang. Noncommercial) Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne jedynie dla celów niekomercyjnych. Na tych samych warunkach (ang. Share Alike) Wolno rozprowadzać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny. Bez utworów zależnych (ang. No derivative works) Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać utwór jedynie w jego oryginalnej postaci – tworzenie utworów zależnych nie jest dozwolone. ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 41. 41. Licencje CC ©EwaBiałek,CCBYNCSA 41
 42. 42. Uznanie autorstwa 42 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 43. 43. Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach 43 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 44. 44. Uznanie Autorstwa – Na Warunkach Niekomercyjnych 44 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 45. 45. Uznanie Autorstwa – Bez Utworów Zależnych 45 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 46. 46. Uznanie Autorstwa – Na Warunkach Niekomercyjnych – Na Tych Samych Warunkach 46 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 47. 47. Uznanie Autorstwa – Na Warunkach Niekomercyjnych – Bez Utworów Zależnych 47 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 48. 48. Swoboda użycia - infografika
 49. 49. ©EwaBiałek,CCBYNCSA 50
 50. 50. ©EwaBiałek,CCBYNCSA 51
 51. 51. ©EwaBiałek,CCBYNCSA 52
 52. 52. ©EwaBiałek,CCBYNCSA 53
 53. 53. ©EwaBiałek,CCBYNCSA 54
 54. 54. ©EwaBiałek,CCBYNCSA 55
 55. 55. ©EwaBiałek,CCBYNCSA 56
 56. 56. Pora na grę ;) "Finding & Using Open Educational Resources" tiny.pl/gw411 ©EwaBiałek,CCBYNCSA 57
 57. 57. WIKI WIKI
 58. 58. • Organizacja non profit stworzona w 2003r. dla opieki nad projektami opartymi na idei Wiki (hawajski wiki wiki - bardzo szybko). • Sprzyja tworzeniu i rozwojowi projektów o otwartej treści opartych na technologii WikiWiki oraz dostarczaniu społeczności internetowej pełnej zawartości za darmo i bez zamieszczania reklam. Wiki - typ serwisów internetowych, w których treść można tworzyć i zmieniać z poziomu przeglądarki internetowej, wykorzystywanych do pracy nad wspólnymi projektami, takimi jak repozytoria wiedzy na wybrany temat lub projekty różnych grup społecznych. Wikimedia Foundation 59 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 59. 59. • Wikipedia – wielojęzyczna encyklopedia. • Wikisłownik (ang. Wiktionary) – słownik. • Wikicytaty (ang. Wikiquote) - zbiór cytatów. • Wikiźródła (ang. Wikisource) - serwis z tekstami źródłowymi. • Wikinews - serwis informacyjny. • Wikibooks - serwis z podręcznikami o otwartej treści. • Wikimedia Commons - repozytorium mediów. • Wikispecies - katalog gatunków biologicznych. • Meta-Wiki – do koordynacji w/w projektów, ich dokumentacji, planowania i analiz. Projekty oparte na Wiki 60 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 60. 60. Wikipedia – licencja CC 61 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 61. 61. Wikipedia – brak licencji CC 62 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 62. 62. Inne zasoby CC
 63. 63. Otwarta wiedza otwartawiedza.pl64 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 64. 64. Otwarta nauka otwartanauka.pl65 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 65. 65. Wolne lektury wolnelektury.pl66 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 66. 66. Otwarte zabytki otwartezabytki.pl67 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 67. 67. Polona polona.pl68 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 68. 68. …spektakle, animacje, filmy dokumentalne, koncerty i słuchowiska dostępne online bez opłat. Ninateka… ninateka.pl69 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 69. 69. Muzyka poważna musopen.org70 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 70. 70. ccSearch – multiwyszukiwanie http://search.creativecommons.org/?lang=pl71 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 71. 71. Google – szukanie zaawansowane 72 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 72. 72. Flickr - wyszukiwarka www.flickr.com/search/advanced/?73© Ewa Białek, CC BY NC SA
 73. 73. Dlaczego warto otwierać naukę? https://youtu.be/WgpxeGwfagI https://youtu.be/dTNnxPcY49Q https://youtu.be/ZFeyCc6we-s 74 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 74. 74. Otwarta wiedza źródło: otwartawiedza.pl75 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 75. 75. Prawo autorskie, licencje CC 76 ©EwaBiałek,CCBYNCSA
 76. 76. • Przygotuj prezentację o sobie (kim jestem, co lubię) – max 5 slajdów • Korzystaj z zasobów na licencji CC • Oznacz materiały pobrane z sieci ! ©EwaBiałek,CCBYNCSA Zadanie 77
 77. 77. Źródła • centrumcyfrowe.pl „Przewodnik po otwartości dla organizacji pozarządowych” • biblioteki.org „Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010” • prawokultury.pl/kurs/ • www.exploerercourse.org/pl/ • ngoteka.pl • otwartawiedza.pl • otwartezasoby.pl • commons.wikimedia.org • pixabay.com • flickr.com/creativecommons/ ©EwaBiałek,CCBYNCSA 78
 78. 78. Dziękuję za uwagę mgr inż. Ewa Białek ewa.bialek@apsl.edu.pl www.e-bialek.pl/apsl

×