Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Konferencja 2008 Whsz - Trendy w turystyce

1,577 views

Published on

Wykorzystanie internetu do badań trendów w turystyce oraz sezonowości ruchu turystycznego w regionie pomorskim - Ewa, Krzysztof Białek

 • Be the first to comment

Konferencja 2008 Whsz - Trendy w turystyce

 1. 1. Wykorzystanie internetu do badań trendów w turystyce oraz sezonowości rynku turystycznego w regionie pomorskim mgr inż. Ewa Białek – WHSZ Słupsk dr inż.. Krzysztof Białek – WHSZ Słupsk
 2. 2. Spis slajdów <ul><li>Wprowadzenie </li></ul><ul><li>Narzędzia Google </li></ul><ul><li>Założenia </li></ul><ul><li>Trendy w turystyce </li></ul><ul><li>Sezonowość ruchu turystycznego </li></ul><ul><li>Wnioski </li></ul><ul><li>Z ostatniej chwili </li></ul>
 3. 3. Wprowadzenie
 4. 4. Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w województwie pomorskim - ekspertyza
 5. 5. Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w województwie pomorskim - ekspertyza <ul><li>„ Turystyka jest jedną z szans rozwoju Naszego Regionu. Województwo pomorskie to obszar posiadający różnorodne walory turystyczne. Naszym atutem jest nadmorskie położenie . Dysponując takim potencjałem nie chcemy obok turystyki przejść obojętnie.” </li></ul>
 6. 6. Trendy i sezonowość <ul><li>Trend – ogólna, przeważająca tendencja; ogólny kierunek rozwoju, zmian; kierunkowy ruch opinii społecznej ku czemuś. </li></ul><ul><li>Sezon - okres, w ciągu którego urzeczywistnia się określona działalność, czyli dogodny, odpowiedni do działania okres w obrębie roku. </li></ul>
 7. 7. Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w województwie pomorskim - ekspertyza <ul><li>„ Główną metodą zastosowaną przy opracowaniu była analiza danych ze źródeł wtórnych, głównie GUS, EUROSTAT, Ministerstwa Gospodarki i Instytutu Turystyki w Warszawie .” </li></ul>
 8. 8. Badania Instytutu Turystyki 2007r. <ul><li>Zaobserwowano spadek liczby wyjazdów długookresowych i krótkookresowych. </li></ul><ul><li>Zimą i wiosną odsetek krajowych podróży długookresowych był większy niż rok wcześniej, latem i jesienią – mniejszy . W 2007r. struktura podróży krótkookresowych według pór roku była podobna jak w 2006r. </li></ul>
 9. 9. Internet to okno na świat. Cały świat.
 10. 10. Internet – okno na świat <ul><li>2007r., Polska: </li></ul><ul><ul><li>liczba gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu w miejscu zamieszkania przekroczyła 5 mln ( 41% ogółu), </li></ul></ul><ul><ul><li>dostęp do internetu posiada 91,7% przedsiębiorstw. </li></ul></ul>
 11. 11. Internet – okno na świat <ul><li>2006r., Polska, Najpopularniejsze sposoby wykorzystania internetu (osoby w wieku 16-74 lata): </li></ul><ul><ul><li>korzystanie z poczty elektronicznej - osiem milionów (27%) osób, </li></ul></ul><ul><ul><li>wyszukiwanie informacji o towarach i usługach - ponad siedem milionów ( 25%) osób. </li></ul></ul><ul><li>Inne źródła podają, że 71% internautów stale korzysta z wyszukiwarek. </li></ul>
 12. 12. Internet – okno na świat (usługi turystyczne) źródło: &quot;Produkty i usługi turystyczne w internecie&quot; - raport Google.
 13. 13. Internet – okno na świat (usługi turystyczne) źródło: &quot;Produkty i usługi turystyczne w internecie&quot; - raport Google.
 14. 14. Wyszukiwarki internetowe <ul><li>Roboty wyszukiwarek znajdują i przeszukują strony WWW, budując listę słów i wyrażeń znalezionych na każdej z nich. </li></ul><ul><li>Wyszukiwarki przechowują spis słów i wyrażeń znalezionych na każdej stronie WWW, którą były w stanie przeszukać. </li></ul><ul><li>Użytkownicy wyszukiwarek mogą przeszukać utworzone spisy pod kątem określonych słów i wyrażeń kluczowych. </li></ul>
 15. 15. Ranking wyszukiwarek w Polsce źródło: www.ranking.pl - wrzesień 2008r.
 16. 16. Jeśli czegoś nie ma w Google to znaczy, że to nie istnieje. Bill Gates
 17. 17. <ul><li>Google gromadzi dane o wyszukiwaniach: </li></ul><ul><li>Czy dane te są ogólnodostępne? </li></ul><ul><li>Jak uzyskać dostęp do tych danych? </li></ul><ul><li>Jak wykorzystać te dane przy prowadzeniu badań? </li></ul>
 18. 18. Narzędzia Google
 19. 19. Narzędzia Google <ul><li>Google Analitycs. </li></ul><ul><li>Narzędzia Google dla webmasterów. </li></ul><ul><li>Google Adsense. </li></ul><ul><li>Google AdWords. </li></ul><ul><li>Google AdWords. - Narzędzie propozycji słów kluczowych. </li></ul><ul><li>Google Trends. </li></ul><ul><li>Google Maps. </li></ul><ul><li>Gmail. </li></ul><ul><li>.... </li></ul>
 20. 20. Założenia
 21. 21. Wybór narzędzi <ul><li>Wyszukiwarka Google. </li></ul><ul><li>Google Trends. </li></ul><ul><li>Google AdWords – Narzędzie propozycji słów kluczowych. </li></ul>
 22. 22. Okres badań <ul><li>Dane z Google (wyszukiwarka): </li></ul><ul><ul><li>sierpień/wrzesień 2008r. </li></ul></ul><ul><li>Dane z Google Trends : </li></ul><ul><ul><li>2004r.-2008r. (sierpień) </li></ul></ul><ul><li>Dane z Google AdWords: </li></ul><ul><ul><li>2007r.(maj) – 2008r. (kwiecień) </li></ul></ul>
 23. 23. Obszar badań <ul><li>Do badań wybrano informacje dostępne w sieci internet na temat pięciu wybranych miejscowości nadmorskich: </li></ul><ul><ul><li>Sopot (39344 mieszkańców), </li></ul></ul><ul><ul><li>Kołobrzeg (44884 mieszkańców), </li></ul></ul><ul><ul><li>Ustka ( 16170 mieszkańców) , </li></ul></ul><ul><ul><li>Władysławowo ( 14951 mieszkańców) , </li></ul></ul><ul><ul><li>Łeba ( 3849 mieszkańców) . </li></ul></ul><ul><li>Przedmiotem badań są słowa kluczowe związane z tymi miejscowościami (ich nazwy). </li></ul>
 24. 24. Przedmiot badań 6 130 000 0,3 łeba 3 920 000 0,25 władysławowo 6 090 000 0,3 ustka 7 700 000 0,45 kołobrzeg 15 400 000 1 sopot Ilość wyników w Google Ilość wyszukiwań (względna) Słowo kluczowe
 25. 25. Sezonowość ruchu turystycznego
 26. 26. Sezonowość - sopot
 27. 27. Sezonowość - kołobrzeg
 28. 28. Sezonowość - ustka
 29. 29. Sezonowość - władysławowo
 30. 30. Sezonowość - łeba
 31. 31. Sezonowość
 32. 32. Sezonowość - słupsk
 33. 33. Trendy w turystyce
 34. 34. Trendy w turystyce (źródła odwiedzin – miasta i regiony) ustka kołobrzeg sopot łeba władysławowo brak Warszawy brak Łeby brak Władysławowa
 35. 35. Trendy w turystyce (słowa kluczowe – ilość, miesiąc) ustka kołobrzeg sopot łeba władysławowo wczasy
 36. 36. Wnioski
 37. 37. Wnioski <ul><li>Dane uzyskiwane metodą site/server centric : </li></ul><ul><ul><li>mają ograniczony charakter (badanie wyłącznie zachowań, brak możliwości określenia cech demograficznych), </li></ul></ul><ul><ul><li>gwarantują dużą precyzję pomiaru danych. </li></ul></ul><ul><li>Badania takie niezbędne są : </li></ul><ul><ul><li>przy projektowaniu i tworzeniu witryny internetowej, </li></ul></ul><ul><ul><li>przy planowaniu kosztów związanych z utrzymaniem i obsługą serwera www. </li></ul></ul><ul><li>Uzyskane dane mogą ułatwić: </li></ul><ul><ul><li>planowanie akcji marketingowych z uwzględnieniem sezonowości oraz trendów dla określonej grupy docelowej (kraj, region itp.) </li></ul></ul><ul><ul><li>badanie skuteczności przeprowadzonych kampanii. </li></ul></ul>
 38. 38. Z ostatniej chwili
 39. 39. Google Insights for Search <ul><li>Udostępniono w końcu sierpnia 2008r. </li></ul><ul><li>Możliwości: </li></ul><ul><ul><li>generowanie wykresów popularności słów kluczowych, </li></ul></ul><ul><ul><li>filtrowanie danych według obszaru, kategorii, czasu, </li></ul></ul><ul><ul><li>obejrzenie: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>nagłówków wiadomości prasowych powiązanych z wykresem, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>powiązanych słów kluczowych, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>podobnych słów kluczowych o największym wzroście, </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>porównywanie wyników dla różnych słów kluczowych. </li></ul></ul>
 40. 40. Sezonowość (sopot, kołobrzeg, ustka władysławowo, łeba)
 41. 41. Sezonowość (agroturystyka)
 42. 42. (tarcza antyrakietowa, redzikowo, słupsk)
 43. 43. (ap słupsk, whsz słupsk) ... lipiec
 44. 44. Dziękuję za uwagę mgr inż. Ewa Białek – WHSZ Słupsk dr inż.. Krzysztof Białek – WHSZ Słupsk
 45. 45.                                                                

×