Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

APSL studenci zarzadzania 2016

1,190 views

Published on

Spotkanie informacyjne studentów I roku APSL

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

APSL studenci zarzadzania 2016

 1. 1. www.whsz.slupsk.plwww.bn.apsl.edu.pl EwaBiałek www.bn.apsl.edu.pl EwaBiałek Zarządzanie – I rok spotkanie informacyjne, październik’ 2016
 2. 2. www.whsz.slupsk.plwww.bn.apsl.edu.pl EwaBiałek Struktura organizacyjna Uczelni
 3. 3. www.whsz.slupsk.plwww.bn.apsl.edu.pl EwaBiałek Struktura organizacyjna UczelniZarządzanie
 4. 4. www.whsz.slupsk.plwww.bn.apsl.edu.pl EwaBiałek • Rektor – dr hab. inż. prof. nadzw. Zbigniew Osadowski • Prorektor ds. Kształcenia i Studentów – dr hab. prof. nadzw. Danuta Gierczyńska • Dziekan – dr hab. prof. nadzw. Daniel Kalinowski • Prodziekan ds. kształcenia i studentów – dr Tomasz Pączek • Dyrektor Instytutu – dr hab. prof. nadzw. Andrzej Urbanek • Kierownik Zakładu Zarządzania – dr Ewa Matuska Władze Uczelni/ Wydziału/ Instytutu Wydział Filologiczno -Historyczny Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
 5. 5. www.whsz.slupsk.plwww.bn.apsl.edu.pl EwaBiałek • Studia na jednym podstawowym kierunku studiów • Drugi kierunek, specjalność – po pierwszym roku • Studia: licencjackie, magisterskie, doktoranckie • Studia: stacjonarne, wieczorowe, niestacjonarne • Studia według indywidualnych planów studiów i programów nauczania • Studia na zasadzie indywidualnej organizacji studiów (indywidualny tok studiów) …szczegóły – Regulamin studiów AP w Słupsku Studia…
 6. 6. www.whsz.slupsk.plwww.bn.apsl.edu.pl EwaBiałek • Regulaminy – Regulamin studiów AP – Regulamin samorządu studenckiego – Regulamin mieszkańca DS – Kodeks etyki studenta AP • Akty prawne związane z postępowaniem dyscyplinarnym – Rozporządzenie MNiSW z dnia 6 grudnia 2006 Ważne dokumenty
 7. 7. www.whsz.slupsk.plwww.bn.apsl.edu.pl EwaBiałek • Zasady i wysokość opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017 • Wysokości opłat z tytułu różnic programowych, powtarzania przedmiotu, etc. • Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2016/2017 • Wysokość opłat za korzystanie miejsca w domach studenckich • Tłumaczenie dyplomów ukończenia studiów oraz wydawania zaświadczeń o stopniu biegłości znajomości języka obcego • Za dokumenty dotyczące przebiegu studiów • Karta Dużej Rodziny - ulgi w AP w Słupsku • Opłata za ustalenie efektów kształcenia Opłaty
 8. 8. www.whsz.slupsk.plwww.bn.apsl.edu.pl EwaBiałek • Świadczenia: – stypendium socjalne, – stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, – stypendium rektora dla najlepszych studentów/doktorantów, – stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, – zapomogi. • Stypendia przyznawane są na wniosek studenta • Terminy składania dokumentów: – stypendium specjalne, stypendium socjalne – do 5 października – stypendium rektora dla najlepszych studentów – do 20 października System pomocy materialnej
 9. 9. www.whsz.slupsk.plwww.bn.apsl.edu.pl EwaBiałek • Semestr zimowy: – zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym: od 01.10.2016 do 29.01.2017 [15 tygodni] – dni ustawowo wolne od zajęć: 01.11.2016; 11.11.2016; 25 i 26.12.2016; 01.01.2017; 06.01.2017 przerwa świąteczno - noworoczna : 19.12.2016 - 02.01.2017 – zimowa sesja egzaminacyjna: 30.01.2017 - 12.02.2017 zimowa sesja poprawkowa: 13.02.2017 - 19.02.2017 • Semestr letni: – zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim: od 20.02.2017 do 11.06.2017 [15 tygodni] – dni ustawowo wolne od zajęć: 16.04.2017 i 17.04.2017; 01.05.2017 i 03.05.2017; 04.06.2017 (Zielone Świątki); 15.06.2017 (Boże Ciało) przerwa świąteczna: 13.04.2017 - 19.04.2017 – Letnia sesja egzaminacyjna: 12.06.2017 - 30.06.2017 Letnia sesja poprawkowa: 01.07.2017 - 30.09.2017 • Wakacje: 01.07.2017 - 30.09.2017 Organizacja roku akademickiego rok akademicki trwa od l października do 30 września zgodnie z §17 Regulaminu studiów AP
 10. 10. www.whsz.slupsk.plwww.bn.apsl.edu.pl EwaBiałek Semestr zimowy 1. 7-8-9.10.2016r. 2. 28-29-30.10.2016r. 3. 18-19-20.11.2016r. 4. 25-26-27.11.2016r. 5. 9-10-11.12.2016r. 6. 16-17-18.12.2016r. 7. 13-14-15.01.2017r. 8. 27-28-29.01.2017r. Semestr letni 1. 24-25-26.02.2017r. 2. 10-11-12.03.2017r. 3. 24-25-26.03.2017r. 4. 7-8-9.04.2017r. 5. 21-22-23.04.2017r. 6. 12-13-14.05.2017r. 7. 26-27-28.05.2017r. 8. 9-10-11.06.2017r. Terminy zjazdów studia pierwszego stopnia (Zarządzanie)
 11. 11. www.whsz.slupsk.plwww.bn.apsl.edu.pl EwaBiałek Na skróty… …więcej na: www.rekrutacja.apsl.edu.pl/vademecum-studenta
 12. 12. www.whsz.slupsk.plwww.bn.apsl.edu.pl EwaBiałek • Ankieta oceniająca jakość kształcenia i warunki studiowania na poszczególnych kierunkach w Akademii Pomorskiej w Słupsku przez studentów pierwszych lat • Ankieta oceniająca motywy podjęcia studiów i oczekiwania studentów wobec kształcenia w Instytucie dla studentów pierwszego roku studiów …między innymi wybór specjalności Ankietyzacja – listopad 2016
 13. 13. www.whsz.slupsk.plwww.bn.apsl.edu.pl EwaBiałek Kierunek Zarządzanie - specjalności
 14. 14. www.whsz.slupsk.plwww.bn.apsl.edu.pl EwaBiałek tu i teraz  Wybór starosty roku
 15. 15. www.whsz.slupsk.plwww.bn.apsl.edu.pl EwaBiałek • e-mail • konsultacje …informacje na stronie IBN Kontakt z opiekunem roku
 16. 16. www.whsz.slupsk.plwww.bn.apsl.edu.pl EwaBiałek www.bn.apsl.edu.pl EwaBiałek Pytania, uwagi? spotkanie informacyjne, październik’ 2016
 17. 17. www.whsz.slupsk.plwww.bn.apsl.edu.pl EwaBiałek www.bn.apsl.edu.pl EwaBiałek Dziękuję za udział w spotkaniu spotkanie informacyjne, październik’ 2016

×