Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Codul bunelor maniere de prezentare - Evolutiv

CODUL BUNELOR MANIERE DE PREZENTARE: Ce ne împiedică să susținem și noi prezentări memorabile? Controlul emoțiilor, trăirilor, stărilor, geografia prezentării de impact și arta construcției unui discurs care convinge.

ARGUMENT: “Creierul începe să funcţioneze când te naști și nu se mai oprește decât în momentul în care te ridici să vorbești în public”, spunea un judecător britanic uitat, sir George Jessel. Poate că metafora lui sună exagerat. Dar nu-i așa că vi s-a întâmplat uneori să tăceți când aveați ceva important de zis? Sau să simțiți, ridicându-vă în picioare, că mintea vi s-a golit și nu puteți articula o propoziție decentă? Îi priviți cu uluire, în același timp, pe magicienii vorbitului în public. Cum reușesc ei oare să spună totul atât de clar și de simplu, să interacționeze cu publicul, să improvizeze, să aibă umor și pe deasupra să se și încadreze în timp? Există, e adevărat, vorbitori înnăscuți. Dar sunt rari. Noi, ceilalți, putem învăța cum se construiește - și cum se susține - un discurs bun, convingător, memorabil.

TRAINER: Letiția Lucescu, senior trainer Evolutiv, are o experiență de peste 15 ani în management și training. Susține programe complexe în zona “soft skills”, de la comunicare, coaching și relații cu clienții până la inteligență emoțională, managementul conflictelor, self esteem sau train of the trainers (singurul program acreditat internațiolan din România). Și-a consolidat cunoștinele de management absolvind, în 2002 Open University Business School (Marea Britanie) și dobândind mai apoi, în anii care au urmat, licențieri The Coaching Clinic (Corporate CoachU) şi NLP Practitioner. Din 2013, Letiția este coach licențiat In Life Coaching (Oxford, Marea Britanie) și master certified coach Self Esteem Elevation (Center for Personal Reinvention, Statele Unite). Date de contact: 0727-392-962, letitia.lucescu@evolutivconsultants.ro

  • Login to see the comments

Codul bunelor maniere de prezentare - Evolutiv

  1. 1. un program creat și susținut de Evolutivtrainer: Letiția LUCESCUCodul bunelormanierede prezentareCopyright Evolutiv Consultants Network, 2013www.evolutivconsultants.ro, facebook.com/EVOLUTIVMANAGEMENT & SOFT SKILLS
  2. 2. tu câte motive ai să participi?Ți se întâmplăadesea să ai lucrurivaloroase de spusîn ședințe sau înadunări, dar frica dea vorbi în public teface să renunți defiecare dată1. 2.Prin natura a ceeace faci ești pus însituația de a vorbi înpublic și vrei săînveți să-ți învingiteama și să scapide stângăcii3.Ai participat laprezentări în carevorbitorii n-au reușitsă păstreze atențiaaudienței și vrei săînveți să evițicapcanele tipice aleprezentărilor eșuate4.Ai constatat că, deșite-ai pregătit,“socoteala de-acasănu se potrivește cucea din târg”5.Vrei să înveți tehnicinoi de prezentare,de la structurareapropriu-zisă adiscursului până lalimbajul non-verbalși adaptarea la“geografia” sălii6.Vrei să afli cum poțireacționa când aparsituații neprevăzute,fie că e vorba deîncadrarea în timp,de reacții din salăsau de defecțiuniale echipamentelorde lucru7.?Codulbunelor manierede prezentarePUTEREA VALORILOR: În adâncul oricărei întreprinderi umane trăiesc, fie că sunt formulate explicit sau nu, valorile. Simple, tăcuteși de-la-sine-înțelese în epoci de armonie și prosperitate, valorile își arată adevărata forță în momentele de confuzie, de cumpănă, de răscruce.Noi, oamenii Evolutiv, le-am pus la temelia drumului nostru împreună. Valorile ne sunt busolă, mentor, crez.
  3. 3. argumentSă-și gândeascăprezentarea pornindde la profilulaudienței: a-țicunoaște publicul eesențial pentrueficiența transmiteriimesajului1. 2.Să-și analizezepunctele tari,punctele slabe și sălucreze lacompensareaminusurilor3.Să-și controlezeteama de a vorbi înpublic, să-șiînțeleagă emoțiile șisă învețe să lediminueze impactul4.Să înțeleagă rolulcontextului însuccesuldiscursului; să ia încalcul variabilelesituaționale5.Să-și structurezeprezentarea ținândcont de specificulaudienței și deconstrângerile despațiu, timp șiobiective decomunicare6.Să-și susținăprezentareafolosindu-se detehnici non-verbale,elemente deparalimbaj și tehniciretorice clasice7.Să-și analizeze câtmai onestperformanțele șiînvețe dinexperiențele trecute“Creierul începe să funcţioneze când te naști și nu semai oprește decât în momentul în care te ridici săvorbești în public”, spunea un judecător britanic uitat, sirGeorge Jessel. Poate că metafora lui sună exagerat.Dar nu-i așa că vi s-a întâmplat uneori să tăceți cândaveați ceva important de zis? Sau să simțiți, ridicându-văîn picioare, că mintea vi s-a golit și nu puteți articula opropoziție decentă?Îi priviți cu uluire, în același timp, pe magicienii vorbituluiîn public. Cum reușesc ei oare să spună totul atât declar și de simplu, să interacționeze cu publicul, săimprovizeze, să aibă umor și pe deasupra să se șiîncadreze în timp? Există, e adevărat, vorbitori înnăscuți.Dar sunt rari. Noi, ceilalți, putem învăța cum seconstruiește - și cum se susține - un discurs bun,convingător, memorabil.despre cevom vorbila final, participanții vor ști:Vorbitul în public și impactul săusocial și profesional. Despreneajunsurile lui “a tăcea când aiceva de spus”“Scena” discursului șipersonajele. Alcătuireaprezentării. Factori careinfluențează transmitereamesajuluiInteracțiunea cu publicul. Contextși situații neprevăzute. Feedbackși lecții de învățat.I. II. III.A ȘTI, A TRĂI, A CREDE: Într-un program de training afli lucruri de folos. Câteodată ai și șansa de a trece prin experiențe revelatoare: “a ști” și“a trăi” îi fac loc, atunci, lui “a crede”. Noi, oamenii Evolutiv, avem convingerea că “a învăța” se regăsește, fără greș, la intersecția dintre “a ști”, “atrăi” și “a crede”. Acestea sunt verbele pe care se sprijină programele noastre.
  4. 4. Letiția LUCESCU, senior trainer EvolutivLetiția Lucescu este trainer, coach, consultant. După câțiva ani deprofesorat, ca absolvent de Limbi Străine, Letiția a intrat în lumeabusinessului, lucrând la Romtelecom chiar din primii ani post-privatizare. Aici a fost martor - și mai apoi participant activ - lareinventarea unei companii pe o piață tot mai competitivă și, în acelașitimp, a avut primele experiențe ca trainer, înțelegându-le încă deatunci forța transformațională.Și-a consolidat cunoștinele de management absolvind, în 2002 OpenUniversity Business School (Marea Britanie) și dobândind mai apoi, înanii care au urmat, licențieri The Coaching Clinic (Corpoarte Coach U)şi NLP Practitioner. Din 2013, Letiția este coach licențiat In LifeCoaching (Oxford, Marea Britanie) și master certified coach SelfEsteem Elevation (Center for Personal Reinvention, Statele Unite).În 2005 a ales să se dedice 100% unei cariere de learning &development; acum susține singurul program de Train of the Trainersacreditat internațional din România. A lucrat în zona de soft skills -inteligență emoțională, comunicare, conflict, coaching - deopotrivă cutop manageri și cu middle manageri.Are o credință nestrămutată, după 15 ani de experiență neîntreruptă înbusiness, în capacitatea organizațiilor de a se reinventa prin învățarecontinuă, de a-și dizolva limitele, de a-și pune la lucru nebănuiteleresurse de energie și talent și, mai ales, de a-și întrupa propriaviziune, trăind-o în fiecare zi.O puteți contacta pe Letiția la telefon 0727-392-962 sau pe e-mail,la letitia.lucescu@evolutivconsultants.ro.Ne propunem caparticipanții să capete operspectivătridimensională asupravorbitului în public: să fieconștienți de publicul lor șide geografia prezentării, depropriile emoții și deinfluența pe care acestea oau și, nu în ultimul rând, detehnicile de construcție aunei prezentări de impact.   MODULUL 1Privire de ansamblu» Obiectivele comunicării înpublic: de ce vrem săcomunicăm?» Cine ești tu, ca vorbitor? Care emodelul tău de speaker și caresunt aptitudinile pe care le poțifolosi?» Cui te adresezi? Cunoaște-țipublicul înainte de a-ți structuraprezentareaMODULUL 2Stările, trăirile și emoțiilevorbitorului» Teama de a vorbi în public: dece apare și cum poate fidiminuată» Impactul emoțiilor asupradeciziilor din timpul prezentării» Identificarea incongruențelorîntre limbajul verbal și cel non-verbalMODULUL 3Înainte de prezentare» Discursul propriu-zis: a.structurarea prezentării(deschidere, dezvoltareaconținutului, informație relevantă/informație utilă); b. mecanisme delivrare a mesajelor (tehnici deancorare a simțurilor: vizual/auditiv/kinestezic)» Contextul: elemente cheie -spațiul în care se va desfășuraprezentarea; timpii alocați; flow-ulMODULUL 4În timpul și după prezentare» Emoții / trăiri / postură; etos,patos și construirea încrederii» Paralimbajul și influenţa asupradiscursului» Structuri simple de limbaj:sintaxă, legături, asocieri, tranziţii» Tehnici retorice pentru captareași menţinerea atenţiei;decodificare și impact» Variabile situaționale (tehnice șide context)» Finalul prezentării; concluzii» Feedback-ul de la public; lecțiipentru viitoarele prezentăricum vom lucraV-ar ajuta să adaptăm acest program la nevoile specifice din compania dvs.? Ne puteți contacta la office@evolutivconsultants.ro.ce nepropunemCUNOȘTINȚE, EXPERIENȚĂ, PASIUNE: Cu toții am iubit sau detestat discipline școlare mulțumită - sau din cauza - profesorilor, nu-i așa? Evolutivștie cât de important e dascălul. Tocmai de aceea și-a croit programele mizând, pe lângă cunoștințe, pe experiența și valorile unor traineri senioricare aduc în training “acel ceva” fără de care învățarea rămâne o sumă de informații.
  5. 5. Alte traininguri Evolutiv pe aceeași temă:ORGANIZAȚIA CARE ÎNVAȚĂ: Noi, oamenii Evolutiv, credem în viitorul organizațiilor care învață continuu. Ne-am antrenat timp de 15 ani alăturide zeci de companii, însoțindu-le întru autodepășire, fiindu-le aproape și în epoci de creștere, dar și în vremuri tulburi, de nevoie, când doar voințalor de a merge mai departe a făcut diferența. Pe noi vă puteți baza.Vreisă învețiși altceva?TEHNICI DE COMUNICARE ȘI FEEDBACK: Jocul de oglinzi al comunicării interpersonale. Cum reglămdistorsiunile și cum asigurăm acuratețea transmiterii mesajelor. Impactul feedback-ului de substanță asupraperformanței echipei.MANAGEMENTUL CONFLICTELOR: Ce rol au conflictele în organizație, care sunt rădăcinile acestora și cum potfi situațiile conflictuale gestionate astfel încât să nu mai submineze starea de spirit a echipei.COACHING PENTRU MANAGERI: O întrebare bine formulată face cât o mie de instrucțiuni precise. Folosindtehnici simple de coaching poți descătușa multe dintre ideile bune, soluțiile și buna-credință care există, în starelatentă, în echipa ta.INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ: Care sunt emoțiile, stările și trăirile care ne perturbă starea de echilibru - și,implicit, performanța noastră și a celor din jur - și cum ne putem elibera din capcana reacțiilor care ne pun în pericolrelațiile și rezultatele.360º ÎN RELAȚIILE CU CLIENȚII: Cum putem remodela relația dintre companie și clienți dizolvând tiparele degândire și construind un raport nou, de substanță, între fiecare angajat și cei care ne cumpără produsele/serviciile.Dacă sunteți interesați să aflați informații suplimentare despre programele Evolutiv, ne puteți scrie la adresa office@evolutivconsultants.ro

×