Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DFS и BFS

62 views

Published on

Algorithms to traverse a tree

Published in: Software
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

DFS и BFS

  1. 1. Обхождане на дърво в дълбочина и широчина
  2. 2. Depth-First Search (DFS) DFS е рекурсивен алгоритъм за обхождане на дърво. При изпълнението си върви напред (в дълбочина), като при достигане на връх, който няма child елементи алгоритъмът започва да се връща назад, като за целта излиза от рекурсията си.
  3. 3. Breadth-First Search (BFS) Е алгоритъм за обхождане на дърво в широчина. Започва от даден връх, като първо посещава неговите съседни върхове и след това продължава да се изпълнява надолу по структурата. Използва опашка, за да пази информация кои върхове трябва да посети.
  4. 4. Demo Демонстрация на работата на алгоритмите във Visual Studio.

×