Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Made in Holland Organizations

575 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Made in Holland Organizations

  1. 1. ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- MADE IN HOLLAND De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. 2. ------------------------------------INHOUD------------------------------------ Over EverydayFriday Waarom voor EverydayFriday kiezen? De organisatie doet het zelf Het Transformatie & Verander Management Model Ons Transformatie Management Portfolio Best Practices Gebaseerd op Verhalen & Successen van andere organisaties Instrumenten Transformatie & Verander Management gereedschap Ondersteunende Materialen Trainingen Programma’s Werk met ONS!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. 3. ------------WAAROM VOOR EVERYDAYFRIDAY KIEZEN?----------- Klanten kiezen om de volgende redenen voor de Transformatie & Verander Management benadering, methodieken en hulp- middelen van EverydayFriday: GEBASEERD OP BEST PRACTICES EverydayFriday’s Transformatie & Verander Management materialen bevatten de best practices van de uitgevoerde opdrachten bij organisaties in diverse branches. 100% UNIEK Het Transformatie & Verander Management model levert door de opzet 100% unieke organisaties op ! MAKKELIJK IN GEBRUIK De materialen zijn simpel in gebruik en eenvoudig toe te passen! EverydayFriday helpt organisaties om zelfstandig de transfor- matie naar een WOW!Bedrijf mogelijk te maken. EverydayFriday is een open format en action learning bureau en voorziet in training, begeleiding en facilitatie voor: Directie en/of Management Team leden Leidinggevenden Verander- en Projectteams Medewerkers Wij voorzien in de methodieken, processen en instrumenten zodat Organisatie Transformatie- en Verandertrajecten succesvol en zelfstandig doorgevoerd kunnen worden door de medewerkers van de organisatie zelf. Wij versterken daarmee een organisatie van binnenuit. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. 4. --------------------DE ORGANISATIE DOET HET ZELF-------------------- Effectief Transformatie en Verander Management vereist actie op diverse niveaus van een organisatie. Best Practices tonen aan dat van Directie tot aan de medewerkers actie nodig is om de gewenste transformatie en verandering succesvol door te kunnen voeren. DIRECTIE Proactief en zichtbaar ambassadeurschap voor de verandering In gereedheid brengen van de organisatie 1000x communiceren met de medewerkers LEIDINGGEVENDEN Leiding geven aan de verandering Managen van weerstand tegen verandering in de organisatie Het trainen en coachen van medewerkers! MEDEWERKERS Bewustwording van het nut van de verandering Omarmen van de verandering! Individuele acceptatie! VERANDER- EN PROJECTTEAMS Ontwikkelen van een transformatie en verander strategie Ontwikkelen van plannen Ondersteunen van medewerkers !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. 5. HET TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT MODEL HET INDIVIDUELE 4 FASEN MODEL VERANDER MODEL FASE 1 SLOPEN Ontrafelen van het probleem ! Opzetten Verander- en Project Team I. Kan jij de Missie/Visie van jouw ! organisatie in jouw eigen woorden uitleggen? Ga op een missie ! WETENWAAROM INFORMEREN II. Snap je de impact die trends hebben op jouw organisatie? FASE 2 REVISEREN SNAPJE? INFORMEREN De juiste vragen stellen III. Hoeveel Honger heb jij? Hoe nieuwsgierig ben jij om te veranderen? Vrijmaken van energie HONGER WEERSTAND Opzetten van IV. Heb jij de juiste attitude om te Idiosyncratische afspraken veranderen? GELOOF INSPIREREN V. Hoe groot is jouw theoretische Kennis FASE 3 BOUWEN om de verandering door te voeren? Nieuwe orde in chaos zien WETENWAT TRAIN&COACH VI. Hoe groot zijn jouw praktische Eigen Best Practices creëren Vaardigheden om de verandering door te voeren? Het omzetten van Best WETENHOE TRAIN&COACH Practices in Strategie VII. Hoe groot is de Ondersteuning vanuit de organisatie in de nieuwe situatie om alles te laten beklijven? IN STAAT STELLEN BEKRACHTIG FASE 4 BEKRACHTIGEN Ondersteuning Vieren van successen Waarde Winst Keten op gang !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. 6. --------ONS TRANSFORMATIE MANAGEMENT PORTFOLIO-------BEST PRACTISESHet Transformatie & Verander Management Model is gebaseerd op de Best Practices vanuit depraktijk. Wat werkt er wel en wat werkt er niet? Deze Best Practices zijn aangevuld met demeest recente inzichten vanuit de theorieën van vooraanstaande auteurs en management-goeroes. Deze Best Practices zijn echter faciliterend. Het is met name de organisatie zelf dievorm gaat geven aan de gewenste transformatie c.q. verandering onder begeleiding vanEverydayFriday.DE INSTRUMENTENMiddels de onderstaande instrumenten wordt de organisatie gereedschap aangeboden omzelfstandig de gewenste transformatie c.q. verandering door te voeren. De QUICK & SLOW scan De slow en quick scan stellen een snelle diagnose ten aanzien van de gereed- heid & bereidheid van een organisatie om op een effectieve en efficiënte wijze de gewenste transformatie c.q. verandering door te kunnen & willen voeren. De WAARDE WINST keten De waarde winst keten toont aan hoe belangrijk loyale medewerkers voor een vitale ROI van de organisatie zijn. Het uitleggen van de waarde winst keten is makkelijk. Het op gang brengen in een organisatie is uitdagender. Dat is ook de reden dat wij hier ons werk van hebben gemaakt. De META theorie De meta theorie maakt inzichtelijk met welke machten & krachten de organisatie op dit moment te maken heeft, hoe de vitaliteit van de organisatie hierdoor beïnvloedt wordt en hoe de organisatie door haar huidige manier van organiseren hier mee omgaat. De ONDER- en BOVEN stroom Een proactieve en synergistische organisatie is zo georganiseerd dat het adequaat reageert op veranderingen in de interne en externe context. De organisatie maakt zichzelf proactief sterker door een beweging op gang te brengen van de onder- naar de bovenstroom. Een PROACTIEF & SYNERGETISCH BEDRIJF Een proactief en synergetisch bedrijf is gebaseerd op een beproefde body of knowledge. De output van dit bedrijf wordt gemeten aan: excellente financiële resultaten & kostenbeheer, medewerker loyaliteit & employability, klant loyaliteit & aanbevelingsgedrag, kwaliteit, creativiteit & het vermogen tot innoveren. Het TRANSFORMATIE en VERANDER MANAGEMENT model Het transformatie en verander management model helpt een organisatie om in 4 fasen (slopen, reviseren, bouwen en bekrachtigen) zichzelf te transformeren naar een WOW!Bedrijf. Het COPE7 model Het Construct Organisational & Personal Empowerment7 model bevat diverse simpel te begrijpen en makkelijk toe te passen programma’s om de passie van de medewerkers te richten naar de doelstellingen van het bedrijf. Het creëert betekenis in & op werk. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. 7. --------ONS TRANSFORMATIE MANAGEMENT PORTFOLIO-------ONDERSTEUNENDE MATERIALENIedere organisatie is uniek en dat komt door de mensen die er werken. Vandaar datEverydayFriday geen standaard materialen gebruikt, maar alle materialen op maat maakt,afgestemd op de specifieke wensen, eisen en behoeften van de directie.PROGRAMMA’SEverydayFriday biedt een totaal Transformatie & Verander Management Programma aan.Echter – uit de praktijk – blijkt, dat de programma onderdelen ook zeer goed solitair afgenomenkunnen worden. TOTAAL TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT PROGRAMMA Samen met de directie van een organisatie wordt een middellange termijn planning gemaakt om de gewenste transformatie en/of verandering door te voeren. Dit betreft - afhankelijk van het risico van het traject - een programma dat enkele weken tot maanden kan duren. TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT TRAINING Afhankelijk van het kennisniveau van een organisatie wordt in een aantal dagdelen het totale transformatie & verander management programma getraind gebaseerd op een daadwerkelijke business case vanuit de organisatie. Na de training zijn de deelnemers zelfstandig in staat om de gewenste transformatie c.q. verandering in de organisatie vorm te geven en door te voeren. ORGANISATIE ONTWIKKELING Het doorvoeren van cultuur- en mentaliteitsveranderingsprocessen! Het begeleiden van visie-, missie- en strategieontwikkeling! sessies Het faciliteren van fusie en samenwerkingsrelaties! Het ontwikkelen van leiderschap in de organisatie Het ontwikkelen en aanbieden van onderscheidende strategische Concepten Het ondersteunen bij het implementeren van strategie GROEPSINTERVENTIES Persoonlijk Leiderschap/Coaching ontwikkeling! Teambuilding, ontwikkeling en coaching! Supervisie management en staf! Procesbegeleiding tijdens heisessies van directies en !management! Leertrajecten: Leiderschap (intern) Ondernemerschap, Communicatie Verandermanagement Adviesvaardigheden Coaching Commerciële vaardigheden INDIVIUELE TRAJECTEN Individuele coaching en counseling van hoger management & !staf Individuele coaching/mentoring.! Systemische conflict coaching bij samenwerkingsproblemen BIJEENKOMSTEN Ontwerpen van programmas, workshops en lezingen Voorzitter van vergaderingen, intervisie, personeelsbijeenkomsten en klant reflectie sessies !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. 8. ----------------------------------WERK MET ONS!!--------------------------------Neem contact op met EVERYDAYFRIDAY Mobiel : + 31 (0) 651281161 E-mail : info@everydayfriday.nl Website : www.everydayfriday.comWij hanteren diverse verdienmodellen Uurtarief Euro 125,00 per uur excl. btw & reiskosten Aannemen Samen met de directeur wordt een afspraak op papier gezet voor een fixed fee voor een van tevoren bepaalde periode. Laag uur c.q. maandtarief + % van de meer omzet De opdracht wordt voor een bepaalde periode aangenomen voor een overgekomen laag uur- of maandtarief en bij oplevering wordt een van tevoren afgesproken percentage van de meer omzet ontvangen door EverydayFriday voor een overeengekomen periode. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

×