SlideShare a Scribd company logo
1 of 30
Download to read offline
Впровадження механізму гейткіпінгу в
 систему захисту дітей: досягнення,
   уроки та виклики проекту         Кияниця Зінаїда Петрівна –
         заступник директора МБО
         “Партнерство “КОЖНІЙ ДИТИНІ”
Що таке гейткіпінг?

Gate-keeping – це механізм прийняття
рішень, направлених на розвиток та
спрямування послуг, визначених на основі
оцінки потреб дитини і сфокусованих на
забезпеченні її права на виховання в сім’ї.
Складові механізму гейткіпінгу:

          спектр послуг для
 єдиний орган             чіткий алгоритм   спільний   комплексна
           сімей з дітьми
прийняття рішень             та процедури  інструментарій   система
            відповідає
 щодо дитини               взаємодії   оцінки потреб  моніторингу
          потребам громади
Дослідження становища вразливих
           сімей з дітьми (2009):
                                   (висновки)
Діюча система нездатна забезпечувати профілактику та надавати
адекватну підтримку вразливим сім'ям з дітьми
 • послуги для вразливих дітей та сімей розвиваються паралельно
 • відсутня мережа соціальних працівників, які б здійснювали
   профілактику недогляду та жорстокого поводження
 •  діти в СЖО направляються до інтернатних закладів
 •  позбавлення батьківських прав застосовується як покарання для
   батьків, не розвинуті послуги з підтримки батьківства
 •  система соціальних виплат і система соціальних послуг не інтегровані і
   не взаємодіють між собою
 •  діючі правові механізми, в тому числі фінансові, прискорюють процеси
   набуття дитиною статусу “ дитини, позбавленої батьківського
   піклування ”
 •  сімейні форми виховання застосовуються тільки для дітей статусних
   (д-сирота, д-позбавлена батьківського піклування)
Потреби дитини має забезпечувати
              сім’я
                         ( Київської обл. 2009р)
                Діти-
               сироти               Діти в
            сім’ях в СЖО (2%)               Діти
            у вразливих сім'ях
            (Неповні, багатодітні,
           Малозабезпечені, .. (22%)
         Діти, які виховуються у сімях, які
   які забезпечують їх основні потреби для розвитку (75%)
В фокусі проекту :
• Зміна ставлення в напрямі превентивної роботи


•  Розвиток послуг відповідно до потреб громади

• Впровадження ефективних методик та технологій


• Стратегічне планування і міжвідомча взаємодія


• Розробка системи моніторингу


• Підвищення професійної компетенції спеціалістів
Зміна підходів:
• В центрі уваги дитина. Дитину необхідно розглядати
  в контексті сім’ї;
•  Кожна сім’я потребує підтримки та повинна мати шанс
  змінитися на краще;
•  Зміна становища вразливих сімей та дітей в значній
  мірі залежить від професійності дій та рішень як
  політиків, управлінців, так і практиків;
•  Професійні дії забезпечуються через:
•  оволодінням новими знаннями вміннями та навичками;
•  стандартами та нормативами діяльності.
Впровадження стратегії профілактики
              Реформування послуг інтернатів

                Профілактика рецедиву
          соціальні послуги з адаптації в громаді для молоді з
          числа дітей-сиріт, вихованців інтернатних закладів,
                дітей в конфлікті з законом
                Третинна профілактика
        розвиток послуг сімейного влаштування дітей-сиріт, дітей,
             позбавлених батьківського піклування

                Вторинна профілактика
   послуги з соціального супроводу сімей у СЖО, попередження вилучення дитини
            з сім'ї, сімейний патронат, захист дитини
                Первинна профілактика
  Розвиток послуг у громадах для підтримки вразливих категорій сімей з дітьми (Служби
 ранньогошколи майбутніх батьків, клуби "Батьківство в радість", групи взаємодопомоги,
консультпункти при жіночих консультаціях, робота соціального працівника в громаді, клініки
                   дружні до молоді)
                  Базовий рівень
створення умов для всебічного розвитку дітей та молоді, благополуччя їх родин, доступність
      послуг освіти, в тому числі дошкільної, охорони здоров'я для всіх
Розроблено стратегії захисту дітей
      та підтримки сімей з дітьми
обласну комплексну програму підтримки сімей з дітьми, подолання
  дитячої бездоглядності та реформування інтернатних закладів для
  дітей «На зустріч дітям» на 2008 – 2017рр.

місцеві програми подолання дитячої бездоглядності, підтримки сімей з
  дітьми, та реформування інтернатних закладів для дітей у кожному з
  10 пілотних районів.
Завдання Обласної програми
            “Назустріч дітям ” на 2009-2017 рр.
                 2. Розвинути у кожній
                               3. Забезпечити влаштування кожної
                 територіальній громаді
1. Підтримка сімей в складних                дитини віком до 3-х років, яка
                 мережу альтернативних
життєвих обставинах та в яких                залишилася без піклування батьків,
                 інтернатам послуг для
існує ризик вилучення дитини                 виключно у сімейні форми, зберігаючи
                 сімей та дітей відповідно
                               принцип родинності
                 до їх потреб

                               5. Створити ефективну систему
4. Забезпечити реінтеграцію та                спеціалізованих послуг для дітей та
соціальну адаптацію вихованців  Мета Програми        молоді з числа дітей-сиріт та дітей,
інтернатних закладів                     позбавлених батьківського піклування в
                               середовищі громади

6. Посилити відповідальність                 8. Запровадити дієві фінансові
місцевих органів виконавчої                 механізми забезпечення потреб дітей
влади та місцевого        7. Зменшити кількість    сиріт та дітей позбавлених
самоврядування,         інтернатних установ     батьківського піклування за принципом
територіальних громад за                   “гроші ходять за дитиною ” та
забезпечення прав дітей                   підтримки вразливих сімей з дітьми
Розвиток послуг проекту:
•  Підтримано діяльність соціальних працівників в 25
  сільських та селищних радах Київської області,
  введено 5 нових посад, які по завершенню
  пілотування, переведено на фінансування за місцеві
  кошти.

При районних та міських ЦСССДМ створено:
• 3 служби супроводу сімейних форм виховання,
• 4 служби реінтеграції та соціалізації вихованців
  інтернатних закладів силами яких, соціальними
  послугами охоплено близько 120 клієнтів.
Інноваційні соціальні технології,
    впроваджені в рамках проекту:
•Оцінка потреб дитини та її сім’ї


•Сімейний патронат


•Наставництво


•Активізація мережі соціального оточенням дитини
Оцінка потреб – крок до якісних соціальних
                   послуг

           завдяки чітким
вагомий аргумент
            індикаторам     інструмент
  та механізм
           оцінки фахівці   налагодження
 захисту прав
          соціальної сфери   спільних дій у
 дитини під час
            знають, що     громаді між
  прийняття
          важливо з'ясувати    фахівцями
  відповідних
          і проаналізувати в  соціальної сфери і
  рішень та
          інтересах дитини,   партнерства з
  вчинення
           а не керується     клієнтом
 негайних дій
          власною інтуїцією
Сімейний патронат
• 2009 р. в м. Бровари започаткована діяльність
 першої в Україні прийомної сім’ї термінового
 влаштування, в якій перебувало 10 дітей з яких 6
 були повернуті в біологічні сім’ї або влаштовані в
 сімейні форми виховання – і не зазнали травми
 інституалізації. З 2011 р. фінансування ПСТВ
 здійснюється з місцевого бюджету.

• 2011 рік розпочато пілотування моделі ПСТВ в м.
 Біла Церква
Мережа соціальних
    контактів
• це активізація
 ресурсів та
 привернення уваги
 значимих для
 дитини людей до
 вирішення існуючої
 проблеми
Підготовлено 15 спеціалістів - координаторів з підготовки
мережевих зустрічей та 20 мережевих терапевтів.

Проведено 19 мережевих зустрічей для дітей та сімей з дітьми, які
опинилися в складних життєвих обставинах.
Зміна пріоритетів:
зменшити інституційні послуги розвиваючи
       превентивні на рівні громади

Порядок міжвідомчої взаємодії щодо здійснення соціальної роботи
 та соціально-правого захисту дітей та сімей з дітьми, які
 потрапили в складні життєві обставини
Удосконалено процеси
           прийняття рішень в інтересах дітей
   Розроблено обласні нормативно-правові акти:
•  галузеві інструкції для закладів освіти та охорони здоров'я щодо
  раннього виявлення дітей в складних життєвих обставинах та
  здійснення профілактичної роботи і соціально-правого захисту щодо
  дітей та їх сімей
•  порядок здійснення соціального інспектування центрами соціальних
  служб дітей, молоді сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих
  обставинах із документуванням комплексної оцінки потреб дитини та її
  сім’ї.
•  порядок влаштування та вибуття дітей-вихованців будинку дитини
•  проект змін до Закону України “Про місцеве самоврядування” щодо
  делегування функцій м.о.в. розвитку послуг для вразливих сімей з дітьми,
  підтримки батьківства.
СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ
                      ефективності діяльності органів
                     влади по забезпеченню прав дітей
                 Право на безпечне середовище
                       життя
                    100,00
                     90,00
                     80,00
 Забезпечення прав молоді з       70,00
   числа дітей-сиріт та        60,00
                     50,00         Право на освіту та розвиток
позбавлених батьківської опіки
                     40,00
    та піклування          30,00
                     20,00
                     10,00
                     0,00
                                Право на життя та охорону
        Право на сім'ю
                                    здоров’я
                  Право на допомогу в СЖО
Тренінговий компонент:


  Підготовлено – 25 тренерів;
  Проведено – 81 тренінг, в яких взяли
  участь біля 600 осіб;
  170 фахівців соціальної сфери
  отримали сертифікати про підвищення
  кваліфікації державного зразка.
Етапи підготовки тренерів МБО
 Партнерство “Кожній дитині”
                 7. Сертифікація
                   тренера
                                    Відгуки
             6.Перший самостійний тренінг         учасників
         Тренер проводить тренінг в провідній ролі спільно з
          колегою, що практикується. (Робота провідного
                тренера оплачується)             Оціночна форма
                                      супервізора, відгуки
                                      учасників
              5.Тренерська практика
     Тренер безкоштовно в якості практики проводить тренінг у парі з
              тренером-наставником
                                           Оціночна форма
                                           тренера-наставника
        4.Спеціалізація, практичне закріплення обраної теми
 Участь в наставницьких зустрічах. Тренер обирає модуль та презентує для малої
 групи колег, що обрали той самий модуль. На кожного тренера готується оціночна
               форма зворотного зв‘язку
                                             Відмітки менеджера
                                             про участь у тренінгах
        3.Оволодіння теоретичним матеріалом всього курсу
       Участь у тренінгах для тренерів по всім модулям програми

                                              Угода про участь у
            2. Вступний тренінг. Початок партнерства.              програмі підготовки
      Участь у тренінгу з розвитку тренерської майстерності. Укладання угоди


        1. Проходження конкурсного відбору до участь у програмі:              Резюме та
    наявність успішного тренерського досвіду та досвіду роботи в соціальній сфері       рекомендації
Рівень освіти тренерів, які пройшли Підготовку за

   Рівень освіти тренерів
   тренінговим курсом: "Захист дитини: сімйено орієнтований
                підхід"

МБО Партнерство “Кожній дитині”
             7%

                         Кандидати психологічних
                    11%    наук
                         Кандидати педагогічних
                         наук
                         Магістр психології
                       4%
51%
                         Магістр у сфері освіти
                       4%
                         Магістр державного
                       4%  управління
                         Магістр соціальної
                     4%    педагогіки
                         Спеціалісти, які навчаються
                         в аспірантурі
                         Спеціалісти
                 15%
Програми навчання
• Захист дитини: сімейно орієнтований підхід
• Нові технології: оцінка потреб дитини та її сім’ї
• Попередження інституалізації дітей раннього віку
• Активізація мережі соціальних контактів: захист
 дитини та подолання сімейних криз
• Стратегічне планування розвитку послуг в
 громаді з врахуванням найкращих інтересів
 кожної дитини
Підвищення кадрового потенціалу фахівців соціальної сфери
                     Київської області
Особливості:
•  Системність навчання
•  Використання міжнародного досвіду
•  Запровадження інноваційних підходів до здійснення
  соціальної роботи
•  Навчання на основі відомчих та міжвідомчих підходів
•  Навчання фахівців різних рівнів (голови
  сільрад, фахівці / керівники обласних структур – ріст
  взаємодії та ефективності)
•  Різноманіття форм навчання
  (тренінги, семінари, засідання робочих груп
Карта поширення
тренінгових програм Партнерства
Підготовлено та видано
      методичні матеріали для тренінгів та
      навчальні програми для університетів.


1.  Підготовлено посібник «Оцінка потреб дитини та її сім’ї від теорії до
   практики» (2 томи)
2.  Видано посібник «Сімейно орієнтована соціальна робота. Практичні
   аспекти»
3.  Навчальний курс «Оцінка потреб дитини та її сім’ї» введена в навчальні
   програми двох університетів
Чи прийняте рішення
 враховує найкращі
  інтереси дитини,
 чи відповідає її
 потребам сьогодні,
  І як вплине на її
    майбутнє?
Запрошуємо до співпраці

Міжнародна благодійна організація
 Партнерство «Кожній дитині»
   e-mail: info@p4ec.org.ua
     www. p4ec.org.ua

More Related Content

What's hot

Керівництво до написання соціального проекту
Керівництво до написання соціального проектуКерівництво до написання соціального проекту
Керівництво до написання соціального проектуs_icps
 
Методичні рекомендації з визначення категорій отримувачів соціальних послуг т...
Методичні рекомендації з визначення категорій отримувачів соціальних послуг т...Методичні рекомендації з визначення категорій отримувачів соціальних послуг т...
Методичні рекомендації з визначення категорій отримувачів соціальних послуг т...UNDP Ukraine
 
Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти. Напрям 3
Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти. Напрям 3Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти. Напрям 3
Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти. Напрям 3ssuserce4e97
 
Тема лекції "Мокротиння"
Тема лекції "Мокротиння"Тема лекції "Мокротиння"
Тема лекції "Мокротиння"fktirf27
 
Професійний стандарт вихователя ЗДО
Професійний стандарт вихователя ЗДОПрофесійний стандарт вихователя ЗДО
Професійний стандарт вихователя ЗДОssuser939071
 
презентация національно патріотичне виховання
презентация національно патріотичне вихованняпрезентация національно патріотичне виховання
презентация національно патріотичне вихованняВалентина Макогон
 
Організація санітарно-просвітницької роботи в дошкільному навчальному закладі...
Організація санітарно-просвітницької роботи в дошкільному навчальному закладі...Організація санітарно-просвітницької роботи в дошкільному навчальному закладі...
Організація санітарно-просвітницької роботи в дошкільному навчальному закладі...Ирина Демьянчук
 
види мякої іграшки
види мякої іграшкивиди мякої іграшки
види мякої іграшкиAndy Levkovich
 
Досвід роботи соціального педагога Тараненко К. В.
Досвід роботи соціального педагога Тараненко К. В.Досвід роботи соціального педагога Тараненко К. В.
Досвід роботи соціального педагога Тараненко К. В.school-2
 
презентация 5-11класи
презентация 5-11класипрезентация 5-11класи
презентация 5-11класиOstapenkoLera
 
1.5 моніторинг мистецтво 20-21.pdf
1.5 моніторинг мистецтво  20-21.pdf1.5 моніторинг мистецтво  20-21.pdf
1.5 моніторинг мистецтво 20-21.pdfolha1koval
 
Моніторинг стану ведення журналів.pdf
Моніторинг стану ведення журналів.pdfМоніторинг стану ведення журналів.pdf
Моніторинг стану ведення журналів.pdfolha1koval
 
Портфоліо вчителя початкових класів Бишівської ЗОШ І-ІІІ ст. Шпирки Валентини...
Портфоліо вчителя початкових класів Бишівської ЗОШ І-ІІІ ст. Шпирки Валентини...Портфоліо вчителя початкових класів Бишівської ЗОШ І-ІІІ ст. Шпирки Валентини...
Портфоліо вчителя початкових класів Бишівської ЗОШ І-ІІІ ст. Шпирки Валентини...Tetiana Taranchuk
 
аплікація з соломи
аплікація з соломиаплікація з соломи
аплікація з соломиorestznak
 
головний мозок
головний мозокголовний мозок
головний мозокJoey Badass
 

What's hot (20)

Керівництво до написання соціального проекту
Керівництво до написання соціального проектуКерівництво до написання соціального проекту
Керівництво до написання соціального проекту
 
О.Кочерга. Виховання патріотизму: психологічний аспект
О.Кочерга. Виховання патріотизму: психологічний аспектО.Кочерга. Виховання патріотизму: психологічний аспект
О.Кочерга. Виховання патріотизму: психологічний аспект
 
Методичні рекомендації з визначення категорій отримувачів соціальних послуг т...
Методичні рекомендації з визначення категорій отримувачів соціальних послуг т...Методичні рекомендації з визначення категорій отримувачів соціальних послуг т...
Методичні рекомендації з визначення категорій отримувачів соціальних послуг т...
 
Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти. Напрям 3
Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти. Напрям 3Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти. Напрям 3
Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти. Напрям 3
 
Тема лекції "Мокротиння"
Тема лекції "Мокротиння"Тема лекції "Мокротиння"
Тема лекції "Мокротиння"
 
Професійний стандарт вихователя ЗДО
Професійний стандарт вихователя ЗДОПрофесійний стандарт вихователя ЗДО
Професійний стандарт вихователя ЗДО
 
презентация національно патріотичне виховання
презентация національно патріотичне вихованняпрезентация національно патріотичне виховання
презентация національно патріотичне виховання
 
Організація санітарно-просвітницької роботи в дошкільному навчальному закладі...
Організація санітарно-просвітницької роботи в дошкільному навчальному закладі...Організація санітарно-просвітницької роботи в дошкільному навчальному закладі...
Організація санітарно-просвітницької роботи в дошкільному навчальному закладі...
 
ТЕМА 1. ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ЯК МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНОГО УСТРОЮ
ТЕМА 1. ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ЯК МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНОГО УСТРОЮТЕМА 1. ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ЯК МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНОГО УСТРОЮ
ТЕМА 1. ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ЯК МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНОГО УСТРОЮ
 
види мякої іграшки
види мякої іграшкивиди мякої іграшки
види мякої іграшки
 
Досвід роботи соціального педагога Тараненко К. В.
Досвід роботи соціального педагога Тараненко К. В.Досвід роботи соціального педагога Тараненко К. В.
Досвід роботи соціального педагога Тараненко К. В.
 
шістдесятники
шістдесятники  шістдесятники
шістдесятники
 
презентация 5-11класи
презентация 5-11класипрезентация 5-11класи
презентация 5-11класи
 
ринолалія
ринолаліяринолалія
ринолалія
 
бланки документів
бланки документів бланки документів
бланки документів
 
1.5 моніторинг мистецтво 20-21.pdf
1.5 моніторинг мистецтво  20-21.pdf1.5 моніторинг мистецтво  20-21.pdf
1.5 моніторинг мистецтво 20-21.pdf
 
Моніторинг стану ведення журналів.pdf
Моніторинг стану ведення журналів.pdfМоніторинг стану ведення журналів.pdf
Моніторинг стану ведення журналів.pdf
 
Портфоліо вчителя початкових класів Бишівської ЗОШ І-ІІІ ст. Шпирки Валентини...
Портфоліо вчителя початкових класів Бишівської ЗОШ І-ІІІ ст. Шпирки Валентини...Портфоліо вчителя початкових класів Бишівської ЗОШ І-ІІІ ст. Шпирки Валентини...
Портфоліо вчителя початкових класів Бишівської ЗОШ І-ІІІ ст. Шпирки Валентини...
 
аплікація з соломи
аплікація з соломиаплікація з соломи
аплікація з соломи
 
головний мозок
головний мозокголовний мозок
головний мозок
 

Viewers also liked

Презентація. Партнерство Кожній дитині
Презентація. Партнерство Кожній дитиніПрезентація. Партнерство Кожній дитині
Презентація. Партнерство Кожній дитиніGURT Resource Centre
 
СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИСОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИloolspu
 
моя сім'я
моя сім'ямоя сім'я
моя сім'яiri23shka
 
родинне виховання презентация готова
родинне виховання презентация готовародинне виховання презентация готова
родинне виховання презентация готоваolga_ruo
 
презентация 1гр.
презентация 1гр.презентация 1гр.
презентация 1гр.dnz150
 

Viewers also liked (9)

Захист дитини: сімейно орієнтований підхід
Захист дитини: сімейно орієнтований підхідЗахист дитини: сімейно орієнтований підхід
Захист дитини: сімейно орієнтований підхід
 
Моніторинг дотримання прав дитини в Україні: роль громадських організацій
Моніторинг дотримання прав дитини в Україні: роль громадських організаційМоніторинг дотримання прав дитини в Україні: роль громадських організацій
Моніторинг дотримання прав дитини в Україні: роль громадських організацій
 
"Книжка про мене" повертається
"Книжка про мене" повертається"Книжка про мене" повертається
"Книжка про мене" повертається
 
Презентація. Партнерство Кожній дитині
Презентація. Партнерство Кожній дитиніПрезентація. Партнерство Кожній дитині
Презентація. Партнерство Кожній дитині
 
Оцінка потреб дитини та її сім’ї: особливості впровадження в Україні
Оцінка потреб дитини та її сім’ї: особливості впровадження в Україні Оцінка потреб дитини та її сім’ї: особливості впровадження в Україні
Оцінка потреб дитини та її сім’ї: особливості впровадження в Україні
 
СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИСОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
 
моя сім'я
моя сім'ямоя сім'я
моя сім'я
 
родинне виховання презентация готова
родинне виховання презентация готовародинне виховання презентация готова
родинне виховання презентация готова
 
презентация 1гр.
презентация 1гр.презентация 1гр.
презентация 1гр.
 

Similar to Впровадження механізму гейткіпінгу в систему захисту дітей: досягнення, уроки та виклики проекту

Родина кожній дитині
Родина кожній дитиніРодина кожній дитині
Родина кожній дитиніSergiy Tigipko
 
презентацIя патронат(1)
презентацIя патронат(1)презентацIя патронат(1)
презентацIя патронат(1)Анна Ткач
 
презентацIя патронат
презентацIя патронатпрезентацIя патронат
презентацIя патронатАнна Ткач
 
Деінституціалізація
ДеінституціалізаціяДеінституціалізація
ДеінституціалізаціяDmytro Chupryna
 
Попередження відмов від немовлят
Попередження відмов від немовлятПопередження відмов від немовлят
Попередження відмов від немовлятDmytro Chupryna
 
Розвиток в Київській області послуги патронату як складової системи захисту...
Розвиток в Київській області послуги патронату як складової системи захисту...Розвиток в Київській області послуги патронату як складової системи захисту...
Розвиток в Київській області послуги патронату як складової системи захисту...Анна Ткач
 
Partnership 4 Every Child_projects needs_ukr_2012
Partnership 4 Every Child_projects needs_ukr_2012Partnership 4 Every Child_projects needs_ukr_2012
Partnership 4 Every Child_projects needs_ukr_2012Partnership for Every Child
 
Шкідливість інтернатів
Шкідливість інтернатівШкідливість інтернатів
Шкідливість інтернатівhappychildorg
 
! Presentation on strategy 08.06.2010
! Presentation on strategy 08.06.2010! Presentation on strategy 08.06.2010
! Presentation on strategy 08.06.2010GURT Resource Centre
 
опорність
опорністьопорність
опорністьkdnz255
 
організаційні засади побудови педагогічної діяльності з дітьми,
організаційні засади побудови педагогічної діяльності з дітьми,організаційні засади побудови педагогічної діяльності з дітьми,
організаційні засади побудови педагогічної діяльності з дітьми,юлия марченко
 

Similar to Впровадження механізму гейткіпінгу в систему захисту дітей: досягнення, уроки та виклики проекту (20)

Родина кожній дитині
Родина кожній дитиніРодина кожній дитині
Родина кожній дитині
 
презентацIя патронат(1)
презентацIя патронат(1)презентацIя патронат(1)
презентацIя патронат(1)
 
презентацIя патронат
презентацIя патронатпрезентацIя патронат
презентацIя патронат
 
Деінституціалізація
ДеінституціалізаціяДеінституціалізація
Деінституціалізація
 
Попередження відмов від немовлят
Попередження відмов від немовлятПопередження відмов від немовлят
Попередження відмов від немовлят
 
File1
File1File1
File1
 
File1
File1File1
File1
 
Розвиток в Київській області послуги патронату як складової системи захисту...
Розвиток в Київській області послуги патронату як складової системи захисту...Розвиток в Київській області послуги патронату як складової системи захисту...
Розвиток в Київській області послуги патронату як складової системи захисту...
 
Partnership 4 Every Child_projects needs_ukr_2012
Partnership 4 Every Child_projects needs_ukr_2012Partnership 4 Every Child_projects needs_ukr_2012
Partnership 4 Every Child_projects needs_ukr_2012
 
Найкращі інтереси дитини: реформа системи охорони дитинства в Україні
Найкращі інтереси дитини: реформа системи охорони дитинства в УкраїніНайкращі інтереси дитини: реформа системи охорони дитинства в Україні
Найкращі інтереси дитини: реформа системи охорони дитинства в Україні
 
Family patronageservices dybaylo_20130612_ukr
Family patronageservices dybaylo_20130612_ukrFamily patronageservices dybaylo_20130612_ukr
Family patronageservices dybaylo_20130612_ukr
 
"Впевнений старт: програма соціальної інтеграції молоді, позбавленої батьківс...
"Впевнений старт: програма соціальної інтеграції молоді, позбавленої батьківс..."Впевнений старт: програма соціальної інтеграції молоді, позбавленої батьківс...
"Впевнений старт: програма соціальної інтеграції молоді, позбавленої батьківс...
 
Gatekeeping right2 family_20111213_ukr
Gatekeeping right2 family_20111213_ukrGatekeeping right2 family_20111213_ukr
Gatekeeping right2 family_20111213_ukr
 
Т.І.Свирська. Ефективні стратегії та технології взаємодії колективу навчально...
Т.І.Свирська. Ефективні стратегії та технології взаємодії колективу навчально...Т.І.Свирська. Ефективні стратегії та технології взаємодії колективу навчально...
Т.І.Свирська. Ефективні стратегії та технології взаємодії колективу навчально...
 
Шкідливість інтернатів
Шкідливість інтернатівШкідливість інтернатів
Шкідливість інтернатів
 
! Presentation on strategy 08.06.2010
! Presentation on strategy 08.06.2010! Presentation on strategy 08.06.2010
! Presentation on strategy 08.06.2010
 
кузьминский
кузьминскийкузьминский
кузьминский
 
опорність
опорністьопорність
опорність
 
організаційні засади побудови педагогічної діяльності з дітьми,
організаційні засади побудови педагогічної діяльності з дітьми,організаційні засади побудови педагогічної діяльності з дітьми,
організаційні засади побудови педагогічної діяльності з дітьми,
 
Project 28
Project 28Project 28
Project 28
 

More from Partnership for Every Child / Партнерство "Кожній дитині"

More from Partnership for Every Child / Партнерство "Кожній дитині" (19)

"Sure Start" Summer camp report (May 2013)
"Sure Start" Summer camp report (May 2013)"Sure Start" Summer camp report (May 2013)
"Sure Start" Summer camp report (May 2013)
 
СОХРАНИМ СЕМЬЮ ДЛЯ РЕБЕНКА: внедрение услуг семейного патроната
СОХРАНИМ СЕМЬЮ ДЛЯ РЕБЕНКА: внедрение услуг семейного патронатаСОХРАНИМ СЕМЬЮ ДЛЯ РЕБЕНКА: внедрение услуг семейного патроната
СОХРАНИМ СЕМЬЮ ДЛЯ РЕБЕНКА: внедрение услуг семейного патроната
 
Проект Державного стандарту послуги соціальної інтеграції випускників інте...
Проект Державного стандарту послуги соціальної інтеграції випускників інте...Проект Державного стандарту послуги соціальної інтеграції випускників інте...
Проект Державного стандарту послуги соціальної інтеграції випускників інте...
 
Оцінка потреб як інструмент планування та надання якісних послуг для дитини т...
Оцінка потреб як інструмент планування та надання якісних послуг для дитини т...Оцінка потреб як інструмент планування та надання якісних послуг для дитини т...
Оцінка потреб як інструмент планування та надання якісних послуг для дитини т...
 
Використання технології мережевих зустрічей в процесі вироблення рішень в най...
Використання технології мережевих зустрічей в процесі вироблення рішень в най...Використання технології мережевих зустрічей в процесі вироблення рішень в най...
Використання технології мережевих зустрічей в процесі вироблення рішень в най...
 
Реформування системи послуг в громаді м. Біла Церква щодо забезпечення найкра...
Реформування системи послуг в громаді м. Біла Церква щодо забезпечення найкра...Реформування системи послуг в громаді м. Біла Церква щодо забезпечення найкра...
Реформування системи послуг в громаді м. Біла Церква щодо забезпечення найкра...
 
Критерії ефективності діяльності органів виконавчої влади у сфері забезпеченн...
Критерії ефективності діяльності органів виконавчої влади у сфері забезпеченн...Критерії ефективності діяльності органів виконавчої влади у сфері забезпеченн...
Критерії ефективності діяльності органів виконавчої влади у сфері забезпеченн...
 
Комплексна система оцінки забезпечення прав дитини: баланс між міжнародними с...
Комплексна система оцінки забезпечення прав дитини: баланс між міжнародними с...Комплексна система оцінки забезпечення прав дитини: баланс між міжнародними с...
Комплексна система оцінки забезпечення прав дитини: баланс між міжнародними с...
 
Сучасний підхід до кадрової політики у соціально-реабілітаційних закладах
Сучасний підхід до кадрової політики у соціально-реабілітаційних закладахСучасний підхід до кадрової політики у соціально-реабілітаційних закладах
Сучасний підхід до кадрової політики у соціально-реабілітаційних закладах
 
Досвід Партнерства "Кожній дитині" у підвищенні кваліфікації соціальних праці...
Досвід Партнерства "Кожній дитині" у підвищенні кваліфікації соціальних праці...Досвід Партнерства "Кожній дитині" у підвищенні кваліфікації соціальних праці...
Досвід Партнерства "Кожній дитині" у підвищенні кваліфікації соціальних праці...
 
Базові принципи, підходи та технології формування системи роботи з підтримки ...
Базові принципи, підходи та технології формування системи роботи з підтримки ...Базові принципи, підходи та технології формування системи роботи з підтримки ...
Базові принципи, підходи та технології формування системи роботи з підтримки ...
 
Підвищення професійної компетентності працівників соціальної сфери –головна п...
Підвищення професійної компетентності працівників соціальної сфери –головна п...Підвищення професійної компетентності працівників соціальної сфери –головна п...
Підвищення професійної компетентності працівників соціальної сфери –головна п...
 
Політика забезпечення прав дитни: світові тенденції та Україна
Політика забезпечення прав дитни: світові тенденції та УкраїнаПолітика забезпечення прав дитни: світові тенденції та Україна
Політика забезпечення прав дитни: світові тенденції та Україна
 
Книжка про мене – зроби добру справу!
Книжка про мене – зроби добру справу!Книжка про мене – зроби добру справу!
Книжка про мене – зроби добру справу!
 
PR-Campaign "Every Child Needs a Family"
PR-Campaign "Every Child Needs a Family"PR-Campaign "Every Child Needs a Family"
PR-Campaign "Every Child Needs a Family"
 
Кімната матері і дитини в Київському обласному будинку дитини
Кімната матері і дитини в Київському обласному будинку дитиниКімната матері і дитини в Київському обласному будинку дитини
Кімната матері і дитини в Київському обласному будинку дитини
 
Leaving Care Services, progress report
Leaving Care Services, progress reportLeaving Care Services, progress report
Leaving Care Services, progress report
 
Every child needs a family
Every child needs a familyEvery child needs a family
Every child needs a family
 
EveryChild_Ukraine_social campaign
EveryChild_Ukraine_social campaignEveryChild_Ukraine_social campaign
EveryChild_Ukraine_social campaign
 

Впровадження механізму гейткіпінгу в систему захисту дітей: досягнення, уроки та виклики проекту

 • 1. Впровадження механізму гейткіпінгу в систему захисту дітей: досягнення, уроки та виклики проекту Кияниця Зінаїда Петрівна – заступник директора МБО “Партнерство “КОЖНІЙ ДИТИНІ”
 • 2. Що таке гейткіпінг? Gate-keeping – це механізм прийняття рішень, направлених на розвиток та спрямування послуг, визначених на основі оцінки потреб дитини і сфокусованих на забезпеченні її права на виховання в сім’ї.
 • 3. Складові механізму гейткіпінгу: спектр послуг для єдиний орган чіткий алгоритм спільний комплексна сімей з дітьми прийняття рішень та процедури інструментарій система відповідає щодо дитини взаємодії оцінки потреб моніторингу потребам громади
 • 4. Дослідження становища вразливих сімей з дітьми (2009): (висновки) Діюча система нездатна забезпечувати профілактику та надавати адекватну підтримку вразливим сім'ям з дітьми • послуги для вразливих дітей та сімей розвиваються паралельно • відсутня мережа соціальних працівників, які б здійснювали профілактику недогляду та жорстокого поводження • діти в СЖО направляються до інтернатних закладів • позбавлення батьківських прав застосовується як покарання для батьків, не розвинуті послуги з підтримки батьківства • система соціальних виплат і система соціальних послуг не інтегровані і не взаємодіють між собою • діючі правові механізми, в тому числі фінансові, прискорюють процеси набуття дитиною статусу “ дитини, позбавленої батьківського піклування ” • сімейні форми виховання застосовуються тільки для дітей статусних (д-сирота, д-позбавлена батьківського піклування)
 • 5. Потреби дитини має забезпечувати сім’я ( Київської обл. 2009р) Діти- сироти Діти в сім’ях в СЖО (2%) Діти у вразливих сім'ях (Неповні, багатодітні, Малозабезпечені, .. (22%) Діти, які виховуються у сімях, які які забезпечують їх основні потреби для розвитку (75%)
 • 6. В фокусі проекту : • Зміна ставлення в напрямі превентивної роботи • Розвиток послуг відповідно до потреб громади • Впровадження ефективних методик та технологій • Стратегічне планування і міжвідомча взаємодія • Розробка системи моніторингу • Підвищення професійної компетенції спеціалістів
 • 7. Зміна підходів: • В центрі уваги дитина. Дитину необхідно розглядати в контексті сім’ї; • Кожна сім’я потребує підтримки та повинна мати шанс змінитися на краще; • Зміна становища вразливих сімей та дітей в значній мірі залежить від професійності дій та рішень як політиків, управлінців, так і практиків; • Професійні дії забезпечуються через: • оволодінням новими знаннями вміннями та навичками; • стандартами та нормативами діяльності.
 • 8. Впровадження стратегії профілактики Реформування послуг інтернатів Профілактика рецедиву соціальні послуги з адаптації в громаді для молоді з числа дітей-сиріт, вихованців інтернатних закладів, дітей в конфлікті з законом Третинна профілактика розвиток послуг сімейного влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування Вторинна профілактика послуги з соціального супроводу сімей у СЖО, попередження вилучення дитини з сім'ї, сімейний патронат, захист дитини Первинна профілактика Розвиток послуг у громадах для підтримки вразливих категорій сімей з дітьми (Служби ранньогошколи майбутніх батьків, клуби "Батьківство в радість", групи взаємодопомоги, консультпункти при жіночих консультаціях, робота соціального працівника в громаді, клініки дружні до молоді) Базовий рівень створення умов для всебічного розвитку дітей та молоді, благополуччя їх родин, доступність послуг освіти, в тому числі дошкільної, охорони здоров'я для всіх
 • 9. Розроблено стратегії захисту дітей та підтримки сімей з дітьми обласну комплексну програму підтримки сімей з дітьми, подолання дитячої бездоглядності та реформування інтернатних закладів для дітей «На зустріч дітям» на 2008 – 2017рр. місцеві програми подолання дитячої бездоглядності, підтримки сімей з дітьми, та реформування інтернатних закладів для дітей у кожному з 10 пілотних районів.
 • 10. Завдання Обласної програми “Назустріч дітям ” на 2009-2017 рр. 2. Розвинути у кожній 3. Забезпечити влаштування кожної територіальній громаді 1. Підтримка сімей в складних дитини віком до 3-х років, яка мережу альтернативних життєвих обставинах та в яких залишилася без піклування батьків, інтернатам послуг для існує ризик вилучення дитини виключно у сімейні форми, зберігаючи сімей та дітей відповідно принцип родинності до їх потреб 5. Створити ефективну систему 4. Забезпечити реінтеграцію та спеціалізованих послуг для дітей та соціальну адаптацію вихованців Мета Програми молоді з числа дітей-сиріт та дітей, інтернатних закладів позбавлених батьківського піклування в середовищі громади 6. Посилити відповідальність 8. Запровадити дієві фінансові місцевих органів виконавчої механізми забезпечення потреб дітей влади та місцевого 7. Зменшити кількість сиріт та дітей позбавлених самоврядування, інтернатних установ батьківського піклування за принципом територіальних громад за “гроші ходять за дитиною ” та забезпечення прав дітей підтримки вразливих сімей з дітьми
 • 11. Розвиток послуг проекту: • Підтримано діяльність соціальних працівників в 25 сільських та селищних радах Київської області, введено 5 нових посад, які по завершенню пілотування, переведено на фінансування за місцеві кошти. При районних та міських ЦСССДМ створено: • 3 служби супроводу сімейних форм виховання, • 4 служби реінтеграції та соціалізації вихованців інтернатних закладів силами яких, соціальними послугами охоплено близько 120 клієнтів.
 • 12. Інноваційні соціальні технології, впроваджені в рамках проекту: •Оцінка потреб дитини та її сім’ї •Сімейний патронат •Наставництво •Активізація мережі соціального оточенням дитини
 • 13.
 • 14. Оцінка потреб – крок до якісних соціальних послуг завдяки чітким вагомий аргумент індикаторам інструмент та механізм оцінки фахівці налагодження захисту прав соціальної сфери спільних дій у дитини під час знають, що громаді між прийняття важливо з'ясувати фахівцями відповідних і проаналізувати в соціальної сфери і рішень та інтересах дитини, партнерства з вчинення а не керується клієнтом негайних дій власною інтуїцією
 • 15. Сімейний патронат • 2009 р. в м. Бровари започаткована діяльність першої в Україні прийомної сім’ї термінового влаштування, в якій перебувало 10 дітей з яких 6 були повернуті в біологічні сім’ї або влаштовані в сімейні форми виховання – і не зазнали травми інституалізації. З 2011 р. фінансування ПСТВ здійснюється з місцевого бюджету. • 2011 рік розпочато пілотування моделі ПСТВ в м. Біла Церква
 • 16. Мережа соціальних контактів • це активізація ресурсів та привернення уваги значимих для дитини людей до вирішення існуючої проблеми
 • 17. Підготовлено 15 спеціалістів - координаторів з підготовки мережевих зустрічей та 20 мережевих терапевтів. Проведено 19 мережевих зустрічей для дітей та сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах.
 • 18. Зміна пріоритетів: зменшити інституційні послуги розвиваючи превентивні на рівні громади Порядок міжвідомчої взаємодії щодо здійснення соціальної роботи та соціально-правого захисту дітей та сімей з дітьми, які потрапили в складні життєві обставини
 • 19.
 • 20. Удосконалено процеси прийняття рішень в інтересах дітей Розроблено обласні нормативно-правові акти: • галузеві інструкції для закладів освіти та охорони здоров'я щодо раннього виявлення дітей в складних життєвих обставинах та здійснення профілактичної роботи і соціально-правого захисту щодо дітей та їх сімей • порядок здійснення соціального інспектування центрами соціальних служб дітей, молоді сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах із документуванням комплексної оцінки потреб дитини та її сім’ї. • порядок влаштування та вибуття дітей-вихованців будинку дитини • проект змін до Закону України “Про місцеве самоврядування” щодо делегування функцій м.о.в. розвитку послуг для вразливих сімей з дітьми, підтримки батьківства.
 • 21. СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ефективності діяльності органів влади по забезпеченню прав дітей Право на безпечне середовище життя 100,00 90,00 80,00 Забезпечення прав молоді з 70,00 числа дітей-сиріт та 60,00 50,00 Право на освіту та розвиток позбавлених батьківської опіки 40,00 та піклування 30,00 20,00 10,00 0,00 Право на життя та охорону Право на сім'ю здоров’я Право на допомогу в СЖО
 • 22. Тренінговий компонент: Підготовлено – 25 тренерів; Проведено – 81 тренінг, в яких взяли участь біля 600 осіб; 170 фахівців соціальної сфери отримали сертифікати про підвищення кваліфікації державного зразка.
 • 23. Етапи підготовки тренерів МБО Партнерство “Кожній дитині” 7. Сертифікація тренера Відгуки 6.Перший самостійний тренінг учасників Тренер проводить тренінг в провідній ролі спільно з колегою, що практикується. (Робота провідного тренера оплачується) Оціночна форма супервізора, відгуки учасників 5.Тренерська практика Тренер безкоштовно в якості практики проводить тренінг у парі з тренером-наставником Оціночна форма тренера-наставника 4.Спеціалізація, практичне закріплення обраної теми Участь в наставницьких зустрічах. Тренер обирає модуль та презентує для малої групи колег, що обрали той самий модуль. На кожного тренера готується оціночна форма зворотного зв‘язку Відмітки менеджера про участь у тренінгах 3.Оволодіння теоретичним матеріалом всього курсу Участь у тренінгах для тренерів по всім модулям програми Угода про участь у 2. Вступний тренінг. Початок партнерства. програмі підготовки Участь у тренінгу з розвитку тренерської майстерності. Укладання угоди 1. Проходження конкурсного відбору до участь у програмі: Резюме та наявність успішного тренерського досвіду та досвіду роботи в соціальній сфері рекомендації
 • 24. Рівень освіти тренерів, які пройшли Підготовку за Рівень освіти тренерів тренінговим курсом: "Захист дитини: сімйено орієнтований підхід" МБО Партнерство “Кожній дитині” 7% Кандидати психологічних 11% наук Кандидати педагогічних наук Магістр психології 4% 51% Магістр у сфері освіти 4% Магістр державного 4% управління Магістр соціальної 4% педагогіки Спеціалісти, які навчаються в аспірантурі Спеціалісти 15%
 • 25. Програми навчання • Захист дитини: сімейно орієнтований підхід • Нові технології: оцінка потреб дитини та її сім’ї • Попередження інституалізації дітей раннього віку • Активізація мережі соціальних контактів: захист дитини та подолання сімейних криз • Стратегічне планування розвитку послуг в громаді з врахуванням найкращих інтересів кожної дитини
 • 26. Підвищення кадрового потенціалу фахівців соціальної сфери Київської області Особливості: • Системність навчання • Використання міжнародного досвіду • Запровадження інноваційних підходів до здійснення соціальної роботи • Навчання на основі відомчих та міжвідомчих підходів • Навчання фахівців різних рівнів (голови сільрад, фахівці / керівники обласних структур – ріст взаємодії та ефективності) • Різноманіття форм навчання (тренінги, семінари, засідання робочих груп
 • 28. Підготовлено та видано методичні матеріали для тренінгів та навчальні програми для університетів. 1. Підготовлено посібник «Оцінка потреб дитини та її сім’ї від теорії до практики» (2 томи) 2. Видано посібник «Сімейно орієнтована соціальна робота. Практичні аспекти» 3. Навчальний курс «Оцінка потреб дитини та її сім’ї» введена в навчальні програми двох університетів
 • 29. Чи прийняте рішення враховує найкращі інтереси дитини, чи відповідає її потребам сьогодні, І як вплине на її майбутнє?
 • 30. Запрошуємо до співпраці Міжнародна благодійна організація Партнерство «Кожній дитині» e-mail: info@p4ec.org.ua www. p4ec.org.ua