Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie ibo 21042009

343 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentatie ibo 21042009

  1. 1. Professioneler Opdrachtgeverschap 21 april 2009
  2. 2. Wat en waarom? <ul><li>Opdracht eind 2008: Relatie DRI-ICTU opdrachtgever en opdrachtnemer; waar zitten knelpunten? </li></ul><ul><li>Aanpak: 5 vd 10 ICTU-programma’s DRI bekeken (OhA, ODP, NOiV, Kenniscentrum en Egem/I-teams) </li></ul><ul><li>Interviews met programmamanagers ICTU en opdrachtgevers bij DRI </li></ul><ul><li>o.a.: </li></ul><ul><li>Afstemming binnen DRI en met andere opdrachtgevers </li></ul><ul><li>Hoe zijn contacten/opdrachtgeverschap ingeregeld </li></ul><ul><li>Wederzijdse verwachtingen </li></ul><ul><li>Sterkten/zwakten (eigen input mogelijk) </li></ul>21 april 2009
  3. 3. Uitkomsten: afstemming <ul><li>Afstemming binnen DRI, tussen DRI: </li></ul><ul><li>Volgens ICTU te weinig, volgens DRI geen tijd voor meer </li></ul><ul><li>Afstemming met andere opdrachtgevers: </li></ul><ul><li>Slechte ervaringen uit verleden, nu stukken beter </li></ul><ul><li>ICTU-overleg van DRI: </li></ul><ul><li>Functioneert slecht, functie onduidelijk (financieel?), aanwezigheid matig, afspraken onvoldoende opgevolgd </li></ul>
  4. 4. Uitkomsten: geen gedeeld begrippenkader <ul><li>DRI: ICTU heeft meer kennis nodig van beleidsrealiteit </li></ul><ul><li>ICTU: DRI heeft meer kennis nodig van projectmanagement-methoden </li></ul><ul><li>Gevolg: onbegrip, verkeerde verwachtingen, onnodige irritaties </li></ul>
  5. 5. Uitkomsten: onduidelijke rollen <ul><li>DRI: ICTU moet beleidsvragen terugleggen bij DRI </li></ul><ul><li>ICTU: DRI bemoeit zich teveel met uitvoering </li></ul><ul><li>Geen uniformiteit binnen DRI in inrichting opdrachtgeverrol </li></ul><ul><li>Soorten ICTU-programma’s – andere aansturing? </li></ul><ul><li>Wat doet een stuurgroep? </li></ul><ul><li>Communicatie – taakverdeling </li></ul><ul><li>Aandacht voor beheer en implementatie? </li></ul>
  6. 6. Acties: <ul><li>Gedeeld begrippenkader: </li></ul><ul><li>Opleiding – alle opdrachtgevers DRI kennis nodig van project-management methoden </li></ul><ul><li>Overzicht beleidscycli DRI voor ICTU (en onszelf): FEZ </li></ul><ul><li>Afstemming: </li></ul><ul><li>Directeurenoverleg DRI-ICTU-GBO-EZ (DGET) gestart </li></ul><ul><li>Actie bij Kees voor afstemming binnen DRI (opdrachtgeversoverleg) </li></ul><ul><li>Workshops ICTU/DRI om verwachtingen uit te spreken </li></ul><ul><li>Professioneel opdrachtgeverschap vraagt om eerlijke, zakelijke relatie – voorbij de ‘stoplichtjes’. Consequente invulling van rol, en kennis! </li></ul>

×