Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie dubbelman lsv

1,445 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentatie dubbelman lsv

  1. 1. Mercedes-Benz & Verantwoord ondernemen30‐09‐2011 Dag van de Politiek  1
  2. 2. Mercedes-Benz en verkeersveiligheid‘Rijden zonder ongelukken’ is onze visie sinds 1950. Doel was het beschermen en ondersteunen vanbestuurder en passagiers. Programma inmiddels uitgegroeid naar bescherming en ondersteuning alleweggebruikers in elke situatie.• Veilig rijden bestaat bij Mercedes-Benz uit een uitgebreid integraal veiligheidsconcept.• Mercedes-Benz staat bekend om productinnovaties op veiligheidsgebied. Maar bestuurder en passagiers blijven verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid.• De oorzaak van zeker 90% van alle verkeersongevallen is menselijk falen. Daarom wil Mercedes-Benz de factor ‘de mens in het verkeer’ positief beïnvloeden en een actieve bijdrage leveren om jongeren als passagier al bewuster en zelfstandiger te maken in het hedendaagse wegverkeer. Zoals het verkeerseducatieprogramma voor 14- tot 16-jarigen RoadSense.29‐09‐2011 Landelijke Strategiedag Verkeersveiligheid 2011 2
  3. 3. Mercedes-Benz en verkeersveiligheid• Veiligheidsconcept bestaat uit passieve en actieve veiligheidssystemen en -technologieën. Voorbeelden: airbag, ABS, ESP, distronic plus, airbag en nu ook de ‘actieve’ motorkap.• Uit onderzoek is vast komen te staan dat meer dan 90% van alle verkeersongevallen wordt veroorzaakt door foutief handelen van de mens. Daarom is belangrijk deel van de R&D-inspanningen gericht op de factor mens in het verkeer.• Ruim 60 jaar onderzoek naar verkeersveiligheid maakt Daimler de grootste investeerder in onderzoek en research van life-saving safety systems.29‐09‐2011 Landelijke Strategiedag Verkeersveiligheid 2011 3
  4. 4. Actieve en passieve systemen• Toename van intelligente systemen die de bestuurder ondersteunen in het complexere verkeer. Zoals Attention assist, Collusion prevention assist, Adaptief remlicht…• Toename van deze veiligheid verhogende systemen stuiten soms ook op weerstand.• Onderzoeksinspanningen Daimler richten zich steeds meer op de bestuurder.• In dat kader zijn er drie groepen weggebruikers gedefinieerd.• Studies hebben aangetoond dat veranderingen in houding en gedrag van verkeersdeelnemers in de leeftijdsgroep van 14- 16-jaar belangrijke effecten sorteren op langere termijn.• Logische vervolgstap in onze maatschappelijke betrokkenheid in relatie tot verkeersveiligheid is verkeerseducatie.29‐09‐2011 Landelijke Strategiedag Verkeersveiligheid 2011 4
  5. 5. Wat is RoadSense?• Het relatief hoge ongevalsrisico onder jongeren is niet uniek voor Nederland maar komt overal ter wereld voor waar jongeren na het behalen van hun rijbewijs als zelfstandig autobestuurder aan het verkeer mogen deelnemen (OECD, 2006). En jonge bestuurders zijn verhoudingsgewijs vaak betrokken in zogeheten enkelvoudige ongevallen.• SWOV-onderzoek: Deelnemers die al eens zijn ingestapt bij bestuurders die onder invloed van alcohol waren, blijken ‘lossere’ opvattingen te hebben over verkeersveiligheid én vertonen zelf vaker risicovol gedrag.• RoadSense & Mercedes-Benz Driving Academy: interactief verkeerseducatieprogramma voor 14-16 jarige scholieren.• Wetenschappelijk onderbouwd (Jacobs Universiteit Bremen) op de inzichten van Finse verkeerspsycholoog Mika Hatakka.• In samenwerking met VVN.• Vergroting beoordelingsvermogen verkeerssituatie en eigen verantwoordelijkheid scholieren.29‐09‐2011 Landelijke Strategiedag Verkeersveiligheid 2011 5
  6. 6. Veiligheid & Educatie • Veilig op weg• MobileKids’ wereldwijd (2001) met een holistische aanpak, dat zowel jonge kinderen faciliteert alsook de ouders om hun kinderen te beschermen en voor te bereiden op• Omniplus SafetyTrainings-programma voor schoolbusbestuurders• De eerste Mercedes-Benz Driving Academy UK, USA, China en Nederland• Founding member van Stichting Slachtofferhulp.• Deelnemer aan bijvoorbeeld European Road Assesment Programma (EuroRAP), Mother’s Against Drunk Driving, Internatiol Road Federation (IRF), International Road Transport Union (IRU) e.g. 29‐09‐2011 Landelijke Strategiedag Verkeersveiligheid 2011 6
  7. 7. Contactpersonen Mercedes-Benz Driving Academy – RoadSenseTessa SchranderTessa.Schrander@daimler.com en 030-2471549Mercedes-Benz: Corp CommmunicatieHuub Dubbelman: Huub.Dubbelman@daimler.com en 030-247 1347 29‐09‐2011 Landelijke Strategiedag Verkeersveiligheid 2011 7

×