Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

100916 Infosessie co-actief

738 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

100916 Infosessie co-actief

 1. 1. Infosessie 21-10-2010<br />
 2. 2. Welkom<br /><ul><li>Welkomwoord
 3. 3. Kennismakingsronde
 4. 4. Activiteitencoöperaties & Co-Actief
 5. 5. Traject “Ondernemen werkt” bij Co-Actief
 6. 6. Vragenronde
 7. 7. Koffie & thee</li></li></ul><li>Stel jezelf kort voor<br />Beeld je jouw droom in !<br />Je bent drie jaar verder <br />en je eigen zaak is succesvol opgestart. <br />Vertel kort en overtuigend wie je bent, wat je doet als ondernemer en waar je zaak gevestigd is.<br />
 8. 8. Activiteiten-Coöperaties<br />In elke provincie vind je een activiteitencoöperatie<br />Contactgegevens op onze website:<br />www.co-actief.be<br />(bij de links)<br />
 9. 9. Werking Activiteiten-Coöperatie<br /><ul><li>Begeleidt niet-werkende werkzoekenden, mensen met uitkering of leefloon, bij oprichting van eigen zaak.
 10. 10. Veilige omgeving om gedurende 18 maanden je zaak uit te bouwen en uit te proberen
 11. 11. Workshops in groep
 12. 12. Individuele Coaching
 13. 13. Kandidaat-ondernemer kan tijdens een beperkte periode starten met het ondernemersnummer van de AC</li></li></ul><li>Co-Actief<br />Bestaat 5 jaar<br />Bedient Antwerpen en Turnhout<br />
 14. 14. Het Co-Actief Team<br /><ul><li> Evelien Verschroeven: coördinator externe contacten en coach
 15. 15. Chris Beuckels: administratief en financieel coördinator en coach
 16. 16. Marleen Adriaensen: coach
 17. 17. Haykaz Gevorgyan: administratief medewerker</li></li></ul><li>Wie komt in aanmerking?<br /><ul><li>Werkzoekenden
 18. 18. Schoolverlaters
 19. 19. Leefloners
 20. 20. Herintreders
 21. 21. Outplacementgerechtigden</li></ul>=niet-werkendewerkzoekenden<br />
 22. 22. Wie komt niet in aanmerking?<br /><ul><li> Voltijds werkenden
 23. 23. Deeltijds werkenden
 24. 24. Zelfstandigen</li></ul>Doorverwijzing partnerorganisaties<br />
 25. 25. Een eigen zaak: iets voor jou?<br />
 26. 26. Co-Actief iets voor jou ?<br /><ul><li> Je kent nog te weinig van bedrijfsvoering
 27. 27. Het financiële risico schrikt je af
 28. 28. Je bent nog onzeker
 29. 29. Je wil ondersteuning bij ondernemerschap
 30. 30. Je wil je project in de markt uittesten op een veilige manier
 31. 31. Je behoudt je uitkering tijdens het coaching-traject
 32. 32. Je staat open voor de combinatie van collectieve workshops en individuele coaching.</li></li></ul><li>Welke activiteiten komen in aanmerking?<br /><ul><li>Kleinschalig
 33. 33. Geengroteinvesteringen
 34. 34. Geenlangdurigeengagementen (geenhandelshuur)
 35. 35. Verzekerbaar (geenbouwactiviteiten)
 36. 36. Maatschappelijkverantwoordondernemen</li></li></ul><li>Standaardtraject bij Co-Actief<br />
 37. 37. ‘Ondernemen Werkt’ ismUnizo en VDAB<br />Onvoldoendeondernemerscompetenties<br />VDAB-consulent<br />ENTRE-spiegel<br />VDAB begeleiding<br />infosessie<br />voldoende ondernemerscompetenties<br /><ul><li>Grote investeringen- Minder intensief traject? Minder nood aan individuele begeleiding?</li></ul>Voorwaarden Co-Actief oké?<br />Intake-gesprek Co-Actiefmogelijkheid tot 18 maanden begeleiding<br />UNIZO: Traject 6 maand nadien direct opstarten als ondernemer<br />
 38. 38. Oriëntatiefase<br />Prospectiefase<br />Facturatiefase<br />Individueel gesprek:<br /><ul><li>Intake-gesprek = sollicitatie Bespreking doorgestuurde opdrachten
 39. 39. Bedrijfsbeheer nog nodig?
 40. 40. Selectie</li></ul>Verplichte interactieve workshops<br />Week 1 – week 5 “opstellen ondernemingsplan”<br />Week 6 voorstelling plan voor publiek<br />Week 7 – week 11 <br />workshops<br />Prospectie!!!<br />Individuele coaching<br />KB doelgroep:<br />Niet KB doelgroep<br />Interim-basis<br />Balans wordt bijgehouden<br />Maandelijks wordt er 10% van bruto omzet ( min. €75.-) afgestaan aan Co – Actief: garantiepotje<br />Individuele coaching <br />groepsmomenten<br />Max. 6 maand<br />Max. 18 maand<br />
 41. 41. Interesse in de oriëntatiefase bij Co-Actief ?<br />Maak je afspraak met VDAB-ondernemersconsulent in jouw regio voor screeningdmv de ENTRE-spiegel-test (zie bijlage). Vermeld Co-Actief.<br />Als uit de test voldoende ondernemerscompetenties blijken, verwijst VDAB je naar Co-Actief voor een individuele afspraak (intake).<br />Co-Actief bevestigt deze afspraak en stuurt jou 2 taken ter voorbereiding van het intakegesprek.<br />Afspraak bij Co-Actief vindt plaats. Taken worden besproken en er wordt nagegaan of je opleiding bedrijfsbeheer nodig hebt.<br />Afhankelijk van motivatie, haalbaarheid plan, attitude, vakkennis, bedrijfsbeheer,… wordt de instapdatum voor de workshops al dan niet voor je vastgelegd.<br />
 42. 42. Samenwerking<br /> Workshops georganiseerd door Co-Actief & Agentschap Ondernemen. Je ondernemingsplan in één maand!<br />Syntra biedt opleidingen op maat voor kandidaat-ondernemers van Co-Actief.<br />
 43. 43. Nu is er … <br />
 44. 44. Tot binnenkort !<br />Chris, Evelien, Haykaz, Marleen<br />

×