Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Praktijkdag iChange - 07-02-2013 - Zicht op onderstroom in groepen - Erica Koch & Joke Vriesema

426 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Praktijkdag iChange - 07-02-2013 - Zicht op onderstroom in groepen - Erica Koch & Joke Vriesema

  1. 1. I Change praktijkdag 7 februari 2013 Werken met de Onderstroom Erica Koch en Joke VriesemaStadium Waarneembare kenmerken Wat te doen om deze fase te doorlopen - weifelende deelnemers Structuur aanbrengen - beleefde communicatie - bezorgdheid over de De groep invloed geven op werkwijze1. Forming groepsdoelen Mensen uitnodigen zich uit te spreken - een (te) actieve leider - meegaande leden Zelf openheid geven - kritiek op ideeën Aandacht aan verschillen geven - matige aandacht2. Storming Verschillen waarderen - vijandigheid - polarisatie en coalitievorming Rondjes maken - overeenkomen van afspraken Duidelijke rol afspraken maken3. Norming - afname van rolambiguïteit - toegenomen wij-gevoel Ieders bijdrage waarderen - besluitvormingsgericht Resultaten formuleren - probleemoplossingsgericht4. Performing Af en toe stil staan bij hoe het gaat - wederzijdse samenwerking - productiegericht Vieren van succes - ontbinding5. Adjourning - terugtrekking Aandacht geven aan afscheid nemen Naar het model van Tuckman - toegenomen onafhankelijkheid Parresia* training en advies Erica Koch en Joke Vriesema www.parresia.nl www.vriesemaconsultancy.nl 1
  2. 2. I Change praktijkdag 7 februari 2013 Werken met de Onderstroom Erica Koch en Joke VriesemaVier niveaus van communicatie Hoe kun je sturen in een groep Interveniëren stap voor stap Samenvatten - Ik voelInhoud Waar het over gaat Toetsen of ik het begrijp bovenstroom - Ik benoem mijn gevoel Ordenen en doorvragen - Ik check bij de anderen Concrete agenda - Ik vraag wat er nodig isProcedure De ‘verkeersregels Rondjes maken - We gaan het doen! Voorstel voor tijdpad De hier en nu samenwerking aan Inhoud de orde stellenInteractie Hoe we het bespreken Observaties maken over het gedrag onderstroom Procedure Reflecteren op de voortgang Aangeven hoe ik mij zelf voel Interactie Benoem het gevoel van de anderGevoel Wat het bij ons oproept Reflecteer op gevoelens in de Gevoel groep Parresia* training en advies Erica Koch en Joke Vriesema www.parresia.nl www.vriesemaconsultancy.nl 2

×