Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

iChange Congres - 23-05-2013 - Eigen regelruimte, eigen verantwoordelijkheid - Zorggroep Roermond

421 views

Published on

Veel zorginstellingen staan bol van de regels, protocollen en planningen. Taken zijn vergaand opgesplitst. Een gevolg van de verantwoordingscultuur en focus op efficiency van de laatste decennia. Maar ook verstikkend voor medewerkers. Kan het niet anders dacht Trees Hogema regiodirecteur van Zorggroep Roermond. Ze creëerde proeftuinen met medewerkers huishoudelijke verzorging en gaf ze de ruimte om weer zelf met de klant hun werk af te stemmen en te plannen. De case gaat in op eigen regelruimte, eigen verantwoordelijkheid in de praktijk en wat dat betekent voor de medewerkers, de klanten, de managers en de veranderaars.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

iChange Congres - 23-05-2013 - Eigen regelruimte, eigen verantwoordelijkheid - Zorggroep Roermond

 1. 1. Trees Hogema regiodirecteur DeZorggroepAnne-Marie Jansen adviseurKarin Dorissen adviseur“Jij en je cliënt regelen het samen”
 2. 2. Een bedrijf dat zichzelf steeds weeropnieuw organiseert
 3. 3. Huisvrouw
 4. 4. Moeder
 5. 5. Echtgenote
 6. 6. Dochter
 7. 7. Cliënt en medewerker in schaduw
 8. 8. Jij en je cliënt regelen het samen
 9. 9. We can do it
 10. 10. Een organisatie die zichzelf de maatneemt
 11. 11. Huishoudboekje
 12. 12. Metafoor voor winkel
 13. 13. Hoogspanning
 14. 14. Spanning in de mens
 15. 15. Vertrouwen geven
 16. 16. Trees Hogema regiodirecteur DeZorggroepAnne-Marie Jansen adviseurKarin Dorissen adviseur“Jij en je cliënt regelen het samen”
 17. 17. Van productiemedewerker in dezorg…
 18. 18. …naar jij en je cliënt regelen hetsamen
 19. 19. Wat is een proeftuin?
 20. 20. Wat is een proeftuin?Leren door te doen
 21. 21. Wat is een proeftuin?Huishoudboekje
 22. 22. Waarom proeftuinen?Past bij visie
 23. 23. Waarom proeftuinen?Drempelverlagend
 24. 24. Waarom proeftuinen?Afgeschermd
 25. 25. Vragen…Hoe participeren ondersteunendediensten?
 26. 26. Vragen…Proeftuinen uitrollen?
 27. 27. Vragen…Hoe geef je regie terug?
 28. 28. Trees Hogema regiodirecteur De ZorggroepAnne-Marie Jansen adviseurKarin Dorissen adviseur“Jij en je cliënt regelen het samen”
 29. 29. Teamleiders
 30. 30. 3 fasen: Sturen, Samen, Teamleideraan het roer
 31. 31. Sturen
 32. 32. Mensen blijven in dezelfde houding
 33. 33. Richting geven
 34. 34. Les: te vroeg
 35. 35. Samen
 36. 36. Stappen worden helderder
 37. 37. Vertrouwen groeit
 38. 38. Les: op onze handen zitten
 39. 39. Teamleider aan het roer
 40. 40. Beren op de weg
 41. 41. Trots op eerste proeftuin
 42. 42. Versnelling
 43. 43. Les: bevragen en dialoog -> eigenoplossingen
 44. 44. Waar staan we nu: jij en je cliënt regelenhet samen?

×